Consilierii raionali s-au întrunit în şedinţă ordinară

21 august 2020

Joi, 20 august 2020 s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Consiliului raional Şoldăneşti. Conform ordinii de zi au examinate şi supus votului 25 de proiecte de decizii. Majoritatea din ele au fost aprobate prin votul unanim al consilierilor. Preşedinte al şedinţei curente a fost desemnată consilierul raional Antoconenco Maria.
În debutul şedinţei, preşedintele raionului Şoldăneşti, Nicolae Mîndru a înmânat în mod solemn fiecărui consilier legitimaţiile de consilier.
În cadrul acestei şedinţe a fost aprobat raportul cu privire la executarea bugetului raional pentru I-ul semestru al anului 2020, care a reflectat venituri în sumă de 63268,9 mii lei şi cheltuieli în sumă de 59293,6 cu un excedent de 3975 ,3 mii lei. Totodată, a fost corelat bugetul raional pentru anul 2020 în legătură cu majorarea transferurilor de la bugetul de stat la bugetul raional cu 1510,3 mii lei, (transferuri cu destinaţie specială pentru învăţământul general) pentru acoperirea deficitului legat de întreţinerea unor instituţii de învăţământ.
Printr-o altă decizie, din Fondul de rezervă a fost decisă alocarea surse financiare pentru mai multe obiective printre care: contribuţie la asigurarea conectării la sistemul public de alimentare cu apă a Punctului de asistenţă medicală urgentă Cotiujenii Mari , pentru lucrări de reparaţie a şcolii duminicale din incinta bisericii Sf. Arhanghel Mihail şi Gavriil din or. Şoldăneşti, reparaţia sistemului de încălzire a grădiniţei de copii din satul Mihuleni, pentru achitarea contribuţiei la procurarea unei pompe submersibile pentru sistemul de aprovizionare cu apă a satului Parcani.
Din componenta raională a Direcţiei Învăţământ a fost decisă alocarea mijloacelor financiare pentru lucrări de proiectare, reparaţie şi construcţie a unor instituţii de învăţământ din raion,
În continuare, consilierii au luat act de informaţiile prezentate de specialiştii de profil privind pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului pentru activitate în perioada rece a anului 2020-2021, cu privire la situaţia din domeniul agricol, alimentaţie şi industrie din raion şi nu în ultimul rând, cu privire la situaţia epidemiologică privind infecţia cu coronavirus de tip nou şi măsurile de prevenire şi de combatere a acesteia întreprinse până la moment. Ultimele două chestiuni a trezit un interes sporit din partea consilierilor care au venit cu unele sugestii şi recomandări în acest sens. Astfel, potrivit datelor prezentate de şeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, Andrei Muţuţchi culturile cerealiere în anul curent au fost compromise substanţial de seceta excesivă din lunile mai-iulie şi au diminuat roada cu 55-60 % faţă de cea planificată. Volumul global al producţiei pe raion se evaluează la 18350 tone de grâu, 1900 tone de orz şi 1605 tone de rapiţă, ceea ce constituie 54 %, 55 % şi respectiv 39 % comparativ roada din anul precedent.
Prin Decizia Nr. 4-9 a fost decisă instituirea Grupului de lucru pentru probleme veteranilor de război cu aprobarea componenţei nominale a acesteia, (preşedinte, secretar şi 5 membri, dintre care 2 consilieri raionali).
Printr-o altă decizie a fost acceptată transmiterea cu titlu gratuit din gestiunea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării în gestiunea Direcţiei Învăţământ cu transmiterea ulterioară către IP Gimnaziul Olişcani a unui set de materiale pentru predare, învăţare şi echipament specializat pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau dizabilităţi în scopul dotării Centrelor de Resurse pentru Educaţie Incluzivă.
Totodată, a fost decisă instituirea a 2 unităţi de părinte educator în cadrul Serviciului social „Casa de copii de tip familial” începând cu 01.01.2021.
Conform Deciziei Nr. 4-18 au fost repartizate surse din mijloacele Fondului rutier în sumă de 645 000 lei pentru renovarea trotuarelor din str. Dimitrie Cantemir din or. Şoldăneşti prin modificarea anexei nr. 10 a Deciziei Consiliului raional Nr. 9-5 din 10 decembrie 2019.
Spre finele şedinţei, Consilierii au aprobat programul de activitate a Consiliului raional Şoldăneşti pentru trimestrul IV al anului 2020 în care sunt reflectate sumar şedinţele, instruirile , activităţile preconizate și organizate în perioada de referinţă.