Skip to content

Index

Pagina Principala
Stimați cetățeni ai raionului Șoldănești
Noutati - Ultimile noutati

Cei care doresc să ne trimită un mesaj, o pot face la adresa de e-mail: Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.  
Citeşte mai departe...
 
Seminar cu cadrele didactice de sprijin și președinții Comisiilor Multidisciplinare
Noutati - Noutăţi din Învăţămînt
Marţi, 21 Martie 2017
 Instituția Publică liceul teoretic Răspopeni a găzduit participanții seminarul teoretico-practic raional cu președinții comisiilor multidisciplinare și cadrele didactice de sprijin cu genericul: „Evaluarea competenței și progresului școlar a elevilor cu CES”.
 Programul de activitate al seminarului a inclus lecții prezentate de Popovici Lucia, învățătoare la clasele primare, gradul didactic II; Caba Galina, profesoară de istorie , gradul didactic I; Ciobanu Larisa, profesoară de limba franceză, gradul didactic I; Artin Tatiana, logoped și psiholog școlar.
Citeşte mai departe...
 
Apel de propuneri a granturilor mici
Noutati - Noutăţi din Construcţii
Joi, 16 Martie 2017
 Ambasada Republicii Slovace la Chișinău, anunță un apel de propuneri
a granturilor mici pentru anul 2017
 
   Această modalitate de ajutor face parte din Asistența Slovacă Oficială pentru Dezvoltare finanțată din Programul SlovakAid și vizează în mod direct proiectele de mică anvergură, care reprezintă un sprijin financiar mai flexibil, operativ și eficient pentru țările în curs de dezvoltare.

  Proiectele depuse trebuie să vizeze: sectoarele de alimentare cu apă, salubritate și gestionarea deșeurilor solide. Se va acorda prioritate propunerilor care se concentrează pe investițiile mici, de exemplu: reconstituiri de conducte locale de apă și sisteme de canalizare, revitalizarea surselor de apă, conexiuni dintre cladiri imobile la conductele de apă și sistemele de canalizare, montare sistemelor de purificare a apei potabile, sprijin în colectarea deșeurilor municipale, crearea locurilor specializare de colectare și reciclare a deșeurilor, etc.
Citeşte mai departe...
 
Un vicepremier al țării la Șoldănești
Noutati - Noutăţi de la Consiliul Raional
Marţi, 14 Martie 2017
 La 13 martie curent s-a aflat cu o vizită de lucru în raionul Șoldănești viceprim-ministrul pentru reintegrare, Gheorghe Bălan. Domnia sa a avut întâlniri cu preşedintele raionului Șoldănești, Svetlana Rotundu, cu reprezentanţii serviciilor desconcentrate din teritoriu, cu primarii, conducătorii Secțiilor și Direcțiilor Consiliului raional.
 Scopul deplasării vicepremierului a fost de a se documenta cu privire la situaţia social-economică din raion şi de a informa locuitorii şi autorităţile locale despre priorităţile Guvernului, dar şi despre oportunităţile pe care le oferă programele guvernamentale întru susţinerea administraţiilor publice locale de nivelele I şi II, în special a localităţilor amplasate în Zona de Securitate de la Nistru.
 
Citeşte mai departe...
 
Consilul raional Șoldănești se convoacă în ședință ordinară
Noutati - Noutăţi de la Consiliul Raional
Marţi, 14 Martie 2017
                                                    Dispoziţia nr. 13                                         din 13 martie 2017
”Cu privire la convocarea Consiliului raional Şoldăneşti în şedinţa ordinară”

  În conformitate cu art. 45 (alin. 3), art. 53 (alin. 1, lit.”f ”) al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, DISPUN:
I. Se convoacă Consiliul raional Şoldăneşti în şedinţă ordinară la data de 23 martie 2017 (ordinea de zi se anexează).
II. Secretarul Consiliului raional, L. Vidraşco, va aduce Dispoziţia în cauză la cunoştinţa consilierilor raionali şi persoanelor interesate în termenul corespunzător.
III. Se stabileşte locul desfăşurării şedinţei Consiliului raional – sala de protocol a Consiliului raional. Începutul şedinţei - ora 10.00.

Președintele raionului Șoldănești                                                                        Svetlana ROTUNDU
Ordinea de zi:
Citeşte mai departe...
 
