Skip to content

Index

Pagina Principala
Stimați cetățeni ai raionului Șoldănești
Noutati - Ultimile noutati
  Mult stimați vizitatori!
  Cu o deosebită plăcere Vă salut și Vă invit să Vă familiarizați cu informațiile despre activitatea autorităților publice locale și a subdiviziunilor subordonate Consiliului raional Șoldănești, din pagina noastră oficială.
  Unul din obiectivele principale ale paginii web este de a apropia administrația publică de cetățenii raionului, aceasta făcînd parte din misiunea de promovare a transparenței și sporirea eficienței accesului la informație.
  Vizitatorii paginii oficiale vor avea posibilitate să se documenteze asupra bazei legislative în domeniu, politicii şi strategiei vis-a-vis de activitatea Consiliului raional şi a subdiviziunilor teritoriale, a parteneriatul social cu autorităţile naţionale şi internaţionale.
   Îmi exprim convingerea că demersul cetățeanului privind accesul direct la informație va fi satisfăcut pe deplin, urmărind permanent ca acțiunile noastre să le cunoască fiecare pentru a răspunde la toate doleanțele vizitatorilor. Sperăm că acest site să fie o invitație generoasă a oaspeților din afara raionului pentru a vizita locurile atractive, puse la dispoziția tuturor, astfel să stabilim un parteneriat bilateral eficient de comunicare.
   Salut participarea și implicarea directă a cetățenilor în administrarea publică locală, de aceea vă îndemn, dragi vizitatori, să fiți activi și să ne transmiteți sugestiile dumneavoastră pentru ca împreună să contribuim la prosperarea raionului.

Cu înaltă considerațiune,
Svetlana Rotundu, președintele raionului Șoldănești
Citeşte mai departe...
 
Pierderile în agricultură provocate de calamitate
Noutati - Noutăţi din Agricultură
Vineri, 24 Iunie 2016
 Timp de trei zile, specialiștii Direcției Agricultură și Alimentație, împreună cu șeful direcției dl Andrei Muțuțchi, s-au deplasat în toate cele 23 de primării pentru a inspecta și verifica prejudiciile cauzate de către calamitatea produsă în seara zilei de 18 spre 19 iunie, curent. Așadar, tabloul este prea trist pentru producătorii agricoli. Ploaia și vîntul puternic a făcut ravagii în 8800 ha de cîmpuri însămânțate cu floarea soarelui – 4330 ha, porumb - 1603 ha, rapiță – 1613 ha, orz – 370 ha, grîu – 2928 ha și plantații multeanuale – 302 ha.
Citeşte mai departe...
 
Conferința de lansare a unui nou proiect
Noutati - Noutăţi de la Consiliul Raional
Sâmbătă, 25 Iunie 2016
  Președintele raionului a participat la Conferința de lansare a activităților din cadrul proiectului ”Oportunităţi comunitare pentru o viaţă activă şoldăneştenilor” desfășurat la 24 iunie, în sala de de protocol a Consiliului Raional Șoldănești.
  La această Conferință au fost invitați să participe reprezentanți ai societății civile, agenți economici, primării, instituții de stat din domeniile sănătate, asistență socială, educație și alți funcționari. Timp de 2 ore, cei prezenți au fost familiarizați cu activitățile de proiect și au fost invitați să se alăture echpei de implementare.
 
Citeşte mai departe...
 
Ziua Funcționarului public
Noutati - Noutăţi de la Consiliul Raional
Sâmbătă, 25 Iunie 2016
 Cu prilejul zilei profesionale „Ziua funcţionarului public”, care este sărbătorită anual la data de 23 iunie, toți funcționarii din cadrul aparatului președintelui, ai direcțiilor și secțiilor au fost invitați la un eveniment festiv, de scurtă durată, desfășurat în sala de protocol.
În debutul evenimentului, președintele raionului Șoldănești, a venit cu un mesaj de felicitare adresat tuturor funcționarilor publici, prin care le-a mulţumit pentru munca și efortul depus în asigurarea administraţiei publice din raion. „De profesionismul, experienţa şi efortul Domniilor Voastre depinde în mare parte dezvoltarea şi bunăstarea raionului nostru. Vă doresc ca acest eveniment să genereze mereu energie inepuizabilă şi idei inovatoare, pe care să le materializaţi cu succes în activităţile cotidiene, să rămâneţi a fi deosebit de importanţi pentru societate şi împliniţi ca funcţionari publici. Cu aceste gânduri, transmit tuturor funcţionarilor publici, inclusiv din primării, cuvinte de mulţumire şi profundă recunoştinţă pentru activitatea nobilă ce o realizaţi zi de zi şi pentru serviciile calitative acordate cetăţenilor, dorindu-vă multă sănătate, fericire, bunăstare, succese mari şi noi realizări întru binele comunităților.”, se spune în mesajul președintelui.
Citeşte mai departe...
 
