Skip to content

Index

Pagina Principala
Stimați cetățeni ai raionului Șoldănești
Noutati - Ultimile noutati
 
 Mult stimați vizitatori!
  Cu o deosebită plăcere Vă salut și Vă invit să Vă familiarizați cu informațiile despre activitatea autorităților publice locale și a subdiviziunilor subordonate Consiliului raional Șoldănești, din pagina noastră oficială.
  Unul din obiectivele principale ale paginii web este de a apropia administrația publică de cetățenii raionului, aceasta făcînd parte din misiunea de promovare a transparenței și sporirea eficienței accesului la informație.
  Vizitatorii paginii oficiale vor avea posibilitate să se documenteze asupra bazei legislative în domeniu, politicii şi strategiei vis-a-vis de activitatea Consiliului raional şi a subdiviziunilor teritoriale, a parteneriatul social cu autorităţile naţionale şi internaţionale.
   Îmi exprim convingerea că demersul cetățeanului privind accesul direct la informație va fi satisfăcut pe deplin, urmărind permanent ca acțiunile noastre să le cunoască fiecare pentru a răspunde la toate doleanțele vizitatorilor. Sperăm că acest site să fie o invitație generoasă a oaspeților din afara raionului pentru a vizita locurile atractive, puse la dispoziția tuturor, astfel să stabilim un parteneriat bilateral eficient de comunicare.
   Salut participarea și implicarea directă a cetățenilor în administrarea publică locală, de aceea vă îndemn, dragi vizitatori, să fiți activi și să ne transmiteți sugestiile dumneavoastră pentru ca împreună să contribuim la prosperarea raionului.

Cu înaltă considerațiune,
Svetlana Rotundu, președintele raionului Șoldănești
Citeşte mai departe...
 
Membrii Consiliului de administrare a FLSSP Șoldănești s-au convocat în ședință
Noutati - Noutăţi din Protecţia Socială
Luni, 23 Mai 2016
  Vineri, 20 mai 2016, Consiliul raional de Administrare al Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei Șoldănești s-a întrunit în ședință și a decis acordarea sumei de 37 de mii de leila 62 de beneficiari deajutor material pentru tratament și ameliorarea situației materiale, conform anchetelor depuse de către cetățenii nevoiași din raion.Totodată, cu ocazie Zilei Internaționale a Copilului, s-a decis și acordarea ajutorului material în sumă de 46,2 mii de lei, bani cu destinație specială pentru familii monoparentale, numeroase sau familii care au copii cu dizabilități – în total 108 familii (câte 350 de lei pentru 132 de copii).
Citeşte mai departe...
 
Școala Voluntarilor - Pro Fotbal
Noutati - Noutăţi din Cultură
Vineri, 20 Mai 2016
   La 20 mai, în sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești s-a desfășurat un seminar republican (interaional) cu tema inițierea în proiectul ”Școala voluntarilor - Pro Fotbal”.
  De organizarea seminarului s-a preocupat specialistul în tineret și sport, Anatolie Plațînda. La acest training, au fost invitați să participe 11 voluntari de fotbal din Șoldănești și 7 voluntari din raionul Rezina.
  Președintele raionului, Dna Svetlana Rotundu a fost invitată la începutul seminarul și a salutat prezența adunată, felicitîdu- i cu ocazia Zilei sportivului și a Mișcării Olimpice care a fost săptămîna trecută, adăugînd că: ”Apreciez foarte mult munca pe care o faceți. Vă încurajez să nu părăsiți niciodată această cauză nobilă, deoarece promovarea unui mod sănătos de viață este imperios necesar pentru viitorul nostru. Vom fi mereu deschiși pentru noi întîlniri la activitățile ce urmează a fi organizate în raionul nostru. Vă doresc mult succes și realizări frumoase”, a încheiat președintele.
Citeşte mai departe...
 
Orarul ședințelor Comisiilor consultative
Noutati - Noutăţi de la Consiliul Raional
Joi, 19 Mai 2016
 ORARUL
desfăşurării şedinţelor Comisiilor consultative de specialitate
ale Consiliului raional Şoldăneşri

Marţi, 24 mai 2016, ora 09.00, sala de protocol a Consiliului raional
CCS ”Drept şi disciplină”
1. V.Badan                          5. Iu.Cernolevschi
2. P.Draguţa                        6. Gh.Ţara
3. M.Ioncu                          7. E. Tcaci
4. L.Dereli

Marţi, 24 mai 2016, ora 10.00, sala de protocol a Consiliului raional
CCS „Activităţi economico-financiare, agricultură, industrie şi comerţ”
1. Gh.Musteaţă                5.V.Macovei
2. A.Ciudin                      6. L.Paierele
3. N.Barcari                    7. E.Tcaci
4. A.Cuceinic

Marţi, 24 mai 2016, ora 13.00, sala de protocol a Consiliului raional
CCS ”Învăţămint, cultură, turism, sport şi culte”
1. A.Rudei                   4. A.Cuceinic
2. A Bonari                  5. A.Lisa
3. M.Nasu

Marţi, 24 mai 2016, ora 14.00, sala de protocol a Consiliului raional
CCS ”Medicină, protecţie socială şi muncă”
1. V.Camila                4. I.Vidraşco
2. E.Erhan                  5. V.Croitoru
3. L.Rusu

Joi, 26 mai 2016, ora 09.00, sala de protocol a Consiliului raional
CCS ”Protecţia mediului, construcţii, amenajarea teritoriului şi transport”
1. A.Pozdîrcă           4. I.Botnarenco
2. Iu.Cemîrtan          5. I.Platon
3. Dj.Todua

Secretarul Consiliului raional L.Vidraşco
Citeşte mai departe...
 
