Skip to content

Index

Pagina Principala
Stimați cetățeni ai raionului Șoldănești
Noutati - Ultimile noutati
  
Cei care doresc să ne trimită un mesaj, o pot face la adresa de e-mail: Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.  
Citeşte mai departe...
 
Mult stimați economiști!
Noutati - Noutăţi din Economie
Luni, 26 Septembrie 2016
 Anual, în ultima duminică a lunii septembrie sărbătorim Ziua economistului din Republica Moldova.
Este un adevărat prilej de a adresa urări de bine tuturor angajaţilor din acest domeniu pentru contribuţia adusă la dezvoltarea economiei raionului Șoldănești, în perioada deloc ușoară pe care o parcurge societatea noastră.
 Fără nici o îndoială, economia reprezintă cea mai importantă sferă a activității umane întrucât – direct și indirect – condiționează starea și nivelul de dezvoltare al tuturor celorlalte domenii de activitate. Esența profesiei de economist combină realismul, abordarea de pe poziții știintifice a proceselor și fenomenelor din economie, din întreaga societate.
 Aprecierile noastre deosebite se îndreaptă spre toți cei care au îmbrățișat această profesie, care aduc mari contribuții la soluționarea cerințelor economiei, în condițiile de astăzi. Vă doresc să vă însoțească și în continuare spiritul optimismului, puterea de muncă și certitudinea de a face față tuturor provocărilor din economie și să vă asigur de toată considerația pentru eforturile depuse în consolidarea, dezvoltarea și îmbunatățirea sistemului economic, pentru realizările remarcabile obținute, dar și pentru devotamentul cu care munciți dedicat în acest important și strategic domeniu. Să vă reușească să atingeți o nouă treaptă calitativă de afirmare ca specialiști, ca cetățeni ai unei țări la dezvoltarea căreia suntem angajați noi toți.
Sincere felicitări și mulțumiri pentru tot ce faceți, stimați economiști!
Cu profund respect,
Svetlana ROTUNDU, președintele raionului Șoldănești
Citeşte mai departe...
 
Festivitate dedicată lucrătorilor din sfera protecției sociale din r. Șoldănești
Noutati - Noutăţi din Protecţia Socială
Luni, 26 Septembrie 2016
 Cu prilejul Zilei lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei, conducerea Direcției Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului din Șoldănești a organizat, la 22 septembrie, în sala de festivități a Consiliului raional, o ceremonie festivă dedicată acestui eveniment.
Evenimentul a adunat lucrătorii din sfera protecției sociale din raion, iar cei mai buni profesioniști din domeniul au primit diplome de merit din partea Direcției și a Președintelui raionului, prezentă la festivitate împreună cu vicepreședintele raionului Nina Florea.
După ce invitații și-au ocupat locul în prezidium, șeful Direcției Vladimir Rusu, a salut, a felicitat prezența și le-a solicitat cîteva momente de atenție pentru a prezenta un raport succind de activitate a Direcției. (Raportul în original poate fi citit mai jos).
 
Citeşte mai departe...
 
Concursul Naţional „IMM – Model de Responsabilitate Socială” ediţia a VII-a
Noutati - Noutăţi din Economie
Vineri, 23 Septembrie 2016
 ODIMM invită antreprenorii din r-nul Şoldăneşti să participe la
Concursul Naţional „IMM – Model de Responsabilitate Socială” ediţia a VII-a

IMM-urile din Republica Moldova se pot înscrie, începând de astăzi, la Concursul Naţional „IMM – Model de Responsabilitate Socială” ediţia a VII-a. Concursul a fost inițiat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) pentru antreprenorii care pe parcursul anului 2015 s-au implicat în mod voluntar în activităţi de responsabilitate socială corporativă.
  Participanții vor putea aplica pentru următoarele nominalizări:
• Grija faţă de angajaţi;
• Grija față de piață;
• Protecţia mediului înconjurător;
• Integrarea socială și sprijinul acordat comunităţii.
  PREMIUL MARE va fi oferit pentru realizarea acţiunilor importante în mai multe domenii de responsabilitate social-corporativă.
  Participanţii la concurs trebuie să întrunească următoarele condiții:
• să se încadreze în categoria IMM;
• să desfășoare activitate economică mai mult de 1 an;
• să fie rezident al Republicii Moldova;
• să fi realizat cel puţin una dintre activităţile de responsabilitate socială corporativă;
• să depună formularul completat.
  Concursul va fi evaluat de o comisie de experţi, în baza formularelor de aplicare, care urmează să fie îndeplinite de către participanți. Setul de documente urmează să fie depuse de către solicitanţi prin intermediul serviciilor poștale sau personal la sediul Organizaţiei pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) (str. Serghei Lazo 48, oficiu 311, Chișinău, R. Moldova), ÎN PLIC SIGILAT, până pe data de 20 octombrie 2016, cu menţiunea „Concurs RSC”.
  Premierea finală a câștigătorilor va avea loc în cadrul Conferinţei Internaţionale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2016. Premiile vor fi acordate de partenerii oficiali ai concursului.
  Ghidul aplicantului, Formularul de aplicare și declarația privind lipsa restanțelor pot fi accesate pe paginile web: www.odimm.mdd, www.businessportal.md, www.civic.md și pe pagina de facebook a ODIMM.
  Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. sau la numărul de telefon (022) 29-57-41
Citeşte mai departe...
 
