Consilieri raionali

L I S T A

consilierilor în Consiliul raional Şoldăneşti (2020-2024)

Nr

 

d/o

Numele,

 

prenumele

Apar

 

ten.

politică

Data, luna

 

anul naşterii

              Adresa
1. Rudei Alic PDM 18.08.1975 s.Şestaci
2  Argat Olga PSRM 26.01.1956 or.Șoldănești
3  Ianco Gheorghe PDM   s. Găuzeni
4  Popa Boris  Blocul “ACUM” 13.05.1957 s. Cotiujenii Mari
5  Cuculescu Ion  PDM 16.01.1972  or.Șoldănești
6  Pantileev Veronica PSRM 24.01.1985 s. Poiana
7 Musteaţă Gheorghe PDM 01.02.1961 or. Şoldăneşti
8 Covalenco Ana Blocul “ACUM” 23.12.1954 or. Şoldăneşti
9 Pozdircă Anton PDM 08.04.1948 or. Şoldăneşti
10 Babcineţchi Diana PP “ŞOR”  13.07.1983  or.Șoldănești
11  Tatarenco Anatolie  PSRM 26.02.1955 or. Şoldăneşti
12 Micu Nicolae  PDM 14.12.1939 s. Olişcani
13  Verdeş Aurel  Blocul “ACUM”     or.Șoldănești
14  Antoconenco Maria  PDM  25.08. 1954  s. Poiana
15 Focşa Serafima PLDM  24. 05. 1960  or.Șoldănești
16  Velișco Valerii PSRM  20.11.1964 s.Vadul-Rașcov
17  Cemîrtan Iurie PDM 25.01.1970 s. Cobîlea
18 Șveț Victor Blocul ACUM 29.11.1968 s.Alcedar
19  Camila Viorica PDM 01.01.1970 c. Cotiujenii Mari
20 Cuceinic Ana PCRM 11.07.1957 s.Cobîlea
21  Odajiu Elena PSRM 08.07.1964 s. Olişcani
22 Burez Ion PDM 09.09.1967 s.  Zahorna
23 Pleșca Tudor Blocul “ACUM” 28.01.1960 or. Șoldănești
24 Namolovan Lucia PDM 01.04.1990 s. Climăuții de Jos
25 Nauc Leonid PP “ȘOR” 26.11.1979 or. Orhei
26 Cazimir Anatolii PSRM 19.11.1954 or. Șoldănești
27 Namolovan Olga PDM 30.03.1968 s. Climăuții de Jos