Skip to content

Index

Pagina Principala
Stimați cetățeni ai raionului Șoldănești
Noutati - Ultimile noutati

Cei care doresc să ne trimită un mesaj, o pot face la adresa de e-mail: Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.  
Citeşte mai departe...
 
Seminar republican pentru arbitrii în fotbal
Noutati - Noutăţi din Cultură
Vineri, 24 Februarie 2017
 În agenda de vineri, 24 februarie curent a fost inclus desfășurarea seminarului republican de instruire pentru arbitrii în fotbal din raionul Șoldănești și din alte 3 raioane din republicii. 
 Seminarul a fost organizat de către Federația Moldovenească de Fotbal împreună cu Asociațai raională de fotbal Șoldănești, în incinta Consiliului raional.
 Au fost invitați arbitrii și observatorii din raioanele Drochia, Florești, Rezina și Șoldănești, în total 30 de persoane. FMF a donat asociațiilor raioanle participante la seminar, câte 5 seturi de formă pentru arbitraj. Moderatorii au fost reprezentanții FMF, inspectorii federali Vlad Cebotari și Anatolii Bodean
Citeşte mai departe...
 
Şedinţa Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate
Noutati - Noutăţi din Protecţia Socială
Vineri, 24 Februarie 2017
  La 24 februarie, membrii Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate s-au întrunit în ședință pentru a examina chetiunile ce au apărut în intervalul dintre ședințe. Viceprședintele raionului, Nina Florea în calitate de președinte a Comisiei a deschis ședința prin anunțarea ordinei de zi, după care s-a purces la derularea ședinței propriu-zise.
 La ședință au fost invitați mai mulți asistenți parentali profesioniști. De la începutul anului curent, s-au desfășurat deja 2 ședință.
Citeşte mai departe...
 
Decada „Mărțișorului” – 2017
Noutati - Noutăţi din Cultură
Joi, 23 Februarie 2017
  Festivalul Internațional de muzică „Mărțișor” a ajuns la a 51-a aniversare. Raionul Șoldănești dedică acestei frumoase tradiții o decadă plină de activități interesante. 

 Decada „Mărțișorului” – 2017

În program:
1 martie: inaugurarea solemnă a „Mărțișorului” – 2017 la toate instituțiile de cultură și de învățământ din raion;
Căminului de Cultură “George Coșbuc din or. Șoldănești: spectacol muzical-coregrafic “Bine ai venit la noi în țară, dragă primăvară”, realizat de Centrul de Creație al Copiilor din or. Șoldănești. Începutul - ora 15.00.
2 martie: manifestări de comemorare, dedicate eroilor căzuți în luptele de la Nistru din anul 1992, “Transnistria – lacrima mea”, ora 10.00; mese de pomenire; expoziții tematice ”Să ne cunoaștem eroii”, organizate în bibliotecile publice din raion.
3 martie: colaj de dansuri pentru mame, prezentat de cercul de dans modern de la Centrul de Creație a Copiilor din or. Șoldănești.
 
Citeşte mai departe...
 
Grijă sporită pentru generația în creștere
Noutati - Noutăţi din Învăţămînt
Miercuri, 22 Februarie 2017
 
   Viceministra educației, Cristina Boaghi, a efectuat la 21 februarie o vizită de lucru în raionul Șoldănești, unde a avut o serie de întruniri. Pentru început oficialul s-a întâlnit cu conducerea raionului, după care a efectuat audiența cetățenilor înscriși în prealabil.
  Următoarea întâlnire a fost desfășurată în sala de protocol a Consiliului raional cu directorii instituțiilor de învățământ preuniversitat, precum și cu cadrele didactice, după care Cristina Boaghi a vizitat și grădinița „Andrieș” din orașul Șoldănești.
Citeşte mai departe...
 
Plan de activitate 20.02.2017-26.02.2017
Noutati - Noutăţi de la Consiliul Raional
Luni, 20 Februarie 2017
 
Citeşte mai departe...
 

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

Învață contabilii-șefi ai instituțiilor bugetare
 În scopul implementării prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Direcția Finanțe Şoldăneşti a desfășurat un ciclu de instruire privind aplicarea normelor metodologice. Astfel, la 11 şi 12 ianuarie în sala de protocol a Consiliului raional a avut loc seminarul de instruire a contabililor-șefi ai instituțiilor bugetare şi a primăriilor din raionul Şoldăneşti.

