Skip to content

Index

Pagina Principala
Discuţii aprinse despre subvenţionarea în agricultură pentru 2016
Noutati - Noutăţi din Agricultură
Marţi, 09 August 2016
 Începând cu data de 5 august, fermierii pot depune cereri pentru a beneficia de subvenții de la stat.
 Despre modalităţile de repartizare a mijlocaleor din fondul de subvenţionare a producătorlor agricoli pentru anul 2016, au discutat conduătorii exploataţiilor agricole din raion, primarii, consultaţii ACSA şi specialiştii pentru reglementarea cadastrului funciar din APL în cadrul unui seminar organizat la solicitarea Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agriculutră (AIPA).
 La seminar a participat Adrian Popa, şeful Direcţiei Autorizare Plăţi al AIPA, vicepreşedintele raionului Nina Florea iar de organizarea seminarului s-a ocupat Direcţia Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional împreună cu reprezentanţii ACSA.
Citeşte mai departe...
 
Şedinţa Comisie Raionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului
Noutati - Noutăţi din Protecţia Socială
Miercuri, 03 August 2016
 În conformitate cu planul de acţiuni pentru anul 2016, la 2 august curent, vicepreşedintele raionului, Nina Florea, a convocat membrii Consiliului raional pentru Protecţia Drepturilor Copilului (CR PDC) într-o şedinţă ordinară lărgită. Ședința a avut drept scop abordarea situaţiei infracţionale la moment, a tendinţelor negative de evoluţie a delicvenţei juvenile în teritoriul deservit şi a măsurilor ce se impun pentru eradicarea situaţiilor de risc în care se află copiii. Membrii consiliului şi-au propus urgentarea elaborării planurilor comune de lucru în vederea redresării situaţiei, cu stabilirea angajamentelor tuturor factorilor comunitari şi a activităţilor ce se impun, precum şi a mecanismului de conlucrare între structurile componente ale Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate.
Citeşte mai departe...
 
Se prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante
Noutati - Noutăţi din Învăţămînt
Miercuri, 03 August 2016
 DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT ŞOLDĂNEŞTI
Prelungește concursul
pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

- specialist principal – 1
- specialist superior – 2

Scopul general al funcţiilor: Monitorizarea procesului de implementare a politicii educaţionale în domeniul învăţămîntului.
Sarcinile de bază:
1. Monitorizarea, controlul şi evaluarea nivelului de implementare a politici educaţionale în domeniul învăţămîntului.
2. Aplicarea şi realizarea Legislaţiei învăţămîntului preuniversitar: management educaţional, evaluare şi dezvoltare instituţională, calitatea educaţiei.
3. Monitorizarea şi controlului activităţilor şi acţiunilor la nivelul unităţilor de învăţămînt.
4. Utilizarea competenţelor de analiză – diagnoză – prognoză şi de evaluare a stării învăţămîntului.
5. Acordarea de consultanţă de specialitate.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs – 15 august 2016

Citeşte mai departe...
 
Autoritățile locale au obținut dreptul de agent constatator
Noutati - Noutăţi din Construcţii
Miercuri, 03 August 2016
 Cetățenii care aruncă gunoiul în locuri neautorizate sau își păstrează deșeurile la poartă ar putea fi amendaţi. Preîntâmpinarea formării gunoiştelor neautorizate, a construcţiilor ilicite sau încălcarea regulilor de comerţ sunt doar o parte din problemele existente în localităţile noastre, iar identificarea căilor de soluţionare era tărăgănată. Se pare că parţial aceste probleme îşi vor găsi rezolvarea (încetul cu încetul), încercându-se să fie găsit ac de cojoc pentru infractori după ce vineri, 29 iulie 2016, în urma mai multor ani de discuții și insistență din partea CALM (Congresul Autorităților Locale din Moldova) și a mai multor parlamentari, au fost adoptate în lectură finală modificările la Codul Contravențional al Republicii Moldova (Legea nr. 218) prin care se recunoaște dreptul Autorităților Locale de a constata contravenții în mai multe domenii importante.
Citeşte mai departe...
 
Apărătorii Patriei au fost încorporați binevol primăvara – vara 2016
Noutati - Noutăţi de la Consiliul Raional
Vineri, 29 Iulie 2016
 Apărătorii Patriei au fost încorporați binevol primăvara – vara 2016 în Forțele Armate ale Republicii Moldova.
  Secția administrativ – militară Șoldănești împreună cu Consiliul raional Șoldănești 2016 au desfășurat activităţile de încorporare a recruţilor cu anul naşterii 1989-1998 în Forțele Armare ale Republicii Moldova în serviciul militar în termen în martie - iulie anul 2016 unde au obținut succese bune – remarcabile. Sarcina de încorporare stabilită de Guvernul Republicii Moldova a fost supraîndeplinită – 114 %.
  Cele mai responsablile persoane care au contribuit la îndeplinirea sarcinii de încorporare sunt: Anatol TRACI primăria Fuzăuca, Diana CABĂTUT primaria Olișcani, Igor RABOVIL primăria Vadul Rașcov, Nina RĂU primăria Răspopeni, Galina BALECA primăria Sămășcani, Maria GUȚU primăria Salcia.
  Nu au încorporat nici un recrut primăria Sestaci primar Iacob GUJA, primăria Parcani primar Valerii LOPACI, primăria Șipca primar Ion BULAT, primăria Pohoarna primar Andrei BULAT, primăria Găuzeni primar Gheorghe IANCU, primăria Rogojeni primar Alexei BURLACU.
Citeşte mai departe...
 