Ședința Comisiei pentru Situații Excepționale
Noutati - Noutăţi de la Consiliul Raional
Marţi, 21 Iunie 2016
 Toți membrii Comisiei pentru Situații Excepționale Șoldănești au fost convocați de către președintele Svetlana Rotundu, în cea de-a 2-a ședință, luni la ora 10.00. Alături de aceștia au fost chemați și președinții Comisiilor pentru Situații Excepționale locale, în persoana primarilor…
 La prima ședință, care a avut loc duminică dimineață, președintele a solicitat de la toți conducătorii să prezinte informații cu privire la impactul negative, pricinuit de calamitatea naturală, produsă în noaptea de sâmbătă spre duminică și care s-a răsfrânt negativ asupra întregului raion.
Citeşte mai departe...
 
Festivitate dedicată Zilei Lucrătorului Medical și a Farmacistului
Noutati - Noutăţi din Sănătate
Marţi, 21 Iunie 2016
Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului, desfăşurată vineri, 17 iunie, în incinta căminului cultural ”George Coșbuc”, a întrunit mai mulți angajați ai domeniului Sănătate din raion, din administrațiile instituțiilor medicale, ale farmaciștilor și șefi ai serviciilor desconcentrate.
Svetlana Rotundu, președintele raionului, a felicitat cordial medicii şi farmaciştii din raion și a făcut o trecere în revistă a principalelor realizări din domeniul sănătății, a menționat că rolul lucrătorului medical într-o societate este vital, mai ales când se vorbește tot mai mult despre importanţa sănătăţii fiecărei persoane în parte. Președintele și-a exprimat gratitudinea față de această categorie de specialiști, care se dedică totalmente pentru salvarea vieților oamenilor. “Prin profesionalism, compasiune față de pacienți, responsabilitate și dragoste de meseria îmbrățișată, medicii duc onest crucea hărăzită de destin”, a spus dna Rotundu.
 
Citeşte mai departe...
 

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

,,Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului”
 Toate acțiunile și lucrul zi de zi a funcţionarilor fiscali are scopul creşterii încrederii contribuabililor în Servicviul Fiscal în corespundere cu sloganul ,,Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului”. Astfel, Inspectoratul Fiscal de Stat Şoldăneşti, în luna mai 2016, a înscris în agenda de lucru un şir de acţiuni îndreptate spre executarea sarcinilor, îndeplinirea obiectivelor, satisfacerea contribuabililor prin prestarea de servicii calitative şi în termen, avînd ca scop instaurerea unui climat intemeiat pe încredere şi respect reciproc cu contribuabilii.

Citeşte mai departe...


Declarația privind buna guvernare
Seminar pentru contabili
 Săptămîna curentă s-a desfășurat seminarul cu contabilii instituțiilor bugetare, finanțate din bugetul raional, organizat de către Direcția finanțe a Consiliului raional Șoldănești în comun cu Trezoreria teritorială Șăldănești a Ministerului finanțelor al Republicii Moldova. Tematica seminaruluia cuprins subiecte referitor la particularitățile împlementării planului nou de conturi contabile; a clasificației bugetare; efectuarea cheltuielilor prin sistemul trezorerial; operarea modificărilor devizelor de cheltuieli cu utilizarea sistemului informațional de manegement financiar.

 

Citeşte mai departe...