Președintele raionului a participat la ședința Consiliului Regional pentru Dezvoltare
Noutati - Noutăţi din Construcţii
Miercuri, 18 Mai 2016
 Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Centru s-au întrunit pe 17 mai 2016, într-o ședință ordinară unde a participat și președintele raionului Svetlana Rotundu. Ședința a fost convocată cu scopul de a decide care proiecte vor fi selectate pentru etapa a II-a a Apelului Propunerilor de Proiecte III.
  Concursul de Propuneri de Proiecte a fost declarat deschis pentru perioada 15 martie - 3 mai curent. Odată cu încheierea primei etape, la ADR Centru au fost depuse 147 de Note conceptuale din diferite localități ai regiunii centru. Proiectele cîștigătoare vor fi finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională pentru perioada 2017-2020.
  Raionul Șoldănești a depus 11 note conceptuale la acest concurs și doar 4 dintre ele au fost selectate pentru examinare și înaintarea lor pentru etapa a II-a.
Citeşte mai departe...
 
Festivalul Pedagogilor
Noutati - Noutăţi din Învăţămînt
Miercuri, 18 Mai 2016
 Muzica –o izbucnire a sufletului
  La 15 mai la Şoldaneşti în incinta casei de cultură ,,G. Coșbuc” s-a desfaşurat Festivalul creației artistice a angajaților din învățământul preuniversitar. La festival au fost invitaţi dna Florea Nina, vicepreședintele Consiliului Raional șeful Direcției Învățămînt, dl Mîndru Nicolae, colaboratorii Direcţiei Învățămînt, managerii şcolari, preşedinţii comitetelor sindicale.
  Participanții au fost cadrele didactice din instituțiile de învățămînt preșcolar, preuniversitar și complimentar. Deşi sînt antrenaţi în diferite activităţi pe parcursul anului de învăţămînt, Dlor au reușit să ne creeze o atmosferă de sărbătoare şi o bună dispoziție. Ne-a bucurat atitudinea responsabilă a participanților care au prezentat un repertoriu variat, demonstrând măiestrie interpretativă, cultură scenică, creativitate.
Citeşte mai departe...
 

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

Declarația privind buna guvernare
Seminar pentru contabili
 Săptămîna curentă s-a desfășurat seminarul cu contabilii instituțiilor bugetare, finanțate din bugetul raional, organizat de către Direcția finanțe a Consiliului raional Șoldănești în comun cu Trezoreria teritorială Șăldănești a Ministerului finanțelor al Republicii Moldova. Tematica seminaruluia cuprins subiecte referitor la particularitățile împlementării planului nou de conturi contabile; a clasificației bugetare; efectuarea cheltuielilor prin sistemul trezorerial; operarea modificărilor devizelor de cheltuieli cu utilizarea sistemului informațional de manegement financiar.

 

Citeşte mai departe...


Executarea bugetului pentru anul 2015
I N F O R M A Ţ I E
privind rezultatele excutării bugetului
raional Şoldăneşti pe anul 2015 şi rezultatele privind executarea bugetelor
primăriilor satelor, comunelor şi oraşului
  Bugetul raionului Şoldăneşti în total pe anul 2015 a fost executat în sumă de 142017,8 mii lei la partea de venituri şi 148813,1 mii lei la partea de cheltuieli cu un deficit în sumă de 6795,3 mii lei . Aceasta a constituit 95,2 şi 92,3 la sută respectiv în comparaţie cu prevederile precizate pe perioada menţionată. La partea de venituri n-au fost încasate venituri în sumă de 7109,0 mii lei, din care transferuri curente 4574,6 mii lei, transferuri între bugetul de stat și cel al UAT 3588,8 mii lei, granturi 243,4 mii lei. La partea de cheltuieli n-au fost utilizaţi 12439,6 mii lei. În cea mai mare parte n-au fost utilizate alocațiile pentru cheltuieli capitale din toate sursele de finanțare.
  Din suma totală executată a părţii de venit 54,2 la sută sau 77026,6 mii lei sînt veniturile bugetului raional , care s-au acumulat la nivel de 94,9% faţă de planul precizat . Partea de venit executată a bugetului raional este constituită din transferuri în volum de 70962,1 mii lei sau 92,1 la sută, 7,9% fiind încasările de la veniturile proprii. Partea primăriilor în volumul total executat al veniturilor este respectiv de 45,8 la sută sau constituie 64991,2 mii lei , ceea ce valorează 95,6 procente din suma precizată pe perioada dată . Din suma indicată, transferurile constituie 79,6 la sută sau 51736,8 mii lei, iar veniturile şi incasările proprii 13254,4 mii lei sau 20,4 la sută.
  La venituri proprii bugetul raional a fost executat la nivel de 106,5la sută, iar bugetul primăriilor – la nivel de 103,3 la sută faţă de prevederile precizate.
  Din cele 23 de primării majoritatea au supraîmplinit planul la veniturile proprii. La un nivel înalt s-a înregistrat acumularea veniturilor proprii la primăriile: Chipeșca 123,2%, Șipca 122,5%, Rogojeni 117,2%, Vadul – Rașcov 115,6%, Găuzeni 113,8%, Cușmirca 113,2%, ș.a. . La cel mai scăzut nivel s-a aflat acumularea veniturilor proprii la primăriile Olișcani 87,5%, Salcia 90,0%, Sămășcani 91,0%, ș.a..
  Comparativ cu 1 ianuarie 2015 restanţa la impozite şi plăţi s-a majorat cu 103,1 mii lei şi a constituit 915,1 mii lei.
  Pe perioada anului 2015 , din bugetul raionului s-au efectuat cheltuieli în volum total de 148813,1 mii lei , ceea ce constituie 92,3 la sută din prevederile planului precizat pe perioada de gestiune.
  Din cheltuielile prioritare au fost plătite integral fondurile salariale preconizate şi fondurile de stimulare în sumă de 62228,3 mii lei ,efectuate transferuri la bugetul asigurărilor sociale 13360,8 mii lei şi asigurarea medicală obligatorie –2507,5 mii lei, achitate gazele 3364,1 mii lei, procurat combustibil pentru încălzirea instituţiilor bugetare 1525,1 mii lei, reparaţii curente a instituţiilor bugetare –982,3 mii lei, cheltuieli capitale 35434,2 mii lei. S-au efectuat cheltuieli pentru hrana copiilor în grădiniţe şi şcoli în sumă de 6131,3 mii lei. Aceasta constituie în mediu cîte 15,31 lei pentru un copil pe zi din contul bugetului și a mijloacelor speciale în grădiniţe şi 6,87 lei în şcoli contra normativelor medii respective de 15,46 şi 7,00 lei.
  În perioada raportată din bugetul raionului în total au fost întreţinute 194 instituţii bugetare cu un efectiv mediu de 1747,8 unităţi statale . Salariul mediu lunar unei unităţi a constituit 2969 lei, inclusiv pe ramurile de bază :
- serviciul de stat - 4567 lei ,
- învăţămînt - 3034 lei,
- cultura - 2053 lei,
- asistenţa socială - 2627 lei.
  La situaţia din 1 ianuarie 2016 comparativ cu situația din 1.01.2015, datoriile debitoare cu termen expirat au rămas la acelaș nivel și au constituit 88,0 mii lei, revenind în întregime Consiliului raional. Comparativ cu aceeaşi perioadă datorii creditoare cu termenul expirat nu s-au înregistrat. În prezent Consiliul raional întreprinde măsuri privind lichidarea datoriei menţionate.