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

Ateliere de lucru pentru contabili
  Direcția Finanțe de comun acord cu Trezoreria Teritorială Șoldănești a organizat, pe data 30 iunie și ulterior pe 7 iulie, instruirea contabililor-șefi din cadru primăriilor, cît și a contabililor - șefi, ai instituțiilor finanțate de bugetul raional.
 Seminarul instuctiv a vizat metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare. Pentru pirma dată în acest an, contabilii operează cu metodologia create în format electronic astfel toate dările de seamă vor fi recepționate de către Direcția Finanțe în varianta electronica.

Citeşte mai departe...


,,Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului”
 Toate acțiunile și lucrul zi de zi a funcţionarilor fiscali are scopul creşterii încrederii contribuabililor în Servicviul Fiscal în corespundere cu sloganul ,,Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului”. Astfel, Inspectoratul Fiscal de Stat Şoldăneşti, în luna mai 2016, a înscris în agenda de lucru un şir de acţiuni îndreptate spre executarea sarcinilor, îndeplinirea obiectivelor, satisfacerea contribuabililor prin prestarea de servicii calitative şi în termen, avînd ca scop instaurerea unui climat intemeiat pe încredere şi respect reciproc cu contribuabilii.

Citeşte mai departe...


Declarația privind buna guvernare
Seminar pentru contabili
 Săptămîna curentă s-a desfășurat seminarul cu contabilii instituțiilor bugetare, finanțate din bugetul raional, organizat de către Direcția finanțe a Consiliului raional Șoldănești în comun cu Trezoreria teritorială Șăldănești a Ministerului finanțelor al Republicii Moldova. Tematica seminaruluia cuprins subiecte referitor la particularitățile împlementării planului nou de conturi contabile; a clasificației bugetare; efectuarea cheltuielilor prin sistemul trezorerial; operarea modificărilor devizelor de cheltuieli cu utilizarea sistemului informațional de manegement financiar.

 

Citeşte mai departe...


Executarea bugetului pentru anul 2015
I N F O R M A Ţ I E
privind rezultatele excutării bugetului
raional Şoldăneşti pe anul 2015 şi rezultatele privind executarea bugetelor
primăriilor satelor, comunelor şi oraşului
  Bugetul raionului Şoldăneşti în total pe anul 2015 a fost executat în sumă de 142017,8 mii lei la partea de venituri şi 148813,1 mii lei la partea de cheltuieli cu un deficit în sumă de 6795,3 mii lei . Aceasta a constituit 95,2 şi 92,3 la sută respectiv în comparaţie cu prevederile precizate pe perioada menţionată. La partea de venituri n-au fost încasate venituri în sumă de 7109,0 mii lei, din care transferuri curente 4574,6 mii lei, transferuri între bugetul de stat și cel al UAT 3588,8 mii lei, granturi 243,4 mii lei. La partea de cheltuieli n-au fost utilizaţi 12439,6 mii lei. În cea mai mare parte n-au fost utilizate alocațiile pentru cheltuieli capitale din toate sursele de finanțare.
  Din suma totală executată a părţii de venit 54,2 la sută sau 77026,6 mii lei sînt veniturile bugetului raional , care s-au acumulat la nivel de 94,9% faţă de planul precizat . Partea de venit executată a bugetului raional este constituită din transferuri în volum de 70962,1 mii lei sau 92,1 la sută, 7,9% fiind încasările de la veniturile proprii. Partea primăriilor în volumul total executat al veniturilor este respectiv de 45,8 la sută sau constituie 64991,2 mii lei , ceea ce valorează 95,6 procente din suma precizată pe perioada dată . Din suma indicată, transferurile constituie 79,6 la sută sau 51736,8 mii lei, iar veniturile şi incasările proprii 13254,4 mii lei sau 20,4 la sută.
  La venituri proprii bugetul raional a fost executat la nivel de 106,5la sută, iar bugetul primăriilor – la nivel de 103,3 la sută faţă de prevederile precizate.
  Din cele 23 de primării majoritatea au supraîmplinit planul la veniturile proprii. La un nivel înalt s-a înregistrat acumularea veniturilor proprii la primăriile: Chipeșca 123,2%, Șipca 122,5%, Rogojeni 117,2%, Vadul – Rașcov 115,6%, Găuzeni 113,8%, Cușmirca 113,2%, ș.a. . La cel mai scăzut nivel s-a aflat acumularea veniturilor proprii la primăriile Olișcani 87,5%, Salcia 90,0%, Sămășcani 91,0%, ș.a..
  Comparativ cu 1 ianuarie 2015 restanţa la impozite şi plăţi s-a majorat cu 103,1 mii lei şi a constituit 915,1 mii lei.
  Pe perioada anului 2015 , din bugetul raionului s-au efectuat cheltuieli în volum total de 148813,1 mii lei , ceea ce constituie 92,3 la sută din prevederile planului precizat pe perioada de gestiune.
  Din cheltuielile prioritare au fost plătite integral fondurile salariale preconizate şi fondurile de stimulare în sumă de 62228,3 mii lei ,efectuate transferuri la bugetul asigurărilor sociale 13360,8 mii lei şi asigurarea medicală obligatorie –2507,5 mii lei, achitate gazele 3364,1 mii lei, procurat combustibil pentru încălzirea instituţiilor bugetare 1525,1 mii lei, reparaţii curente a instituţiilor bugetare –982,3 mii lei, cheltuieli capitale 35434,2 mii lei. S-au efectuat cheltuieli pentru hrana copiilor în grădiniţe şi şcoli în sumă de 6131,3 mii lei. Aceasta constituie în mediu cîte 15,31 lei pentru un copil pe zi din contul bugetului și a mijloacelor speciale în grădiniţe şi 6,87 lei în şcoli contra normativelor medii respective de 15,46 şi 7,00 lei.
  În perioada raportată din bugetul raionului în total au fost întreţinute 194 instituţii bugetare cu un efectiv mediu de 1747,8 unităţi statale . Salariul mediu lunar unei unităţi a constituit 2969 lei, inclusiv pe ramurile de bază :
- serviciul de stat - 4567 lei ,
- învăţămînt - 3034 lei,
- cultura - 2053 lei,
- asistenţa socială - 2627 lei.
  La situaţia din 1 ianuarie 2016 comparativ cu situația din 1.01.2015, datoriile debitoare cu termen expirat au rămas la acelaș nivel și au constituit 88,0 mii lei, revenind în întregime Consiliului raional. Comparativ cu aceeaşi perioadă datorii creditoare cu termenul expirat nu s-au înregistrat. În prezent Consiliul raional întreprinde măsuri privind lichidarea datoriei menţionate.