Persoanele în etate din raion vor primi câte 500 de lei
Noutati - Noutăţi din Protecţia Socială
Joi, 22 Septembrie 2016
 Marți, 20 septembrie 2016, Consiliul raional de Administrație al Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei Șoldănești (CAFLSSP), s-a întrunit în cea de-a IX-a ședință și au examinat anchetele depuse de către cetățenii nevoiași din raion.Totodată, cu ocazie Zilei Internaționale a Persoanelor în Etate, care anual, se serbează la 01 octombrie, s-a discutat despre planul de activitate pentru această perioadă.
Citeşte mai departe...
 
Centrul de Creaţie pentru Copii și Tineret Șoldănești și-a deschis din nou uşile
Noutati - Noutăţi din Cultură
Miercuri, 21 Septembrie 2016
 Centrul de Creaţie pentru Copii și Tineret Șoldănești și-a deschis din nou uşile pentru încă un an de activitate. Printr-un careu solemn de inaugurare, această Şcoală a Pasiunilor şi-a rechemat cei 220 de discipoli încadraţi în activitatea celor 12 cercuri şi dăruirea vocaţională a 11 profesori şi conducători de cercuri de creație.
 
Citeşte mai departe...
 

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

Seminar informativ pentru contabilii instituțiilor finanțate din bugetul raional
  Specialiștii din cadrul Direcției Finanțe au organizat o altă rundă de seminare pentru contabilii din instituțiile finanțate din bugetul raional. 
 Seminarul instuctiv a vizat modificările și completările efectuate vizavi de metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare pnetru pentru primul semestru al anului 2016 și pregătirea pentru elaborarea proiectelor de buget pentru anul următor. 

Citeşte mai departe...


,,Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului”
 Toate acțiunile și lucrul zi de zi a funcţionarilor fiscali are scopul creşterii încrederii contribuabililor în Servicviul Fiscal în corespundere cu sloganul ,,Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului”. Astfel, Inspectoratul Fiscal de Stat Şoldăneşti, în luna mai 2016, a înscris în agenda de lucru un şir de acţiuni îndreptate spre executarea sarcinilor, îndeplinirea obiectivelor, satisfacerea contribuabililor prin prestarea de servicii calitative şi în termen, avînd ca scop instaurerea unui climat intemeiat pe încredere şi respect reciproc cu contribuabilii.

Citeşte mai departe...


Declarația privind buna guvernare
Seminar pentru contabili
 Săptămîna curentă s-a desfășurat seminarul cu contabilii instituțiilor bugetare, finanțate din bugetul raional, organizat de către Direcția finanțe a Consiliului raional Șoldănești în comun cu Trezoreria teritorială Șăldănești a Ministerului finanțelor al Republicii Moldova. Tematica seminaruluia cuprins subiecte referitor la particularitățile împlementării planului nou de conturi contabile; a clasificației bugetare; efectuarea cheltuielilor prin sistemul trezorerial; operarea modificărilor devizelor de cheltuieli cu utilizarea sistemului informațional de manegement financiar.

 

Citeşte mai departe...