Decada ”Mărțișor - 2017” în plină desfășurare
Noutati - Noutăţi din Cultură
Miercuri, 08 Martie 2017
  În fiecare primavară, la început de martie, colectivele artistice care activează în raionul Șoldănești își invită spectatorul la un concert de zile mare – peste toate ”Mărțișorul” preia stăpânirea, iar razele de soare scot din case oamenii dornici de petreceri și voie bună. Copii și maturii încântă ochiul și inima prin evoluări notorii, caracterizate de sufletul primăverii, al reînoirii, al dragostei, al speranței și bunei dispoziții. Toți se bucură când vine primăvara, îndeosebi cei care reușesc să adune cât mai mulți spectatori la concertele cu ocazia sosirii primăverii sau cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Femeii. Decada ”Mărțișor” este un eveniment devenit tradițional și la noi, la Șoldănești. Această manifestare culturală adună pe scenă artiști valoroși din raion într-o sublimă sărbătoare a muzicii, a dragostei și a prieteniei.
 
Citeşte mai departe...
 

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

Învață contabilii-șefi ai instituțiilor bugetare
 În scopul implementării prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Direcția Finanțe Şoldăneşti a desfășurat un ciclu de instruire privind aplicarea normelor metodologice. Astfel, la 11 şi 12 ianuarie în sala de protocol a Consiliului raional a avut loc seminarul de instruire a contabililor-șefi ai instituțiilor bugetare şi a primăriilor din raionul Şoldăneşti.

Citeşte mai departe...


Știre de interes: Principalele modificări ale impozitelor și taxelor vamale din acest an
 Principalele modificări ale Codului Fiscal și a celui Vamal, care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 prevăd:
  •  Majorarea scutirilor persoanele și a tranșelor de venit la mărimea ratei inflației, -82 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obținute din activitățile desfășurate de către avocați, notari, executori judecătorești, mediatori, experți judiciari, traducători/interpreți autorizați, +7,7 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal simplificat și facilitar privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente de comerț fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat;

Citeşte mai departe...


Seminar informativ pentru contabilii instituțiilor finanțate din bugetul raional
  Specialiștii din cadrul Direcției Finanțe au organizat o altă rundă de seminare pentru contabilii din instituțiile finanțate din bugetul raional. 
 Seminarul instuctiv a vizat modificările și completările efectuate vizavi de metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare pnetru pentru primul semestru al anului 2016 și pregătirea pentru elaborarea proiectelor de buget pentru anul următor. 

Citeşte mai departe...


Ateliere de lucru pentru contabili
  Direcția Finanțe de comun acord cu Trezoreria Teritorială Șoldănești a organizat, pe data 30 iunie și ulterior pe 7 iulie, instruirea contabililor-șefi din cadru primăriilor, cît și a contabililor - șefi, ai instituțiilor finanțate de bugetul raional.
 Seminarul instructiv a vizat metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare. Pentru pirma dată în acest an, contabilii operează cu metodologia create în format electronic astfel toate dările de seamă vor fi recepționate de către Direcția Finanțe în varianta electronica.

Citeşte mai departe...


,,Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului”
 Toate acțiunile și lucrul zi de zi a funcţionarilor fiscali are scopul creşterii încrederii contribuabililor în Servicviul Fiscal în corespundere cu sloganul ,,Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului”. Astfel, Inspectoratul Fiscal de Stat Şoldăneşti, în luna mai 2016, a înscris în agenda de lucru un şir de acţiuni îndreptate spre executarea sarcinilor, îndeplinirea obiectivelor, satisfacerea contribuabililor prin prestarea de servicii calitative şi în termen, avînd ca scop instaurerea unui climat intemeiat pe încredere şi respect reciproc cu contribuabilii.

Citeşte mai departe...


Agricultură

Culturile nucifere: realități și perspective europene
    Recent, în sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești, s-a desfășurat seminarul de instruire a deținătorilor de plantații nucifere și a celora care intenționează să inițieze pe viitor afaceri în acest domeniu. Activitatea instructivă cu genericul ,,Culturile nucifere: realități și perspective europene” a fost organizată de către Direcția Agricultură și Alimentare a Consiliului raional și Centrul regional ACSA. Cei prezenți au avut posibilitatea să obțină noi cunoștințe în inițierea afacerilor în domeniul nucifer, să se familiarizeze cu cerințele tehnologice la producerea nucilor și miezului de nucă de calitate și cu alte aspecte ale activităților de obținere a rezultatelor performante, ascultându-l pe directorul executiv al Uniunii Asociațiilor producătorilor de culturi nucifere din Moldova, Constantin Gajim, la fel și pe deținătorul primei mari plantații de nuci din raion, Nicolae Micu, pe alți participanți la instruire. Mai jos prezentăm notițe de la seminar.