Citeşte mai departe...


Interesant și util -seminar pentru contabilii instituțiilor publice
 Așa s-a dovedit a fi seminarul privind metodologia bugetării pe programe și performanță pentru APL de nivelul I. Direcția Finanțe, de comun acord cu Trezoreria Teritorială Șoldănești, l-a organizat în două etape (pe 25 septembrie și pe 2 octombrie), el fiind predestinat pentru instruirea contabililor-șefi din cadrul primăriilor, cât și a contabililor-șefi ai liceelor și gimnaziilor din raion. Instruirea a vizat normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, care va intra în vigoare la 01 ianuarie 2016. Pentru pirma dată contabilii vor opera cu metodologia bugetării pe programe și performanță pentru administrația publică locală de nivelul I din raion.
Un subiect important al instruirilor au fost și reformele în sistemul trezorerial, care a trezit un șir neîntrerupt de discuții vizavi de reforma impusă. Scopul acestei reforme este crearea unui sistem modern, eficient și durabil de management financiar, bazat pe instrumente și mecanisme efective, proiectat la nivelul standardelor europene. Iar obiectivul este stabilirea unui mecanism unic de evidență contabilă și raportare financiară pentru instituțiile bugetare.

Citeşte mai departe...


Rezultatele excutării bugetului raional Şoldăneşti pe 9 luni ale anului 2014
 I N F O R M A Ț I E
privind rezultatele excutării bugetului raional Şoldăneşti pe 9 luni ale anului 2014 şi
rezultatele privind executarea bugetelor primăriilor satelor, comunelor şi oraşului
 
   Bugetul raionului Şoldăneşti, în total, pe perioada 9 luni ale anului 2014, a fost executat în sumă de 94186,3 mii lei la partea de venituri şi 84742,5 mii lei la partea de cheltuieli cu un excedent în sumă de 9443,8 mii lei. Aceasta a constituit 83,8 şi 68,0 la sută respectiv în comparaţie cu prevederile precizate pe perioada menţionată. La partea de venituri n-au fost încasate venituri în sumă de 18216,9 mii lei, transferuri capitale și transferuri între bugetul de stat și cel al UAT 18151,1 mii lei. La partea de cheltuieli n-au fost utilizaţi 39983,1 mii lei. În cea mai mare parte n-au fost utilizate alocațiile pentru investițiile capitale din toate sursele de finanțare, executarea fiind la nivel de 30 la sută.
 

Citeşte mai departe...


Agricultură

Propunere de proiect
Legumicultor amator
   Majoritatea șoldăneștenilor îl cunosc pe dl Gheorghe Dandara ca pe un profesionist în probleme de pedagogie, însă puțini știu de dragostea dlui Gheorghe față de cultivarea legumelor.
  Odată cu plecarea la odihna binemeritată, (dar nu numai de atunci) profesorul Dandara ,,s-a făcut,, legumicultor, construindu-și o seră în care cultivă legume. Din cînd în cînd, dumnealui solicită sfatul specialiștilor în domeniu.
În imagini îl vedeți pe dl Andrei Muțuțchi oferindu-i consultație legumarului începător Gheorghe Dandara.
 Șef DAA, Andrei Muțuțchi

Citeşte mai departe...