Executarea bugetului pentru anul 2015
I N F O R M A Ţ I E
privind rezultatele excutării bugetului
raional Şoldăneşti pe anul 2015 şi rezultatele privind executarea bugetelor
primăriilor satelor, comunelor şi oraşului
  Bugetul raionului Şoldăneşti în total pe anul 2015 a fost executat în sumă de 142017,8 mii lei la partea de venituri şi 148813,1 mii lei la partea de cheltuieli cu un deficit în sumă de 6795,3 mii lei . Aceasta a constituit 95,2 şi 92,3 la sută respectiv în comparaţie cu prevederile precizate pe perioada menţionată. La partea de venituri n-au fost încasate venituri în sumă de 7109,0 mii lei, din care transferuri curente 4574,6 mii lei, transferuri între bugetul de stat și cel al UAT 3588,8 mii lei, granturi 243,4 mii lei. La partea de cheltuieli n-au fost utilizaţi 12439,6 mii lei. În cea mai mare parte n-au fost utilizate alocațiile pentru cheltuieli capitale din toate sursele de finanțare.
  Din suma totală executată a părţii de venit 54,2 la sută sau 77026,6 mii lei sînt veniturile bugetului raional , care s-au acumulat la nivel de 94,9% faţă de planul precizat . Partea de venit executată a bugetului raional este constituită din transferuri în volum de 70962,1 mii lei sau 92,1 la sută, 7,9% fiind încasările de la veniturile proprii. Partea primăriilor în volumul total executat al veniturilor este respectiv de 45,8 la sută sau constituie 64991,2 mii lei , ceea ce valorează 95,6 procente din suma precizată pe perioada dată . Din suma indicată, transferurile constituie 79,6 la sută sau 51736,8 mii lei, iar veniturile şi incasările proprii 13254,4 mii lei sau 20,4 la sută.
  La venituri proprii bugetul raional a fost executat la nivel de 106,5la sută, iar bugetul primăriilor – la nivel de 103,3 la sută faţă de prevederile precizate.
  Din cele 23 de primării majoritatea au supraîmplinit planul la veniturile proprii. La un nivel înalt s-a înregistrat acumularea veniturilor proprii la primăriile: Chipeșca 123,2%, Șipca 122,5%, Rogojeni 117,2%, Vadul – Rașcov 115,6%, Găuzeni 113,8%, Cușmirca 113,2%, ș.a. . La cel mai scăzut nivel s-a aflat acumularea veniturilor proprii la primăriile Olișcani 87,5%, Salcia 90,0%, Sămășcani 91,0%, ș.a..
  Comparativ cu 1 ianuarie 2015 restanţa la impozite şi plăţi s-a majorat cu 103,1 mii lei şi a constituit 915,1 mii lei.
  Pe perioada anului 2015 , din bugetul raionului s-au efectuat cheltuieli în volum total de 148813,1 mii lei , ceea ce constituie 92,3 la sută din prevederile planului precizat pe perioada de gestiune.
  Din cheltuielile prioritare au fost plătite integral fondurile salariale preconizate şi fondurile de stimulare în sumă de 62228,3 mii lei ,efectuate transferuri la bugetul asigurărilor sociale 13360,8 mii lei şi asigurarea medicală obligatorie –2507,5 mii lei, achitate gazele 3364,1 mii lei, procurat combustibil pentru încălzirea instituţiilor bugetare 1525,1 mii lei, reparaţii curente a instituţiilor bugetare –982,3 mii lei, cheltuieli capitale 35434,2 mii lei. S-au efectuat cheltuieli pentru hrana copiilor în grădiniţe şi şcoli în sumă de 6131,3 mii lei. Aceasta constituie în mediu cîte 15,31 lei pentru un copil pe zi din contul bugetului și a mijloacelor speciale în grădiniţe şi 6,87 lei în şcoli contra normativelor medii respective de 15,46 şi 7,00 lei.
  În perioada raportată din bugetul raionului în total au fost întreţinute 194 instituţii bugetare cu un efectiv mediu de 1747,8 unităţi statale . Salariul mediu lunar unei unităţi a constituit 2969 lei, inclusiv pe ramurile de bază :
- serviciul de stat - 4567 lei ,
- învăţămînt - 3034 lei,
- cultura - 2053 lei,
- asistenţa socială - 2627 lei.
  La situaţia din 1 ianuarie 2016 comparativ cu situația din 1.01.2015, datoriile debitoare cu termen expirat au rămas la acelaș nivel și au constituit 88,0 mii lei, revenind în întregime Consiliului raional. Comparativ cu aceeaşi perioadă datorii creditoare cu termenul expirat nu s-au înregistrat. În prezent Consiliul raional întreprinde măsuri privind lichidarea datoriei menţionate.

Citeşte mai departe...


Agricultură

Tehnologii moderne de irigare
 În perioada 05-09 septembrie 2016 în 4 localitați ale raionului: or. Șoldănești, satul Pohoarna, satul Alcedar, satul Cotiujenii Mari, au avut loc seminare zonale cu tematica: ” Sporirea capacității de rezistență la seceta a fermierilor mici prin adoptarea bunelor practici și tehnologiilor moderne de irigare.” În cadrul acestor seminare au participat de la 17 pînă la 29 de persoane.
  Drept scop obiectivele principale a acestor seminare au fost:
  • Aspecte generale privind utilizarea apei pentru irigare;
  • Indicii de calitate a apei pentru irigare. Esența indicatorilor de calitate a apei pentru irigare;
  • Componentele unui sistem de irigare. Momente importante de a fi considerate la alegerea acestora;
  • Sisteme de irigare prin aspersiune. Particularitățile sistemelor de irigare prin aspersiune utilizate pentru livezi și legume;
  • Sisteme de irigare prin picurare. Particularitățile sistemelor de irigare prin aspersiune utilizate pentru livezi și legume;
  • Furnizorii principali din R. Moldova de sisteme și accesorii de irigare.

(Seminar satul Pohoarna, r. Șoldănești)

Citeşte mai departe...


Discuţii aprinse despre subvenţionarea în agricultură pentru 2016
 Începând cu data de 5 august, fermierii pot depune cereri pentru a beneficia de subvenții de la stat.
 Despre modalităţile de repartizare a mijlocaleor din fondul de subvenţionare a producătorlor agricoli pentru anul 2016, au discutat conduătorii exploataţiilor agricole din raion, primarii, consultaţii ACSA şi specialiştii pentru reglementarea cadastrului funciar din APL în cadrul unui seminar organizat la solicitarea Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agriculutră (AIPA).
 La seminar a participat Adrian Popa, şeful Direcţiei Autorizare Plăţi al AIPA, vicepreşedintele raionului Nina Florea iar de organizarea seminarului s-a ocupat Direcţia Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional împreună cu reprezentanţii ACSA.

Citeşte mai departe...


Secerișul este în toi
 Potrivit prognozelor estimative efectuate de către Direcția Agricultură și Aimentație, recolta de grâne va fi mai mare cu 30-40 la sută faţă de anul trecut şi va ajunge, în total, la 35 mii tone. Acest lucru se datorează atât investițiilor efectuate de către producători agricoli cât și de condițiile climaterice favorabile.
  În acest an, fermierii așteaptă o roadă de grâu mai bogată şi mai calitativă, chiar dacă ploile le-au provocat şi pagube iar vîntul a polegnit mai multe cîmpuri.
 

Citeşte mai departe...


