Skip to content

Index

Pagina Principala
Stimați cetățeni ai raionului Șoldănești
Noutati - Ultimile noutati
  
Cei care doresc să ne trimită un mesaj, o pot face la adresa de e-mail: Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.  
Citeşte mai departe...
 
” Stabilirea mecanismelor de asistență și consiliere a persoanelor eliberate din detenție
Noutati - Noutăţi de la Consiliul Raional
Joi, 20 Octombrie 2016
 La 20 octombrie, de către Secția Administrare Publică și Biroul de Probațiune Șoldănești a fost organizată şi petrecută o şedinţă de lucru cu toți primarii din raionul Șoldănești, la care a participat Victoria Vacarciuc și Tatiana Rogac, ambele deținând funcția de consilier de probaţiune superior al Biroului de Probaţiune Șoldănești. S-a alăturat la ședință președintele raionului Svetlana Rotundu, vicepreședintele raionului Nina Florea, Elena Zgurean șefa Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, Elizaveta Erhan șef Casei Teritoriale de Asigurări Sociale.În cadrul şedinţei au fost puse în discuţie mecanisme de colaborarea eficientă cu structurile de acordarea asistenţei sociale și administrația publică locală de nivelul I, cu scopul protejării condamnaţilor aflaţi la evidenţă în Biroul de Probaţiune Șoldănești, inclusiv şi prin executarea prevederilor Legii nr. 297 din 24.02.1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie.
Citeşte mai departe...
 
Procuratura raionului organizează concursul de ocupare a funcţiei vacante
Noutati - Noutăţi de la Consiliul Raional
Miercuri, 19 Octombrie 2016
 Procuratura raionului Şoldăneşti, organizează în condiţiile prevăzute de Regulamentul cu privire la încadrarea funcţionarilor publici în organele Procuraturii, aprobat prin ordinul Procurorului General nr. 61/28 din 20.09.2013, concursul de ocupare a funcţiei vacante.
Concursul se organizează pentru ocuparea a unui loc de candidaţi la funcţia temporar vacantă de specialist, în cadrul Procuraturii raionului Şoldăneşti, pe o perioadă determinată.
La concurs se poate înscrie persoana care îndeplinește următoarele cerinţe:
- cetăţenia Republicii Moldova, sunt domiciliate pe teritoriul ei, dispun de capacitate deplină de exerciţiu;
- nu au antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;
- cunosc limba de stat;
- sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
- au studii superioare de specialitate ori studii medii speciale;
- posedă cunoştinţe de operare pe calculator sau de dactilografiere.
Cererile pentru înscrierea la concurs se depun de candidat personal, in termen de 15 zile (de la 17 octombrie 2016 pană la 03 noiembrie 2016 ) la sediul Procuraturii raionului Şoldăneşti (or. Şoldăneşti str. M.Jucov 12 ).
Citeşte mai departe...
 
Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a venit la Consiliul raional
Noutati - Noutăţi de la Consiliul Raional
Marţi, 18 Octombrie 2016
 Astăzi, 18 octombrie, Ion Stratulat, viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor s-a aflat într-o vizită de lucru în teritoriul raionului Șoldănești, în calitate de reprezentant al Guvernului, conform programului de audienţă şi întâlnire a membrilor Guvernului cu cetăţenii. În cadrul acestei întîlniri au participat câțiva primari, șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul Consiliului raional, președintele raionului Svetlana Rotundu, vicepreședintele Nina Florea și Lora Grosu, șef adjuct al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat.
Citeşte mai departe...
 
Ședința cu privire la activitatea IP Șoldănești
Noutati - Noutăţi de la Consiliul Raional
Vineri, 14 Octombrie 2016
 La data de 14.10.2016, în incinta Inspectoratului de poliție Șoldănești s-a desfășurat ședința comună cu privire la activitatea IP Șoldănești pe parcursul a 9 luni de activitate ale anului curent, la care au participat: Președintele raionului Șoldănești, dna Svetlana Rotundu; Procurorul raionului Șoldănești, d-ul Petru Botnaru; reprezentantul Guvernului în teritoriu, dna Lora Grosu; angajații Inspectoratului de poliție Șoldănești.
  În acest context, ședința a fost deschisă de către Șeful Inspectoratului de poliție Cazimir Trocin, 
cu un cuvînt de salut, ca urmare solicitând șefii de secții să dea citire rapoartelor de activitate. Astfel, s-a pus accentul pe analiza situației infracționale, acțiunile de prevenire și planul măsurilor de sensibilizare a populației.
 
Citeşte mai departe...
 