Istorie de succes
 Tânărul fermier Vasile Nasu, conducătorul Gospodăriei Țărănești cu același nume, din orașul Șoldănești a început bussines-ul agricol cu înființarea unei plantații de căpșun. Apoi a sădit o livadă cu mai multe specii de pomi de peste 16 ha. 
 În sfîrșit, beneficiind de grantul proiectului polonez SCAZCA a construit un bloc de sere cu o suprafață de 1450m.p. unde, cultivă legume, în special salată și căpșune. De asemenea tînărul fermier a prins gustul legumelor exotice și cultivă o cultură mai puțin obișnuită în Moldova ca spanacul. Cu toate că întîlnește greutăți în ceea ce privește realizarea acestei producții, noi îi dorim mult curaj!

Citeşte mai departe...


DAA și ACSA a desfășurat o serie de seminare pentru agenții economici din sectorul agricol
  Sezonul de primăvară a început nu doar cu lucrări agricole dar și cu o serie de instruiri ai agenților economici agricoli, organizate și desfășurate începînd cu luna martie, aprilie și mai. 
  Unul dintre seminare s-a petrecut la sfîrșit de luna martie, în incinta Consiliului Raional Șoldănești, organizat de către Direcţia Agricultură și Alimentaţie în colaborare cu ACSA. Seminarul  a fost bazat pe informarea despre proiectul ”Măsurile de eficienţă energetică şi energie renovabilă pentru gospodării individuale şi afaceri” 

Citeşte mai departe...


Seminare de instruire pentru gospodarii în agricultură
 În luna februarie, Direcția Agricultură și Alimentație, împreună cu ACSA a organizat seminarul cu tematica «Tăierea în uscat a plantațiilor perene» în baza GȚ «Belous V» din s. Alcedar.
Domnul Ananie Peștean, doctor în agricultură, conferențiar universitar, care a fost invitat special pentru a instruiri la nivel înalt participanții în vederea particularităților tăierilor de formare și fructificare în funcție de specie, tipul de plantație, vîrstă, sol etc.
Tăierea în livezile superintensive…

În livezile de tip tradițional


Citeşte mai departe...


Economie

Stimați cetățeni și agenți economici
 Clinica Juridică Universitară din mun. Bălți, organizație nonguvernamentală, apolitică și necomercială implementează proiectul „Centrul de Asistență a Consumatorului (CAS Nord)”, realizarea căruia se datorează suportului Fundației Est-Europene, în cadrul programului „Armonizarea politicilor în domeniul sanitar și fito-sanitar din Republica Moldova cu cele din Uniunea Europeană” finanțat de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.
  Perioada de implementare a proiectului este februarie-decembrie 2016.
Clinica Juridică Universitară își propune de a spori gradul de educare și informare a cetățenilor din raioanele de nord a țării privind drepturile consumatorilor și securitatea alimentară. Implementarea acestui proiect se încadrează în Strategia Protecției Consumatorilor pentru anii 2013-2020 adoptată de Guvernul Republicii Moldova.

Citeşte mai departe...


Descoperiți de unde vin oportunitățile de afaceri!
   Te-ai decis că vrei să începi o afacere și nu știi cum să procedezi sau de unde să începi? Nu te panica! Majoritatea antreprenorilor aflați la început de drum au aceleași dilemele și preocupări ca și proaspeții părinți: Voi avea succes? Cine a mai facut asta înaintea mea și mă poate sfatui? Unde pot găsi informații practice? Cum mă voi descurca cu banii? Unde pot găsi ajutor și cât mă va costa asta? Și de cele mai multe ori toate aceste întrebari vin toate o dată și de asta deschiderea afacerii poate părea mult mai dificilă decât este în realitate.
  Ce trebuie sa faci? Să iți clarifici ce anume vrei să faci și să iți planifici cât mai atent pașii de urmat. Nu uita că succesul este 1% inspirație și 99% transpirație, așa că trebuie să iți asumi, cel puțin în prima perioadă, că vei investi mult timp și multă muncă în dezvoltarea afacerii.
Pentru început accesează link-ul de mai jos și vei putea descoperi:
De ce trebuie să fii creativ?
Care sunt cele 10 întrebări care te pot ajuta să alegi o idee de afacere.
Ce ai putea face tu în afacere?
De unde vin ideile de afaceri?
Lansarea afacerii.
Crearea planului de afaceri.
Copiați link-ul și deschide-ți în fereastră nouă :https://www.dropbox.com/sh/w74izyaakgkqbom/AADv-Mor-xO5E1Dgapba0JHga/Toate%20Materialele%20Cursului.pdf?dl=0#
 

Citeşte mai departe...