Pierderile în agricultură provocate de calamitate
 Timp de trei zile, specialiștii Direcției Agricultură și Alimentație Șoldănești, împreună cu șeful direcției Andrei Muțuțchi, s-au deplasat în toate cele 23 de primării pentru a inspecta și verifica prejudiciile cauzate de către calamitatea produsă în seara zilei de 18 spre 19 iunie curent. Așadar, tabloul este prea trist pentru producătorii agricoli. Ploaia și vântul puternic au făcut ravagii pe 8800 ha de câmpuri însămânțate, inclusiv pe 4330 ha cu floarea-soarelui, pe 1603 ha cu porumb, 1613 ha cu rapiță, 370 ha cu orz, 2928 ha cu grâu și 302 ha cu plantații multianuale.

Citeşte mai departe...


Legumicultor amator
   Majoritatea șoldăneștenilor îl cunosc pe dl Gheorghe Dandara ca pe un profesionist în probleme de pedagogie, însă puțini știu de dragostea dlui Gheorghe față de cultivarea legumelor.
  Odată cu plecarea la odihna binemeritată, (dar nu numai de atunci) profesorul Dandara ,,s-a făcut,, legumicultor, construindu-și o seră în care cultivă legume. Din cînd în cînd, dumnealui solicită sfatul specialiștilor în domeniu.
În imagini îl vedeți pe dl Andrei Muțuțchi oferindu-i consultație legumarului începător Gheorghe Dandara.
 Șef DAA, Andrei Muțuțchi

Citeşte mai departe...


Economie

Mult stimați economiști!
 Anual, în ultima duminică a lunii septembrie sărbătorim Ziua economistului din Republica Moldova.
Este un adevărat prilej de a adresa urări de bine tuturor angajaţilor din acest domeniu pentru contribuţia adusă la dezvoltarea economiei raionului Șoldănești, în perioada deloc ușoară pe care o parcurge societatea noastră.
 Fără nici o îndoială, economia reprezintă cea mai importantă sferă a activității umane întrucât – direct și indirect – condiționează starea și nivelul de dezvoltare al tuturor celorlalte domenii de activitate. Esența profesiei de economist combină realismul, abordarea de pe poziții știintifice a proceselor și fenomenelor din economie, din întreaga societate.
 Aprecierile noastre deosebite se îndreaptă spre toți cei care au îmbrățișat această profesie, care aduc mari contribuții la soluționarea cerințelor economiei, în condițiile de astăzi. Vă doresc să vă însoțească și în continuare spiritul optimismului, puterea de muncă și certitudinea de a face față tuturor provocărilor din economie și să vă asigur de toată considerația pentru eforturile depuse în consolidarea, dezvoltarea și îmbunatățirea sistemului economic, pentru realizările remarcabile obținute, dar și pentru devotamentul cu care munciți dedicat în acest important și strategic domeniu. Să vă reușească să atingeți o nouă treaptă calitativă de afirmare ca specialiști, ca cetățeni ai unei țări la dezvoltarea căreia suntem angajați noi toți.
Sincere felicitări și mulțumiri pentru tot ce faceți, stimați economiști!
Cu profund respect,
Svetlana ROTUNDU, președintele raionului Șoldănești

Citeşte mai departe...


Concursul Naţional „IMM – Model de Responsabilitate Socială” ediţia a VII-a
 ODIMM invită antreprenorii din r-nul Şoldăneşti să participe la
Concursul Naţional „IMM – Model de Responsabilitate Socială” ediţia a VII-a

IMM-urile din Republica Moldova se pot înscrie, începând de astăzi, la Concursul Naţional „IMM – Model de Responsabilitate Socială” ediţia a VII-a. Concursul a fost inițiat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) pentru antreprenorii care pe parcursul anului 2015 s-au implicat în mod voluntar în activităţi de responsabilitate socială corporativă.
  Participanții vor putea aplica pentru următoarele nominalizări:
• Grija faţă de angajaţi;
• Grija față de piață;
• Protecţia mediului înconjurător;
• Integrarea socială și sprijinul acordat comunităţii.
  PREMIUL MARE va fi oferit pentru realizarea acţiunilor importante în mai multe domenii de responsabilitate social-corporativă.
  Participanţii la concurs trebuie să întrunească următoarele condiții:
• să se încadreze în categoria IMM;
• să desfășoare activitate economică mai mult de 1 an;
• să fie rezident al Republicii Moldova;
• să fi realizat cel puţin una dintre activităţile de responsabilitate socială corporativă;
• să depună formularul completat.
  Concursul va fi evaluat de o comisie de experţi, în baza formularelor de aplicare, care urmează să fie îndeplinite de către participanți. Setul de documente urmează să fie depuse de către solicitanţi prin intermediul serviciilor poștale sau personal la sediul Organizaţiei pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) (str. Serghei Lazo 48, oficiu 311, Chișinău, R. Moldova), ÎN PLIC SIGILAT, până pe data de 20 octombrie 2016, cu menţiunea „Concurs RSC”.
  Premierea finală a câștigătorilor va avea loc în cadrul Conferinţei Internaţionale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2016. Premiile vor fi acordate de partenerii oficiali ai concursului.
  Ghidul aplicantului, Formularul de aplicare și declarația privind lipsa restanțelor pot fi accesate pe paginile web: www.odimm.mdd, www.businessportal.md, www.civic.md și pe pagina de facebook a ODIMM.
  Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail office@odimm.md sau la numărul de telefon (022) 29-57-41

Citeşte mai departe...


