LISTA serviciilor publice desconcentrate și descentralizate din raionul Șoldănești

Direcția Deservire Fiscală din cadrul Direcției Generale Administrativ Fiscală NORD al Serviciului Fiscal de Stat ( DDF din cadrul DGAF Nord al SFS) (Șoldănești, str.Boris Glavan 2 A)

NP  

 

 contacte
 tel. email
Dereli Larisa șef 22287

22653

fisc.272@saldanesti.fisc.md
Railean Nadejda 22536
Oleg Balaban 22534
Contabil-șef 25129
Secția control 25138

 

Inspectoratul raional de Poliție (Șoldănești, str.Victoriei, 36)

Costișanu Petru Comisar principal 20100

22480

ip_soldanesti@igp.gov.md
Volciuc Ion Șef RU 20105 -pers.

-serv.

Semen Oleg
Ciorici Valentina Contabil-șef 20115
Gadjiu Victor
Rusu Vlad
Egorov I
Macovei N.
Morari Sergiu 20139

Casa Teritorială de Asigurari Sociale (Șoldănești str. 31 August, 15)

Erhan Elizaveta

13.09.1964

Director 25712 elizaveta.erhan@cnas.gov.md
specialiști 25713
Bodiu Svetlana Dir.adjunct 25839

 

 

Agenţia Teritorială Centru

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Oprea Ala Specialist, categoria I 0-272 25689 ala.oprea@cnam.gov.md

Agenția Sănătate Publică (Șoldănești str. Pacii 13)

Grosu Vadim Șef 25253 cmp-sd@mail.ru
anticamera 25241

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă (Șoldănești str.Păcii, 8 A)

Zgurean Elena Șef 22454
Dehcanov Iuliana Specialiști 24333 iuliana.dehcaniov@anofm.md

Secția administrativ-militară (Șoldănești str.Testemițanu, 11) sam.soldanesti@army.md

Maria Timofti Șef 22890 saptefrati1992@mail.ru
Brînză Fiodor 25227
recepție 22323

Secția pentru Statistică a raionului (Șoldănești str.Testemițanu, 11)

Țurcan Tamara Șef interimar 22044 tamaraturcan@statistica.gov.md
specialiști 22679

Secția Situații Excepționale oldănești str.Livezilor, 31)

NP  

 

Telefon e-mail
serviciu mobil
Cazac Lilian Șef 27701 60122444 liliancazac@mail.ru
Stupin Vasile Șef secție împ.incediu 60567167
Veaceslav Pană Șef secție protect.civilă 69587741
recepție 27702

CENTRU MULTIFUNCȚIONAL ȘOLDĂNEȘTI

Serviciul eliberare a actelor de identitate (Șoldănești str.Păcii, 13)

Badan Vasile Șef 22537
specialiști 22030

Oficiul Stare Civilă (Șoldănești str.Păcii, 13)

Moraru Diana Șef-interimar 25842 oscsoldanesti@ssc.gov.md
Bobeicu Tatiana specialiști 25482
specialiști

 

Oficiul Cadastral Teritorial, fil.ÎS ”Cadastru” (Șoldănești, str.Vicvtoriei, 29)

Tontici Vladimir Registrator șef OCT 25139 info@soldanesti.cadastre.md
specialiști
recepție

Inspecția pentru Protecţia Mediului Şoldăneşti (Șoldănești, str.Regiei,3)

Paierele Leonid Șef 22443 ipm.soldanesti@ipm.gov.md

 

Direcția raională pentru siguranța alimentelor (Șoldănești, str.Feroviarilor, 73)  veterinărie, zootehnie, semincier, protecția plantelor

Prodan Ghenadie Șef 25323

25705

dsa.soldanesti@mail.ru
Bolocan Ion Șef-adjunct 27771

27813

laborator 25705

Biroul Probațiune (Șoldănești, str.Păcii, 24)

NP  

 

Telefon e-mail
 
Tatiana Rogac 25078 probatiune@soldanesti.gov.md

Procuratura (Șoldănești, str.M.Jucov, 12)   proc-sd@procuratura.md

 Popa  Ion 22290 Anticamera22290
Știrbu Ruslan Adjunct     22490 25884
Erhan Vladimir 25884
Mîrza Ion 22045
Botnarenco Vasile 22045 botnarenco@procuratura.md
Losenco Lidia Șef cancelarie 22399

Judecătoria (Șoldănești, str.Victoriei, 18)   jsd@justice.md

Cupcea Veronica Președinte.Judec.Orhei
Lavciuc Elvira

30.07.1969

Judecător la Judecătoria Orhei, sediul Șoldănești 20316

23015

22166 sala de sedințe
Moșneguţu Ramona 22165 25673 sala de sedinte
Șarcanean Ivan Secretarul instanței 22533
Tudor Relații cu publicul
Cancelaria 22267