Citeşte mai departe...


Învăţăm lucrând, lucrăm învăţând
  La 10 februarie, ora 10.00, Direcţia Agricultură și Alimentație, în comun cu Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru (SRFC), a convocat o şedinţă de lucru/instruire pe subiectul ”Corectitudinea legală de executare a Legii nr. 198 – XV cu privire la arenda în agricultură”. Ședința era destinată autorităților publice locale de nivelul I, inclusiv specialiștilor pentru reglementarea cadastrului funciar și agenților economici.

Citeşte mai departe...


Cheia principală a succesului – factorul uman
  În raionul Șoldănești pământul e lucrat pe 30000 ha de terenuri agricole, inclusiv 26900 ha e arabil. În rest - plantaţii multianuale, care în ultimii 7-8 ani au fost reînoite cu peste 1000 ha de livezi intensive şi superintensive. Numai în toamna anului 2016 au fost plantați puieți pentru 16 ha de livadă tânără.
 

Citeşte mai departe...


INSTRUIREA LEGUMICULTORILOR
  A devenit deja o bună tradiție ca în lunile de iarnă, când agricultorii au ceva răgaz și odihnă, Direcția Agricultură și Alimentare a Consiliului raional, în parteneriat cu Centrul regional al Agenției Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), să organizeze și să desfășoare instruirea pe domenii a fermierilor din teritoriu.
  În anul curent activitățile de acest gen au demarat la finele lunii ianuarie cu școlarizarea în detalii a cultivatorilor de legume. De menționat că cultivarea legumelor este o îndeletnicire permanentă pentru majoritatea locuitorilor raionului, care le seamănă/sătesc pentru necesitățile proprii, iar o bună parte din ei cresc legume pentru comercializare pe piețele locale. 

Citeşte mai departe...


Sărbătoare dedicată încheierei anului agricol
 Spre finele anului curent, cei mai buni agricultori şi lideri din ramura agricolă ai raionului Şoldăneşti s-au întunit pentru a trage linie de demarcare între anii agricoli 2015-2016, dar şi de a stabili nişte planuri de viitor.
După ce preşedintele raionului Svetlana Rotundu a felicitat asistenţa cu prilejul încheierii sezonului agricol 2016, după ce şeful direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, Andrei Muţuţchi, a prezentat o amplă informaţie despre starea de lucruri în ramură, dar a și adus la cunoştinţă numele învingătorilor în competiţia de muncă, s-a purces la înmânarea diplomelor de laudă (ale Consiliului raional şi ministerului de ramură) suvenire şi primii băneşti.


Citeşte mai departe...


Economie

Îndeplinirea planului operațional pentru anul 2016
Îndeplinirea planului operaţional actualizat pentru anul 2016 a
,,Strategiei de dezvoltare durabilă al raionului Şoldăneşti”
În anul 2016 s-au îndeplinit următoarele obiective:


Obiectivul I. Dezvoltarea şi diversificarea economiei raionului
Măsura preconozată 1. Dezvoltarea infrastructurii pentru susţinerea ÎMM
Agenţii economici şi tinerii antreprenori sunt informaţi, că Ministerul Economiei, ODIMM,, Organizaţia de promovarea exportului din RM, Asociaţia investitorilor străini - sunt organizaţiile, care se ocupă cu investitorii. Pe pagina WEB a Consiliului Raional a fost publicată lista proiectelor naţionale şi internaţionale în derulare în domeniul ÎMM, agenda Locală a Antreprenorului .
• Prin intermediul primăriilor au fost repartizate materiale informative, prin care populaţia a luat cunoştinţa de domeniile serviciilor acordate de către Biroul Comun de Informaţii şi Servicii(BCIS).

 

Citeşte mai departe...