Citeşte mai departe...


Agricultură

Discuţii aprinse despre subvenţionarea în agricultură pentru 2016
 Începând cu data de 5 august, fermierii pot depune cereri pentru a beneficia de subvenții de la stat.
 Despre modalităţile de repartizare a mijlocaleor din fondul de subvenţionare a producătorlor agricoli pentru anul 2016, au discutat conduătorii exploataţiilor agricole din raion, primarii, consultaţii ACSA şi specialiştii pentru reglementarea cadastrului funciar din APL în cadrul unui seminar organizat la solicitarea Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agriculutră (AIPA).
 La seminar a participat Adrian Popa, şeful Direcţiei Autorizare Plăţi al AIPA, vicepreşedintele raionului Nina Florea iar de organizarea seminarului s-a ocupat Direcţia Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional împreună cu reprezentanţii ACSA.

Citeşte mai departe...


Secerișul este în toi
 Potrivit prognozelor estimative efectuate de către Direcția Agricultură și Aimentație, recolta de grâne va fi mai mare cu 30-40 la sută faţă de anul trecut şi va ajunge, în total, la 35 mii tone. Acest lucru se datorează atât investițiilor efectuate de către producători agricoli cât și de condițiile climaterice favorabile.
  În acest an, fermierii așteaptă o roadă de grâu mai bogată şi mai calitativă, chiar dacă ploile le-au provocat şi pagube iar vîntul a polegnit mai multe cîmpuri.
 

Citeşte mai departe...


Pierderile în agricultură provocate de calamitate
 Timp de trei zile, specialiștii Direcției Agricultură și Alimentație Șoldănești, împreună cu șeful direcției Andrei Muțuțchi, s-au deplasat în toate cele 23 de primării pentru a inspecta și verifica prejudiciile cauzate de către calamitatea produsă în seara zilei de 18 spre 19 iunie curent. Așadar, tabloul este prea trist pentru producătorii agricoli. Ploaia și vântul puternic au făcut ravagii pe 8800 ha de câmpuri însămânțate, inclusiv pe 4330 ha cu floarea-soarelui, pe 1603 ha cu porumb, 1613 ha cu rapiță, 370 ha cu orz, 2928 ha cu grâu și 302 ha cu plantații multianuale.

Citeşte mai departe...


Legumicultor amator
   Majoritatea șoldăneștenilor îl cunosc pe dl Gheorghe Dandara ca pe un profesionist în probleme de pedagogie, însă puțini știu de dragostea dlui Gheorghe față de cultivarea legumelor.
  Odată cu plecarea la odihna binemeritată, (dar nu numai de atunci) profesorul Dandara ,,s-a făcut,, legumicultor, construindu-și o seră în care cultivă legume. Din cînd în cînd, dumnealui solicită sfatul specialiștilor în domeniu.
În imagini îl vedeți pe dl Andrei Muțuțchi oferindu-i consultație legumarului începător Gheorghe Dandara.
 Șef DAA, Andrei Muțuțchi

Citeşte mai departe...