Citeşte mai departe...


Știre de interes: Principalele modificări ale impozitelor și taxelor vamale din acest an
 Principalele modificări ale Codului Fiscal și a celui Vamal, care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 prevăd:
  •  Majorarea scutirilor persoanele și a tranșelor de venit la mărimea ratei inflației, -82 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obținute din activitățile desfășurate de către avocați, notari, executori judecătorești, mediatori, experți judiciari, traducători/interpreți autorizați, +7,7 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal simplificat și facilitar privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente de comerț fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat;

Citeşte mai departe...


Seminar informativ pentru contabilii instituțiilor finanțate din bugetul raional
  Specialiștii din cadrul Direcției Finanțe au organizat o altă rundă de seminare pentru contabilii din instituțiile finanțate din bugetul raional. 
 Seminarul instuctiv a vizat modificările și completările efectuate vizavi de metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare pnetru pentru primul semestru al anului 2016 și pregătirea pentru elaborarea proiectelor de buget pentru anul următor. 

Citeşte mai departe...


Ateliere de lucru pentru contabili
  Direcția Finanțe de comun acord cu Trezoreria Teritorială Șoldănești a organizat, pe data 30 iunie și ulterior pe 7 iulie, instruirea contabililor-șefi din cadru primăriilor, cît și a contabililor - șefi, ai instituțiilor finanțate de bugetul raional.
 Seminarul instructiv a vizat metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare. Pentru pirma dată în acest an, contabilii operează cu metodologia create în format electronic astfel toate dările de seamă vor fi recepționate de către Direcția Finanțe în varianta electronica.

Citeşte mai departe...


,,Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului”
 Toate acțiunile și lucrul zi de zi a funcţionarilor fiscali are scopul creşterii încrederii contribuabililor în Servicviul Fiscal în corespundere cu sloganul ,,Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului”. Astfel, Inspectoratul Fiscal de Stat Şoldăneşti, în luna mai 2016, a înscris în agenda de lucru un şir de acţiuni îndreptate spre executarea sarcinilor, îndeplinirea obiectivelor, satisfacerea contribuabililor prin prestarea de servicii calitative şi în termen, avînd ca scop instaurerea unui climat intemeiat pe încredere şi respect reciproc cu contribuabilii.

Citeşte mai departe...


Agricultură

update
Învăţăm lucrând, lucrăm învăţând
  La 10 februarie, ora 10.00, Direcţia Agricultură și Alimentație, în comun cu Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru (SRFC), a convocat o şedinţă de lucru/instruire pe subiectul ”Corectitudinea legală de executare a Legii nr. 198 – XV cu privire la arenda în agricultură”. Ședința era destinată autorităților publice locale de nivelul I, inclusiv specialiștilor pentru reglementarea cadastrului funciar și agenților economici.

Citeşte mai departe...


Cheia principală a succesului – factorul uman
  În raionul Șoldănești pământul e lucrat pe 30000 ha de terenuri agricole, inclusiv 26900 ha e arabil. În rest - plantaţii multianuale, care în ultimii 7-8 ani au fost reînoite cu peste 1000 ha de livezi intensive şi superintensive. Numai în toamna anului 2016 au fost plantați puieți pentru 16 ha de livadă tânără.
 

Citeşte mai departe...


INSTRUIREA LEGUMICULTORILOR
  A devenit deja o bună tradiție ca în lunile de iarnă, când agricultorii au ceva răgaz și odihnă, Direcția Agricultură și Alimentare a Consiliului raional, în parteneriat cu Centrul regional al Agenției Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), să organizeze și să desfășoare instruirea pe domenii a fermierilor din teritoriu.
  În anul curent activitățile de acest gen au demarat la finele lunii ianuarie cu școlarizarea în detalii a cultivatorilor de legume. De menționat că cultivarea legumelor este o îndeletnicire permanentă pentru majoritatea locuitorilor raionului, care le seamănă/sătesc pentru necesitățile proprii, iar o bună parte din ei cresc legume pentru comercializare pe piețele locale. 

Citeşte mai departe...