Executarea bugetului pentru anul 2015
I N F O R M A Ţ I E
privind rezultatele excutării bugetului
raional Şoldăneşti pe anul 2015 şi rezultatele privind executarea bugetelor
primăriilor satelor, comunelor şi oraşului
  Bugetul raionului Şoldăneşti în total pe anul 2015 a fost executat în sumă de 142017,8 mii lei la partea de venituri şi 148813,1 mii lei la partea de cheltuieli cu un deficit în sumă de 6795,3 mii lei . Aceasta a constituit 95,2 şi 92,3 la sută respectiv în comparaţie cu prevederile precizate pe perioada menţionată. La partea de venituri n-au fost încasate venituri în sumă de 7109,0 mii lei, din care transferuri curente 4574,6 mii lei, transferuri între bugetul de stat și cel al UAT 3588,8 mii lei, granturi 243,4 mii lei. La partea de cheltuieli n-au fost utilizaţi 12439,6 mii lei. În cea mai mare parte n-au fost utilizate alocațiile pentru cheltuieli capitale din toate sursele de finanțare.
  Din suma totală executată a părţii de venit 54,2 la sută sau 77026,6 mii lei sînt veniturile bugetului raional , care s-au acumulat la nivel de 94,9% faţă de planul precizat . Partea de venit executată a bugetului raional este constituită din transferuri în volum de 70962,1 mii lei sau 92,1 la sută, 7,9% fiind încasările de la veniturile proprii. Partea primăriilor în volumul total executat al veniturilor este respectiv de 45,8 la sută sau constituie 64991,2 mii lei , ceea ce valorează 95,6 procente din suma precizată pe perioada dată . Din suma indicată, transferurile constituie 79,6 la sută sau 51736,8 mii lei, iar veniturile şi incasările proprii 13254,4 mii lei sau 20,4 la sută.
  La venituri proprii bugetul raional a fost executat la nivel de 106,5la sută, iar bugetul primăriilor – la nivel de 103,3 la sută faţă de prevederile precizate.
  Din cele 23 de primării majoritatea au supraîmplinit planul la veniturile proprii. La un nivel înalt s-a înregistrat acumularea veniturilor proprii la primăriile: Chipeșca 123,2%, Șipca 122,5%, Rogojeni 117,2%, Vadul – Rașcov 115,6%, Găuzeni 113,8%, Cușmirca 113,2%, ș.a. . La cel mai scăzut nivel s-a aflat acumularea veniturilor proprii la primăriile Olișcani 87,5%, Salcia 90,0%, Sămășcani 91,0%, ș.a..
  Comparativ cu 1 ianuarie 2015 restanţa la impozite şi plăţi s-a majorat cu 103,1 mii lei şi a constituit 915,1 mii lei.
  Pe perioada anului 2015 , din bugetul raionului s-au efectuat cheltuieli în volum total de 148813,1 mii lei , ceea ce constituie 92,3 la sută din prevederile planului precizat pe perioada de gestiune.
  Din cheltuielile prioritare au fost plătite integral fondurile salariale preconizate şi fondurile de stimulare în sumă de 62228,3 mii lei ,efectuate transferuri la bugetul asigurărilor sociale 13360,8 mii lei şi asigurarea medicală obligatorie –2507,5 mii lei, achitate gazele 3364,1 mii lei, procurat combustibil pentru încălzirea instituţiilor bugetare 1525,1 mii lei, reparaţii curente a instituţiilor bugetare –982,3 mii lei, cheltuieli capitale 35434,2 mii lei. S-au efectuat cheltuieli pentru hrana copiilor în grădiniţe şi şcoli în sumă de 6131,3 mii lei. Aceasta constituie în mediu cîte 15,31 lei pentru un copil pe zi din contul bugetului și a mijloacelor speciale în grădiniţe şi 6,87 lei în şcoli contra normativelor medii respective de 15,46 şi 7,00 lei.
  În perioada raportată din bugetul raionului în total au fost întreţinute 194 instituţii bugetare cu un efectiv mediu de 1747,8 unităţi statale . Salariul mediu lunar unei unităţi a constituit 2969 lei, inclusiv pe ramurile de bază :
- serviciul de stat - 4567 lei ,
- învăţămînt - 3034 lei,
- cultura - 2053 lei,
- asistenţa socială - 2627 lei.
  La situaţia din 1 ianuarie 2016 comparativ cu situația din 1.01.2015, datoriile debitoare cu termen expirat au rămas la acelaș nivel și au constituit 88,0 mii lei, revenind în întregime Consiliului raional. Comparativ cu aceeaşi perioadă datorii creditoare cu termenul expirat nu s-au înregistrat. În prezent Consiliul raional întreprinde măsuri privind lichidarea datoriei menţionate.

Citeşte mai departe...