,,Cel mai bun antreprenor al anului 2014 din sfera micului bussines”
 Concursul raional ,,Cel mai bun antreprenor al anului 2014
din sfera micului bussines”

   Micul business contribuie la crearea noilor locuri de muncă, stimularea concurenţei, favorizarea inovaţiilor şi tehnologiilor.
  Întreprinderele mici sunt mai flexibile şi reacţionează mai rapid la scimbările mediului de afaceri şi la cerinţile pieţei. Din acest considerent investiţiile în micul business aduc venituri mai mari decît investiţiile în întreprinderile mari. Micul business este orientat spre satisfacerea necesităţiilor pieţei locale şi utilizează resursele şi forţa de muncă locală.
  În scopul stimulării, dezvoltării micului business, încurajării morale şi materiale a agenţilor economici, Consiliul raional în baza Deciziei -8 din 12.02.2015 a organizat concursul pentru decernarea titlului de onoare ,,Cel mai bun antreprenor al anului 2014”.
  În conformitate cu condiţiile concursului şi datele activităţii economico-financiare şi în baza indicatorilor, învingători la concurs au fost recunoscuţi antereprenorii din 8 nominaţii:

Nominaţia I : sfera de producere:
   Pentru locul I - Iurii Cernolevschi, conducătorul SRL ”Margo-Gater”
   Pentru locul II - Ion Lisnic, conducătorul SRL ”Lisoli Grup”
Nominaţia II : sfera construcţiilor:
   Penrtu locul I - Liliana Gonţa, conducătorul SRL ”Construcţia Modernă”
   Penrtu locul III - Constantin Tiron, conducătorul SRL ”Finiscom”
Nominaţia III : sfera comerţului cu produse alimentare:
   Pentru locul I - Nina Martin, conducătorul SRL ”Nina Martin”
   Pentru locul II - Liliana Gonţa, conducătorul ÎI ”Codreanca Gonţa”
   Penrtu locul III - Nadejda Hamîc, conducătorul ÎI ”Nadejda Hamîc
Nominaţia IV : sfera alimentaţiei publice:
   Penrtu locul I - Alina Brus, conducătorul ÎI ”Brus Alina”
Nominaţia V: sfera comerţului cu mărfuri industriale:
   Penrtu locul I - Nicolae Bejan, conducătorul ÎI ”Bejan Nicolae”
   Penrtu locul II - Ncolai Soroncean, conducătorul SC ”Sornicom”
   Penrtu locul III - Raisa Sîrbu, conducătorul SRL ”Raisa Sîrbu”
Nominaţia VI : sfera serviciilor publice:
   Penrtu locul I – Djumberi Todua, conducătorul SC ”Zurand-Auto” SRL
Nominaţia VII :Cel mai bun meşter popular:
   Penrtu locul I - Aurel Paraschiv, or.Şoldăneşti (cioplit în lemn)
   Pentru locul II - Elena Hulub, or.Şoldăneşti (biser)
   Pentru locul III - Afanasii Carp, or. Şoldăneşti (artă decorativă din lut şi alte),
Nominaţia VIII :Cel mai tînăr antreprenor
   Danu Pleşca, conducătorul ÎI ”Danu Pleşca”(comerţ cu amănuntul a produselor alimentare - patiserie).

Conducătorii întreprinderilor au fost menţionaţi cu premiu, diplomă şi flori.

Citeşte mai departe...


ANUNȚ BCIS
  Consiliul Raional, aduce la cunoştinţa locuitorilor r-lui Şoldăneşti, că în fiiecare joi, între orele 9-12 în incinta Primăriei or.Şoldăneşti va activa Biroul Comun de Informaţii şi Servicii în cadrul căruia specialiştii vor acorda consultaţii din domeniile:
           - Casei Naţionale Teritoriale de Asigurări Sociale

           - Direcțai Asistenţa Socială, Protecţia Familiei și Copilului

          - Inspectoratul Fiscal de Stat

          - Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă

          - Inspecţia Muncii

         - Serviciul cadastral

         - Juristul Consiliului raional

Relații la tel. 0(272) 2 54 83 sau 0(272) 2 53 66
 

Citeşte mai departe...


"Vinița - business în centrul Ucrainei"
 Recent, a avut loc a III-ia Ediție a Forumului Investițional Internațional "Vinița - business în centrul Ucrainei". Consiliul Raional Șoldănești a fost reprezentat la eveniment de către șeful Secției Economie, Galina Nani și specialistul în atragerea investițiilor, Andrei Cojocaru.

Citeşte mai departe...


Învăţământ

Festivalul Pedagogilor
 Muzica –o izbucnire a sufletului
  La 15 mai la Şoldaneşti în incinta casei de cultură ,,G. Coșbuc” s-a desfaşurat Festivalul creației artistice a angajaților din învățământul preuniversitar. La festival au fost invitaţi dna Florea Nina, vicepreședintele Consiliului Raional șeful Direcției Învățămînt, dl Mîndru Nicolae, colaboratorii Direcţiei Învățămînt, managerii şcolari, preşedinţii comitetelor sindicale.
  Participanții au fost cadrele didactice din instituțiile de învățămînt preșcolar, preuniversitar și complimentar. Deşi sînt antrenaţi în diferite activităţi pe parcursul anului de învăţămînt, Dlor au reușit să ne creeze o atmosferă de sărbătoare şi o bună dispoziție. Ne-a bucurat atitudinea responsabilă a participanților care au prezentat un repertoriu variat, demonstrând măiestrie interpretativă, cultură scenică, creativitate.

Citeşte mai departe...


Performanțe la Olimpiadele republicane
  În lunile februarie – mai 2016 s-au desfășurat olimpiadele republicane la disciplinele de studii. Au fost delegați deținătorii premiului I la etapa raională. Din raionul Șoldănești au participat 39 elevi. Performanțe deosebite au demonstrat elevii clasei a XII-a:
  Bodarev Piotr, Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare” Șoldănești a obținut premiul III la disciplina Fizica, profesor Cîrlig Ion, grad didactic I;
  Grițco Sorin, Liceul Teoretic Cotiujenii Mari a obținut Premiul II, Istoria românilor și universală, profesor Guma Slavic, grad didactic I și Premiul I, la disciplina Economie, pregătindu-se independent.