Istorie de succes
 Tânărul fermier Vasile Nasu, conducătorul Gospodăriei Țărănești cu același nume, din orașul Șoldănești a început bussines-ul agricol cu înființarea unei plantații de căpșun. Apoi a sădit o livadă cu mai multe specii de pomi de peste 16 ha. 
 În sfîrșit, beneficiind de grantul proiectului polonez SCAZCA a construit un bloc de sere cu o suprafață de 1450m.p. unde, cultivă legume, în special salată și căpșune. De asemenea tînărul fermier a prins gustul legumelor exotice și cultivă o cultură mai puțin obișnuită în Moldova ca spanacul. Cu toate că întîlnește greutăți în ceea ce privește realizarea acestei producții, noi îi dorim mult curaj!

Citeşte mai departe...


Economie

Echipa mobilă a BCIS în primăriile Rogojeni și Cotiujenii Mari
  La 08 iulie curent, prestatorii de servicii din cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii au acordat asistență informațională și servicii de calitate cetățenilor din satul Rogojeni și Cotiujenii Mari. 
  Problemele invocate au fost din domeniul asistenței sociale, cu privire la alocarea ajutoarelor sociale,
din domeniu funciar și cadastru, juridice și a ocupării forțelor de muncă.
 Unii dintre cetățenii deserviți au primit imediat toate informațiile necesare iar pentru alții răspunsurile vor fi expediate în formă scrisă.
  

Citeşte mai departe...


Ipoteca locativă „Casa mea – locul momentelor fericite”.
  Atunci când este vorba despre confort şi siguranţă, fiecare dintre noi îşi doreşte un cămin pentru el şi familia sa. Este locul unde te simţi bine şi petreci momente frumoase alături de cei dragi!
 Pune-ti in aplicare cele mai inspirate planuri cu un credit ipotecar de la FinComBank în cadrul Programului „Casa mea – locul momentelor fericite”.
Perioada de creditare:
• pentru procurarea imobilului până la 240 luni;
• pentru reparaţie capitală până la 120 luni.
Suma creditului:
• până la 70% din costul proiectului de credit în cazul procurării şi/sau finalizării construcţiei unei case de locuit nefinisate; procurarea casei de locuit; procurarea unei cote părţi într-un complex locativ; procurarea unui teren pentru construirea casei de locuit, de la devizul de cheltuieli oferit de client.
• până la 100% din costul proiectului de credit în cazul procurării şi/sau finalizării construcţiei unei case de locuit nefinisate; procurarea casei de locuit; procurarea unei cote părţi într-un complex locativ; procurarea unui teren pentru construirea casei de locuit, în cazul în care clientul oferă garanţii imobiliare suplimentare.
• în cazul refinanţării – se refinanţează soldul creditului, contractat pentru procurarea/construcţia/finalizarea construcţiei/reparaţiei capitalе a imobilului locativ.

Citeşte mai departe...


Informație de interes pentru antreprenori
FGC: FONDUL SPECIAL DE GARANTARE A CREDITELOR

Obiectiv: Facilitarea accesului întreprinderilor micro şi mici la resursele financiare.
Grupul ţintă: Întreprinderile micro şi mici ce activează pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.
Activităţile principale: Acordarea garanţiei la credit agenţilor economici care nu dispune de suficient gaj.
Pentru întreprinderile active, garanţia reprezintă până la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 700 mii lei, pe o perioadă de până la 5 ani.
Iar pentru întreprinderile nou-create, garanţia poate reprezenta maxim 70% din suma creditului, dar nu mai mult de 300 mii lei. Perioada de garantare este de până la 3 ani.
Contacte :
Adresa: str. Serghei Lazo 48, of. 309, Chişinău
Telefon: 022 21 15 52
E-mail: office@odimm.md, Persoane de contact: Ana Cîrlan, Alexandru Martalog
Pagina web: www.fgc.odimm.md, www.businessportal.md
 

Citeşte mai departe...


În atenţia antreprenorilor!
 Ministerul Economiei informează că, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 866 din 18.12.2015, Programul de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1”, implementat de ODIMM, a fost prelungit pentru anii 2016-2018.
 Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1” continuă să se bucure de un interes sporit în rândul migranţilor şi rudelor de gradul I ale acestora, fapt care determină creşterea constantă a numărului de persoane interesate de a se reîntoarce acasă ori de a investi remitenţele în crearea şi dezvoltarea unei afaceri proprii.
 Obiectivul Programului, reprezintă mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
 Astfel, PARE 1+1 tinde să faciliteze și în continuare accesul la finanţare al migranţilor şi rudelor de gradul I ale acestora, contribuind, totodată, la stimularea transferurilor băneşti pe căi oficiale, introducerea practicilor bune de gestionare a afacerilor din statele gazdă ale migranţilor și crearea unei pârghii pentru introducerea know-how-urilor şi inovaţiilor.
 Reamintim că, în cadrul Programului, antreprenorii au posibilitatea să beneficieze de un grant în sumă de până la 200 mii lei, în baza regulii „1+1”, care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul PARE.

