Skip to content

Index

Pagina Principala
Stimați cetățeni ai raionului Șoldănești
Noutati - Ultimile noutati
  

Cei care doresc să ne trimită un mesaj, o pot face la adresa de e-mail: Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.  
Citeşte mai departe...
 
Ședința Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate
Noutati - Noutăţi din Protecţia Socială
Joi, 19 Ianuarie 2017
 La începutul zilei de astăzi, la consiliul raional s-a desfășurat ședința Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, prezidată de către vicepreședintele raionului Șoldănești, Nina Florea.
La ședință au fost chemați toți membrii comisiei și asistenții parentali profesioniști, unuii primari și asistenți sociali din localitate.
În cadrul ședințe a fost audiat raportul de activitae a Serviciului Asistență Parentală Profesionistă prezentat de către șefa serviciului Emilia Guja.
Citeşte mai departe...
 
Discuții vizavi de managementul deșeurilor și managementul apeductelor în primării
Noutati - Noutăţi din Construcţii
Joi, 19 Ianuarie 2017
Astăzi, la Șoldănești, autoritățile publice locale din cele 23 de primării din raionul Șoldănești s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru pentru a discuta despre noile modalități de management al apeductelor aflate în gestiunea primăriei și reflecții vizavi de probleme apărute în procesul de gestionare a deșeurilor solide în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I.
 
Citeşte mai departe...
 
Ședința de totalizare a Comisiei raionale pentru securitatea circulației rutiere
Noutati - Noutăţi de la Consiliul Raional
Miercuri, 18 Ianuarie 2017
                                                                                                                                                                                                  Membrii comisiei raionale pentru securitatea circulației 
rutiere s-au întrunit într-o ședință de totalizare a activităților desfășurate pe parcursul anului 2016. Vicepreședintele raionului Nina Florea în calitate de președinte a comisie a solicitat să fie audiate notele infromative pregătite de către V. Macovei, inspector superior auto la Inspectoratul de Poliței, N. Mândru, șeful Direcției Învățământ, M. Gandrabura, director S.A ”Drumuri” și V. Palii, directorul Spitalului raional Șoldănești.
Citeşte mai departe...
 
Cei mai buni elevi vor primi burse de excelență
Noutati - Noutăţi din Învăţămînt
Miercuri, 18 Ianuarie 2017
  
  Douăzeci și opt de elevi din instituțiile de învățământ din raionul Șoldănești vor primi în anul școlar 2016-2017 burse de excelență, acordate de către Consiliul raional. Valoarea unei burse lunare pentru elevii care învață în treapta gimnazială este de 100 de lei, iar pentru liceeni bursa constituie 150 de lei lunar.  Cei care au dreptul să o primească trebuie să aibă rezultate foarte bune la învățătură (media reușitei peste 9.00) și obligatoriu performanțe obținute în cadrul olimpiadelor raionale și republicane sau să fie laureați/premianți ai concursurilor, inclusiv nota 10 la purtare, să nu aibă absențe nemotivate.
Citeşte mai departe...
 
Ministrul interimar al Apărării la Şoldăneşti
Noutati - Noutăţi de la Consiliul Raional
Marţi, 17 Ianuarie 2017
  
 Ministrul interimar al Apărării, Gheorghe Galbura, a vizitat raionul Șoldănești în cadrul programului de vizite aprobat de către Guvern. Agenda lui de lucru a inclus întâlnirea cu administrația publică locală de nivelul II, audiența cetățenilor din raion (conform solicitărilor înregistrate în prealabil) și vizitarea Secției Administrativ-militare. 
  Însoțit de către comandantul Centrului militar teritorial Orhei, locotenent-colonelul Octavian Druță, și de șefa Secției Administrativ-militare Șoldănești, locotenent Maria Șaptefrați, ministrul a avut mai întâi o întâlnire cu președintele raionului, Svetlana Rotundu, și cu şefa Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat, Lora Grosu.
Citeşte mai departe...
 