Agricultură

Pierderile în agricultură provocate de calamitate
 Timp de trei zile, specialiștii Direcției Agricultură și Alimentație, împreună cu șeful direcției dl Andrei Muțuțchi, s-au deplasat în toate cele 23 de primării pentru a inspecta și verifica prejudiciile cauzate de către calamitatea produsă în seara zilei de 18 spre 19 iunie, curent. Așadar, tabloul este prea trist pentru producătorii agricoli. Ploaia și vîntul puternic a făcut ravagii în 8800 ha de cîmpuri însămânțate cu floarea soarelui – 4330 ha, porumb - 1603 ha, rapiță – 1613 ha, orz – 370 ha, grîu – 2928 ha și plantații multeanuale – 302 ha.

Citeşte mai departe...


Propunere de proiect
Legumicultor amator
   Majoritatea șoldăneștenilor îl cunosc pe dl Gheorghe Dandara ca pe un profesionist în probleme de pedagogie, însă puțini știu de dragostea dlui Gheorghe față de cultivarea legumelor.
  Odată cu plecarea la odihna binemeritată, (dar nu numai de atunci) profesorul Dandara ,,s-a făcut,, legumicultor, construindu-și o seră în care cultivă legume. Din cînd în cînd, dumnealui solicită sfatul specialiștilor în domeniu.
În imagini îl vedeți pe dl Andrei Muțuțchi oferindu-i consultație legumarului începător Gheorghe Dandara.
 Șef DAA, Andrei Muțuțchi

Citeşte mai departe...


Istorie de succes
 Tânărul fermier Vasile Nasu, conducătorul Gospodăriei Țărănești cu același nume, din orașul Șoldănești a început bussines-ul agricol cu înființarea unei plantații de căpșun. Apoi a sădit o livadă cu mai multe specii de pomi de peste 16 ha. 
 În sfîrșit, beneficiind de grantul proiectului polonez SCAZCA a construit un bloc de sere cu o suprafață de 1450m.p. unde, cultivă legume, în special salată și căpșune. De asemenea tînărul fermier a prins gustul legumelor exotice și cultivă o cultură mai puțin obișnuită în Moldova ca spanacul. Cu toate că întîlnește greutăți în ceea ce privește realizarea acestei producții, noi îi dorim mult curaj!

Citeşte mai departe...


DAA și ACSA a desfășurat o serie de seminare pentru agenții economici din sectorul agricol
  Sezonul de primăvară a început nu doar cu lucrări agricole dar și cu o serie de instruiri ai agenților economici agricoli, organizate și desfășurate începînd cu luna martie, aprilie și mai. 
  Unul dintre seminare s-a petrecut la sfîrșit de luna martie, în incinta Consiliului Raional Șoldănești, organizat de către Direcţia Agricultură și Alimentaţie în colaborare cu ACSA. Seminarul  a fost bazat pe informarea despre proiectul ”Măsurile de eficienţă energetică şi energie renovabilă pentru gospodării individuale şi afaceri” 

Citeşte mai departe...


Economie

Ipoteca locativă „Casa mea – locul momentelor fericite”.
  Atunci când este vorba despre confort şi siguranţă, fiecare dintre noi îşi doreşte un cămin pentru el şi familia sa. Este locul unde te simţi bine şi petreci momente frumoase alături de cei dragi!
 Pune-ti in aplicare cele mai inspirate planuri cu un credit ipotecar de la FinComBank în cadrul Programului „Casa mea – locul momentelor fericite”.
Perioada de creditare:
• pentru procurarea imobilului până la 240 luni;
• pentru reparaţie capitală până la 120 luni.
Suma creditului:
• până la 70% din costul proiectului de credit în cazul procurării şi/sau finalizării construcţiei unei case de locuit nefinisate; procurarea casei de locuit; procurarea unei cote părţi într-un complex locativ; procurarea unui teren pentru construirea casei de locuit, de la devizul de cheltuieli oferit de client.
• până la 100% din costul proiectului de credit în cazul procurării şi/sau finalizării construcţiei unei case de locuit nefinisate; procurarea casei de locuit; procurarea unei cote părţi într-un complex locativ; procurarea unui teren pentru construirea casei de locuit, în cazul în care clientul oferă garanţii imobiliare suplimentare.
• în cazul refinanţării – se refinanţează soldul creditului, contractat pentru procurarea/construcţia/finalizarea construcţiei/reparaţiei capitalе a imobilului locativ.