Sărbătoare dedicată încheierei anului agricol
 Spre finele anului curent, cei mai buni agricultori şi lideri din ramura agricolă ai raionului Şoldăneşti s-au întunit pentru a trage linie de demarcare între anii agricoli 2015-2016, dar şi de a stabili nişte planuri de viitor.
După ce preşedintele raionului Svetlana Rotundu a felicitat asistenţa cu prilejul încheierii sezonului agricol 2016, după ce şeful direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, Andrei Muţuţchi, a prezentat o amplă informaţie despre starea de lucruri în ramură, dar a și adus la cunoştinţă numele învingătorilor în competiţia de muncă, s-a purces la înmânarea diplomelor de laudă (ale Consiliului raional şi ministerului de ramură) suvenire şi primii băneşti.


Citeşte mai departe...


Economie

Proiectele naţionale implementate de ODIMM
  Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, care dezvoltă şi implementează programe şi instrumente de suport penrtu sectorul ÎMM din Republica Moldova, cu scopul creşterii performanţei şi nivelului de competivitate a acestuia,contribuind la dezvoltarea economică durabilă a ţării şi la crearea de noi locuri de muncă.
Vă prezentăm informaţia referitor la Proiectele naţionale implementate de ODIMM.

Citeşte mai departe...


În atenţia autorităţilor contractante !
 Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în scopul implimentării eficiente a politicii statului în domeniul siguranţei alimentare şi totodată a atingerii unui nivel de protecţie a intereselor consumatorului solicită:
 Includerea în caietele de sarcini la organizarea licitaţiilor privind aprovizionarea cu produse alimentare a instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial, liceal, preşcolar, tabere de odihnă, instituţii medico-sanitare, aziluri pentru bătrîni şi a altor instituţii similare a cerinţelor obligatorii după cum urmează:

Citeşte mai departe...


În atenţia agenţilor economici
  Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova are deosebita onoare de a vă invita să participaţi la cea d-ea XVI-a ediţie a expoziţiei naţionale ,,Fabricat în Moldova” ce se va desfăşura în perioada 1-5 februarie 2017, la Chişinău.
  Expoziţia are drept scop susţinerea producătorilor autohtoni, întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea oportunităţilor de lansare pe piaţa autohtonă, sporirea investiţiilor interne şi externe, crearea unui climat economic favorabil şi totodată, identificarea strategiilor de sporire a activităţii investiţionale în domeniul ştiinţific şi de producere.
 În cadrul expoziţiei se va desfăşura un amplu program de afaceri ce cuprinde mese rotunde, prezentări de companii şi produse, seminare, conferinţe, forumuri internaţionale în domeniul comercial-economic.
 Pentru informaţii suplimentare şi expedierea cererilor de participare, contactaţi secţia economie, tel.de contact: 0272-2-53-66, 2-54-83.

Citeşte mai departe...


Stimati colegi ai autoritatilor locale si agenti economici.
  Prin prezenta ,sectia economie a Consiliul Raional informeaza, ca la 19 iulie curent , prin Legea nr. 153 din 01.07.2016 au intrat în vigoare amendamentele la Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23.09.2010, care prevăd simplificarea lansării unei activități comerciale. Conform noii legi, autorizația de funcționare pentru unitățile comerciale și prestări servicii se substituie cu simpla notificare la primărie. Excepție fac unele activități comerciale cu risc sporit pentru sănătatea populației și mediul ambiant, pentru lansarea cărora este necesară suplimentar autorizația sanitară sau sanitar veterinară.

Citeşte mai departe...


Conferința Internațională a IMM-urilor 2016, ediția a IX-a
  La data de 10 noiembrie 2016 în or. Chişinău a avut loc Conferința Internațională a IMM-urilor 2016, ediția a IX-a , “Internaționalizarea IMM-urilor– perspective de dezvoltare pentru Republica Moldova”.
   În cadrul evenimentului au fost discutate instrumentele de suport, dezvoltare și internaționalizare a IMM-urilor din Moldova, precum și posibilitățile de consolidare a dialogului dintre mediul de afaceri, autoritățile publice centrale și locale și partenerii de dezvoltare.

Citeşte mai departe...


Învăţământ

Grijă sporită pentru generația în creștere
 
   Viceministra educației, Cristina Boaghi, a efectuat la 21 februarie o vizită de lucru în raionul Șoldănești, unde a avut o serie de întruniri. Pentru început oficialul s-a întâlnit cu conducerea raionului, după care a efectuat audiența cetățenilor înscriși în prealabil.
  Următoarea întâlnire a fost desfășurată în sala de protocol a Consiliului raional cu directorii instituțiilor de învățământ preuniversitat, precum și cu cadrele didactice, după care Cristina Boaghi a vizitat și grădinița „Andrieș” din orașul Șoldănești.