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

Învață contabilii-șefi ai instituțiilor bugetare
 În scopul implementării prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Direcția Finanțe Şoldăneşti a desfășurat un ciclu de instruire privind aplicarea normelor metodologice. Astfel, la 11 şi 12 ianuarie în sala de protocol a Consiliului raional a avut loc seminarul de instruire a contabililor-șefi ai instituțiilor bugetare şi a primăriilor din raionul Şoldăneşti.

Citeşte mai departe...


Știre de interes: Principalele modificări ale impozitelor și taxelor vamale din acest an
 Principalele modificări ale Codului Fiscal și a celui Vamal, care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 prevăd:
  •  Majorarea scutirilor persoanele și a tranșelor de venit la mărimea ratei inflației, -82 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obținute din activitățile desfășurate de către avocați, notari, executori judecătorești, mediatori, experți judiciari, traducători/interpreți autorizați, +7,7 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal simplificat și facilitar privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente de comerț fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat;

Citeşte mai departe...


Seminar informativ pentru contabilii instituțiilor finanțate din bugetul raional
  Specialiștii din cadrul Direcției Finanțe au organizat o altă rundă de seminare pentru contabilii din instituțiile finanțate din bugetul raional. 
 Seminarul instuctiv a vizat modificările și completările efectuate vizavi de metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare pnetru pentru primul semestru al anului 2016 și pregătirea pentru elaborarea proiectelor de buget pentru anul următor. 

Citeşte mai departe...


Ateliere de lucru pentru contabili
  Direcția Finanțe de comun acord cu Trezoreria Teritorială Șoldănești a organizat, pe data 30 iunie și ulterior pe 7 iulie, instruirea contabililor-șefi din cadru primăriilor, cît și a contabililor - șefi, ai instituțiilor finanțate de bugetul raional.
 Seminarul instructiv a vizat metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare. Pentru pirma dată în acest an, contabilii operează cu metodologia create în format electronic astfel toate dările de seamă vor fi recepționate de către Direcția Finanțe în varianta electronica.

Citeşte mai departe...


,,Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului”
 Toate acțiunile și lucrul zi de zi a funcţionarilor fiscali are scopul creşterii încrederii contribuabililor în Servicviul Fiscal în corespundere cu sloganul ,,Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului”. Astfel, Inspectoratul Fiscal de Stat Şoldăneşti, în luna mai 2016, a înscris în agenda de lucru un şir de acţiuni îndreptate spre executarea sarcinilor, îndeplinirea obiectivelor, satisfacerea contribuabililor prin prestarea de servicii calitative şi în termen, avînd ca scop instaurerea unui climat intemeiat pe încredere şi respect reciproc cu contribuabilii.

Citeşte mai departe...


Agricultură

Sărbătoare dedicată încheierei anului agricol
 Spre finele anului curent, cei mai buni agricultori şi lideri din ramura agricolă ai raionului Şoldăneşti s-au întunit pentru a trage linie de demarcare între anii agricoli 2015-2016, dar şi de a stabili nişte planuri de viitor.
După ce preşedintele raionului Svetlana Rotundu a felicitat asistenţa cu prilejul încheierii sezonului agricol 2016, după ce şeful direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, Andrei Muţuţchi, a prezentat o amplă informaţie despre starea de lucruri în ramură, dar a și adus la cunoştinţă numele învingătorilor în competiţia de muncă, s-a purces la înmânarea diplomelor de laudă (ale Consiliului raional şi ministerului de ramură) suvenire şi primii băneşti.


Citeşte mai departe...


Cerinţe pentru comercianţii de carne
  O şedinţă de lucru cu comercianţii de carne din Şoldăneşti a avut loc ieri , 07 noiembrie 2016, în biroul preşedintelui la iniţiativa Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor în colaborare cu Direcţia Agricultura şi Alimentaţiei
  Problema principală care a fost abordata in cadrul şedinţei a fost lipsa abator sau unui punct autorizat de sacrificare a animalelor, care ar permite comercianţilor să sacrifice animalele conform normelor sanitare veterinare, intru evitarea riscului înbolnăvirii populaţiei, avind în vedere situaţia epizootică de pesta porcină africană.
 