Citeşte mai departe...


Informație de interes pentru antreprenori
FGC: FONDUL SPECIAL DE GARANTARE A CREDITELOR

Obiectiv: Facilitarea accesului întreprinderilor micro şi mici la resursele financiare.
Grupul ţintă: Întreprinderile micro şi mici ce activează pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.
Activităţile principale: Acordarea garanţiei la credit agenţilor economici care nu dispune de suficient gaj.
Pentru întreprinderile active, garanţia reprezintă până la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 700 mii lei, pe o perioadă de până la 5 ani.
Iar pentru întreprinderile nou-create, garanţia poate reprezenta maxim 70% din suma creditului, dar nu mai mult de 300 mii lei. Perioada de garantare este de până la 3 ani.
Contacte :
Adresa: str. Serghei Lazo 48, of. 309, Chişinău
Telefon: 022 21 15 52
E-mail: office@odimm.md, Persoane de contact: Ana Cîrlan, Alexandru Martalog
Pagina web: www.fgc.odimm.md, www.businessportal.md
 

Citeşte mai departe...


În atenţia antreprenorilor!
 Ministerul Economiei informează că, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 866 din 18.12.2015, Programul de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1”, implementat de ODIMM, a fost prelungit pentru anii 2016-2018.
 Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1” continuă să se bucure de un interes sporit în rândul migranţilor şi rudelor de gradul I ale acestora, fapt care determină creşterea constantă a numărului de persoane interesate de a se reîntoarce acasă ori de a investi remitenţele în crearea şi dezvoltarea unei afaceri proprii.
 Obiectivul Programului, reprezintă mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
 Astfel, PARE 1+1 tinde să faciliteze și în continuare accesul la finanţare al migranţilor şi rudelor de gradul I ale acestora, contribuind, totodată, la stimularea transferurilor băneşti pe căi oficiale, introducerea practicilor bune de gestionare a afacerilor din statele gazdă ale migranţilor și crearea unei pârghii pentru introducerea know-how-urilor şi inovaţiilor.
 Reamintim că, în cadrul Programului, antreprenorii au posibilitatea să beneficieze de un grant în sumă de până la 200 mii lei, în baza regulii „1+1”, care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul PARE.

 Pentru mai multe informații accesați pagina web: http://www.odimm.md/pare. Telefon de contact 022 22 50 01.

Citeşte mai departe...


În atenţia agenţiilor economici!
 Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului de Întreprinderi Mici şi Mijlocii (ODIMM) invită antreprenorii la Speed Business Meeting organizat in colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie France Moldavie
  Antreprenorii care vor să cunoască noi parteneri şi să se facă cunoscuţi in reţeaua profesională sunt invitaţi să participe la Speed Business Meeting, care va avea loc pe 8 iunie 2016, ora 18:00.

Citeşte mai departe...


Stimați cetățeni și agenți economici
 Clinica Juridică Universitară din mun. Bălți, organizație nonguvernamentală, apolitică și necomercială implementează proiectul „Centrul de Asistență a Consumatorului (CAS Nord)”, realizarea căruia se datorează suportului Fundației Est-Europene, în cadrul programului „Armonizarea politicilor în domeniul sanitar și fito-sanitar din Republica Moldova cu cele din Uniunea Europeană” finanțat de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.
  Perioada de implementare a proiectului este februarie-decembrie 2016.
Clinica Juridică Universitară își propune de a spori gradul de educare și informare a cetățenilor din raioanele de nord a țării privind drepturile consumatorilor și securitatea alimentară. Implementarea acestui proiect se încadrează în Strategia Protecției Consumatorilor pentru anii 2013-2020 adoptată de Guvernul Republicii Moldova.

Citeşte mai departe...


Învăţământ

Ceremonia de decernare a premiilor
 Astăzi, s-a desfășurat seminarul de instruire sindicală în domeniul legislației muncii. Cu acest prilej, în cadrul instruirii au fost decernate și premiile pentru participanții la concursul raional ”Pedagogul anului” care s-a petrecut la început de an (mai multe detalii vezi link-ul http://soldanesti.md/index.php/invatamint/Pedagogul-anului-2016.html). Totodată au fost premiați și elevii care au înregistrat performanţe la olimpiadele republicane (rezultatetele pot fi vizualizate aici: http://soldanesti.md/index.php/invatamint/Performanțe-la-Olimpiadele-republicane.html?mosmsg=Articol+salvat%21). 

