Reprezentanţii APL de nivelul I şi inginerii cadastrali au fost instruiţi privind implementarea proiectului “Înregistrarea şi evaluarea funciară”

21 octombrie 2021

La data de 19 octombrie 2021 a avut loc seminarul de instruire cu privire la implementarea proiectului “Înregistrarea şi evaluarea funciară” organizat de Departamentul cadastru al Agenţiei Servicii Publice” împreună cu executanţii proiectului SC „Carte Engineering” SRL , SC „Comerzan-Latifundiar” SRL şi SC „Imobil Star” SRL. La seminar au fost invitaţi primarii satelor şi comunelor […]

Eveniment consacrat memoriei poetului naţional -Dumitru Matcovschi la 82 de ani de la naşterea sa

21 octombrie 2021

La 20 octombrie curent, cu prilejul împlinirii a 82 de ani de la naşterea poetului şi dramaturgului moldovean –Dumitru Matcovschi, în localitatea sa de baştină –Vadul-Raşcov a fost organizată o sărbătoare în amintirea vieţii şi creaţiei sale. La eveniment au participat atît conducerea raionului Şoldăneşti şi ai primăriei comunei Vadul-Raşcov cît şi angajaţi din cadrul […]

Mesaj de felicitare din partea preşedintelui raionului cu prilejul “Zilei Juristului”

19 octombrie 2021

Stimaţi jurişti!             Prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova Nr.1962 din 11.10.2000 a fost instituită consemnarea anuală la 19 octombrie a „Zilei Juristului”,  prin care a fost recunosct aportul juriştilor la edificarea statului de drept prin promovarea valorilor sociale supreme, legalităţii şi echităţii sociale, prin exercitarea justiţiei şi apărarea demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor lui. […]

Starea de alertă pe piaţa gazelor naturale a fost discutată în cadrul Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale

19 octombrie 2021

Ca urmare a declarării de către Comisia pentru  situaţii excepţionale a  Republicii Moldova a situaţiei de alertă pe piaţa gazelor naturale, în ziua de luni, 18 octombrie curent, în incinta Sălii mari a Consiliului raional s-a desfăşurat şedinţa Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale.  Cei prezenţi, printre care conducătorii de întreprinderi au expus pe rând situaţia […]

Mesajul președintelui raionului cu ocazia „Zilei Mondiale a Poștei și a Lucrătorului Poștal”

9 octombrie 2021

Ziua mondială a poștei și a lucrătorului poștal se sărbătorește, în fiecare an, la 9 octombrie. Scopul marcării acestei zile este de a conștientiza rolul sectorului poștal în viața oamenilor, dar și la dezvoltarea socială și economică a țării. Marcând Ziua mondială a poștei, întreaga lume recunoaște importanța serviciilor poștale şi a activității celor care […]

Au fost aduse omagii tuturor pedagogilor cu ocazia Zilei lor profesionale

8 octombrie 2021

Ziua Mondială a Educaţiei este sărbătorită în fiecare an pe 5 octombrie. În acest an 2021, impuși de realitatea în care ne-a pus pandemia de coronavirus, evenimentul raional oficiat  pentru întreaga comunitate care activează în sistemul educaţional s-a desfășurat în regim online, sub sloganul „Ziua Pedagogului”. La activitate au fost invitate sa participe cadrele didactice […]

Anunț privind inițierea elaborării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Șoldănești 2021-2026

8 octombrie 2021

Stimați locuitori ai raionului Șoldănești!      Pentru o dezvoltare durabilă şi structurată a raionului, administraţia locală a demarat, elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Șoldănești 2021-2026 care se coordonează, la nivel național, cu obiectivele Strategiei Moldova 2030 și cu Noul Concept (Paradigmă) al dezvoltării regionale și concluziile analizei diagnostică a tendințelor actuale de dezvoltare […]

Obiectele reparate din mijloacele Fondului rutier  pentru drumurile publice raionale- în vizorul conducerii raionului

6 octombrie 2021

La data de 6 octombrie curent, preşedintele raionului Şoldăneşti –Nicolae Mîndru de comun cu specialistul Secţiei Construcţii, Gospodării Comunale şi Drumuri –Valeriu Bunăcalea au întreprins mai multe vizite în teritoriu pentru a inspecta drumurile locale şi obiectele reparate în cadrul Programului mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice locale raionale pentru anul 2021.  Astfel, de la […]

Managerii, responsabilii şi operatorii în sala de cazane ale instituţiilor bugetare au fost instruiţi în privinţa respectării măsurilor de securitate la utilizarea gazelor în perioada sezonului rece

5 octombrie 2021

Pentru asigurarea securităţii si fiabilităţii la exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze la obiectele comunale şi social-culturale în perioada  de toamnă-iarna a anilor 2021-2022, săptămâna trecută, Secţia construcţii, gospodărie comunale şi drumuri a organizat un seminar de instruire cu managerii instituţiilor bugetare, persoanele responsabile şi operatorii în sala de cazane. Invitaţii seminarului au fost: Marina […]