Dezbateri regionale ”Dimensiunea de gen în APL”
 Mai multe femei reprezentate ai APL, diverse instituții de stat și bugetare, ai ONG, din 4 raioane - Telenești, Șoldănești, Orhei, Sîngerei, au participat, la o ședință de Dezbateri regionale cu genericul Promovarea Dimensiunea de gen în APL, instituții/organizații și comunitate, organizat în orașul Telenești de către Clubul politic al femelilor Telenești.
Din or. Șoldănești a participat Galina Nani, șefa Secției Economie, Tatiana Șempered, șefa Secție pentru Statistică Șoldănești și Diana Ungur, specialist în relații cu publicul la consiliul raional.

Citeşte mai departe...


Echipa mobilă a BCIS în primăriile Rogojeni și Cotiujenii Mari
  La 08 iulie curent, prestatorii de servicii din cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii au acordat asistență informațională și servicii de calitate cetățenilor din satul Rogojeni și Cotiujenii Mari. 
  Problemele invocate au fost din domeniul asistenței sociale, cu privire la alocarea ajutoarelor sociale,
din domeniu funciar și cadastru, juridice și a ocupării forțelor de muncă.
 Unii dintre cetățenii deserviți au primit imediat toate informațiile necesare iar pentru alții răspunsurile vor fi expediate în formă scrisă.
  

Citeşte mai departe...


Ipoteca locativă „Casa mea – locul momentelor fericite”.
  Atunci când este vorba despre confort şi siguranţă, fiecare dintre noi îşi doreşte un cămin pentru el şi familia sa. Este locul unde te simţi bine şi petreci momente frumoase alături de cei dragi!
 Pune-ti in aplicare cele mai inspirate planuri cu un credit ipotecar de la FinComBank în cadrul Programului „Casa mea – locul momentelor fericite”.
Perioada de creditare:
• pentru procurarea imobilului până la 240 luni;
• pentru reparaţie capitală până la 120 luni.
Suma creditului:
• până la 70% din costul proiectului de credit în cazul procurării şi/sau finalizării construcţiei unei case de locuit nefinisate; procurarea casei de locuit; procurarea unei cote părţi într-un complex locativ; procurarea unui teren pentru construirea casei de locuit, de la devizul de cheltuieli oferit de client.
• până la 100% din costul proiectului de credit în cazul procurării şi/sau finalizării construcţiei unei case de locuit nefinisate; procurarea casei de locuit; procurarea unei cote părţi într-un complex locativ; procurarea unui teren pentru construirea casei de locuit, în cazul în care clientul oferă garanţii imobiliare suplimentare.
• în cazul refinanţării – se refinanţează soldul creditului, contractat pentru procurarea/construcţia/finalizarea construcţiei/reparaţiei capitalе a imobilului locativ.

Citeşte mai departe...


Învăţământ

Consiliul Raional al Elevilor /CRE- o nouă structură administrativă
 Trăim într-o perioadă în care este o explozie de informație şi elevii pot învăța din orice, și cel mai important-astăzi se pune accent pe educația non-formală a tinerilor, ceea ce este o modalitate eficientă de învățare. Ca să beneficieze de mai multe oportunități, să fie îndreptați spre dezvoltarea personală prin cadrul unor activități de voluntariat/informare, a fost creat Consiliul Raional al Elevilor din Șoldănești, care face parte din rețeaua națională a consiliilor elevilor.

Citeşte mai departe...


Stop Violenţei !!!
 Violenţa- noţiune tot mai des atestată în mesajele orale ale cetăţenilor în stradă, transport, la domicilui etc. Şi bine ar fi dacă acest termen ar fi numai auzit, dar ar lipsi din comportamentul nostru de zi cu zi. În raion s-au înteţit cazurile de violenţă care au consecinţe grave pentru victime şi întreaga comunitate.Numai ultimul timp au fost înregistrate 4 cazuri de viol în rîndurile minorilor, dar cîţi copii agresaţi fizic şi psihologic, lăsaţi în neglijare din parte părinţilor plecaţi peste hotare sau care fac abuz de băuturi spirtoase avem? În instituţiile de învăţămînt se duce o asemenea evidenţă. Cum să combatem acest flagel pe nume Violenţa, să prevenim consecinţele ei durute? 

Citeşte mai departe...


Pregătirea instituțiilor preșcolare și preuniversitare din raionaul Șoldănești pentru sezonul rece
 Marți, la data de 20 septembrie 2016, în sala de ședinte a Consiliului Raional Șoldănești a avut loc ședința comună a directorilor instituțiilor preuniversitare și preșcolare, responsabililor de cazangerii, operatorilor cazangeriilor pe bază de gaze naturale și biomasă. Ședința a fost prezidată de dl Mîndru N., șeful D.Î. Șoldănești, dl Iurcu V., șeful Direcției Construcții Șoldănești, dl Demișcan R., inspector principal DSTG și dl Stupin V., Serviciul Protecției Civile și Situații Excepționale.

Citeşte mai departe...


Funcția de director în Gimnaziul "A. Grosu" s. Dobrușa este vacantă
În căutare de soluții
 Noul an şcolar ce şi-a luat startul e fierbinte după numeroasele probleme ce stau în faţa managerilor şcolari. Pentru a soluţiona o parte din ele la 13 septembrie 2016 în incinta liceului teoretic ,, A.Mateevici” si-a desfăşurat lucrările consfătuirea cu managerii şcolari din raion. La consfătuire au fost invitaţi un şir de conducători ai secţiilor şi direcţiilor Consiliului Raional. În vizorul managerilor au fost propuse probleme multiple.