În atenția cetățenilor din raionul Șoldănești
       Secţia Economie aduce la cunoştinţa locuitorilor raionului 
Şoldăneşti, că în fiecare joi, între orele 9.00-12.00, în incinta Consiliul raional, etajul I, va activa Biroul Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS), în cadrul căruia specialiştii vor acorda consultaţii din domeniile:
- Casei Naţionale Teritoriale de Asigurări Sociale
- Asistenţei Sociale şi Protecţia Familiei
- Inspectoratului Fiscal de Stat
- Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă
- Inspecţiei Muncii
- Serviciului cadastral
- juristulului Consiliului raional
(referitor la calcularea pensiei, indemnizaţii pentru copii, ajutor social, plata impozitelor, angajarea în câmpul muncii, servicii de cadastru, deschiderea afacerii, proiecte în derulare).
   Relaţii la tel: (0272) 2-54-83, (0272) 2-53-66.

Citeşte mai departe...


Proiectele naţionale implementate de ODIMM
  Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, care dezvoltă şi implementează programe şi instrumente de suport penrtu sectorul ÎMM din Republica Moldova, cu scopul creşterii performanţei şi nivelului de competivitate a acestuia,contribuind la dezvoltarea economică durabilă a ţării şi la crearea de noi locuri de muncă.
Vă prezentăm informaţia referitor la Proiectele naţionale implementate de ODIMM.

Citeşte mai departe...


În atenţia autorităţilor contractante !
 Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în scopul implimentării eficiente a politicii statului în domeniul siguranţei alimentare şi totodată a atingerii unui nivel de protecţie a intereselor consumatorului solicită:
 Includerea în caietele de sarcini la organizarea licitaţiilor privind aprovizionarea cu produse alimentare a instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial, liceal, preşcolar, tabere de odihnă, instituţii medico-sanitare, aziluri pentru bătrîni şi a altor instituţii similare a cerinţelor obligatorii după cum urmează:

Citeşte mai departe...


În atenţia agenţilor economici
  Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova are deosebita onoare de a vă invita să participaţi la cea d-ea XVI-a ediţie a expoziţiei naţionale ,,Fabricat în Moldova” ce se va desfăşura în perioada 1-5 februarie 2017, la Chişinău.
  Expoziţia are drept scop susţinerea producătorilor autohtoni, întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea oportunităţilor de lansare pe piaţa autohtonă, sporirea investiţiilor interne şi externe, crearea unui climat economic favorabil şi totodată, identificarea strategiilor de sporire a activităţii investiţionale în domeniul ştiinţific şi de producere.
 În cadrul expoziţiei se va desfăşura un amplu program de afaceri ce cuprinde mese rotunde, prezentări de companii şi produse, seminare, conferinţe, forumuri internaţionale în domeniul comercial-economic.
 Pentru informaţii suplimentare şi expedierea cererilor de participare, contactaţi secţia economie, tel.de contact: 0272-2-53-66, 2-54-83.

Citeşte mai departe...


Învăţământ

Seminar cu cadrele didactice de sprijin și președinții Comisiilor Multidisciplinare
 Instituția Publică liceul teoretic Răspopeni a găzduit participanții seminarul teoretico-practic raional cu președinții comisiilor multidisciplinare și cadrele didactice de sprijin cu genericul: „Evaluarea competenței și progresului școlar a elevilor cu CES”.
 Programul de activitate al seminarului a inclus lecții prezentate de Popovici Lucia, învățătoare la clasele primare, gradul didactic II; Caba Galina, profesoară de istorie , gradul didactic I; Ciobanu Larisa, profesoară de limba franceză, gradul didactic I; Artin Tatiana, logoped și psiholog școlar.

Citeşte mai departe...


Consiliere spirituală
 
  Recent, în incinta IP gimnaziul Sămăşcani s-a desfăşurat seminarul teoretico – practic organizat de Direcţia Învăţămînt Şoldăneşti în colaborare protopopiatul Şoldăneşti pentru profesorii de religie cu genericul: ,,Competenţa de consiliere spirituală a profesorului de religie. Standarde de competenţă ale cadrelor didactice ”
    În cuvîntul de salut, Protopopul Vasile Rotari a subliniat că: ,,Religia este disciplina școlară, care se bazează pe revelația divină și-i conduce pe elevi spre cunoașterea lui Dumnezeu. Acest obiect învață tînărul despre iubirea adevărată și despre adevăratele valori și virtuți ale omului, astfel evităm ca adolescenții să se mai simtă atît de confuzi. Prin această formare spirituală, tînărul va crește perfect conștient, la pericolele din exterior și capabil să facă față problemelor care pot apărea la maturitate. Pentru a dobîndi aceste competențe în educația religioasă, profesorul de religie are nevoie de o pregătire teologică și pedagogică deosebită.”
 