Citeşte mai departe...


În raion sunt pe pista de finalizare lucrările de toamnă
 Așadar sa finalizat recoltarea floarei soarelui pe o suprafață de 8150 de hectare. S-au recoltat 14700 de tone, sau câte 1,8 t/ha de semințe oleoginoase.
 Necătând la condițiile climaterice nefavorabile din vară (seceta din iulie- august) și toamnă ( ploile din octombrie) agenții economici care au respectat strict tehnologia cultivării acestei culture au obținut roade înalte, așa precum GȚ ”Gheorghe Sandic” s. Șipca de pe surafața de 450 ha a recoltat câte 2,8 t/ha, SRL ”We Trade” respectiv 1380 ha câte 2,6 tone sau SRL ”Guțan Agro” s. Răspopeni 90 ha câte 3,0 tone.

Citeşte mai departe...


Tehnologii moderne de irigare
 În perioada 05-09 septembrie 2016 în 4 localitați ale raionului: or. Șoldănești, satul Pohoarna, satul Alcedar, satul Cotiujenii Mari, au avut loc seminare zonale cu tematica: ” Sporirea capacității de rezistență la seceta a fermierilor mici prin adoptarea bunelor practici și tehnologiilor moderne de irigare.” În cadrul acestor seminare au participat de la 17 pînă la 29 de persoane.  
(Seminar satul Pohoarna, r. Șoldănești)

Citeşte mai departe...


Discuţii aprinse despre subvenţionarea în agricultură pentru 2016
 Începând cu data de 5 august, fermierii pot depune cereri pentru a beneficia de subvenții de la stat.
 Despre modalităţile de repartizare a mijlocaleor din fondul de subvenţionare a producătorlor agricoli pentru anul 2016, au discutat conduătorii exploataţiilor agricole din raion, primarii, consultaţii ACSA şi specialiştii pentru reglementarea cadastrului funciar din APL în cadrul unui seminar organizat la solicitarea Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agriculutră (AIPA). La seminar a participat Adrian Popa, şeful Direcţiei Autorizare Plăţi al AIPA, vicepreşedintele raionului Nina Florea iar de organizarea seminarului s-a ocupat Direcţia Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional împreună cu reprezentanţii ACSA.
 

Citeşte mai departe...


Economie

În atenţia agenţilor economici
  Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova are deosebita onoare de a vă invita să participaţi la cea d-ea XVI-a ediţie a expoziţiei naţionale ,,Fabricat în Moldova” ce se va desfăşura în perioada 1-5 februarie 2017, la Chişinău.
  Expoziţia are drept scop susţinerea producătorilor autohtoni, întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea oportunităţilor de lansare pe piaţa autohtonă, sporirea investiţiilor interne şi externe, crearea unui climat economic favorabil şi totodată, identificarea strategiilor de sporire a activităţii investiţionale în domeniul ştiinţific şi de producere.
 În cadrul expoziţiei se va desfăşura un amplu program de afaceri ce cuprinde mese rotunde, prezentări de companii şi produse, seminare, conferinţe, forumuri internaţionale în domeniul comercial-economic.
 Pentru informaţii suplimentare şi expedierea cererilor de participare, contactaţi secţia economie, tel.de contact: 0272-2-53-66, 2-54-83.

Citeşte mai departe...


Stimati colegi ai autoritatilor locale si agenti economici.
  Prin prezenta ,sectia economie a Consiliul Raional informeaza, ca la 19 iulie curent , prin Legea nr. 153 din 01.07.2016 au intrat în vigoare amendamentele la Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23.09.2010, care prevăd simplificarea lansării unei activități comerciale. Conform noii legi, autorizația de funcționare pentru unitățile comerciale și prestări servicii se substituie cu simpla notificare la primărie. Excepție fac unele activități comerciale cu risc sporit pentru sănătatea populației și mediul ambiant, pentru lansarea cărora este necesară suplimentar autorizația sanitară sau sanitar veterinară.

Citeşte mai departe...