Campania națională ”Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”
Noutati - Noutăţi de la Consiliul Raional
Vineri, 14 Octombrie 2016
 Pentru al V-lea an consecutiv, la mijloc de octombrie este marcată ”Săptămîna Europeană de luptă împotriva traficului de ființe umane”. Cu această ocazie, în Republica Moldova, se va desfășoară Campania națională ”Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”, care va fi lansată la 18 octombrie de către Comitetul național pentru combaterea traficului de ființe umane.
  Astăzi, 14 octombrie 2016, în cadrul şedinţei Comisiei teritoriale pentru combaterea TFU din raionul Șoldănești, prezidată de către președintele comisiei Nina Florea, vicepreședintele raionului, au fost puse în discuții mai multe subiecte ce țin de acțiunile de informare și sensibilizare, iar la final a fost întocmită matricea activităţilor raionale pentru campania din acest an. Au fost Membrii comisiei teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane din care fac parte reprezentanţi de la Inspectoratul de Poliție, Direcția Asistență socială, Protecția Familiei și Copilului, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, Centrul de Sănătate, Biroul de Probațiune, primăria, Secția Cultură, Tineret și Sport și de la Direcția Învățământ. La ședință a fost invitat și procurorul raionului dl Petru Botnaru și șefa Centrului Prietenos Tinerilor, dna Maria Clipa.
Citeşte mai departe...
 

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

Seminar informativ pentru contabilii instituțiilor finanțate din bugetul raional
  Specialiștii din cadrul Direcției Finanțe au organizat o altă rundă de seminare pentru contabilii din instituțiile finanțate din bugetul raional. 
 Seminarul instuctiv a vizat modificările și completările efectuate vizavi de metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare pnetru pentru primul semestru al anului 2016 și pregătirea pentru elaborarea proiectelor de buget pentru anul următor. 

Citeşte mai departe...


,,Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului”
 Toate acțiunile și lucrul zi de zi a funcţionarilor fiscali are scopul creşterii încrederii contribuabililor în Servicviul Fiscal în corespundere cu sloganul ,,Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului”. Astfel, Inspectoratul Fiscal de Stat Şoldăneşti, în luna mai 2016, a înscris în agenda de lucru un şir de acţiuni îndreptate spre executarea sarcinilor, îndeplinirea obiectivelor, satisfacerea contribuabililor prin prestarea de servicii calitative şi în termen, avînd ca scop instaurerea unui climat intemeiat pe încredere şi respect reciproc cu contribuabilii.

Citeşte mai departe...


Declarația privind buna guvernare
Seminar pentru contabili
 Săptămîna curentă s-a desfășurat seminarul cu contabilii instituțiilor bugetare, finanțate din bugetul raional, organizat de către Direcția finanțe a Consiliului raional Șoldănești în comun cu Trezoreria teritorială Șăldănești a Ministerului finanțelor al Republicii Moldova. Tematica seminaruluia cuprins subiecte referitor la particularitățile împlementării planului nou de conturi contabile; a clasificației bugetare; efectuarea cheltuielilor prin sistemul trezorerial; operarea modificărilor devizelor de cheltuieli cu utilizarea sistemului informațional de manegement financiar.

 

Citeşte mai departe...