Citeşte mai departe...


Elevii din era digitală și profesorul modern
  La 22 februarie 2017, în incinta IP Liceul Teoretic „A.Mateevici” or. Șoldănești, a fost organizat Seminarul Raional al profesorilor de limbă engleză și franceză cu subiectul „Formarea-dezvoltarea-evaluarea competenței de comunicare orală în cadrul lecțiilor de limbi străine”, moderat de doamna Oprea Diana, șef Centrul Metodic.
Elevii din ziua de astăzi sunt diferiţi de generaţia părinţilor. Majoritatea acestora au ca rutină folosirea smartphone-ului, computerului și a internetului. Astfel informația care este asimilată mai ușor de elevi este cea care vine din imagini, materiale audio-video, simulări și rezolvări de probleme.

Citeşte mai departe...


Grijă sporită pentru generația în creștere
 
   Viceministra educației, Cristina Boaghi, a efectuat la 21 februarie o vizită de lucru în raionul Șoldănești, unde a avut o serie de întruniri. Pentru început oficialul s-a întâlnit cu conducerea raionului, după care a efectuat audiența cetățenilor înscriși în prealabil.
  Următoarea întâlnire a fost desfășurată în sala de protocol a Consiliului raional cu directorii instituțiilor de învățământ preuniversitat, precum și cu cadrele didactice, după care Cristina Boaghi a vizitat și grădinița „Andrieș” din orașul Șoldănești.

Citeşte mai departe...


Rezultatele la Olimpiadele raionale - 2017
 
  În luna februarie tradițional se desfășoară Olimpiadele raionale la disciplinele de studiu. Ediția curentă are loc conform unui program mai extins, astfel elevii dotați au posibilitatea de a participa la mai multe discipline:
28 ianuarie 2017 – Informatica;
11 februarie 2017 – Matematica, Limbi străine, Educația plastică;
12 februarie 2017 – Biologia, Geografia, Fizica, Limba rusă;
18 februarie 2017 – Limba și literatura română;
19 februarie 2017 – Istoria românilor și universală, Chimia, Educația muzicală;
8 aprilie 2017 – Educația fizică;
18 aprilie 2017 - Științe.

Citeşte mai departe...


Construcţii

Apel de propuneri a granturilor mici
 Ambasada Republicii Slovace la Chișinău, anunță un apel de propuneri
a granturilor mici pentru anul 2017
 
   Această modalitate de ajutor face parte din Asistența Slovacă Oficială pentru Dezvoltare finanțată din Programul SlovakAid și vizează în mod direct proiectele de mică anvergură, care reprezintă un sprijin financiar mai flexibil, operativ și eficient pentru țările în curs de dezvoltare.

  Proiectele depuse trebuie să vizeze: sectoarele de alimentare cu apă, salubritate și gestionarea deșeurilor solide. Se va acorda prioritate propunerilor care se concentrează pe investițiile mici, de exemplu: reconstituiri de conducte locale de apă și sisteme de canalizare, revitalizarea surselor de apă, conexiuni dintre cladiri imobile la conductele de apă și sistemele de canalizare, montare sistemelor de purificare a apei potabile, sprijin în colectarea deșeurilor municipale, crearea locurilor specializare de colectare și reciclare a deșeurilor, etc.

Citeşte mai departe...


Echipa ADR Centru în vizită la Șoldănești
   La data de 15 februarie, la Consiliul raional a avut loc ședința grupului de lucru cu participarea șefului Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcții Eduard Ungureanu, directorul ADR Centru Viorel Jardan și reprezentanții a managementul proiectelor împreună cu specialistul Secției Construcții Gospodării Comunale și Drumuri, Valeriu Bunăcalea și managerul Centrului de Sănătate Constantin.

Citeşte mai departe...


Președintele raionului la ședința Consiliului regional pentru Dezvoltare Centru
 La 26 ianuarie președintele raionului a participat la ședinta Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, care s-a desfasurat în or. Ialoveni.  În cadrul acestei ședințe au fost discutate mai multe chestiuni ce ține de implementarea Strategiei de Dezvoltare Regionala Centru pe parcursul anului 2016, despre Concursul de propuneri de proiecte Planul Operațional Regional Centru 2017-2020 și despre implementarea proiectelor investiționale pe parcursl anului 2016.