Citeşte mai departe...


Rezultatele la Olimpiadele raionale - 2017
 
  În luna februarie tradițional se desfășoară Olimpiadele raionale la disciplinele de studiu. Ediția curentă are loc conform unui program mai extins, astfel elevii dotați au posibilitatea de a participa la mai multe discipline:
28 ianuarie 2017 – Informatica;
11 februarie 2017 – Matematica, Limbi străine, Educația plastică;
12 februarie 2017 – Biologia, Geografia, Fizica, Limba rusă;
18 februarie 2017 – Limba și literatura română;
19 februarie 2017 – Istoria românilor și universală, Chimia, Educația muzicală;
8 aprilie 2017 – Educația fizică;
18 aprilie 2017 - Științe.

Citeşte mai departe...


Elaborarea şi implementarea Planurilor Educaţionale Individualizate
 Educația copilului cu CES are ca scop primordial asigurarea dezvoltării lui pe toate domeniile, respectarea drepturilor acestuia și asigurarea unui climat călduros atât în Școală cât și în familie.
  În acest context, la data de 09.02.2017, în incinta gimnaziului Găuzeni Serviciul de asistență psihopedagogică a desfășurat atelierul de lucru pentru cadrele didactice cu tema: ,,Aspecte practice în elabolarea PEI și Curriculelor modificate la disciplinele școlare pentru elevii cu CES.”
  Pedagogii au avut posibilitatea aplice în practică exerciţii de elabolare a planurilor educaționale individualizate. De asemenea au fost prezentate exemple concrete, realizate studii de caz în lucrul cu copiii cu devieri în comportament.
  Cadrele didactice au analizat noțiunile de bază asociate educației incluzive, avantajele integrării copiilor cu CES în mediul școlar, algoritmul de elaborare a programului educațional individualizat și modalitățile lui de realizare. Moderatorul a specificat responsabilitățile comisiei multidisciplinare școlare și a fiecărui cadru didactic, au oferit modele de elaborare a proiectului de lungă durată și a evaluărilor.
Seminarul a fost moderat de pedagogul SAP Savca Galina.

Citeşte mai departe...


Masă rotunda „Impactul stilului de comunicare pedagogică asupra relației pedagog – elev...”
 În conformitate cu planul anual și lunar de activitate al Direcției de Învățămînt și al Serviciului de Asistență Psihopedagogică Șoldănești, la data de 26.01.2017 în gimnaziul Pohoarna s-a desfășurat o masă rotunda cu cadrele didactice: „Impactul stilului de comunicare pedagogică asupra relației pedagog – elev, cauze și semne ale comportamentului suicidal ”.

Citeşte mai departe...


”Pedagogul anului”, ediția 2017
 A devenit o frumoasă tradiție ca în fiecare an Direcția Învățământ Șoldănești să organizeze Concursul ”Pedagogul anului”, cu susținerea financiară a Consiliului Raional. Acest concurs pune în valoare și promovează experiența avansată a cadrelor didactice, sporește prestigiul profesiei de pedagog, apreciază creativitatea, aspectul inovator al experienței.

(În imagini: împreună cu membrii juriului și toți participanții la concurs)

Citeşte mai departe...


Construcţii

Echipa ADR Centru în vizită la Șoldănești
   La data de 15 februarie, la Consiliul raional a avut loc ședința grupului de lucru cu participarea șefului Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcții Eduard Ungureanu, directorul ADR Centru Viorel Jardan și reprezentanții a managementul proiectelor împreună cu specialistul Secției Construcții Gospodării Comunale și Drumuri, Valeriu Bunăcalea și managerul Centrului de Sănătate Constantin.

Citeşte mai departe...


Președintele raionului la ședința Consiliului regional pentru Dezvoltare Centru
 La 26 ianuarie președintele raionului a participat la ședinta Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, care s-a desfasurat în or. Ialoveni.  În cadrul acestei ședințe au fost discutate mai multe chestiuni ce ține de implementarea Strategiei de Dezvoltare Regionala Centru pe parcursul anului 2016, despre Concursul de propuneri de proiecte Planul Operațional Regional Centru 2017-2020 și despre implementarea proiectelor investiționale pe parcursl anului 2016.

