Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

IURCU Victor

Șef secție

tel. 0272/24250