Recoltă mai mare la culturile de grupa a II-a

20 noiembrie 2018

Recoltarea culturilor tîrzii este aproape de finalizare, iar datele preliminare indică o productivitate medie pe hectar mai mare faţă de anul trecut. Potrivit datelor oferite de către Direcția Agricultură și Alimentație, în raion au fost recoltate pe 98% din suprafața totală de 15587 hectare, cultivate cu culturi tîrzii. Floarea soarelui este recoltată la 100 % […]

Drumuri bune și în satul Rogojeni

20 noiembrie 2018

  Duminică,18 noiembrie,satul Rogojeni a găzduit mai multe evenimente , care au marcat ultimele succese înregistrate în aceasta localitate de la marginea raionului Șoldănești. Cu suportul primăriei a fost construită în centrul satului o frumoasă oprire pentru pasageri. Cu suportul financiar al Asociației „Casmed”,al primăriei si agenților economici locali, a fost amenajat terenul de agrement […]

Seminar organizat de Autoritatea Națională de Integritate

20 noiembrie 2018

Deoarece ne apropiem de finele anului, Subdiviziunea resurse umane, Aparatul președintelui raionului Șoldănești în comun cu Autoritatea Națională de Integritate  la data de 15 noiembrie în  incinta sălii de protocol a Consiliului Raional Șoldănești a organizat și desfășurat un seminar de instruire cu  persoanele responsabile din raion ce ține de completarea Registrului subiecților declarării averii  […]

Ședință cu primarii privind realizarea activităților de interes comunitar

20 noiembrie 2018

          Nu demult,  s-a desfășurat ședința cu primarii și alți reprezentanți ale autorităților locale de nivelul I din raionul Șoldănești, la care s-a pus în discuție Instrucțiunea privind realizarea activităților de interes comunitar,anexă la Hotărîrea Guvernului Nr.729 din 18.07.2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a […]

Condiții mai puțin favorabile pentru dezvoltarea culturilor de toamnă

12 noiembrie 2018

Șirul provocărilor din acest an pentru producătorii agricoli continuă. În rezultatul supraproducției înregistrate la mai multe culturi, fermierii nu pot             să-și comercializeze recoltele la prețuri ce le-ar permite să obțină un profit, acum, din lipsa de precipitații și rezervelor scăzute de umezeală în sol se înregistrează condiţii nefavorabile pentru culturile de toamnă, care au o […]

8 noiembrie 2018

Potrivit unei note informative a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului,aflăm că începînd cu anul 2018 funcționează Serviciul social de sprijin familial pentru familii cu copii în situație de risc, aprobat la 24.08.2017 prin decizia nr. 6-10 de către Consiliul raional Șoldănești în conformitate cu HG nr.780 din 25.09.2014,   Regulamentul – Cadru cu […]

Despre noul serviciu social „Suport monetar adresat familiilor defavorizate”

6 noiembrie 2018

În imagine:  Ședința Comisiei raionale pentru protecția  copilului aflat în dificultate din 30.10.2018   Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.716 din 18 iulie 2018.  În raionul Șoldănești, Serviciul a fost instituit în baza Deciziei nr.4-6 a Consiliului raional Șoldănești din 27 septembrie 2018 .   Suportul monetar […]

Cursuri de instruire organizate de Ministerul finanțelor

6 noiembrie 2018

În perioada 30-31 octombrie s-au desfășurat cursuri de instruire cu genericul „Implementarea Sistemului Informațional Automatizat –Registru de Stat al Achizițiilor Publice –M Tender”. De instruire au beneficiat 62  de persoane, dintre care  responsabili de implementarea achizițiilor publice: din gimnazii și licee ,primării, instituții  medicale, în total, din 53 de instituții raionale. Este îmbucurător faptul , că […]

Dialog deschis și  necesar cu  locatarii

6 noiembrie 2018

La inițiativa Președintelui Raionului Șoldănești,doamna Svetlana Rotundu și a reprezentantului primăriei  Șoldănești, doamna Zaițev Svetlana,pe data de 1 noiembrie 2018, în Sala de Protocol a fost convocată o ședință de urgență cu locatarii unui bloc de locuit de pe strada 31 august, din orașul Șoldănești, a cărei pereți se năruie  din cauza eroziunii, și a […]