Diana Oprea, șef Centrul Metodic

Citeşte mai departe...


Seminar teoretico-practic cu managerii instituțiilor de învățămînt
  Direcţia Învăţămînt a organizat şi desfăşurat seminarul teoretico-practic cu managerii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din raion cu genericul „CONTROLUL ŞI ÎNDRUMAREA ÎN ŞCOALĂ – FUNCŢIE MANAGERIALĂ” în gimnaziul Poiana.
  Organizatorii seminarului au avut obiective de a sensibiliza managerii şcolari cu strategiile de control şi îndrumare în instituţia de învăţămînt; a conceptualiza etapele în procesul de control şi îndrumare şi relatarea exemplelor de bune practici cu referire la organizarea şi desfăşurarea controlului şi îndrumării dîn instituţiile de învăţămînt din raion.

Citeşte mai departe...


DE ZIUA PROFESIONALĂ A BIBLIOTECRULUI
 Voi candele aprindeţi omenirii
Pe căi ce-abea se văd din labirinturi
Şi picuraţi nectar pe paginile firii
Din veacuri pe poeţi reînviindu-i

Voi ardeţi ca soarele-n ceruri
Şi umpleţi de raze pămîntul
De veşnice,noi adevăruri
Vi-i plin de iubire cuvîntul

DRAGI BIBLIOTECARI

 Profesia de Bibliotecar este semnul definitoriu al cunoaşterii, variat şi profund ca fascinanta lume a cărţilor.
 Cu prilejul Zilei Bibliotecarului – 23 aprilie, Vă dorim ca cele mai îndrăgite daruri ale vieţii petrecute printre şi pentru Cărţi să-şi dovedească valoarea pentru generațiile de azi și mâine. Prin Decretul nr.189 din 8 februarie 2010, emis în perioada când îndeplinea funcția de Preşedinte Interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, data de 23 aprilie a fost desemnată - Ziua Bibliotecarului, care coincide, de altfel, cu Ziua Internaţională a Cărţii şi a Dreptului de Autor. Această Zi evidențiază importanţa cărţii, lecturii, artei, culturii şi a bibliotecii în societate.
 Sărbătoarea profesională, Ziua Bibliotecarului, este o oportunitate pentru întreaga societate de a aprecia la justa valoare rolul cărţii ca temelie a culturii, educaţiei, comunicării şi vieţii sociale. Exprimam sentimente de gratitudine tuturor lucrătorilor bibliotecilor, evidențiind vechimea, noblețea, rostul și rolul deosebit al bibliotecii și bibliotecarilor în prosperarea culturii și civilizației noastre.
 Vă aducem cele mai cordiale urări de bine sănătate cu prilejul Zilei Bibliotecarului, pentru a reuşi să vă desfăşuraţi eficient activitatea profesională, bună înţelegere, putere de muncă, realizări şi împliniri vocaţionale.
 Vă dorim frumoase împliniri profesionale, prosperitate materială, bucurie şi fericire personală. Fie ca Lumina Cărţii pe care o răspândiţi pretutindeni să lumineze şi în anii ce vin sufletele şi cugetele noastre, îndrumându-ne către viitorul cel bun! Avem convingerea că acest sprijin generos din partea Dumneavoastră ne va da puterea şi tăria necesare pentru a promova în continuare valorile naționale și europene.

 Direcția  Învățămînt  Şoldăneşti
 

Citeşte mai departe...


Organizarea activității cu copiii cu CES în timpul lecțiilor
   La data de 23 martie 2016 în incinta L.T. „A. Mateevici” echipa Serviciului de Asistență Psihopedagogică Șoldănești a organizat şi desfășurat seminarul teoretico-practic cu cadrele didactice de sprijin din instituțiile de învățămînt preuniversitar cu genericul: „Organizarea activității cu copiii cu CES în timpul lecțiilor”.
  În cadrul sedinței au fost abordate problemele actuale în scopul implementării Programului de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2011-2020. Pedagogul din cadrul Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică, d-na Savca Galina a relatat despre modalităţile de organizare a activității cu copiii cu CES în timpul lecțiilor şi problemele care apar în conlucrarea cadrului didactic de sprijin cu învățătorii, profesorii pentru a plasa copiii cu cerințe educaționale speciale în clasele obișnuite împreună cu ceilalţi elevi. Cadrele didactice de sprijin au fost informate cu baza Legislativă referitor la evaluarea finală și certificarea elevilor cu cerințe educaționale speciale din învățămîntul obligatoriu.

Citeşte mai departe...


Construcţii

Încă un proiect adus la Șoldănești
   Liceul teoretic ”Alexei Mateevici” a câștigat proiectul de renovare capitală a sălii mari de sport finanțat de către „Solidarity Fund Poland” în Moldova.
  Aplicaţia de proiect (din cele 188 de propuneri de proiecte, parvenite din toată țara) a fost clasată pe locul IV. Președintele raionului, Direcția Învățământ, și specialiștii din cadrul Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri au salutat și susținut inițiativa grupului lucru al liceului care au scris proiectul dat.
  În urma apelului de propuneri făcut, anul acesta au fost recepționate 188 de aplicații din partea primăriilor și Consiliilor raionale, în cooperare cu ONG-urile locale din întraga țară. “Fondul de Granturi Mici” este un program al „Solidarity Fund PL” în Republica Moldova/Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale, finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului Polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish Aid. Obiectivele FGM 2016 cuprind: dezvoltarea democrației, precum și susținerea creșterii economice la nivel local. Proiectele trebuie să fie implementate de către Autoritățile publice locale din Republica Moldova în cooperare cu partenerii civici locali (ONG-uri sau grupuri informale de cetățeni)

Citeşte mai departe...