Conferința Internațională a IMM-urilor 2016, ediția a IX-a
  La data de 10 noiembrie 2016 în or. Chişinău a avut loc Conferința Internațională a IMM-urilor 2016, ediția a IX-a , “Internaționalizarea IMM-urilor– perspective de dezvoltare pentru Republica Moldova”.
   În cadrul evenimentului au fost discutate instrumentele de suport, dezvoltare și internaționalizare a IMM-urilor din Moldova, precum și posibilitățile de consolidare a dialogului dintre mediul de afaceri, autoritățile publice centrale și locale și partenerii de dezvoltare.

Citeşte mai departe...


GEW2016Moldova
 Stimați antreprenori !
 
  Vă adicem la cunoştinţă că GEN Moldova lansează cea de-a patra ediție a Săptămânii Globale a Antreprenoriatului – GEW2016Moldova.
   Campania vor avea loc în perioada 14-20 noiembrie și va aborda următoarele subiecte:

Citeşte mai departe...


Dezbateri regionale ”Dimensiunea de gen în APL”
 Mai multe femei reprezentate ai APL, diverse instituții de stat și bugetare, ai ONG, din 4 raioane - Telenești, Șoldănești, Orhei, Sîngerei, au participat, la o ședință de Dezbateri regionale cu genericul Promovarea Dimensiunea de gen în APL, instituții/organizații și comunitate, organizat în orașul Telenești de către Clubul politic al femelilor Telenești.
Din or. Șoldănești a participat Galina Nani, șefa Secției Economie, Tatiana Șempered, șefa Secție pentru Statistică Șoldănești și Diana Ungur, specialist în relații cu publicul la consiliul raional.

Citeşte mai departe...


Învăţământ

Cei mai buni elevi vor primi burse de excelență
  
  Douăzeci și opt de elevi din instituțiile de învățământ din raionul Șoldănești vor primi în anul școlar 2016-2017 burse de excelență, acordate de către Consiliul raional. Valoarea unei burse lunare pentru elevii care învață în treapta gimnazială este de 100 de lei, iar pentru liceeni bursa constituie 150 de lei lunar.  Cei care au dreptul să o primească trebuie să aibă rezultate foarte bune la învățătură (media reușitei peste 9.00) și obligatoriu performanțe obținute în cadrul olimpiadelor raionale și republicane sau să fie laureați/premianți ai concursurilor, inclusiv nota 10 la purtare, să nu aibă absențe nemotivate.

Citeşte mai departe...


De Sfîntul Nicolae la gimnaziul din Olișcani
  Profesorii de educaţie muzicală din instituţiile de învăţămînt din raion s-au întrunit de Sfîntul Nicolae la un seminat teoretico-practic cu subiectul ,,Lecţia
de educaţie muzicală – verigă îndispensabilă în dezvoltarea multilaterală a elevilor”, organizat de Direcţia  Învăţămînt, în Instituţia Publică Gimnaziul Olişcani.  Chiar de la intrare am fost întîmpinaţi de echipa managerială, în costume naţionale recent procurate, împreună cu elevii care au prezentet ,,Cuvînt de salut” pentru participanţi.
  Surprizele plăcute au continuat în galeria şcolii, apoi fiinnd întimpinaţi de cintecul fanfarei de fete ,, Olişca”, care a provocat nişte momente deosebite profesorilor de educaţie muzicală, au admirat elevele din gimnaziu, interpretînd cu măiestrie melodii la instrumentele aerofone.

Citeşte mai departe...


Seminarul de instruire cu psihologii şcolari
 La 16.12.2016 Serviciului de Asistență Psihopedagogică a desfăşurat seminarul de instruire cu psihologii şcolari şi cadrele didactice de sprijin cu genericul: „Autismul – tulburare de dezvoltare, relaţionare şi comunicare. Profilaxia sindromului arderii profesionale”. Ca moderatori în cadrul seminarului au fost: Ion Bumbac şi Galina Şahrai, psihologi în Cadrul SAP.

Citeşte mai departe...


