Proiecte de decizii

Ordinea de zi 

a ședinţei ordinare a Consiliului raional Şoldăneşti din  7 decembrie 2017

(ora 10.00, sala de protocol a Consiliului raional)

1. Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă al bugetului raional 

                    Raportor: Iu. Prisăcari, şef DF, 3 min

2. Cu privire la alocarea mijloacelor din Soldul disponibil

                    Raportor: Iu. Prisăcari, şef DF, 3 min

3. Cu privire la examinarea proiectului bugetului raional pe anul 2018

                    Raportor: Iu. Prisăcari, şef DF, 20 min

4. Cu privire la rectificarea bugetului raional pe anul 2017

                   Raportor: Iu. Prisăcari, şef DF, 3 min

5. Cu privire la aprobarea graficului de acordare a concediilor de odihnă anual plătite

                    Raportor:N.Leşanu, spec.princ în probleme resurse umane, 3 min

6. Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale

                    Raportor:N.Leşanu, spec.princ în probleme resurse umane, 3 min

7. Cu privire la mersul indeplinirii Planului de măsuri pentru pregătirea economiei raionului Şoldăneşti şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018

                    Raportor: G.Nani, şef Secţie economie, 3 min

8. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului raional Pedagogul anului

                    Raportor: N.Mîndru, şef DÎ, 3 min 

9. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului raional Cei mai dotaţi elevi din instituţiile de învăţămînt preuniversitar ale raionului Şoldăneşti în anul de studii 2017-2018

                     Raportor: N.Mîndru, şef DÎ, 3 min

10. Cu privire la modificarea unei decizii

                     Raportor: N.Mîndru, şef DÎ, 3 min

11. Cu privire la atribuirea statutului instituţie de învăţămînt de circumscripţie

                    Raportor: N.Mîndru, şef DÎ, 3 min

12. Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2018

                     Raportor: Iu. Prisăcari, şef DGF, 7  min

13. Cu privire la stabilirea suplimentului de plată la salariu

                     Raportor: V.Palii, şef IMSP Spitalul raional, 3 min

14. Cu privire la modificarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale instituţiilor medicale din raion

                   Raportor: C.Balanici, şef IMSP CS Şoldăneşti, 3 min

15. Cu privire la repartizarea profitului -net

                   Raportor: M.Crudu, dir. ÎM Centrul Stomatologic raional Şoldăneşti, 3 min

16. Cu privire la acordarea ajutorului material

                   Raportor: M.Crudu, dir. ÎM Centrul Stomatologic raional Şoldăneşti, 3 min

17. Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2017

                   Raportor: Iu. Prisăcari, şef DGF, 10 min

18. Cu privire la casarea mijloacelor fixe

                   Raportor: C.Balanici, şef IMSP CS Şoldăneşti, 3 min

19. Cu privire la transmiterea unor lucrări

                   Raportor: A.Rotari, contabil-şef, Aparatul preşedintelui, 3 min

20. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Şoldăneşti pentru trimestrul I al anului 2018

                 Raportor: L. Vidraşco, secretar al CR, 3 min