 Pentru mai multe informații accesați pagina web: http://www.odimm.md/pare. Telefon de contact 022 22 50 01.

Citeşte mai departe...


În atenţia agenţiilor economici!
 Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului de Întreprinderi Mici şi Mijlocii (ODIMM) invită antreprenorii la Speed Business Meeting organizat in colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie France Moldavie
  Antreprenorii care vor să cunoască noi parteneri şi să se facă cunoscuţi in reţeaua profesională sunt invitaţi să participe la Speed Business Meeting, care va avea loc pe 8 iunie 2016, ora 18:00.

Citeşte mai departe...


Învăţământ

Se prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante
 DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT ŞOLDĂNEŞTI
Prelungește concursul
pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

- specialist principal – 1
- specialist superior – 2

Scopul general al funcţiilor: Monitorizarea procesului de implementare a politicii educaţionale în domeniul învăţămîntului.
Sarcinile de bază:
1. Monitorizarea, controlul şi evaluarea nivelului de implementare a politici educaţionale în domeniul învăţămîntului.
2. Aplicarea şi realizarea Legislaţiei învăţămîntului preuniversitar: management educaţional, evaluare şi dezvoltare instituţională, calitatea educaţiei.
3. Monitorizarea şi controlului activităţilor şi acţiunilor la nivelul unităţilor de învăţămînt.
4. Utilizarea competenţelor de analiză – diagnoză – prognoză şi de evaluare a stării învăţămîntului.
5. Acordarea de consultanţă de specialitate.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs – 15 august 2016


Citeşte mai departe...


Colaboratorii de poliţie au desfăşurat activităţi de informare pentru copiii de la tabără
 La data de 19.07.2016 şeful adjunct al IP Şoldăneşti locotenent colonel de poliţie Lilian Cazac, şeful sectorului nr.1 c-n de poliţie Viliam Durnea, inspectorul principal pentru prevenire c-n de poliţie Oleg Semen, ISBSC maior de poliţie L.Odobescu în comun cu şefa biroului probaţiune D-na Galina Prodan, consilierul biroului probaţiune D-na Tatiana Rogac, au desfasurat activităţi de informare cu copii la t/o Dumbrava din or.Şoldăneşti. 

Citeşte mai departe...


Platforma de discuții „De ce este nevoie să asigurăm accesul la educație timpurie a fiecărui copil”
  De ce este nevoie să asigurăm accesul și dreptul la educație a fiecărui copil?
 Răspuns la această întrebare au încercat să formuleze mai mulți asistenți sociali comunitari, directori de grădiniță, educatori și angajați ai Serviciului de Asistență psihopedagogică din Șoldănești în cadrul platformei de discuție lansată în cadrul proiectului ”Parteneriate pentru incluziune”. La platforma de discuţii au participat vicepreşedintele raionului Dna Nina Florea, şi viceprimarul oraşului Dna Svetlana Zaiţev. 

Citeşte mai departe...


Tabăra de odihnă ”Dumbrava”
 La tabara de odihnă pentru copii „ Dumbrava” se odihnesc în fiecare tură în jur de 150 de copii. Cea de-a treia tură s-a deschis din această săptămînă şi se va încheia la 20 iulie. Tabăra şi-a început activitatea în a doua jumătate a lunii iunie. La deschiderea sezonului estival pentru copii din raionul Şoldăneşti a participat preşedintele raionului, Svetlana Rotundu, administraţia Direcţiei de Învăţământ, colaboratori de la Inspectoratul de Poliţie şi alţii.
Aici, timp de 10 zile, copii sunt implicaţi la multe măsuri culturale, organizate împreună cu educatori şi acompaniaţi de profesorul de muzică I. Mişcov, care susţine că îi reuşeşte să le trezească copilor dragostea de muzică şi să-i motiveze să participe la cît mai multe activităţi artistice muzicale. Pe lîngă activităţi culturale şi artistice, ei sunt antrenaţi în diverse activități educative și distractive, organizate de către profesorul de educaţie fizică Georgeta Brînză, inclusiv sunt organizate excursii la Mănăstirea Dobruşa, Cuşelăuca și alte zone turistice exemplul vizitarea Stejarului lui Ştefan cel Mare de la Cobîlea.

Citeşte mai departe...


Directori noi la unele grădiniți de copii și la centrul de creație

Construcţii

Autoritățile locale au obținut dreptul de agent constatator
 Cetățenii care aruncă gunoiul în locuri neautorizate sau își păstrează deșeurile la poartă ar putea fi amendaţi. Preîntâmpinarea formării gunoiştelor neautorizate, a construcţiilor ilicite sau încălcarea regulilor de comerţ sunt doar o parte din problemele existente în localităţile noastre, iar identificarea căilor de soluţionare era tărăgănată. Se pare că parţial aceste probleme îşi vor găsi rezolvarea (încetul cu încetul), încercându-se să fie găsit ac de cojoc pentru infractori după ce vineri, 29 iulie 2016, în urma mai multor ani de discuții și insistență din partea CALM (Congresul Autorităților Locale din Moldova) și a mai multor parlamentari, au fost adoptate în lectură finală modificările la Codul Contravențional al Republicii Moldova (Legea nr. 218) prin care se recunoaște dreptul Autorităților Locale de a constata contravenții în mai multe domenii importante.