Şcoală prietenoasă copilului la Răspopeni
 
   Directorii adjuncţi pentru educaţie au participat la seminarul teoretico-practic cu subiectul ,, Şcoală prietenoasă copilului –mediu sănătos de viaţă” în Instituţia Publică liceul teoretic Răspopeni, organizat de Direcţia Învăţămînt.
  Directorul şcolii dna Eugenia Jora, grad managerial II, a prezentat Cartea de vizită a liceului. În cadrul seminarului au fost prezentate trei activităţi publice: şedinţă cu părinţii la nivel de clasă, activitate în cadrul cercului ,,Împărăţia magică a hîrtiei” şi spectacol - folcloric ,,Tradiţii şi obiceiuri din datina străbună”.

Citeşte mai departe...


FORMAREA CONTINUĂ A MANAGERILOR ȘCOLARI
  La 13 decembrie 2016 Direcția Învățămînt a organizat și desfășurat în gimnaziul Chipeșca un seminar teoretico-practic cu managerii instituțiilor de învățămînt preuniversitar din raion cu genericul „Managementul resurselor tangibile”. S-au realizat obiectivele:

 Cunoașterea abordărilor moderne de finanțare a оnvățământului;
 Estimarea necesităților de finanțare a instituției de оnvățământ;
 Formarea viziunii strategice asupra managementului financiar;
 Valorificarea importanței evidenței contabile a resurselor tangibile.
Seminarul a fost dirijat de către șeful Direcției Învățămînt Nicolae Mîndru.

Citeşte mai departe...


Construcţii

Discuții vizavi de managementul deșeurilor și managementul apeductelor în primării
Astăzi, la Șoldănești, autoritățile publice locale din cele 23 de primării din raionul Șoldănești s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru pentru a discuta despre noile modalități de management al apeductelor aflate în gestiunea primăriei și reflecții vizavi de probleme apărute în procesul de gestionare a deșeurilor solide în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I.
 

Citeşte mai departe...


Eveniment însemnat la gimnaziul Climăuții de Jos
În anul 2016 raionul Șoldănești a beneficiat de 870 de mii de lei acordați de către Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării. Câte 220 de mii de lei au valorificat primăriile Salcia, Alcedar și Poiana - pentru implemetarea proiectelor de renovare sau extindere a sistemului de iluminare stradală existent...
 În colaborare cu Consiliul raional (Secția Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri și Direcția Învățământ), administrația gimnaziului Climăuții de Jos a îmbunătățit condițiile de studii la instituție. Prin același program a fost reparat aici și sistemul de încălzire. Valoarea proiectului a constituit 220 de mii de lei. Zilele trecute a fost organizată recepția fianală a lucrărilor efectuate. Pe lângă banii primiți de la bugetul de stat, în aceiași perioadă, Consiliul raional a alocat 31 de mii de lei din componenta școlară pentru schimbarea pardoselei din sălile de clasă.

Citeşte mai departe...


Informație privind valorificarera investițiilor capitale 2016
 1. Drumurile:
Sînt în stare de finalizare lucrările de reparație și întreținere a drumurilor locale finanțate din fondul rutier al raionului – 2,8 mil lei.


Citeşte mai departe...


Programe de Cooperare Teritoriala 2014-2020 / Romania-Moldova
PREZENTARE PROGRAMULUI OPERATIONAL ENI ROMANIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

   STRATEGIA PROGRAMULUI
  Obiectivul general al Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova este de a spori dezvoltarea economică şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii oamenilor din zona vizată de program prin investiţii comune în educaţie, dezvoltare economică, cultură, infrastructură şi sănătate, asigurând în acelaşi timp siguranţa şi securitatea cetăţenilor din cele două ţări.
 

Citeşte mai departe...


