Servicii publice desconcentrate și descentralizate

Denumirea serviciuluiE-mailTelefonAdresa
Inspectoratul de poliţie Şoldăneştiip_soldanesti@igp.md22580str. Victoriei,
36
Oficiul Teritorial Orhei al Cancelariei de Statacondrea@mail.ru
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Secţia teritorială Şoldăneşti
elena.zgurean@anofm.md22454str. Păcii,8
ASP Centrul Multifuncţional Şoldăneştibisoldanesti@asp.gov.md22134 (cancelarie)str. 31 august,7
Casa Naţională de Asigurări în Medicinăala.oprea@cnam.gov.md
25689str. Testemiţanu,
11
Casa Teritorială Asigurări Socialeelizaveta.erhan@cnas.gov.
md
25712str. 31 august, 5
Centrul de Sănătate Publică Orheicmp-sd@mail.ru25241
25253
str. Păcii, 13
Secţia administrativ-militarăsam.soldanesti@army.md22890
25227
str. Testemiţanu,
11
Secţia pentru statistică22044str. Testemiţanu,
11
Direcţia Derservire Fiscală Şoldăneştifisc.272@soldanesti.fisc.
md
22287
22657
str. Boris Glavan, 2 A
Direcţia raională pentu siguranţa alimentelordrsa.soldanesti@ansa.md27771str. Feroviarelor,
73
Secţia situaţii excepţionale Şoldăneştililiancazac@mail.ru
27701str. Livezilor,31
Biroul de probaţiune Şoldăneştiprobatiune@soldanesti.gov.
md
25087str. Păcii,13
Inspecţia pentru protecţia mediului Şoldăneştiipmsoldanesti@ipm.gov.md22443str. Regiei,3
Procuratura Şoldăneştiproc-sd@procuratura.md22290
(anitcamera)
str.
M. Jucov,
17
Agenţia pentru Supraveghere Tehnicăarturpolihovici@yandex.ruor. Rezina