Citeşte mai departe...


Reprezentanți de la GIZ în vizită la liceul teoretic ”A. Mateevici”
 Trei reprezentanţi de la Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) împreună cu Victor Iurcu, şeful Secţiei Construcţii, Gospodării Comunale şi Drumuri au vizitat liceul teoretic „Alexei Mateevici”. După ce GIZ a lansat campania de selectare a proiectelor privind efiecentizarea energetică a obiectelor sociale, specialiştii din cadrul SCGCD au înaintat nota conceptuală ce prevede îmbunătătţirea condiţiile la liceul teoretic din Şoldăneşti.
 

Citeşte mai departe...


Încă un proiect adus la Șoldănești
   Liceul teoretic ”Alexei Mateevici” a câștigat proiectul de renovare capitală a sălii mari de sport finanțat de către „Solidarity Fund Poland” în Moldova.
  Aplicaţia de proiect (din cele 188 de propuneri de proiecte, parvenite din toată țara) a fost clasată pe locul IV. Președintele raionului, Direcția Învățământ, și specialiștii din cadrul Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri au salutat și susținut inițiativa grupului lucru al liceului care au scris proiectul dat.
  În urma apelului de propuneri făcut, anul acesta au fost recepționate 188 de aplicații din partea primăriilor și Consiliilor raionale, în cooperare cu ONG-urile locale din întraga țară. “Fondul de Granturi Mici” este un program al „Solidarity Fund PL” în Republica Moldova/Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale, finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului Polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish Aid. Obiectivele FGM 2016 cuprind: dezvoltarea democrației, precum și susținerea creșterii economice la nivel local. Proiectele trebuie să fie implementate de către Autoritățile publice locale din Republica Moldova în cooperare cu partenerii civici locali (ONG-uri sau grupuri informale de cetățeni)

Citeşte mai departe...


Președintele raionului a participat la ședința Consiliului Regional pentru Dezvoltare
 Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Centru s-au întrunit pe 17 mai 2016, într-o ședință ordinară unde a participat și președintele raionului Svetlana Rotundu. Ședința a fost convocată cu scopul de a decide care proiecte vor fi selectate pentru etapa a II-a a Apelului Propunerilor de Proiecte III.
  Concursul de Propuneri de Proiecte a fost declarat deschis pentru perioada 15 martie - 3 mai curent. Odată cu încheierea primei etape, la ADR Centru au fost depuse 147 de Note conceptuale din diferite localități ai regiunii centru. Proiectele cîștigătoare vor fi finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională pentru perioada 2017-2020.
  Raionul Șoldănești a depus 11 note conceptuale la acest concurs și doar 4 dintre ele au fost selectate pentru examinare și înaintarea lor pentru etapa a II-a.

Citeşte mai departe...


Proiectele investiționale implementate în r. Șoldănești în perioada 2010-2015
Lista proiectelor investiţionale, implementate în raionul Șoldănești
în perioada 2010-2015 


Citeşte mai departe...


Sănătate

La Şoldăneşti viitorii medici sunt aşteptaţi cu braţele deschise
 Ziua caldă de vară însorită de data aceasta ne-a găsit la Şoldăneşti, la IMSP Centrul de Sănătate „Şoldăneşti”, la 90 de km depărtare de capitală.
  Liniştea dimineţii se aude pretutindeni aici, iar acest Centru, mai mult seamănă cu o Casă Mare care îşi aşteaptă oaspeţii. Paşii grăbiţi ai medicilor, care muncesc de zor ca albinuţele, aranjând cu acurateţe cartelele medicale, duc analizele la laborator şi se stăruie să întâmine pacienţii care vin aici necontenit.
 O zi de muncă din viaţa unui lucrător medical începe de la 8:00 dimineaţa. Privelegiaţi sunt acei care au nevoie de asistenţă medicală urgentă şi pacienţii programaţi. Toţi sunt ascultaţi, diagnosticaţi calitativ, fiind mândri că personalul medical se dedică unei munci la nivel.

Citeşte mai departe...


Campania de combatere a infectării cu hepatită virală
 Ziua Mondială a Hepatitei 28 iulie 2016 – prezintă o oportunitate de a intensifica eforturile naţionale şi internaţionale în implementarea Strategiei Globale a Sectorului de Sănătate privind hepatita virală, pentru 2016-2021, care prevede o reducere cu 30 % a cazurilor noi de hepatită virală B şi C şi o reducere cu 10% a mortalităţii până în 2020.
 

Citeşte mai departe...


Funcţii vacante la Spitalul Raional Şoldăneşti
   IMSP Spitalul Raional Șoldănești anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

Nr.

Denumirea  funcției  pentru  concurs

Nr. de unități vacante

Data limită de depunere a dosarului pentru concurs

1

Medic  traummatolog – ortoped

( 1pers.)