Sala sportivă a gimnaziului Olișcani a fost renovată
 Miercuri, 19 octombrie 2016, la IP Gimnaziul Olișcani, a avut loc festivitatea de deschidere a sălii de sport după renovarea pardoselii. La eveniment au participat Președintele raionului - dna Svetlana Rotundu, seful Direcției Învățământ dl Nicolae Mândru, Primarul s. Oliscani dl Andrian Sveclă, specialiștii din cadrul Consiliului raional - dnii Bunacalea Valeriu, Plațânda Anatolie, agent economic, consilieri raionali – dl. Nicolae Micu și Djumberi Todua, directorul școlii sportive – dl Marin Dumbravă, veterani ai sportului, foști profesori de ed. fizică la L/T Olișcani Ioncu Mihail și Popa Mihail, elevii gimnaziului, profesorii, părinți.

Citeşte mai departe...


Sănătate

Reduceri la achitarea primei AOAM în sumă fixă pentru 2017
 Până pe 31 martie 2017, persoanele care se asigură în mod individual beneficiază de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.
• Reduceri de 75% din valoarea primei au proprietarii de teren agricol.
• Reduceri de 50% au fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, deţinătorii de patentă, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern.
 Notarii publici, executorii judecătoreşti, avocaţii şi mediatorii neangajaţi plătesc prima în mărime integrală.
Prima de asigurare poate fi achitată la oficiile Poşta Moldovei şi la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM).
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AT Est tel. 023521816, 023520768 sau la Info CNAM – 0 800 99999.

Citeşte mai departe...


Spicuiri din activitatea IMSP Spitalul Raional Șoldănești
 IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti îşi desfăşoară activitatea în regim non stop cu capacitatea de deservire pentru 115 paturi.
 Pentru anul de activitate 2016 numărul cazurilor tratate contractate cu CNAM constituie total – 3993 pentru populaţia asigurată /24402/ din care: - 3213 acute şi 780 cronice cu suma contractului de 16988,5 mii lei.
 Numărul cazurilor tratate atît acute cit şi cronice a fost îndeplinit pînă la data de 20.12.2016 cu 100% şi raportat Centrului de Managment în Sănătate.
 Instituţia a achitat pînă la data de 21.12.2016 – 12 salarii angajaţilor ,15% indicatorii de performanţă individuală în munca pentru lunile iulie-noiembrie şi cîte 0.75 salariu ajutor material tuturor angajaţilor. Cota cheltuielilor de personal pentru perioada anului 2016 constituie 54.6% faţă de 55% normativ.

Citeşte mai departe...


Funcții vacante de medici
 
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor Şef resurse umane Victoria Bodiu.
Telefon de contact: 272-25262
 

Citeşte mai departe...


Raport succint de activitate a Centrului de Sănătate
 Raport succint de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești pentru anul 2016

Odată cu definitivarea reformei în asistența medicală primară și înființarea Centrelor de Sănătate autonome Centrul Medicilor de Familie Șoldănești a devenit Centrul de Sănătate Șoldănești ce prestează servicii medicale la peste 20 000 de populație, sau puțin mai mult de jumătate din populația raionului.

Citeşte mai departe...


Noi medicamente compensate, prescrise de la 1 octombrie
 Lista de medicamente compensate din fondurile de 
 
 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care a fost extinsă recent până la 134 de denumiri comune internaţionale, a intrat în vigoare începând cu 1 octombrie 2016.
 Noile medicamente compensate vor fi utilizate pentru tratamentul a peste 20 de maladii în sala de tratamente/staţionar de zi, în cabinete de proceduri şi la domiciliu. Este vorba despre cele mai frecvente boli întâlnite în practica medicului de familie, printre care se numără pancreatita cronică, bronşita, pneumonia, pielonefrita etc.
 O noutate este şi creşterea accesului la medicamente compensate a persoanelor cu hepatită şi ciroză hepatică. Acestea vor beneficia de acidum ursodeoxycholicum – preparatul care anterior era recomandat doar pentru anumite tipuri de maladii asemănătoare. De asemenea, a fost majorată de la 50% la 70% rata de compensare a trei medicamente pentru tratamentul maladiilor aparatului digestiv (omeprazolum, famotidinum şi clarithromycinum). Pentru adulţi medicamentele vor fi compensate parţial, în proporţie de 70% pentru tratamentul stărilor acute în staţionare de zi, săli de proceduri, la domiciliu şi de 50% - în cazul unor maladii cronice.