Citeşte mai departe...


Copilarie, dulce păpădie!
  Ziua de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului,  a fost  declarată de catre Parlamentul Republicii Moldova  zi liberă şi toţi copiii  cu părinţii  lor au avut posibilitate să petreacă mai mult timp împreună. Ultimele zile, ale lunii mai, au fost marcate  de diverse evenimente în toate instituţiile de educaţie din raion. S-au îmbinat activităţile dedicate ultimului sunet şi Zilei Internaţionale a copiilor. În LT Olişcani s-a desfăşurat concursul filmelor comentate de elevi ,,Spune NU! discriminării”, în gimn. Poiana au avut loc concurs de desene,  poezie, creaţie proprie,  au fost interpretate cîntece, prezentat un matineu, iar din partea primăriei copiii au primit cîte o îngheţată. În Gimn. Salcia au participat elevii la un concurs de desene, iar alţii au organizat ,,Starturi vesele”, în gimnaziul ,,A. Grosu” Dobruşa elevii au participat la ,,Balul bobocilor” și ,,Adio, clasele primare”. Curţile instituţiilor de învăţămînt au fost amenajate cu baloane, flori. Copiii au simţit atmosfera de sărbătoare  pe deplin deoarece au fost serviţi cu dulciuri. S-au desfăşurat activităţi dedicate copiilor: expoziţii de desene, concursuri, starturi vesele, matinee în toate instituţiile preuniversitare şi grădiniţele  de copii.
  În incinta  casei de cultură ,,G. Coşbuc” din Şoldăneşti  au participat la sarbătoare copiii din grădiniţele ,,Mărţişor” şi ,,Andrieş”, care au recitat poezii, au interpretat cîntece şi au bucurat spectatorii cu dansuri.  Elevii de la Centrul de Creaţie a Copiilor au prezentat un program variat de cîntece la fluier, voce, dans modern, dans popular. Cele mai reuşite lucrări ale copiilor au fost admirate atît de copii, cît şi de părinţi.
  Talentaţii elevi de la Şcoala de muzică au demonstrat  competenţele acumulate pe parcursul anilor la instrumentele muzicale, iar cei de la Şcoala de Arte Plastice  s-au întrecut în măiestrie la concursul desenului pe asfalt. Bibliotecarele din bibliotecile orăşeneşti au adunat copiii în jurul lor, organizînd jocuri distractive.

 Aurelia Vlas, specialist coordonator-metodist, DÎ

Citeşte mai departe...


Cucerim înălţimi prin înţelepciune şi talent
 La 22 mai, în incinta teatrului ,,Licurici” din Chişinău s-a desfăşurat etapa finală a concursului ,,La izvoarele înţelepciunii”, ediţia XXVI-a, dedicată scriitorului român Ionel Teodoreanu. Din cei 20 participanţi la concurs, etapa raională, locul I i–a revenit elevei clasei IX-a Alina Muntean împreună cu îndrumătoarea ei bibliotecara Eugenia Suhalitca din Gimnaziul Găuzeni, au participat la acest concurs şi a fost apreciată de juriu, oferindu-i o diplomă de gradul III şi un set de carte. Este doar una dintre realizările acestei eleve responsabile şi talentate.
Tinere talente sunt şi la Şcoala de Arte, Centrul de Creaţie a Copiilor Şoldăneşti, Gimnaziul Cuşmirca care au dat dovadă de creativitate şi talent în cadrul Expoziţiei – concurs republicane ,,Lumea în viziunea copiilor”, dintre cele 74 lucrări prezentate de către Direcţia Învăţămînt la Centrul Republican pentru Copii şi Tineret, unde s-a organizată expoziţia, au fost înalt apreciate doar 4: ,,Deşteptarea”, Ionela Pînzari, ,,Lumea în viziunea copiilor”de Alexandra Gălescu, profesor Iurie Durnea, lucrarea lui Vlad Stan, Gimnaziul Cuşmirca ,,Trecut, prezent şi viitor”, figurine din plastilină, ,,Surorile Osoianu” de Cornel Ţurcan, conducător de cerc Afanasie Carp, Centrul de Creaţie a Copiilor Şoldăneşti.Toţi aceşti copii talentaţi vor participa la 1 iunie, în Parcul Public ,,Ştefan cel Mare” din oraşul Chişinău pentru a li se decerna premiile.

