Ședința Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în situație de dificultate

7 august 2019

Marți, 6 august 2019, în sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești, s-a desfășurat Ședința Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în situație de dificultate. La ea au participat: Nina Florea – președintele comisiei (vicepreședintele raionului), Vladimir Rusu – vicepreședinte (șeful Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului), Olesea Galben – secretar (specialist la DASPFC), […]

Şedinţa Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate

31 iulie 2019

La data 30 iulie 2019 a avut loc şedinţa Comisiei  raionale  pentru protecția copilului aflat în dificultate La această ședință au avut următoarea componenţă: Nina Florea – preşedintele comisiei , Vladimir Rusu – șef DASPFC Șoldănești, Svetlana Zaiţev –viceprimar or.Şoldăneşti, Clipa Maria – medic, Codrean Aurel- părinte educător, Suhalitca Olesea- şef serviciu asistenţă parientală, Corețchi […]

30 iulie 2019

La 29 iulie 2019  a avut loc şedinţa de planificare la care au participat şefii secţiilor,  direcţiilor, serviciilor Consiliului raional Şoldăneşti, dar şi reprezentanţi ai serviciiilor publice desconcentrate din raion. Preşedintele raionului, Nicolae Dorogan, l-a salutat cordial pe fiecare şi i-a invitat pe toţi cei prezenți la conlucrare în vederea realizării cu eficienţă maximă a […]

Conferința de vară a Nucicultorilor

29 iulie 2019

Plantarea livezilor de nuci este în continuă creștere, cel puțin așa arată datele statistice. Astfel că, dacă în anul 2017 erau plantate aproape 29 de mii de hectare, atunci anul curent suprafaţa cu livezi de nuci a depăşit 30 de mii de hectare. Creșterea a fost confirmată și de participanții la Conferința de vară a […]

Mesajul preşedintelui raionului Şoldăneşti, cu ocazia marcării a 25 de ani de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova

29 iulie 2019

În fiecare an, pe 29 iulie, marcăm Ziua Consituției Republicii Moldova,  lege supremă și fundamentală, fondată pe voința poporului suveran și independent al țării noastre. Constituţia este baza juridică a întregii legislaţii, pe ea se întemeiază tot ansamblul instituţional şi normativ Legea fundamentală este rodul aspiraţiei de libertate a poporului nostru. În ea sînt înscrise […]

Şedinţa Colegiului Consultativ cu reprezentanţii serviciilor publice desconcentrate din raion

26 iulie 2019

La data de  26 iulie curent în Sala de protocol a Consiliului rational Şoldăneşti a avut loc şedinţa de lucru a Consiliului Consultativ cu serviciile desconcentrate din raionul Şoldăneşti. Şedinţa a fost prezidată de către şeful adjunct al Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, dna Victoria Prisăcari. Conform ordinii de zi, la această şedinţă […]

Comunicarea despre producerea accidentelor de muncă

24 iulie 2019

Conform modificărilor intervenite în legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (Legea nr.79 din 24.05.2018, prin care a fost modificată Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10.07.2008), art. Articolul 231. „Controlul de stat al respectării de către angajatori a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă şi  altor acte normative privind securitatea şi […]

Ședința de raportare a Inspectoratului de poliție Șoldănești pentru perioada semestrului I al anului 2019

16 iulie 2019

La 12 iulie curent a avut loc ședința de raportare a activității Inspectoratului de Poliție Șoldănești pentru perioada semestrului I al anului 2019. La ea a participat și președintele raionului Șoldănești, Nicolae Dorogan. În cadrul ședinței șefii subdiviziunilor au vorbit despre progresele și deficiențele activității inspectoratului, modul de implementare a unor proiecte comunitare, dar și […]

Ședința extraordinară a Consiliului raional Șoldănești  din 09 iulie 2019

16 iulie 2019

La data de 09 iulie 2019 a avut loc ședința extraordinară a Consiliului raional Șoldănești. În cadrul ei au fost examinate 9 chestiuni, conform ordinii de zi. Președinte al ședinței a fost ales consilierul Djumberi Todua. Din cele 9 proiecte de decizii 7 au fost aprobate cu votul unanim al consilierilor prezenți.

Începând cu 1 iulie 2019, indemnizaţia unică la naşterea copilului s-a majorat

15 iulie 2019

Prin Hotărârea Guvernului nr. 312/2019 pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002, şi abrogarea unei hotărâri de Guvern, s-a  majorat (cu 1608 lei) cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului. Astfel, pentru copiii născuţi începând cu 1 iulie 2019, cuantumul […]