Citeşte mai departe...


Protecţie socială

Ședința Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate
 La începutul zilei de astăzi, la consiliul raional s-a desfășurat ședința Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, prezidată de către vicepreședintele raionului Șoldănești, Nina Florea.
La ședință au fost chemați toți membrii comisiei și asistenții parentali profesioniști, unuii primari și asistenți sociali din localitate.
În cadrul ședințe a fost audiat raportul de activitae a Serviciului Asistență Parentală Profesionistă prezentat de către șefa serviciului Emilia Guja.

Citeşte mai departe...


Sărbătoare pentru bătrânii solitari
 Cu o zi înainte de Revelion, un grup de consilierii raionali au vizitat persoanele de la Azilul pentru bătrâni și a persoane cu dizabilitate din or. Șoldănești.
 Vicepreședintele raionului Nina Florea, însoțită de către consilierul Djumber Todua, Musteață Gheorghe și Rusu Larisa au adus în dar merinde dar și cele mai calde urări de bine.
 Printr-o decizie aprobată la ședința Consiliului raional din 08 decembrie s-a decis alocarea a 3000 mii lei pentru beneficiarii din Azil cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Acest obiecei se păstrează de cînd este fondat azilul de batrâni.

Citeşte mai departe...


Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități marcată la azilul de batrâni
 Evenimentul organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi la Azilul pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din or. Șoldănești 
a cuprins un program divers alături de copiii de la Centru de creație pentru tineret din orășel, care le-au făcut o surpriză cu un amplu program cultural. 
   Recitaluri de poezie și cântece au înseninat ziua de vineri, în ajun de sărbătoare, pentru toți cei care petrec zi și noapte în odăile Azilului.
 Copiii care își fac studiile în liceele din oraș care se încadrează cu multă dăruire și la cercuri de creație au pregătit pentru bătrânii singuratici și persoane cu nevoi speciale de îngrijire cîteva cadouri simbolice. Astfel ei le-au dăruit fiecărui beneficiar câte o pernuță confecționată manual și câte un covoraș mic pentru scaune.

Citeşte mai departe...


Ziua Internaţională a persoanelor cu dizabilităţi
 
  În fiecare an, la 3 decembrie, comunitatea mondială consemnează Ziua Internaţională a persoanelor cu dizabilităţi - un prilej de a promova înţelegerea, de a schimba atitudinea şi a susţine persoanele cu care viaţa a fost mai crudă, dar care reușesc să depăşească cu demnitate problemele cu care se confruntă. Ne exprimăm solidaritatea şi respectul pentru aceste persoane.
  Fiecare dintre noi, indiferent de statutul fizic sau mintal, are o nevoie specială: de înţelegere, de sprijin, de dragoste. Sunt cele mai importante lucruri pe care oamenii le pot dărui unul altuia gratis. Sarcina noastră este să oferim tuturor oamenilor șanse egale de care au nevoie și le merită. Trebuie să tindem să eliminăm discriminarea și excluziunea și să creăm societăți care respectă diveristatea și incluziunea. Toate acestea vor spori încrederea în unii față de alții, vor dispărea clișeele care separă pe cei sănătoși de cei cu unele afecțiuni de sănătate.
   Să învăţăm să facem asta în fiecare zi şi Ziua Persoanelor cu Dizabilităţi este una potrivită să începem. Doresc tuturor oamenilor cu dizabilităţi sănătate, tărie de spirit şi optimism în viaţă și Vă asigur că Consiliul raional va depune în continuare toate eforturile pentru susținerea necesităților Dumenavoastră pentru că o meritați.

Cu profund respect, Svetlana ROTUNDU, președintele raionului Șoldănești

 P.S. Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, Fondul Republican și Fondul Local de Susținere Socială a Populației din Șoldănești și împreună cu Consiliul Raional au decis acordarea ajutorului mater
ial unic în mărime de 400 de lei pentru 1036 de persoane cu dizabilități din  raionului Șoldănești. Persoanele care vor beneficia de acest ajutor au fost selectate de către membrii comisiilor obștești din primării.