A. Vlas, specialist coordonator-metodist DÎ
 

Citeşte mai departe...


Caravana talentelor
  De Sf. Nicolae, în incinta Casei de cultură ,,G. Coşbuc” din Şoldăneşti, s-au adunat tinere talente din majoritatea instituţiilor de invăţămînt şi centrele de creaţie a copiilor din raion la concursul creaţiei artistice ,,Caravana talentelor”, organizat de Direcţia Invăţămînt şi care s-a desfăşurat pentru prima dată la solicitarea profesorilor.
  Au participat colective din 16 gimnazii şi licee, 2 centre de creaţie a copiilor.
 Concursul a sensibilizat tînăra generaţie pentru a indentifica şi promova tinerele talente. S-au evidenţiat elevii din L/T Olişcani, L/T Cotiujenii Mari, L/T ,,Ştefan cel Mare” Şoldăneşti, L/T ,,A. Mateevici” Şoldăneşti, Centrele de Creaţie a Copiilor Şoldăneşti şi Cotiujenii Mari, Gimnaziile: Chipeşca, ,,A. Grosu” Dobruşa, Fuzăuca, Găuzeni, Poiana, ,,D. Matcovschi” Vadul Raşcov, Pohoarna, Poiana prin expresivitatea interpretării, ţinuta scenică şi buna pregătire pentru acest concurs.

(în imagine: Colectivul de dansatori,
gimnaziul ,, A. Grosu”Dobruşa, împreună cu conducătorul Valentin Bancu, locul I.)

Citeşte mai departe...


Funcționarii publici prezenți la careuri solemne ”Ultimul sunet”
  În dimineaţa zilei de 31 mai, clinchetul clopoțelului a adunat toți școlarii din toate instituţiile de învăţământ preuniversitare din raionul Șoldănești să sărbătorească „Ultimul sunet”. În cadrul manifestaţiilor prilejuite de sfârşirea anului de studii, pe lângă profesori, părinţi, elevi, au participat și funcţionari publici. 
 Președintele raionului, Svetlana Rotundu, a fost invitată la careul solemn dedicat ultimului sunet la liceul teoretic Cotiujenii Mari, le-a urat succese mari absolvenților la examene, pentru a raspunde pozitiv provocărilor testului de BAC, elevilor care mai rămân în şcoală le-a dorit o vacanţă plăcută, perseverenţă pentru anul viitor de studii, dragoste pentru carte, apreciere pentru părinţi şi respect pentru profesori. În același mesaj, Dna Rotundu a felicitat cadrele didactice: ”Apreciez contribuţia Dumneavoastră în dezvoltarea sistemului educațional din raion, vă admir abnegația, responsabilitatea și puterea minții și vă doresc să aveți un concediu creativ și original, iar la început de an școlar să reveniți plini de forțe noi, la fel de capabili să răspundeți provocărilor, să rezistați cu tărie greutăţilor, să implementați valori și să vă bucurați de succese”, a încheiat președintele.
 

Citeşte mai departe...


Construcţii

Încă un proiect adus la Șoldănești
   Liceul teoretic ”Alexei Mateevici” a câștigat proiectul de renovare capitală a sălii mari de sport finanțat de către „Solidarity Fund Poland” în Moldova.
  Aplicaţia de proiect (din cele 188 de propuneri de proiecte, parvenite din toată țara) a fost clasată pe locul IV. Președintele raionului, Direcția Învățământ, și specialiștii din cadrul Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri au salutat și susținut inițiativa grupului lucru al liceului care au scris proiectul dat.
  În urma apelului de propuneri făcut, anul acesta au fost recepționate 188 de aplicații din partea primăriilor și Consiliilor raionale, în cooperare cu ONG-urile locale din întraga țară. “Fondul de Granturi Mici” este un program al „Solidarity Fund PL” în Republica Moldova/Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale, finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului Polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish Aid. Obiectivele FGM 2016 cuprind: dezvoltarea democrației, precum și susținerea creșterii economice la nivel local. Proiectele trebuie să fie implementate de către Autoritățile publice locale din Republica Moldova în cooperare cu partenerii civici locali (ONG-uri sau grupuri informale de cetățeni)

Citeşte mai departe...