Executarea bugetului pentru anul 2015
I N F O R M A Ţ I E
privind rezultatele excutării bugetului
raional Şoldăneşti pe anul 2015 şi rezultatele privind executarea bugetelor
primăriilor satelor, comunelor şi oraşului
  Bugetul raionului Şoldăneşti în total pe anul 2015 a fost executat în sumă de 142017,8 mii lei la partea de venituri şi 148813,1 mii lei la partea de cheltuieli cu un deficit în sumă de 6795,3 mii lei . Aceasta a constituit 95,2 şi 92,3 la sută respectiv în comparaţie cu prevederile precizate pe perioada menţionată. La partea de venituri n-au fost încasate venituri în sumă de 7109,0 mii lei, din care transferuri curente 4574,6 mii lei, transferuri între bugetul de stat și cel al UAT 3588,8 mii lei, granturi 243,4 mii lei. La partea de cheltuieli n-au fost utilizaţi 12439,6 mii lei. În cea mai mare parte n-au fost utilizate alocațiile pentru cheltuieli capitale din toate sursele de finanțare.
  Din suma totală executată a părţii de venit 54,2 la sută sau 77026,6 mii lei sînt veniturile bugetului raional , care s-au acumulat la nivel de 94,9% faţă de planul precizat . Partea de venit executată a bugetului raional este constituită din transferuri în volum de 70962,1 mii lei sau 92,1 la sută, 7,9% fiind încasările de la veniturile proprii. Partea primăriilor în volumul total executat al veniturilor este respectiv de 45,8 la sută sau constituie 64991,2 mii lei , ceea ce valorează 95,6 procente din suma precizată pe perioada dată . Din suma indicată, transferurile constituie 79,6 la sută sau 51736,8 mii lei, iar veniturile şi incasările proprii 13254,4 mii lei sau 20,4 la sută.
  La venituri proprii bugetul raional a fost executat la nivel de 106,5la sută, iar bugetul primăriilor – la nivel de 103,3 la sută faţă de prevederile precizate.
  Din cele 23 de primării majoritatea au supraîmplinit planul la veniturile proprii. La un nivel înalt s-a înregistrat acumularea veniturilor proprii la primăriile: Chipeșca 123,2%, Șipca 122,5%, Rogojeni 117,2%, Vadul – Rașcov 115,6%, Găuzeni 113,8%, Cușmirca 113,2%, ș.a. . La cel mai scăzut nivel s-a aflat acumularea veniturilor proprii la primăriile Olișcani 87,5%, Salcia 90,0%, Sămășcani 91,0%, ș.a..
  Comparativ cu 1 ianuarie 2015 restanţa la impozite şi plăţi s-a majorat cu 103,1 mii lei şi a constituit 915,1 mii lei.
  Pe perioada anului 2015 , din bugetul raionului s-au efectuat cheltuieli în volum total de 148813,1 mii lei , ceea ce constituie 92,3 la sută din prevederile planului precizat pe perioada de gestiune.
  Din cheltuielile prioritare au fost plătite integral fondurile salariale preconizate şi fondurile de stimulare în sumă de 62228,3 mii lei ,efectuate transferuri la bugetul asigurărilor sociale 13360,8 mii lei şi asigurarea medicală obligatorie –2507,5 mii lei, achitate gazele 3364,1 mii lei, procurat combustibil pentru încălzirea instituţiilor bugetare 1525,1 mii lei, reparaţii curente a instituţiilor bugetare –982,3 mii lei, cheltuieli capitale 35434,2 mii lei. S-au efectuat cheltuieli pentru hrana copiilor în grădiniţe şi şcoli în sumă de 6131,3 mii lei. Aceasta constituie în mediu cîte 15,31 lei pentru un copil pe zi din contul bugetului și a mijloacelor speciale în grădiniţe şi 6,87 lei în şcoli contra normativelor medii respective de 15,46 şi 7,00 lei.
  În perioada raportată din bugetul raionului în total au fost întreţinute 194 instituţii bugetare cu un efectiv mediu de 1747,8 unităţi statale . Salariul mediu lunar unei unităţi a constituit 2969 lei, inclusiv pe ramurile de bază :
- serviciul de stat - 4567 lei ,
- învăţămînt - 3034 lei,
- cultura - 2053 lei,
- asistenţa socială - 2627 lei.
  La situaţia din 1 ianuarie 2016 comparativ cu situația din 1.01.2015, datoriile debitoare cu termen expirat au rămas la acelaș nivel și au constituit 88,0 mii lei, revenind în întregime Consiliului raional. Comparativ cu aceeaşi perioadă datorii creditoare cu termenul expirat nu s-au înregistrat. În prezent Consiliul raional întreprinde măsuri privind lichidarea datoriei menţionate.

Citeşte mai departe...


Agricultură

Tehnologii moderne de irigare
 În perioada 05-09 septembrie 2016 în 4 localitați ale raionului: or. Șoldănești, satul Pohoarna, satul Alcedar, satul Cotiujenii Mari, au avut loc seminare zonale cu tematica: ” Sporirea capacității de rezistență la seceta a fermierilor mici prin adoptarea bunelor practici și tehnologiilor moderne de irigare.” În cadrul acestor seminare au participat de la 17 pînă la 29 de persoane.  
(Seminar satul Pohoarna, r. Șoldănești)

Citeşte mai departe...


Discuţii aprinse despre subvenţionarea în agricultură pentru 2016
 Începând cu data de 5 august, fermierii pot depune cereri pentru a beneficia de subvenții de la stat.
 Despre modalităţile de repartizare a mijlocaleor din fondul de subvenţionare a producătorlor agricoli pentru anul 2016, au discutat conduătorii exploataţiilor agricole din raion, primarii, consultaţii ACSA şi specialiştii pentru reglementarea cadastrului funciar din APL în cadrul unui seminar organizat la solicitarea Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agriculutră (AIPA). La seminar a participat Adrian Popa, şeful Direcţiei Autorizare Plăţi al AIPA, vicepreşedintele raionului Nina Florea iar de organizarea seminarului s-a ocupat Direcţia Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional împreună cu reprezentanţii ACSA.
 