Citeşte mai departe...


Discuții vizavi de managementul deșeurilor și managementul apeductelor în primării
Astăzi, la Șoldănești, autoritățile publice locale din cele 23 de primării din raionul Șoldănești s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru pentru a discuta despre noile modalități de management al apeductelor aflate în gestiunea primăriei și reflecții vizavi de probleme apărute în procesul de gestionare a deșeurilor solide în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I.
 

Citeşte mai departe...


Eveniment însemnat la gimnaziul Climăuții de Jos
În anul 2016 raionul Șoldănești a beneficiat de 870 de mii de lei acordați de către Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării. Câte 220 de mii de lei au valorificat primăriile Salcia, Alcedar și Poiana - pentru implemetarea proiectelor de renovare sau extindere a sistemului de iluminare stradală existent...
 În colaborare cu Consiliul raional (Secția Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri și Direcția Învățământ), administrația gimnaziului Climăuții de Jos a îmbunătățit condițiile de studii la instituție. Prin același program a fost reparat aici și sistemul de încălzire. Valoarea proiectului a constituit 220 de mii de lei. Zilele trecute a fost organizată recepția fianală a lucrărilor efectuate. Pe lângă banii primiți de la bugetul de stat, în aceiași perioadă, Consiliul raional a alocat 31 de mii de lei din componenta școlară pentru schimbarea pardoselei din sălile de clasă.

Citeşte mai departe...


Sănătate

Reduceri la achitarea primei AOAM în sumă fixă pentru 2017
 Până pe 31 martie 2017, persoanele care se asigură în mod individual beneficiază de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.
• Reduceri de 75% din valoarea primei au proprietarii de teren agricol.
• Reduceri de 50% au fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, deţinătorii de patentă, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern.
 Notarii publici, executorii judecătoreşti, avocaţii şi mediatorii neangajaţi plătesc prima în mărime integrală.
Prima de asigurare poate fi achitată la oficiile Poşta Moldovei şi la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM).
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AT Est tel. 023521816, 023520768 sau la Info CNAM – 0 800 99999.

Citeşte mai departe...


Spicuiri din activitatea IMSP Spitalul Raional Șoldănești
 IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti îşi desfăşoară activitatea în regim non stop cu capacitatea de deservire pentru 115 paturi.

  Pentru anul de activitate 2016 numărul
cazurilor tratate contractate cu CNAM constituie total – 3993 pentru populaţia asigurată /24402/ din care: - 3213 acute şi 780 cronice cu suma contractului de 16988,5 mii lei.
 Numărul cazurilor tratate atît acute cit şi cronice a fost îndeplinit pînă la data de 20.12.2016 cu 100% şi raportat Centrului de Managment în Sănătate.
   Instituţia a achitat pînă la data de 21.12.2016 – 12 salarii angajaţilor ,15% indicatorii de performanţă individuală în munca pentru lunile iulie-noiembrie şi cîte 0.75 salariu ajutor material tuturor angajaţilor. Cota cheltuielilor de personal pentru perioada anului 2016 constituie 54.6% faţă de 55% normativ.

Citeşte mai departe...


Funcții vacante de medici
 
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor Şef resurse umane Victoria Bodiu.
Telefon de contact: 272-25262
 

Citeşte mai departe...


Raport succint de activitate a Centrului de Sănătate
 Raport succint de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești pentru anul 2016

Odată cu definitivarea reformei în asistența medicală primară și înființarea Centrelor de Sănătate autonome Centrul Medicilor de Familie Șoldănești a devenit Centrul de Sănătate Șoldănești ce prestează servicii medicale la peste 20 000 de populație, sau puțin mai mult de jumătate din populația raionului.

Citeşte mai departe...