Citeşte mai departe...


Construcţii

Instruire pentru lucrătorii de deservire a centralelor termice
 Astăzi, s-a desfășurat ședința comisiei raionale de specialitate cu tematica ”Pregătirea obiectelor comunale și social – culturale către perioada de toamnă iarna 2016-2017”. La ședința de lucru au fost invitați mai mulți conducători ai instituțiilor publice împreună cu toți managerii instituțiilor școlare și preșcolare din raion.

Citeşte mai departe...


Încă un teren de mini-fotbal pentru tinerii din raionul Șoldănești
 În satul Chipeșca, pe terenul sportiv al gimnaziului, a fost dat în exploatare un nou mini-teren de fotbal cu acoperire artificială, instalat în cadrul programului “Toţi împreună” al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal. Acesta este al 4-lea teren din raion, instalat în ultimii 2 ani.
 La ceremonia oficială au fost prezenţi președintele raionului Svetlana Rotundu, reprezentantul FMF Mircea Cojocari, primarul localităţii Alexandru Botezatu, șeful Direcției Învățământ Nicolae Mândru, consilieri raionali, veterani ai fotbalului şi numeroşi amatori ai sportului, elevi și părinți.

Citeşte mai departe...


Autoritățile locale au obținut dreptul de agent constatator
 Cetățenii care aruncă gunoiul în locuri neautorizate sau își păstrează deșeurile la poartă ar putea fi amendaţi. Preîntâmpinarea formării gunoiştelor neautorizate, a construcţiilor ilicite sau încălcarea regulilor de comerţ sunt doar o parte din problemele existente în localităţile noastre, iar identificarea căilor de soluţionare era tărăgănată. Se pare că parţial aceste probleme îşi vor găsi rezolvarea (încetul cu încetul), încercându-se să fie găsit ac de cojoc pentru infractori după ce vineri, 29 iulie 2016, în urma mai multor ani de discuții și insistență din partea CALM (Congresul Autorităților Locale din Moldova) și a mai multor parlamentari, au fost adoptate în lectură finală modificările la Codul Contravențional al Republicii Moldova (Legea nr. 218) prin care se recunoaște dreptul Autorităților Locale de a constata contravenții în mai multe domenii importante.

Citeşte mai departe...


Reprezentanți de la GIZ în vizită la liceul teoretic ”A. Mateevici”
 Trei reprezentanţi de la Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) împreună cu Victor Iurcu, şeful Secţiei Construcţii, Gospodării Comunale şi Drumuri au vizitat liceul teoretic „Alexei Mateevici”. După ce GIZ a lansat campania de selectare a proiectelor privind efiecentizarea energetică a obiectelor sociale, specialiştii din cadrul SCGCD au înaintat nota conceptuală ce prevede îmbunătătţirea condiţiile la liceul teoretic din Şoldăneşti.
 

Citeşte mai departe...


Încă un proiect adus la Șoldănești
   Liceul teoretic ”Alexei Mateevici” a câștigat proiectul de renovare capitală a sălii mari de sport finanțat de către „Solidarity Fund Poland” în Moldova.
  Aplicaţia de proiect (din cele 188 de propuneri de proiecte, parvenite din toată țara) a fost clasată pe locul IV. Președintele raionului, Direcția Învățământ, și specialiștii din cadrul Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri au salutat și susținut inițiativa grupului lucru al liceului care au scris proiectul dat.
  În urma apelului de propuneri făcut, anul acesta au fost recepționate 188 de aplicații din partea primăriilor și Consiliilor raionale, în cooperare cu ONG-urile locale din întraga țară. “Fondul de Granturi Mici” este un program al „Solidarity Fund PL” în Republica Moldova/Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale, finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului Polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish Aid. Obiectivele FGM 2016 cuprind: dezvoltarea democrației, precum și susținerea creșterii economice la nivel local. Proiectele trebuie să fie implementate de către Autoritățile publice locale din Republica Moldova în cooperare cu partenerii civici locali (ONG-uri sau grupuri informale de cetățeni)

Citeşte mai departe...


Sănătate

La Şoldăneşti viitorii medici sunt aşteptaţi cu braţele deschise
 Ziua caldă de vară însorită de data aceasta ne-a găsit la Şoldăneşti, la IMSP Centrul de Sănătate „Şoldăneşti”, la 90 de km depărtare de capitală.
  Liniştea dimineţii se aude pretutindeni aici, iar acest Centru, mai mult seamănă cu o Casă Mare care îşi aşteaptă oaspeţii. Paşii grăbiţi ai medicilor, care muncesc de zor ca albinuţele, aranjând cu acurateţe cartelele medicale, duc analizele la laborator şi se stăruie să întâmine pacienţii care vin aici necontenit.
 O zi de muncă din viaţa unui lucrător medical începe de la 8:00 dimineaţa. Privelegiaţi sunt acei care au nevoie de asistenţă medicală urgentă şi pacienţii programaţi. Toţi sunt ascultaţi, diagnosticaţi calitativ, fiind mândri că personalul medical se dedică unei munci la nivel.

Citeşte mai departe...


Campania de combatere a infectării cu hepatită virală
 Ziua Mondială a Hepatitei 28 iulie 2016 – prezintă o oportunitate de a intensifica eforturile naţionale şi internaţionale în implementarea Strategiei Globale a Sectorului de Sănătate privind hepatita virală, pentru 2016-2021, care prevede o reducere cu 30 % a cazurilor noi de hepatită virală B şi C şi o reducere cu 10% a mortalităţii până în 2020.
 