Citeşte mai departe...


Secerișul este în toi
 Potrivit prognozelor estimative efectuate de către Direcția Agricultură și Aimentație, recolta de grâne va fi mai mare cu 30-40 la sută faţă de anul trecut şi va ajunge, în total, la 35 mii tone. Acest lucru se datorează atât investițiilor efectuate de către producători agricoli cât și de condițiile climaterice favorabile.
  În acest an, fermierii așteaptă o roadă de grâu mai bogată şi mai calitativă, chiar dacă ploile le-au provocat şi pagube iar vîntul a polegnit mai multe cîmpuri.

Citeşte mai departe...


Pierderile în agricultură provocate de calamitate
 Timp de trei zile, specialiștii Direcției Agricultură și Alimentație Șoldănești, împreună cu șeful direcției Andrei Muțuțchi, s-au deplasat în toate cele 23 de primării pentru a inspecta și verifica prejudiciile cauzate de către calamitatea produsă în seara zilei de 18 spre 19 iunie curent. Așadar, tabloul este prea trist pentru producătorii agricoli. Ploaia și vântul puternic au făcut ravagii pe 8800 ha de câmpuri însămânțate, inclusiv pe 4330 ha cu floarea-soarelui, pe 1603 ha cu porumb, 1613 ha cu rapiță, 370 ha cu orz, 2928 ha cu grâu și 302 ha cu plantații multianuale.

Citeşte mai departe...


Istorie de succes
 Tânărul fermier Vasile Nasu, conducătorul Gospodăriei Țărănești cu același nume, din orașul Șoldănești a început bussines-ul agricol cu înființarea unei plantații de căpșun. Apoi a sădit o livadă cu mai multe specii de pomi de peste 16 ha. 
 În sfîrșit, beneficiind de grantul proiectului polonez SCAZCA a construit un bloc de sere cu o suprafață de 1450m.p. unde, cultivă legume, în special salată și căpșune. De asemenea tînărul fermier a prins gustul legumelor exotice și cultivă o cultură mai puțin obișnuită în Moldova ca spanacul. Cu toate că întîlnește greutăți în ceea ce privește realizarea acestei producții, noi îi dorim mult curaj!
 

Citeşte mai departe...


Economie

Dezbateri regionale ”Dimensiunea de gen în APL”
 Mai multe femei reprezentate ai APL, diverse instituții de stat și bugetare, ai ONG, din 4 raioane - Telenești, Șoldănești, Orhei, Sîngerei, au participat, la o ședință de Dezbateri regionale cu genericul Promovarea Dimensiunea de gen în APL, instituții/organizații și comunitate, organizat în orașul Telenești de către Clubul politic al femelilor Telenești.
Din or. Șoldănești a participat Galina Nani, șefa Secției Economie, Tatiana Șempered, șefa Secție pentru Statistică Șoldănești și Diana Ungur, specialist în relații cu publicul la consiliul raional.

Citeşte mai departe...


Echipa mobilă a BCIS în primăriile Rogojeni și Cotiujenii Mari
  La 08 iulie curent, prestatorii de servicii din cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii au acordat asistență informațională și servicii de calitate cetățenilor din satul Rogojeni și Cotiujenii Mari. 
  Problemele invocate au fost din domeniul asistenței sociale, cu privire la alocarea ajutoarelor sociale, din domeniu funciar și cadastru, juridice și a ocupării forțelor de muncă.
 Unii dintre cetățenii deserviți au primit imediat toate informațiile necesare iar pentru alții răspunsurile vor fi expediate în formă scrisă.
  

Citeşte mai departe...


Ipoteca locativă „Casa mea – locul momentelor fericite”.
  Atunci când este vorba despre confort şi siguranţă, fiecare dintre noi îşi doreşte un cămin pentru el şi familia sa. Este locul unde te simţi bine şi petreci momente frumoase alături de cei dragi!
 Pune-ti in aplicare cele mai inspirate planuri cu un credit ipotecar de la FinComBank în cadrul Programului „Casa mea – locul momentelor fericite”.

Citeşte mai departe...


Informație de interes pentru antreprenori
FGC: FONDUL SPECIAL DE GARANTARE A CREDITELOR
Obiectiv: Facilitarea accesului întreprinderilor micro şi mici la resursele financiare.
Grupul ţintă: Întreprinderile micro şi mici ce activează pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.
Activităţile principale: Acordarea garanţiei la credit agenţilor economici care nu dispune de suficient gaj.

Citeşte mai departe...