Noi medicamente compensate, prescrise de la 1 octombrie
 Lista de medicamente compensate din fondurile de 
 
 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care a fost extinsă recent până la 134 de denumiri comune internaţionale, a intrat în vigoare începând cu 1 octombrie 2016.
 Noile medicamente compensate vor fi utilizate pentru tratamentul a peste 20 de maladii în sala de tratamente/staţionar de zi, în cabinete de proceduri şi la domiciliu. Este vorba despre cele mai frecvente boli întâlnite în practica medicului de familie, printre care se numără pancreatita cronică, bronşita, pneumonia, pielonefrita etc.
 O noutate este şi creşterea accesului la medicamente compensate a persoanelor cu hepatită şi ciroză hepatică. Acestea vor beneficia de acidum ursodeoxycholicum – preparatul care anterior era recomandat doar pentru anumite tipuri de maladii asemănătoare. De asemenea, a fost majorată de la 50% la 70% rata de compensare a trei medicamente pentru tratamentul maladiilor aparatului digestiv (omeprazolum, famotidinum şi clarithromycinum). Pentru adulţi medicamentele vor fi compensate parţial, în proporţie de 70% pentru tratamentul stărilor acute în staţionare de zi, săli de proceduri, la domiciliu şi de 50% - în cazul unor maladii cronice.

Citeşte mai departe...


Protecţie socială

Caz incitant la DASPFC Șoldănești
  În după amiaza zilei de 9 februarie la sediul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului din Șoldănești s-a adresat o mamă tânără cu un copil de numai jumătate de an. Avea o rugăminte ieșită din comun pentru această instituție raională...
  Mama, în vârstă de 19 ani, originară din raionul Rezina, a apelat la autoritatea tutelară din Șoldănești pentru a cere ajutor. Ajunsă într-o situație de impas, rămasă fără susținerea părinților sau a rudelor, fără loc de trai propriu și loc de muncă, ea a ajuns în stradă cu copilul în brațe. Disperată, a cerut ca fetița să fie plasată într-o instituție (pe o perioadă scurtă, până își va găsi o locuință și un serviciu stabil).

Citeşte mai departe...


Protecția drepturilor copilului
 Membrilor Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului:Florea Nina, Rusu Vladimir, Mîndru Nicolae, Morari Serghei, Barbos Margareta, Rotari Nadejda, Svetlana Zaițev, Croitoru Veaceslav și Namolovan Igor s-au convocat în ședința ordinară al consiliului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:

Citeşte mai departe...


Astazi au fost examinate dosarele depuse la FLSSP Șoldănești
 
   În anul 2016, din Fondul Local de Susținere Socială a Populației Șoldănești, 2824 de locuitori ai raionului Șoldănești, au beneficiat de susținere financiară acordată prin Deciziile Consiliului de Administrație a Fondului.
  De ajutorul material au beneficiat invalizi, persoane singure și în etate, precum și alte persoane inapte de muncă, dar și familiile cu mulți copii. Acestea pot solicita o asistenţă financiară unică odată la 11 luni prezentând acte confirmative. Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost alocați peste 1,5 milioane de lei, în baza cererilor depuse.
Cifrele au fost prezentate de către Direcția Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului în cadrul primei ședințe a Consiliului de Administrație a FLSSP Șoldănești, care a avut loc la 20 ianuarie 2017.
 

Citeşte mai departe...


Sărbătoare pentru bătrânii solitari
 Cu o zi înainte de Revelion, un grup de consilierii raionali au vizitat persoanele de la Azilul pentru bătrâni și a persoane cu dizabilitate din or. Șoldănești.  Vicepreședintele raionului Nina Florea, însoțită de către consilierul Djumber Todua, Musteață Gheorghe și Rusu Larisa au adus în dar merinde dar și cele mai calde urări de bine.
 Printr-o decizie aprobată la ședința Consiliului raional din 08 decembrie s-a decis alocarea a 3000 mii lei pentru beneficiarii din Azil cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Acest obiecei se păstrează de cînd este fondat azilul de batrâni.

Citeşte mai departe...


Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități marcată la azilul de batrâni
 Evenimentul organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi la Azilul pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din or. Șoldănești 
a cuprins un program divers alături de copiii de la Centru de creație pentru tineret din orășel, care le-au făcut o surpriză cu un amplu program cultural. 
   Recitaluri de poezie și cântece au înseninat ziua de vineri, în ajun de sărbătoare, pentru toți cei care petrec zi și noapte în odăile Azilului.
 Copiii care își fac studiile în liceele din oraș care se încadrează cu multă dăruire și la cercuri de creație au pregătit pentru bătrânii singuratici și persoane cu nevoi speciale de îngrijire cîteva cadouri simbolice. Astfel ei le-au dăruit fiecărui beneficiar câte o pernuță confecționată manual și câte un covoraș mic pentru scaune.