Citeşte mai departe...


Discuții vizavi de managementul deșeurilor și managementul apeductelor în primării
Astăzi, la Șoldănești, autoritățile publice locale din cele 23 de primării din raionul Șoldănești s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru pentru a discuta despre noile modalități de management al apeductelor aflate în gestiunea primăriei și reflecții vizavi de probleme apărute în procesul de gestionare a deșeurilor solide în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I.
 

Citeşte mai departe...


Eveniment însemnat la gimnaziul Climăuții de Jos
În anul 2016 raionul Șoldănești a beneficiat de 870 de mii de lei acordați de către Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării. Câte 220 de mii de lei au valorificat primăriile Salcia, Alcedar și Poiana - pentru implemetarea proiectelor de renovare sau extindere a sistemului de iluminare stradală existent...
 În colaborare cu Consiliul raional (Secția Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri și Direcția Învățământ), administrația gimnaziului Climăuții de Jos a îmbunătățit condițiile de studii la instituție. Prin același program a fost reparat aici și sistemul de încălzire. Valoarea proiectului a constituit 220 de mii de lei. Zilele trecute a fost organizată recepția fianală a lucrărilor efectuate. Pe lângă banii primiți de la bugetul de stat, în aceiași perioadă, Consiliul raional a alocat 31 de mii de lei din componenta școlară pentru schimbarea pardoselei din sălile de clasă.

Citeşte mai departe...


Informație privind valorificarera investițiilor capitale 2016
 1. Drumurile:
Sînt în stare de finalizare lucrările de reparație și întreținere a drumurilor locale finanțate din fondul rutier al raionului – 2,8 mil lei.


Citeşte mai departe...


Sănătate

Reduceri la achitarea primei AOAM în sumă fixă pentru 2017
 Până pe 31 martie 2017, persoanele care se asigură în mod individual beneficiază de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.
• Reduceri de 75% din valoarea primei au proprietarii de teren agricol.
• Reduceri de 50% au fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, deţinătorii de patentă, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern.
 Notarii publici, executorii judecătoreşti, avocaţii şi mediatorii neangajaţi plătesc prima în mărime integrală.
Prima de asigurare poate fi achitată la oficiile Poşta Moldovei şi la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM).
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AT Est tel. 023521816, 023520768 sau la Info CNAM – 0 800 99999.

Citeşte mai departe...


Spicuiri din activitatea IMSP Spitalul Raional Șoldănești
 IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti îşi desfăşoară activitatea în regim non stop cu capacitatea de deservire pentru 115 paturi.

  Pentru anul de activitate 2016 numărul
cazurilor tratate contractate cu CNAM constituie total – 3993 pentru populaţia asigurată /24402/ din care: - 3213 acute şi 780 cronice cu suma contractului de 16988,5 mii lei.
 Numărul cazurilor tratate atît acute cit şi cronice a fost îndeplinit pînă la data de 20.12.2016 cu 100% şi raportat Centrului de Managment în Sănătate.
   Instituţia a achitat pînă la data de 21.12.2016 – 12 salarii angajaţilor ,15% indicatorii de performanţă individuală în munca pentru lunile iulie-noiembrie şi cîte 0.75 salariu ajutor material tuturor angajaţilor. Cota cheltuielilor de personal pentru perioada anului 2016 constituie 54.6% faţă de 55% normativ.

Citeşte mai departe...


Funcții vacante de medici
 
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor Şef resurse umane Victoria Bodiu.
Telefon de contact: 272-25262
 

Citeşte mai departe...


Raport succint de activitate a Centrului de Sănătate
 Raport succint de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești pentru anul 2016

Odată cu definitivarea reformei în asistența medicală primară și înființarea Centrelor de Sănătate autonome Centrul Medicilor de Familie Șoldănești a devenit Centrul de Sănătate Șoldănești ce prestează servicii medicale la peste 20 000 de populație, sau puțin mai mult de jumătate din populația raionului.

Citeşte mai departe...