În atenţia antreprenorilor!
 Ministerul Economiei informează că, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 866 din 18.12.2015, Programul de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1”, implementat de ODIMM, a fost prelungit pentru anii 2016-2018.

Citeşte mai departe...


Învăţământ

Rezultatele concursului „Cea mai pregătită instituţie de învăţământ din raion către anul de studii
 În cadrul festivității dedicată Zilei Lucrătorilor din Învăţământ a fost anunțate și premiate instituțiile de învățământ care au înregistrat cele mai bune rezultate la concursul „Cea mai pregătită instituţie de învăţământ din raion către anul de studii 2016-2017”. Acest concurs este organizat sistematic, la începutul noului an de studii, în cadrul căruia participă toate şcolile primare-grădiniţă, gimnaziile, liceele din raion.
 Comisia de concurs evaluează calitatea pregătirii instituţiilor de învăţământ şi educaţie din raion și stabilește învingătorii, în conformitate cu criteriile de apreciere și mărimea premiilor, aprobate la ședințele Consiliului raional Șoldănești.

Citeşte mai departe...


Educația religioasă este fundamentală pentru formarea personalității unui copil
 La data de 12 octombrie cu binecuvîntarea protopopului de Şoldăneşti Protoiereul Vasile Rotari şi în baza ordinului Direcţiei Învăţămînt nr. 269 din 06.10.2016 în Liceul Teoretic „A. Mateevici” a avut loc seminarul pentru profesorii de religie cu genericul: „Organizarea procesului educaţional la religie în anul de studii 2016 – 2017”.

Citeşte mai departe...


Preşedinţii Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare întruniți la seminar
 În conformitate cu Planul de activitate al Direcţiei Învăţămînt Şoldăneşti, la 11 octombrie 2016, în incinta L.T. ,,A. Mateevici”, Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică a desfăşurat seminarul instructiv metodic pentru preşedinţii Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare cu genericul: „Organizarea procesului de evaluare a dezvoltării copilului”. La seminar au fost prezenţi 19 preşedinţi ai Comisiilor Multidisciplinare Intraşcolare.

Citeşte mai departe...


”Incluziunea educaţională timpurie cu cerinţe educaţionale speciale”
 La 07 - 08 octombrie 2016, în incinta grădiniţei „Mărţişor” din or. Șoldănești, a avut loc cursul de instruire ”Incluziunea educaţională timpurie cu cerinţe educaţionale speciale”, derulat în cadrul proiectului „Parteneriate pentru incluziune”, implementat de AO „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin” în parteneriat cu Caritas Republica Cehă şi Ministerul Educaţiei al RepubliciiMoldova.
  Au fost prezenţi specialiștii responsabili de educația preșcolară din cadrul Direcției Învățămînt Șoldănești și Rezina, manageri și educatori din instituţiile preşcolare „Mărţişor” și „Andrieş” Șoldănești, pedagogul educaţie preşcolară din cadrul Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică Şoldăneşti, specialiști din cadrul Direcției Asistență și Protecție a Familiei și Copilului şi educatorii din 2 grădiniţe din oraşul Rezina.

Citeşte mai departe...


Construcţii

Sala sportivă a gimnaziului Olișcani a fost renovată.
 Miercuri, 19 octombrie 2016, la IP Gimnaziul Olișcani, a avut loc festivitatea de deschidere a sălii de sport după renovarea pardoselii. La eveniment au participat Președintele raionului - dna Svetlana Rotundu, seful Direcției Învățământ dl Nicolae Mândru, Primarul s. Oliscani dl Andrian Sveclă, specialiștii din cadrul Consiliului raional - dnii Bunacalea Valeriu, Plațânda Anatolie, agent economic, consilieri raionali – dl. Nicolae Micu și Djumberi Todua, directorul școlii sportive – dl Marin Dumbravă, veterani ai sportului, foști profesori de ed. fizică la L/T Olișcani Ioncu Mihail și Popa Mihail, elevii gimnaziului, profesorii, părinți.

Citeşte mai departe...


Proiectele aprobate la ADR Centru
 Agenția de Dezvoltare Regională Centru a desfășurat ședința ordinară în cadrul căreia a aprobat lista proiectelor care urmează a fi incluse în Programul Operațional Regional (POR) Centru pentru anii 2017-2020. La eveniment s-au întrunit 32 din 52 de membri ai Consiliului Regional de Dezvoltare Centru (CRD Centru), printre care și Victor Iurcu, șef al Secției Construcți, Gospodării Comunale și Drumuri Șoldănești cu Alexei Burlacu, primarul satului Rogojeni (și el membru-delegat în Consiliul Regional).

Citeşte mai departe...


Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI)
 Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI)
  IFAD VI, Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă, lansat în 2014 va fi implementat în Moldova până în anul 2020.
  Proiectul are un caracter național și este implemementat în toate localitățile Republicii Moldova, cu excepția or. Chișinău, or. Bălți și a Unităților Administrativ-Teritoriale din stînga Nistrului.

Citeşte mai departe...


Instruire pentru lucrătorii de deservire a centralelor termice
 Astăzi, s-a desfășurat ședința comisiei raionale de specialitate cu tematica ”Pregătirea obiectelor comunale și social – culturale către perioada de toamnă iarna 2016-2017”. La ședința de lucru au fost invitați mai mulți conducători ai instituțiilor publice împreună cu toți managerii instituțiilor școlare și preșcolare din raion.

Citeşte mai departe...


Încă un teren de mini-fotbal pentru tinerii din raionul Șoldănești
 În satul Chipeșca, pe terenul sportiv al gimnaziului, a fost dat în exploatare un nou mini-teren de fotbal cu acoperire artificială, instalat în cadrul programului “Toţi împreună” al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal. Acesta este al 4-lea teren din raion, instalat în ultimii 2 ani.
 La ceremonia oficială au fost prezenţi președintele raionului Svetlana Rotundu, reprezentantul FMF Mircea Cojocari, primarul localităţii Alexandru Botezatu, șeful Direcției Învățământ Nicolae Mândru, consilieri raionali, veterani ai fotbalului şi numeroşi amatori ai sportului, elevi și părinți.

Citeşte mai departe...


Sănătate

Noi medicamente compensate, prescrise de la 1 octombrie
 Lista de medicamente compensate din fondurile de 
 
 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care a fost extinsă recent până la 134 de denumiri comune internaţionale, a intrat în vigoare începând cu 1 octombrie 2016.
 Noile medicamente compensate vor fi utilizate pentru tratamentul a peste 20 de maladii în sala de tratamente/staţionar de zi, în cabinete de proceduri şi la domiciliu. Este vorba despre cele mai frecvente boli întâlnite în practica medicului de familie, printre care se numără pancreatita cronică, bronşita, pneumonia, pielonefrita etc.
 O noutate este şi creşterea accesului la medicamente compensate a persoanelor cu hepatită şi ciroză hepatică. Acestea vor beneficia de acidum ursodeoxycholicum – preparatul care anterior era recomandat doar pentru anumite tipuri de maladii asemănătoare. De asemenea, a fost majorată de la 50% la 70% rata de compensare a trei medicamente pentru tratamentul maladiilor aparatului digestiv (omeprazolum, famotidinum şi clarithromycinum). Pentru adulţi medicamentele vor fi compensate parţial, în proporţie de 70% pentru tratamentul stărilor acute în staţionare de zi, săli de proceduri, la domiciliu şi de 50% - în cazul unor maladii cronice.

Citeşte mai departe...


La Şoldăneşti viitorii medici sunt aşteptaţi cu braţele deschise
 Ziua caldă de vară însorită de data aceasta ne-a găsit la Şoldăneşti, la IMSP Centrul de Sănătate „Şoldăneşti”, la 90 de km depărtare de capitală.
  Liniştea dimineţii se aude pretutindeni aici, iar acest Centru, mai mult seamănă cu o Casă Mare care îşi aşteaptă oaspeţii. Paşii grăbiţi ai medicilor, care muncesc de zor ca albinuţele, aranjând cu acurateţe cartelele medicale, duc analizele la laborator şi se stăruie să întâmine pacienţii care vin aici necontenit.
 O zi de muncă din viaţa unui lucrător medical începe de la 8:00 dimineaţa. Privelegiaţi sunt acei care au nevoie de asistenţă medicală urgentă şi pacienţii programaţi. Toţi sunt ascultaţi, diagnosticaţi calitativ, fiind mândri că personalul medical se dedică unei munci la nivel.

Citeşte mai departe...


Funcţii vacante la Spitalul Raional Şoldăneşti
   IMSP Spitalul Raional Șoldănești anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

Nr.

Denumirea  funcției  pentru  concurs

Nr. de unități vacante

Data limită de depunere a dosarului pentru concurs

1

Medic  traummatolog – ortoped

( 1pers.)

31.10.2016

2

Medic  narcolog

( 1pers.)

31.10.2016

3

Medic  neuropatolog

( 1pers.)

31.10.2016

4

Medic  gastroenterolog

( 1pers.)

31.10.2016

5

Medic  cardiolog

( 1pers.)

31.10.2016

6

Medic  terapeut

( 1pers.)

31.10.2016

7

Medic  terapeut la cab.adolescenților

( 1pers.)