Citeşte mai departe...


Grijă față de oameni
   În tendinţa generală a Guvernului de eradicare a sărăciei, în anul 2008 a fost lansat programul de transferuri sociale în formă monetară numit „Ajutor social”, care vine în suportul familiilor sărace. La moment acesta are două componente de bază – ajutorul social şi… ajutorul pentru perioada rece a anului.
   Comparativ cu alte programe, care acordă prestații nemijlocit unei persoane, Ajutorul social și Ajutorul pentru perioada rece a anului (APRA) sunt acordate familiei, deoarece la stabilirea acestora se ia în calcul atât mărimea familiei, cât și structura internă a acesteia, inclusiv veniturile. Sistemul de acordare a prestației de ajutor social este unul corect şi non-discriminatoriu, care facilitează accesul populației la sistemul de asistență socială.

Citeşte mai departe...


Cultură

Stimați Lucrători din domeniul culturii și a muzeelor
Festivalul ”Să trăiți, să înfloriți” ediția 2017
    
  Tradițional, fiecare început de an la Șoldănești trece sub însemnul colindelor, al plugușoarelor și urărilor de bine - toate acestea adunate iscusit de către colectivele artistice din localitățile raionului în cadrul Festivalului obiceiurilor și tradițiilor de iarnă ”Să trăiți, să înfloriți”. Din an în an evoluările devin tot mai autentice și mai variate.
 Ediția 2017 s-a impus prin revenirea tradiționalelor cete de bărbați-colindători. În a două zi de Crăciun, căminul cultural „George Coșbuc” din orașul Șoldănești a găzduit și de această dată Festivalul de iarnă închinat datinilor. El se adresează tuturor iubitorilor de datini și obiceiuri de iarnă și Crăciun, urmărind scopul clar definit - sporirea gradului de cunoaștere și promovare a obiceiurilor, datinilor și tradițiilor specifice sărbătorilor de iarnă.

Citeşte mai departe...


Campionatul interraional la volei în cinstea veteranului sportului Nicolae Micu
 De mai mulți ani la rând Consiliul Raional Șoldănesti, împreună cu 
veteranul sportului din satul Olișcani, dl Nicolae Micu, în colaborare cu Primăria Olișcani și administrația gimnaziului Olișcani organizează și desfașoară, în sala de sport a gimnaziului, campionatul interraional la volei pentru ”Cupa la volei în cinstea veteranului sportului Nicolae Micu”. Sâmbăta trecută s-a desfașurat ediția 2016 a acestui campionat, la care au participat echipe din satele Olișcani și Cobâlea din raionul Șoldănești, echipa școlii sportive din orașul Șoldănești precum și echipe din raioanele Orhei și Rezina.

Citeşte mai departe...


Campionatul raional la volei 2016
 
  La data de 3 decembrie, a fost organizat și desfășurat Campionatul raional la volei categoria bărbați. Secția Cultură, Tineret și Sport, reprezentată de specialistul în domeniul tineret și sport, dl Anatolie Plațînda printr-o colaborare fructuoasă stabilită între primării, având în calitate de parteneri Gimnaziul Olișcani și primaria Olișcani, care au oferit sala de sport, recent renovată, au reușit petrecerea cu succes a campionatului la volei 2016.

Citeşte mai departe...


Rezultatele competițiilor la minifotbal pentru Cupa Președintelui raionului Șoldănești
  La 4 noiembrie 2016, Directia Invatamint a Consiliului Raional Șoldănești, seful Directiei Învățămînt, domnul Mindru Nicolae, in colaborare cu specialistul in problemele tineretului si sportului din Sectia Cultura, d-l Platinda Anatol au organizat desfasurarea competitiilor la minifotbal pentru Cupa Presedintelui raionului Soldanesti .Au participat 16 ecihpe de elevi din gimnaziile si liceele raionului. In finala au jucat echipele din gimnaziile Pohoarna,Salcia si Poiana.  
 

Citeşte mai departe...