31.10.2016

2

Medic  narcolog

( 1pers.)

31.10.2016

3

Medic  neuropatolog

( 1pers.)

31.10.2016

4

Medic  gastroenterolog

( 1pers.)

31.10.2016

5

Medic  cardiolog

( 1pers.)

31.10.2016

6

Medic  terapeut

( 1pers.)

31.10.2016

7

Medic  terapeut la cab.adolescenților

( 1pers.)

31.10.2016

8

Medic  geriatru

( 1pers.)

31.10.2016

9

Medic în diagnostica funcțională

( 1pers.)

31.10.2016

10

Medic  reabilitolog

( 1pers.)

31.10.2016

11

Medic  laborant

( 1pers.)

31.10.2016

12

Medic  anest.reanimatolog

(2 pers.)

31.10.2016

13

Medic  obstr.ginecolog

(4 pers.)

31.10.2016

14

Medic  chirurg

(2 pers.)

31.10.2016


Pentru informații suplimentare puteți apela persoana de contact Victoria Bodiu la numărul 0(272)25262

Citeşte mai departe...


IMSP Spitalul raional Şoldăneşti – un templu al sănătăţii
 În pofida temerilor noastre la timp am ajuns la Şoldăneşti, cu toate că dis-de-dimineaţă oraşul aglomerat, ambuteiaje, cozi infernale şi nu-ţi venea decât să evadezi, să te deconectezi pentru o zi sau chiar o jumătate, să te refugiezi într-o lume în care să fii Tu cu tine sau cu cineva mai bun în preajmă, cu cineva de la care să înveţi ce e cumpătul, răbdarea, toleranţa şi dragostea faţă de muncă şi de sine.
  Toate acestea aspecte, ne-am gândit că le putem discuta cu prietenii, da, ei sunt cei mai buni, cu familia, pentru că este perfectă pentru oricine, dar să nu negăm şi să uităm că mai sunt dispuşi să te primească cu braţele deschise atunci când le calci pragul. Aşa este primit ca această mică palmă de pământ, numită Moldova, să fii ospitalier şi să-i primeşti pe acei care-ţi trec pragul, pentru că avea bunica mea o vorbă înţeleaptă „Casa este zidită pentru oameni”.

Citeşte mai departe...


Raportul privind evaluarea siguranței la situații de urgență și dezastre a IMSP Spitalul raional
  În perioada 16-17.05.2016, întru realizarea prevederilor ordinelor Ministrului Sănătăţii nr.1033 din 16.10.2012 ”Cu privire la aprobarea Programului de fortificare a siguranţei spitalelor din Republica Moldova pentru anii 2012-2016” şi nr.285 din 18.04.2016 ”Cu privire la evaluarea siguranţei spitalelor”, de către echipa de evaluare în componenţă: Mihai Pîsla, Radu Ostaficiuc, Leonid Chetraru şi Andrei Popescu a fost efectuată evaluarea nivelului de siguranţă la situaţii de urgenţă şi dezastre a IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti. În procesul de evaluare au participat: conducerea Spitalului, membrii Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (CSE) a instituţiei, conducătorii subdiviziunilor şi serviciilor nemijlocit implicaţi în realizarea activităţilor ce ţin de pregătirea şi răspunsul la situaţii excepţionale. Evaluarea a fost efectuată cu suportul Biroului Regional pentru Europa al OMS.

Citeşte mai departe...


Protecţie socială

Şedinţa Comisie Raionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului
 În conformitate cu planul de acţiuni pentru anul 2016, la 2 august curent, vicepreşedintele raionului, Nina Florea, a convocat membrii Consiliului raional pentru Protecţia Drepturilor Copilului (CR PDC) într-o şedinţă ordinară lărgită. Ședința a avut drept scop abordarea situaţiei infracţionale la moment, a tendinţelor negative de evoluţie a delicvenţei juvenile în teritoriul deservit şi a măsurilor ce se impun pentru eradicarea situaţiilor de risc în care se află copiii. Membrii consiliului şi-au propus urgentarea elaborării planurilor comune de lucru în vederea redresării situaţiei, cu stabilirea angajamentelor tuturor factorilor comunitari şi a activităţilor ce se impun, precum şi a mecanismului de conlucrare între structurile componente ale Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate.

Citeşte mai departe...


„O zi de vacanţă”
 Sub genericul „O zi de vacanţă”, pentru copiii de sub tutela Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă şi de la casele de tip familie, dar și pentru copiii biologici ai asistenților parentali, recent a fost organizată o excursie la Federaţia Republicană de Tenis. Ea a cuprins mai multe activităţi şi a durat doar o singură zi. La iniţiativa Federaţiei Republicane de Tenes, a ONG-ului „Copil, Comunitate, Familie, Moldova” şi A.O. „Suflet Generos” vacanţa mică a avut loc la 22 iulie.
 

Citeşte mai departe...