Noi medicamente compensate, prescrise de la 1 octombrie
 Lista de medicamente compensate din fondurile de 
 
 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care a fost extinsă recent până la 134 de denumiri comune internaţionale, a intrat în vigoare începând cu 1 octombrie 2016.
 Noile medicamente compensate vor fi utilizate pentru tratamentul a peste 20 de maladii în sala de tratamente/staţionar de zi, în cabinete de proceduri şi la domiciliu. Este vorba despre cele mai frecvente boli întâlnite în practica medicului de familie, printre care se numără pancreatita cronică, bronşita, pneumonia, pielonefrita etc.
 O noutate este şi creşterea accesului la medicamente compensate a persoanelor cu hepatită şi ciroză hepatică. Acestea vor beneficia de acidum ursodeoxycholicum – preparatul care anterior era recomandat doar pentru anumite tipuri de maladii asemănătoare. De asemenea, a fost majorată de la 50% la 70% rata de compensare a trei medicamente pentru tratamentul maladiilor aparatului digestiv (omeprazolum, famotidinum şi clarithromycinum). Pentru adulţi medicamentele vor fi compensate parţial, în proporţie de 70% pentru tratamentul stărilor acute în staţionare de zi, săli de proceduri, la domiciliu şi de 50% - în cazul unor maladii cronice.

Citeşte mai departe...


Protecţie socială

Şedinţa Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate
  La 24 februarie, membrii Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate s-au întrunit în ședință pentru a examina chetiunile ce au apărut în intervalul dintre ședințe. Viceprședintele raionului, Nina Florea în calitate de președinte a Comisiei a deschis ședința prin anunțarea ordinei de zi, după care s-a purces la derularea ședinței propriu-zise.
 La ședință au fost invitați mai mulți asistenți parentali profesioniști. De la începutul anului curent, s-au desfășurat deja 2 ședință.

Citeşte mai departe...


Caz incitant la DASPFC Șoldănești
  În după amiaza zilei de 9 februarie la sediul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului din Șoldănești s-a adresat o mamă tânără cu un copil de numai jumătate de an. Avea o rugăminte ieșită din comun pentru această instituție raională...
  Mama, în vârstă de 19 ani, originară din raionul Rezina, a apelat la autoritatea tutelară din Șoldănești pentru a cere ajutor. Ajunsă într-o situație de impas, rămasă fără susținerea părinților sau a rudelor, fără loc de trai propriu și loc de muncă, ea a ajuns în stradă cu copilul în brațe. Disperată, a cerut ca fetița să fie plasată într-o instituție (pe o perioadă scurtă, până își va găsi o locuință și un serviciu stabil).

Citeşte mai departe...


Protecția drepturilor copilului
 Membrilor Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului:Florea Nina, Rusu Vladimir, Mîndru Nicolae, Morari Serghei, Barbos Margareta, Rotari Nadejda, Svetlana Zaițev, Croitoru Veaceslav și Namolovan Igor s-au convocat în ședința ordinară al consiliului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:

Citeşte mai departe...


Astazi au fost examinate dosarele depuse la FLSSP Șoldănești
 
   În anul 2016, din Fondul Local de Susținere Socială a Populației Șoldănești, 2824 de locuitori ai raionului Șoldănești, au beneficiat de susținere financiară acordată prin Deciziile Consiliului de Administrație a Fondului.
  De ajutorul material au beneficiat invalizi, persoane singure și în etate, precum și alte persoane inapte de muncă, dar și familiile cu mulți copii. Acestea pot solicita o asistenţă financiară unică odată la 11 luni prezentând acte confirmative. Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost alocați peste 1,5 milioane de lei, în baza cererilor depuse.
Cifrele au fost prezentate de către Direcția Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului în cadrul primei ședințe a Consiliului de Administrație a FLSSP Șoldănești, care a avut loc la 20 ianuarie 2017.
 

Citeşte mai departe...


Comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate
 
   La începutul zilei de astăzi, la consiliul raional s-a desfășurat ședința Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, prezidată de către vicepreședintele raionului Șoldănești, Nina Florea. 
La ședință au fost chemați toți membrii comisiei și asistenții parentali profesioniști, unuii primari și asistenți sociali din localitate pentru a audia raportul de activitate a Serviciului Asistență Parentală Profesionistă prezentat de către șefa serviciului Emilia Guja. 

Citeşte mai departe...