Citeşte mai departe...


Funcţii vacante la Spitalul Raional Şoldăneşti
   IMSP Spitalul Raional Șoldănești anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

Nr.

Denumirea  funcției  pentru  concurs

Nr. de unități vacante

Data limită de depunere a dosarului pentru concurs

1

Medic  traummatolog – ortoped

( 1pers.)

31.10.2016

2

Medic  narcolog

( 1pers.)

31.10.2016

3

Medic  neuropatolog

( 1pers.)

31.10.2016

4

Medic  gastroenterolog

( 1pers.)

31.10.2016

5

Medic  cardiolog

( 1pers.)

31.10.2016

6

Medic  terapeut

( 1pers.)

31.10.2016

7

Medic  terapeut la cab.adolescenților

( 1pers.)

31.10.2016

8

Medic  geriatru

( 1pers.)

31.10.2016

9

Medic în diagnostica funcțională

( 1pers.)

31.10.2016

10

Medic  reabilitolog

( 1pers.)

31.10.2016

11

Medic  laborant

( 1pers.)

31.10.2016

12

Medic  anest.reanimatolog

(2 pers.)

31.10.2016

13

Medic  obstr.ginecolog

(4 pers.)

31.10.2016

14

Medic  chirurg

(2 pers.)

31.10.2016


Pentru informații suplimentare puteți apela persoana de contact Victoria Bodiu la numărul 0(272)25262

Citeşte mai departe...


IMSP Spitalul raional Şoldăneşti – un templu al sănătăţii
 În pofida temerilor noastre la timp am ajuns la Şoldăneşti, cu toate că dis-de-dimineaţă oraşul aglomerat, ambuteiaje, cozi infernale şi nu-ţi venea decât să evadezi, să te deconectezi pentru o zi sau chiar o jumătate, să te refugiezi într-o lume în care să fii Tu cu tine sau cu cineva mai bun în preajmă, cu cineva de la care să înveţi ce e cumpătul, răbdarea, toleranţa şi dragostea faţă de muncă şi de sine.
  Toate acestea aspecte, ne-am gândit că le putem discuta cu prietenii, da, ei sunt cei mai buni, cu familia, pentru că este perfectă pentru oricine, dar să nu negăm şi să uităm că mai sunt dispuşi să te primească cu braţele deschise atunci când le calci pragul. Aşa este primit ca această mică palmă de pământ, numită Moldova, să fii ospitalier şi să-i primeşti pe acei care-ţi trec pragul, pentru că avea bunica mea o vorbă înţeleaptă „Casa este zidită pentru oameni”.

Citeşte mai departe...


Raportul privind evaluarea siguranței la situații de urgență și dezastre a IMSP Spitalul raional
  În perioada 16-17.05.2016, întru realizarea prevederilor ordinelor Ministrului Sănătăţii nr.1033 din 16.10.2012 ”Cu privire la aprobarea Programului de fortificare a siguranţei spitalelor din Republica Moldova pentru anii 2012-2016” şi nr.285 din 18.04.2016 ”Cu privire la evaluarea siguranţei spitalelor”, de către echipa de evaluare în componenţă: Mihai Pîsla, Radu Ostaficiuc, Leonid Chetraru şi Andrei Popescu a fost efectuată evaluarea nivelului de siguranţă la situaţii de urgenţă şi dezastre a IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti. În procesul de evaluare au participat: conducerea Spitalului, membrii Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (CSE) a instituţiei, conducătorii subdiviziunilor şi serviciilor nemijlocit implicaţi în realizarea activităţilor ce ţin de pregătirea şi răspunsul la situaţii excepţionale. Evaluarea a fost efectuată cu suportul Biroului Regional pentru Europa al OMS.

Citeşte mai departe...


Protecţie socială

Festivitate dedicată lucrătorilor din sfera protecției sociale din r. Șoldănești
 Cu prilejul Zilei lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei, conducerea Direcției Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului din Șoldănești a organizat, la 22 septembrie, în sala de festivități a Consiliului raional, o ceremonie festivă dedicată acestui eveniment.
Evenimentul a adunat lucrătorii din sfera protecției sociale din raion, iar cei mai buni profesioniști din domeniul au primit diplome de merit din partea Direcției și a Președintelui raionului, prezentă la festivitate împreună cu vicepreședintele raionului Nina Florea.
După ce invitații și-au ocupat locul în prezidium, șeful Direcției Vladimir Rusu, a salut, a felicitat prezența și le-a solicitat cîteva momente de atenție pentru a prezenta un raport succind de activitate a Direcției. (Raportul în original poate fi citit mai jos).
 

Citeşte mai departe...


Persoanele în etate din raion vor primi câte 500 de lei
 Marți, 20 septembrie 2016, Consiliul raional de Administrație al Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei Șoldănești (CAFLSSP), s-a întrunit în cea de-a IX-a ședință și au examinat anchetele depuse de către cetățenii nevoiași din raion.Totodată, cu ocazie Zilei Internaționale a Persoanelor în Etate, care anual, se serbează la 01 octombrie, s-a discutat despre planul de activitate pentru această perioadă.

Citeşte mai departe...