Seminar pentru asistenți sociali la Holercani
 Asociaţia „Sănătate pentru Tineri” şi Centrul prietenos tinerilor „Neovita”, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, a organiat în perioada 07-16 iulie 2016, stagiul în promovarea sănătăţii adolescenţilor conform standardelor de calitate a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor. Acest curs a fost împărţit în trei etape, fiecare cu durata de 3 zile. La stagiul desfăşurat la pensiunea Holercani, Dubăsari au participat 16 asistente medicale, 36 cadre didactice şi 24 de asistenţi sociali comunitari din raionul Şoldăneşti. Cursul este organizat cu suportul Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) în cadrul proiectului „Generaţie sănătoasă”. 
 Galina LEȘCO, Preşedinta Asociaţiei „Sănătate pentru Tineri” şi directorul Centrului de sănătate prietenos tinerilor „Neovita”: „Cursul organizat dcontribuie la crearea capacităților esențiale ale echipelor de profesioniști din CSPT noi formate în acordarea asistenței integrate a sănătății adolescenților în cadrul Centrelor de sănătate prietenoase tinerilor”.

Citeşte mai departe...


Prevenirea şi combaterea TBC-ului
 ”Legatura dintre sărăcie și tuberculoză este puternică. În Republica Moldova, procentul cel mai mare de persoane infestate este specific păturilor sociale sărace. TBC este o boală tratabilă în majoritatea cazurilor, dacă este diagnosticată la timp și întregul tratament este respectat.” Cu acest slogan a început moderatoarea seminarul pentru asistenții sociali comunitari și asistenții parentali, organizat vineri, 27 mai, în incinta Consiliului raional Șoldănești.

Citeşte mai departe...


Membrii Consiliului de Administrare convocați în ședința FLSSP Șoldănești
 Vineri, 20 mai 2016, Consiliul raional de Administrare al Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei Șoldănești (CAFLSSP), s-a întrunit în ședință și a decis acordarea sumei de 37 de mii de leila 62 de beneficiari deajutor material pentru tratament și ameliorarea situației materiale, conform anchetelor depuse de către cetățenii nevoiași din raion.Totodată, cu ocazie Zilei Internaționale a Copilului, s-a decis și acordarea ajutorului material în sumă de 46,2 mii de lei, bani cu destinație specială pentru familii monoparentale, numeroase sau familii care au copii cu dizabilități – în total 108 familii (câte 350 de lei pentru 132 de copii).

Citeşte mai departe...


Cultură

Ministerul Culturii a anunţat concurs pentru finanţarea proiectelor culturale
 La data 2016-07-11 ora14:57 Ministerul Culturii a anunţat concursul privind finanţarea din bugetul de stat a proiectelor culturale ale asociaţiilor obşteşti pentru anul 2017. Asociaţiile obşteşti pot beneficia de sprijin prin finanţarea în proporţie de 50% a proiectelor culturale, transmite IPN.
 Finanţarea nu poate fi mai mare de 100 de mii de lei pentru un proiect. Cuantumul total al alocaţiilor bugetare prevăzute pentru concurs constituie două milioane de lei.
 Doritorii de a beneficia de proiect pot depune dosarul prin completarea unui formular online care se găseşte pe pagina web a Ministerului Culturii. Termenul limită este 15 octombrie 2016.

Citeşte mai departe...


Festivalul "La umbra Stejarului" la Cobilea
Seminar cu bibliotecarii „Istorii de succes și comunicatul de presă”
S-a încheiat primul tur al campionatului raional de fotbal
 Duminica trecută s-a încheiat primul tur la campionatul raional de fotbal, ediția 2016. Au fost efectuate toate calculele, iar tabelul cu clasamantul echipelor din Gupa Nord și Sud pot fi văzută mai jos. Începînd cu data de 03 iulie, va fi dat startul pentru returul meciurilor între cele 6 echipe din prima grupă și 5 din grupa a doua.

 

Citeşte mai departe...


Concursul raional al tinerilor interpreţi instrumentişti
  E sfîrșit de primăvară, e sfîrșit de an școlar, e timpul cînd copiii și profesorii culeg roadele unui an de studii. O încununare a rezultatelor obținute pe parcursul anului școlar a fost și Concursul raional ”Tinere Talente” organizat de Consiliul raional, Secţia Cultură, Tineret și Sport, în scopul susţinerii şi promovării copiilor talentaţi care studiază în Școlile de Muzică și Arte Plastice.
  Manifestarea s-a desfășurat sîmbătă, 28 mai 2016, în incinta Căminului de Cultură ”G.Coșbuc” din or.Șoldănești. Cea de-a IX-a ediție a Concursului și-a propus să întrunească într-un regal interpretativ cei mai talentați copii dornici de a studia un instrument muzical, de a mînui pensula.
  Deci, în scenă, la braț cu cel mai fidel prieten– instrumentul muzical, copiii și-au demonstrat măiestria interpretativă, iar în sala de dans, amenajată în sală de clasă, viitorii pictori s-au întrecut în a transpune pe hîrtie ”Lumea fantastică” - tema propusă de organizatori, valabilă pentru fiecare categorie de vîrstă.
 

Citeşte mai departe...