Președintele raionului a participat la ședința Consiliului Regional pentru Dezvoltare
 Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Centru s-au întrunit pe 17 mai 2016, într-o ședință ordinară unde a participat și președintele raionului Svetlana Rotundu. Ședința a fost convocată cu scopul de a decide care proiecte vor fi selectate pentru etapa a II-a a Apelului Propunerilor de Proiecte III.
  Concursul de Propuneri de Proiecte a fost declarat deschis pentru perioada 15 martie - 3 mai curent. Odată cu încheierea primei etape, la ADR Centru au fost depuse 147 de Note conceptuale din diferite localități ai regiunii centru. Proiectele cîștigătoare vor fi finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională pentru perioada 2017-2020.
  Raionul Șoldănești a depus 11 note conceptuale la acest concurs și doar 4 dintre ele au fost selectate pentru examinare și înaintarea lor pentru etapa a II-a.

Citeşte mai departe...


Proiectele investiționale implementate în r. Șoldănești în perioada 2010-2015
Lista proiectelor investiţionale, implementate în raionul Șoldănești
în perioada 2010-2015 


Citeşte mai departe...


Sănătate

Măsuri de prevenire și control al infecției cu virusul Zika
Măsuri de prevenire a gripei
Şedinţa Comisiei raionale Extraordinară Sănătate Publică
  Preşedintele raionului Svetlana Rotundu a convocat în şedinţă, azi la ora 09.00, membrii Comisiei raionale Extraordinară de Sănătate Publică Şoldăneşti în legătură cu înregistrarea pe teritoriul Republicii Moldova a virusului gripal A(H1N1) în scopul prevenirii şi controlului răspîndirii lui.
  Astfel a fost aprobată hotărîrea cu privire la măsurile de prevenţie, combatere şi intervenţie în gripa sezonieră şi IRVA în raion.
 

Citeşte mai departe...


În vizor – problemele și sarcinile medicinii din raion
   Recent, președintele raionului, Svetlana Rotundu, a invitat într- o ședință de planificare șefii Centrelor de Sănătate, directorul Spitalului raional și șeful Stației Medicina de urgență. Tematica a fost axată pe problemele întâlnite în domeniul de sănătate din raion. Fiecare dintre conducători a relatat, pe scurt, care sunt punctele slabe și punctele forte ale instituțiilor medicale la etapa actuală.
   Astăzi, medicilor le este foarte greu să motiveze cetățenii pentru a se implica în procesul de donare a sângerului, deoarece suma compensării este mică, bugetul primăriilor - auster, iar agenții economicii nu sunt atrași nici într-un fel. În acest sens, președintele a propus conducătorilor prezenți să adreseze un demers de susținere din partea autorităților locale și a agenților economici, totodată să facă tot posibilul să sensibilizeze societatea prin organizarea diverselor acțiuni de informare și promovare a campaniei de colectare a sângelui.

Citeşte mai departe...


Organigrama IMSP Spitalul raional Şoldăneşti
Orele de lucru:
Sectiile spitalului regim non-stop

Sectiile consultative
    8.00-17.00
   12.00-13.00 masa 

Administratia
   8.00-17.00
  12.00-13.00 masa

Telefoane de contact:
    Director - Palii V.                                 (0 272) 25260
    Vicedirector AMSS Djurenco L.       (0 272) 25168 

Citeşte mai departe...


Protecţie socială

Membrii Consiliului de administrare a FLSSP Șoldănești s-au convocat în ședință
  Vineri, 20 mai 2016, Consiliul raional de Administrare al Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei Șoldănești s-a întrunit în ședință și a decis acordarea sumei de 37 de mii de leila 62 de beneficiari deajutor material pentru tratament și ameliorarea situației materiale, conform anchetelor depuse de către cetățenii nevoiași din raion.Totodată, cu ocazie Zilei Internaționale a Copilului, s-a decis și acordarea ajutorului material în sumă de 46,2 mii de lei, bani cu destinație specială pentru familii monoparentale, numeroase sau familii care au copii cu dizabilități – în total 108 familii (câte 350 de lei pentru 132 de copii).

Citeşte mai departe...


Membrii Consiliului de Administrare convocați în ședința FLSSP Șoldănești
 Vineri, 20 mai 2016, Consiliul raional de Administrare al Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei Șoldănești (CAFLSSP), s-a întrunit în ședință și a decis acordarea sumei de 37 mii lei, ajutorul material pentru tratament și ameliorarea situației materiale conform anchetelor depuse de către cetățenii nevoiași din raion. Totodată s-a decis și acordarea ajutorului material în sumă de 46,2 mii lei, bani cu destinație specială, pentru familii monoparentale, numeroase sau a familiilor ce au copii cu dizabilități cu ocazie Zilei Internaționale a Copilului.

Citeşte mai departe...


”Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități” marcată și în raionul Șoldănești
  În contextul consemnării zilei de 3 decembrie ”Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități”, în raion s-au oprganizat și desfășurat diferite acțiuni social – cultural și de binefacere.
  Cu acest prilejul, în școli s-au petrecut careuri cu genericul ”Să nu uităm de cei mai triști ca noi”, avînd în calitate de invitați persoane cu dizabililități din sat, pentru care s-au prezentat expoziții ale lucrărilor copiilor, concursuri de cîntece și desene, poezii, concerte, copetiții sportive.

Citeşte mai departe...


Felicitați, încurajați, premiați
 Cu prilejul Zilei lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei, care este marcată anual în Republica Moldova în a treia duminică a lunii septembrie, în incinta unui local din orașul Șoldănești, săptămâna trecută, a fost organizată o masă de sărbătoare la care au fost invitaţi toţi lucrătorii din sfera socială a raionului nostru: angajaţi ai aparatului direcţiei, asistenţi sociali comunitari, lucrători sociali şi asistenţi parentali profesionişti. Invitați de onoare la eveniment au fost vicepreședintele raionului Nina Florea și șeful Inspectoratului de Poliției Șoldănești Anatol Lisnic.

Citeşte mai departe...


Cultură

Școala Voluntarilor - Pro Fotbal
   La 20 mai, în sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești s-a desfășurat un seminar republican (interaional) cu tema inițierea în proiectul ”Școala voluntarilor - Pro Fotbal”.
  De organizarea seminarului s-a preocupat specialistul în tineret și sport, Anatolie Plațînda. La acest training, au fost invitați să participe 11 voluntari de fotbal din Șoldănești și 7 voluntari din raionul Rezina.
  Președintele raionului, Dna Svetlana Rotundu a fost invitată la începutul seminarul și a salutat prezența adunată, felicitîdu- i cu ocazia Zilei sportivului și a Mișcării Olimpice care a fost săptămîna trecută, adăugînd că: ”Apreciez foarte mult munca pe care o faceți. Vă încurajez să nu părăsiți niciodată această cauză nobilă, deoarece promovarea unui mod sănătos de viață este imperios necesar pentru viitorul nostru. Vom fi mereu deschiși pentru noi întîlniri la activitățile ce urmează a fi organizate în raionul nostru. Vă doresc mult succes și realizări frumoase”, a încheiat președintele.

Citeşte mai departe...


Festivalului Republican al Umorului Vînătoresc la Cotiujenii Mari
  La 2 aprilie 2016, în satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești s-a desfășurat Festivalului Republican al Umorului Vînătoresc, organizat de către Consiliul Raional Șoldănești în parteneriat cu Societatea Vînătorilor și Pescarilor din Republica Moldova și primăria c. Cotiujenii Mari. După cum spunea Tudor Coloc, doctor în etnologie, maestru in arte, președintele juriului, festival este unical, deoarece un alt festival, specific umorului vînătoresc, nu se mai desfășoară în tot spațiul românesc.
 Participanții la Festival au fost întîmpinați cu muzică interpretată de orchestra de fanfară ”Dumbrava” a Consiliului Raional Șoldănești.

Citeşte mai departe...


Turneu la tenis de masă
  Duminică, la ora 10, în sala Centrului comnitar pentru tineri din Climăuții de Jos s-a petrecut Turneul la tenis de masă.
  De data aceasta, la turneu, au participat 2 echipe din s. Climăuții de Jos, 2 echipe din satul Chipeșca și cîte o echipă din satele Șestaci, Poiana, Salcia și Pohoarna.
Pe locul întîi s-au clasat echipele din satul Climăuții de Jos, locul II tenisiștii din Poiana și pe locul III - Pohoarna.
 

Citeşte mai departe...


Starturi Vesele
   Duminică, în sala de sport a liceului Olișcani s-a desfășurat concursul ”Starturi Vesele” dedicat Zilei Mondiale a Păcălelilor.
  În cadrul concursului s-au înschis 2 echipe formate din profesoare și părinți. Cu scorul de 12 la 11 a învins ”lupta crîncenă” echipa de părinți. Ambele echipe au fost premiate cu diplome de la Consiliul raional și premii în sumă de 300 lei pentru locul întîi și 150 pentru locul doi. Elevii din școală au prezentat cîteva numere artistice, scenete, cîntece și dansuri.
  Oaspeții de onoare a fost primarul Andrian Sveclă, Aurelia Vlas, specialist coordonator la Direcția Învățămînt, și Anatolie Plațînda, specialist tineret și sport. Echipele participante au făcut un gest frumos și a-u donat premiile simbolice sălii de sport a liceului.

(echipa de părinți)

Citeşte mai departe...


Miss Liceu
  Nu demult la Liceul teoretic ”Ștefan cel Mare” a avut loc o serată în cadrul căreia a fost organizat concursul „Miss Liceu”. Inițiativa a aparținut liceenilor, iar Direcția Învățământ și Secția Cultură, Tineret și Sport ale Consiliului raional i-au încurajat cu cuvinte de laudă, ulterior oferindu-le premii bănești și diplome.
Participantele la acest concurs au fost alese doar din clasele a IX-a - a XII-a. Și-au pus la încercare norocul următoarele fete: Lisnic Alexandrina, Malenchii Valentina, Ciburciu Anastasia, Popovici Olesea și Gonța Cristina. Probele au fost anunțate din timp, cele 5 participante aând câteva zile pentru a se pregăti. Concursul a constat din 5 probe: „Prezentare”, „Aprecierea capacităților intelectuale”, „Depistarea calităților de gospodină”, „Podiumul manechinelor” și„ Demonstrarea capacităților artistice”.

Citeşte mai departe...