31.10.2016

8

Medic  geriatru

( 1pers.)

31.10.2016

9

Medic în diagnostica funcțională

( 1pers.)

31.10.2016

10

Medic  reabilitolog

( 1pers.)

31.10.2016

11

Medic  laborant

( 1pers.)

31.10.2016

12

Medic  anest.reanimatolog

(2 pers.)

31.10.2016

13

Medic  obstr.ginecolog

(4 pers.)

31.10.2016

14

Medic  chirurg

(2 pers.)

31.10.2016


Pentru informații suplimentare puteți apela persoana de contact Victoria Bodiu la numărul 0(272)25262

Citeşte mai departe...


IMSP Spitalul raional Şoldăneşti – un templu al sănătăţii
 În pofida temerilor noastre la timp am ajuns la Şoldăneşti, cu toate că dis-de-dimineaţă oraşul aglomerat, ambuteiaje, cozi infernale şi nu-ţi venea decât să evadezi, să te deconectezi pentru o zi sau chiar o jumătate, să te refugiezi într-o lume în care să fii Tu cu tine sau cu cineva mai bun în preajmă, cu cineva de la care să înveţi ce e cumpătul, răbdarea, toleranţa şi dragostea faţă de muncă şi de sine.
  Toate acestea aspecte, ne-am gândit că le putem discuta cu prietenii, da, ei sunt cei mai buni, cu familia, pentru că este perfectă pentru oricine, dar să nu negăm şi să uităm că mai sunt dispuşi să te primească cu braţele deschise atunci când le calci pragul. Aşa este primit ca această mică palmă de pământ, numită Moldova, să fii ospitalier şi să-i primeşti pe acei care-ţi trec pragul, pentru că avea bunica mea o vorbă înţeleaptă „Casa este zidită pentru oameni”.

Citeşte mai departe...


Raportul privind evaluarea siguranței la situații de urgență și dezastre a IMSP Spitalul raional
  În perioada 16-17.05.2016, întru realizarea prevederilor ordinelor Ministrului Sănătăţii nr.1033 din 16.10.2012 ”Cu privire la aprobarea Programului de fortificare a siguranţei spitalelor din Republica Moldova pentru anii 2012-2016” şi nr.285 din 18.04.2016 ”Cu privire la evaluarea siguranţei spitalelor”, de către echipa de evaluare în componenţă: Mihai Pîsla, Radu Ostaficiuc, Leonid Chetraru şi Andrei Popescu a fost efectuată evaluarea nivelului de siguranţă la situaţii de urgenţă şi dezastre a IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti. În procesul de evaluare au participat: conducerea Spitalului, membrii Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (CSE) a instituţiei, conducătorii subdiviziunilor şi serviciilor nemijlocit implicaţi în realizarea activităţilor ce ţin de pregătirea şi răspunsul la situaţii excepţionale. Evaluarea a fost efectuată cu suportul Biroului Regional pentru Europa al OMS.

Citeşte mai departe...


Protecţie socială

Oaspeți din străinătate în vizită de lucru la Șoldănești
  ,,Hope and Homes for Children” din Marea Britanie, reprezentat de către CCF Moldova în țara noastră, este un ONG internațional care își defăsoară activitatea în mai multe țări și are ca scop realizarea următoarelor obiective:
- asigurarea copiilor cu șanse egale de a crește în medii familiale pline de dragoste și grijă;
- susținerea procesului de dezinstituționalizare;
- dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial;
- participarea la procesul de extindere a sistemului de protecție a copilului în mai mute țari inclusiv în Republica Moldova.
 Un partener de încredere a organizației ,,Hope and Homes for Children” (HHC în continuare) este ,,UBS Optiums” care în luna septembrie 2016, a avut menirea de a evalua la nivel global, activitatea organizației inclusiv și în Republica Moldova. Raionul Șoldănești a fost ales dintre toate raioanele cu care colaborează CCF/HHC Molodva pentru această vizită de monitorizare.

Citeşte mai departe...


Evaluarea problemelor sociale a persoanelor cu dizabilități
 La 06 octombrie 2016,  în incinta Consiliului Raional Șoldănești, a avut loc o masă rotundă cu genericul "Evaluarea problemelor sociale a persoanelor cu dizabilități, elaborarea soluțiilor pentru diminuarea discriminării și promovarea participării lor în viața comunitară". 
 Evenimentul a fost organizat de Asociația Obștească ,,MOTIVAȚIE” din Republica Moldova, în frunte cu directorul executiv Igor Mereacre în colaborare cu Asociația Obștească ”Speranța” din s. Găuzeni, r-l Șoldănești condusă de d-na Elena Cernei.