Cultură

Seminar republican pentru arbitrii în fotbal
 În agenda de vineri, 24 februarie curent a fost inclus desfășurarea seminarului republican de instruire pentru arbitrii în fotbal din raionul Șoldănești și din alte 3 raioane din republicii. 
 Seminarul a fost organizat de către Federația Moldovenească de Fotbal împreună cu Asociațai raională de fotbal Șoldănești, în incinta Consiliului raional.
 Au fost invitați arbitrii și observatorii din raioanele Drochia, Florești, Rezina și Șoldănești, în total 30 de persoane. FMF a donat asociațiilor raioanle participante la seminar, câte 5 seturi de formă pentru arbitraj. Moderatorii au fost reprezentanții FMF, inspectorii federali Vlad Cebotari și Anatolii Bodean

Citeşte mai departe...


Decada „Mărțișorului” – 2017
  Festivalul Internațional de muzică „Mărțișor” a ajuns la a 51-a aniversare. Raionul Șoldănești dedică acestei frumoase tradiții o decadă plină de activități interesante. 

 Decada „Mărțișorului” – 2017

În program:
1 martie: inaugurarea solemnă a „Mărțișorului” – 2017 la toate instituțiile de cultură și de învățământ din raion;
Căminului de Cultură “George Coșbuc din or. Șoldănești: spectacol muzical-coregrafic “Bine ai venit la noi în țară, dragă primăvară”, realizat de Centrul de Creație al Copiilor din or. Șoldănești. Începutul - ora 15.00.
2 martie: manifestări de comemorare, dedicate eroilor căzuți în luptele de la Nistru din anul 1992, “Transnistria – lacrima mea”, ora 10.00; mese de pomenire; expoziții tematice ”Să ne cunoaștem eroii”, organizate în bibliotecile publice din raion.
3 martie: colaj de dansuri pentru mame, prezentat de cercul de dans modern de la Centrul de Creație a Copiilor din or. Șoldănești.
 

Citeşte mai departe...


Asociația raională la Fotbal a participat la Congresul FMF
 La mijlocul lunii ianuarie, Asociația Raională de Fotbal (ARF) Șoldănești și-a delegat doi membri la Congresul Federației Moldovenești de Fotbal.
 La adunarea generală a ARF s-a decis delegarea vicepreședintelui Petru Comendant și a secretarul general Anatolie Palțînda. 
  Lucrările celui de-al XV-lea Congres s-au desfășurat la Complexul Sportiv Futsal Arena FMF situat în somuna Ciorescu, mun. Chișinău. comitetul Executiv al FMF a stabilit că în cadrul acestei întrevederi să fie ales sau reales organul de conducere a FMF și de a prezenta darea de seamă pentru anul trecut.
Secvențe înainte de începerea congresului.
 

Citeşte mai departe...


Programul anual de Granturi pentru tineret

  Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova a lansat la16 ianuarie curent Programul anual de Granturi dedicat susținerii și dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret din Republica Moldova prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic și financiar inițiativelor, programelor și proiectelor de tineret, consolidând în acest mod cooperarea cu societatea civilă.

Valoarea grantului oferit constituie:
– Pentru proiectele care se vor realiza la nivel local/regional suma minimă acordată poate fi de 70 000 lei pînă la 200 000 lei maximum.

– Pentru proiectele care se vor realiza la nivel naţional/internaţional suma minimă acordată poate fi de 100 000 lei pînă la 350 000 lei maximum.
– Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată maximă de implementare de 10 luni şi trebuie să se încheie în luna decembrie a anului 2017.


Citeşte mai departe...


Festivalul ”Să trăiți, să înfloriți” ediția 2017
    
  Tradițional, fiecare început de an la Șoldănești trece sub însemnul colindelor, al plugușoarelor și urărilor de bine - toate acestea adunate iscusit de către colectivele artistice din localitățile raionului în cadrul Festivalului obiceiurilor și tradițiilor de iarnă ”Să trăiți, să înfloriți”. Din an în an evoluările devin tot mai autentice și mai variate.
 Ediția 2017 s-a impus prin revenirea tradiționalelor cete de bărbați-colindători. În a două zi de Crăciun, căminul cultural „George Coșbuc” din orașul Șoldănești a găzduit și de această dată Festivalul de iarnă închinat datinilor. El se adresează tuturor iubitorilor de datini și obiceiuri de iarnă și Crăciun, urmărind scopul clar definit - sporirea gradului de cunoaștere și promovare a obiceiurilor, datinilor și tradițiilor specifice sărbătorilor de iarnă.

Citeşte mai departe...