Seminar pentru membrii Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate
 La data de13 septembrie, în sala de protocol s-a desfășurat seminarul organizatoric de informare pentru membrii Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.
Moderatoarea seminarului, Moraru Chilimari Rodica, reprezentanta Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei a familiarizat membrii Comisiei despre modificările și actualizările efectuate vizavi de Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate.

Citeşte mai departe...


Noţiunea şi caractere juridice ale adopției naționale
 De la începutul anului 2016, la autoritatea tutelară raională au fost depuse patru cereri de adopție. Cuplurile care au solicitat să adopte copii au fost evaluate din punct de vedere medical, psiho-emațional, au fost instruiți în domeniul adopției de către specialistul în drepturile copilului din cadrul Direcției în domeniul adopției. În rezultatul evaluării potențialelor solicitanți la adopției a fost constatat că cuplurile/familiile care au depus cererea de adopție din partea admistrației publice locale sînt caracterizate pozitiv, în societate se bucură de restectul și stima sătenilor, sînt angajați în cîmpul muncii, dispun de spațiu locativ personal, condițiile de viață și de trai sînt adecvate pentru ca în familiile nominalizate să fie educați anume acei copii care nu au avut parte de grija și căldura părintescă.
  

Citeşte mai departe...


Şedinţa Comisie Raionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului
 În conformitate cu planul de acţiuni pentru anul 2016, la 2 august curent, vicepreşedintele raionului, Nina Florea, a convocat membrii Consiliului raional pentru Protecţia Drepturilor Copilului (CR PDC) într-o şedinţă ordinară lărgită. Ședința a avut drept scop abordarea situaţiei infracţionale la moment, a tendinţelor negative de evoluţie a delicvenţei juvenile în teritoriul deservit şi a măsurilor ce se impun pentru eradicarea situaţiilor de risc în care se află copiii. Membrii consiliului şi-au propus urgentarea elaborării planurilor comune de lucru în vederea redresării situaţiei, cu stabilirea angajamentelor tuturor factorilor comunitari şi a activităţilor ce se impun, precum şi a mecanismului de conlucrare între structurile componente ale Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate.

Citeşte mai departe...


Cultură

Centrul de Creaţie pentru Copii și Tineret Șoldănești și-a deschis din nou uşile
 Centrul de Creaţie pentru Copii și Tineret Șoldănești și-a deschis din nou uşile pentru încă un an de activitate. Printr-un careu solemn de inaugurare, această Şcoală a Pasiunilor şi-a rechemat cei 220 de discipoli încadraţi în activitatea celor 12 cercuri şi dăruirea vocaţională a 11 profesori şi conducători de cercuri de creație.
 

Citeşte mai departe...


De la lume adunate ”Ziua Daciei - 2016”
 Din dorința reanimării tradițiilor strămoșești apare ideia organizării unei sărbători, în cadrul căreia, în scenă, să fie readuși urmașii dacilor din toate colțurile lumiis.
 În raionul Șoldănești, în fiecare an, în preajma zilei de 23 septembrie - cînd avea loc încoronarea regelui- sărbătorim Zilele Daciei, pentru a sublinia încă odată originea daco-romană a naţiunii.
 În semn de continuitate, în scopul promovării valorilor culturale și tradiționale, în 2010, Sărbătoarea primește statut de sărbătoare transmisibilă. Astfel Ziua Daciei a reușit să cutreere un șir de localități a raionului: Șoldănești, Găuzeni, Climăuții de Jos, Olișcani iar la 18 septembrie 2016 a ajuns la Fuzăuca.

Citeşte mai departe...


Elevii L/T ”Ștefan cel Mare” la Festivalul Fotbalistic din r. Rezina
  Festivalul Fotbalistic ”Grassroots”, defășurat pe terenul sportiv din satul Pripiceni, raionul Rezina, a întrunit miercurea trecută mai mulți elevi ai claselor primare. O echipă din 15 elevi de la liceul teoretic „Ștefan cel Mare”, or. Șoldănești, au mers la eveniment, însoțiți de către diriginți și specialistul în tineret și sport Anatol Plațânda.

Citeşte mai departe...


Campionatul raional la fotbal s-a încheiat
  Duminica trecută pe terenul de fotbal din satul Cotiujenii Mari trebuiau să se întîlnească în semifinală, echipele din s. Răspopeni şi s. Cuşmirca. Din motivul neprezentării la meci a sportivilor din s. Răspopeni, cei din Cuşmirca automat s-au clasat pe locul trei. Astfel jocul nu a avut loc.
 Tot pe acest teren în aceiaşi zi s-a dat lupta pentru locul întîi şi doi. În finala Campionatului a duelat echipa din s. Pohoarna cu cea din or. Şoldăneşti. Pohornenii i-au bătut cu scorul de 2:0 pe orăşeni şi astfel au devenit liderii Campionatului raional la fotbal, ediţia 2016.

Citeşte mai departe...


Festivalul Cărții și al Lecturii la Șoldănești!
   Pe data de 02 septembrie, începînd cu ora 10.00 s-a încheiat Festivalul Național al Cărții și Lecturii, ediția a VI-a, etapa raională. Această ediție a fost dedicată celor 25 de ani de Independeță a Republicii Moldova, luînd în considerație și prioritățile aniversare ale anului precum „Anul 2016 – Anul Mihail Grecu” - pictor român din Basarabia care a fondat modernismul plastic basarabean și a contribuit la formarea Școlii Naționale de Pictură.

Citeşte mai departe...