Citeşte mai departe...


Ziua ușilor deschise la Azilul de bătrâni din Șoldănești
 Pentru mulți bătrâni din raionul Șoldănești azilul a devenit o casă nouă. Aici fiecare om în parte este o personalitate, fiecare părere este acceptabilă și fiecare persoană este tratată în serios. Am devenit o familie în care toți suntem egali. Ajutorul reciproc ne-a facut mai generoși, iar comunicarea mai apropiați. Cel mai important element al muncii noastre este familia. Noi sperăm să creăm o legătură indisolubilă în cadrul familiilor. Familia reprezintă piatra de temelie a intregii noastre afaceri. În sufletul oricarui bătrân din acest azil - familia este ceva sacru.

Citeşte mai departe...


Festivitate dedicată lucrătorilor din sfera protecției sociale din r. Șoldănești
 Cu prilejul Zilei lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei, conducerea Direcției Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului din Șoldănești a organizat, la 22 septembrie, în sala de festivități a Consiliului raional, o ceremonie festivă dedicată acestui eveniment.
Evenimentul a adunat lucrătorii din sfera protecției sociale din raion, iar cei mai buni profesioniști din domeniul au primit diplome de merit din partea Direcției și a Președintelui raionului, prezentă la festivitate împreună cu vicepreședintele raionului Nina Florea.
După ce invitații și-au ocupat locul în prezidium, șeful Direcției Vladimir Rusu, a salut, a felicitat prezența și le-a solicitat cîteva momente de atenție pentru a prezenta un raport succind de activitate a Direcției. (Raportul în original poate fi citit mai jos).

Citeşte mai departe...


Cultură

Aniversarea a 25-a a ansamblului folcloric ”Lozioara”
  La 27 septembrie 2016 s-a desfășurat o întîlnire specială marcată de un eveniment care și-a propus să promoveze valori adevărate, oameni care au cunoscut succesul, oameni care au devenit în timp modele pentru cei tineri, oameni pe care toți noi ne-am oferit să-i sprijinim, să le susținem drumul.
  Este cazul Ansamblului folcloric ”Lozioara” de la Căminul de Cultură ”G.Coșbuc” din or. Șoldănești. Un colectiv care, chiar și peste un sfert de veac au rămas acei oameni simpli care își respectă muzica pe care o reprezintă, au rămas aceiași prieteni buni cu toți cei pe care i-au întîlnit pe scenă și în afara ei, au rămas aceiași prieteni ai noștri, ai tuturor. Sînt cei pentru care s-a produs acea întîlnire de suflet. 25 de ani de activitate artistică a marcat ansamblul folcloric ”Lozioara”.Citeşte mai departe...


Centrul de Creaţie pentru Copii și Tineret Șoldănești și-a deschis din nou uşile
 Centrul de Creaţie pentru Copii și Tineret Șoldănești și-a deschis din nou uşile pentru încă un an de activitate. Printr-un careu solemn de inaugurare, această Şcoală a Pasiunilor şi-a rechemat cei 220 de discipoli încadraţi în activitatea celor 12 cercuri şi dăruirea vocaţională a 11 profesori şi conducători de cercuri de creație.
 

Citeşte mai departe...


De la lume adunate ”Ziua Daciei - 2016”
 Din dorința reanimării tradițiilor strămoșești apare ideia organizării unei sărbători, în cadrul căreia, în scenă, să fie readuși urmașii dacilor din toate colțurile lumiis.
 În raionul Șoldănești, în fiecare an, în preajma zilei de 23 septembrie - cînd avea loc încoronarea regelui- sărbătorim Zilele Daciei, pentru a sublinia încă odată originea daco-romană a naţiunii.
 În semn de continuitate, în scopul promovării valorilor culturale și tradiționale, în 2010, Sărbătoarea primește statut de sărbătoare transmisibilă. Astfel Ziua Daciei a reușit să cutreere un șir de localități a raionului: Șoldănești, Găuzeni, Climăuții de Jos, Olișcani iar la 18 septembrie 2016 a ajuns la Fuzăuca.

Citeşte mai departe...


Elevii L/T ”Ștefan cel Mare” la Festivalul Fotbalistic din r. Rezina
  Festivalul Fotbalistic ”Grassroots”, defășurat pe terenul sportiv din satul Pripiceni, raionul Rezina, a întrunit miercurea trecută mai mulți elevi ai claselor primare. O echipă din 15 elevi de la liceul teoretic „Ștefan cel Mare”, or. Șoldănești, au mers la eveniment, însoțiți de către diriginți și specialistul în tineret și sport Anatol Plațânda.

Citeşte mai departe...