Citeşte mai departe...


Cultură

Decada ”Mărțișor - 2017” în plină desfășurare
  În fiecare primavară, la început de martie, colectivele artistice care activează în raionul Șoldănești își invită spectatorul la un concert de zile mare – peste toate ”Mărțișorul” preia stăpânirea, iar razele de soare scot din case oamenii dornici de petreceri și voie bună. Copii și maturii încântă ochiul și inima prin evoluări notorii, caracterizate de sufletul primăverii, al reînoirii, al dragostei, al speranței și bunei dispoziții. Toți se bucură când vine primăvara, îndeosebi cei care reușesc să adune cât mai mulți spectatori la concertele cu ocazia sosirii primăverii sau cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Femeii. Decada ”Mărțișor” este un eveniment devenit tradițional și la noi, la Șoldănești. Această manifestare culturală adună pe scenă artiști valoroși din raion într-o sublimă sărbătoare a muzicii, a dragostei și a prieteniei.
 

Citeşte mai departe...


Ediția a IV- a a Turneului la judo
 Se zice că judo-ul este o artă marţială modernă japoneză, care reprezintă o activitate de natură fizică. De asemenea el poate influenţa stilul de viaţă, sănătatea sau personalitatea unui om. Iată de ce în ultimii ani conducerea raionului Şoldăneşti acordă o atenţie sporită mai multor genuri de sport, dintre care şi luptei judo, susţinându-i pe toţi cei care îl practică.

Citeşte mai departe...


Cupa Eorilor. Ai noștri – pe locul II
  Sâmbătă, 25 februarie, în orașul Bălți s-a desfășurat Concursul republican militar-sportiv patriotic, având genericul ”Cupa Eroilor 1991 – 1992”, ediția a VI-a. El a fost consacrat eroilor căzuți în războiul pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova.
 Probele sportive în care au fost antrenați participanții au fost: Minifotbal; proba militar- sportivă Tragerea în țintă și proba individuală Armrestling. La eveniment au participat echipe din Fălești, Edineț, Glodeni, Râșcani, Drochia, Sângerei, Ocnița, Soroca, Căușeni, Chișinău, Bălți și Șoldănești.
  Echipa raionului Șoldănești a ocupat locul II la proba sportivă Tragerea în țintă. Pentru locul meritat membrii ei au primit medalii și diplome.

Citeşte mai departe...


Seminar republican pentru arbitrii în fotbal
 În agenda de vineri, 24 februarie curent a fost inclus desfășurarea seminarului republican de instruire pentru arbitrii în fotbal din raionul Șoldănești și din alte 3 raioane din republicii. 
 Seminarul a fost organizat de către Federația Moldovenească de Fotbal împreună cu Asociațai raională de fotbal Șoldănești, în incinta Consiliului raional.
 Au fost invitați arbitrii și observatorii din raioanele Drochia, Florești, Rezina și Șoldănești, în total 30 de persoane. FMF a donat asociațiilor raioanle participante la seminar, câte 5 seturi de formă pentru arbitraj. Moderatorii au fost reprezentanții FMF, inspectorii federali Vlad Cebotari și Anatolii Bodean

Citeşte mai departe...


Decada „Mărțișorului” – 2017
  Festivalul Internațional de muzică „Mărțișor” a ajuns la a 51-a aniversare. Raionul Șoldănești dedică acestei frumoase tradiții o decadă plină de activități interesante. 

 Decada „Mărțișorului” – 2017

În program:
1 martie: inaugurarea solemnă a „Mărțișorului” – 2017 la toate instituțiile de cultură și de învățământ din raion;
Căminului de Cultură “George Coșbuc din or. Șoldănești: spectacol muzical-coregrafic “Bine ai venit la noi în țară, dragă primăvară”, realizat de Centrul de Creație al Copiilor din or. Șoldănești. Începutul - ora 15.00.
2 martie: manifestări de comemorare, dedicate eroilor căzuți în luptele de la Nistru din anul 1992, “Transnistria – lacrima mea”, ora 10.00; mese de pomenire; expoziții tematice ”Să ne cunoaștem eroii”, organizate în bibliotecile publice din raion.
3 martie: colaj de dansuri pentru mame, prezentat de cercul de dans modern de la Centrul de Creație a Copiilor din or. Șoldănești.
 

Citeşte mai departe...