Președintele raionului a participat la ședința Consiliului Regional pentru Dezvoltare
 Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Centru s-au întrunit pe 17 mai 2016, într-o ședință ordinară unde a participat și președintele raionului Svetlana Rotundu. Ședința a fost convocată cu scopul de a decide care proiecte vor fi selectate pentru etapa a II-a a Apelului Propunerilor de Proiecte III.
  Concursul de Propuneri de Proiecte a fost declarat deschis pentru perioada 15 martie - 3 mai curent. Odată cu încheierea primei etape, la ADR Centru au fost depuse 147 de Note conceptuale din diferite localități ai regiunii centru. Proiectele cîștigătoare vor fi finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională pentru perioada 2017-2020.
  Raionul Șoldănești a depus 11 note conceptuale la acest concurs și doar 4 dintre ele au fost selectate pentru examinare și înaintarea lor pentru etapa a II-a.

Citeşte mai departe...


Proiectele investiționale implementate în r. Șoldănești în perioada 2010-2015
Lista proiectelor investiţionale, implementate în raionul Șoldănești
în perioada 2010-2015 


Citeşte mai departe...


Sănătate

Festivitate dedicată Zilei Lucrătorului Medical și a Farmacistului
Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului, desfăşurată vineri, 17 iunie, în incinta căminului cultural ”George Coșbuc”, a întrunit mai mulți angajați ai domeniului Sănătate din raion, din administrațiile instituțiilor medicale, ale farmaciștilor și șefi ai serviciilor desconcentrate.
Svetlana Rotundu, președintele raionului, a felicitat cordial medicii şi farmaciştii din raion și a făcut o trecere în revistă a principalelor realizări din domeniul sănătății, a menționat că rolul lucrătorului medical într-o societate este vital, mai ales când se vorbește tot mai mult despre importanţa sănătăţii fiecărei persoane în parte. Președintele și-a exprimat gratitudinea față de această categorie de specialiști, care se dedică totalmente pentru salvarea vieților oamenilor. “Prin profesionalism, compasiune față de pacienți, responsabilitate și dragoste de meseria îmbrățișată, medicii duc onest crucea hărăzită de destin”, a spus dna Rotundu.
 

Citeşte mai departe...


Și totuși, cancerul poate fi prevenit
  Săptămîna națională de prevenire a cancerului este un eveniment, care are loc în fiecare an în săptămîna a doua din luna iunie și mobilizează populația pentru a lupta împotriva cancerului.
  Cancerul este o adevărată poblemă de sănătate publică, ce continua să se răspîndească tot tot mai mult la nivel mondial, mai ale în țările în curs de dezvoltare.
 Se estimează că în anul 2030, numărul cazurilor de cancer va atinge 22 milioane. Ca o consecință a creșterii și îmbătrinirii populației, țările în curs de dezvoltare sunt afectate în mod diproporționat de numărul tot mai mare de cancer. Mai mult de 60 % din totalul cazurilor de cancer din întreaga lume se înregistrează în Africa, Asia și America Centrală și de Sud. Mai mult, în aceste regiuni, numărul deceselor provocate de cancer este de 70 %, situație agravată de lipsa de depistare precoce și acceul la tratament.

Citeşte mai departe...


Funcții vacante la IMSP Spitalul raional
  IMSP Spitalul Raional Șoldănești anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

Nr.

Denumirea  funcției  pentru  concurs

Nr. de unități vacante

Data limită de depunere a dosarului pentru concurs

1

Medic  traummatolog – ortoped

( 1pers.)

31.07.2016

2

Medic  narcolog

( 1pers.)

31.07.2016

3

Medic  neuropatolog

( 1pers.)

31.07.2016

4

Medic  gastroenterolog

( 1pers.)

31.07.2016

5

Medic  cardiolog

( 1pers.)

31.07.2016

6

Medic  terapeut

( 1pers.)

31.07.2016

7

Medic  terapeut la cab.adolescenților

( 1pers.)

31.07.2016

8

Medic  geriatru

( 1pers.)

31.07.2016

9

Medic în diagnostica funcțională

( 1pers.)

31.07.2016

10

Medic  reabilitolog

( 1pers.)

31.07.2016

11

Medic  laborant

( 1pers.)

31.07.2016

12

Medic  anest.reanimatolog

(2 pers.)

31.07.2016

13

Medic  obstr.ginecolog

(4 pers.)

31.07.2016

14

Medic  chirurg

(2 pers.)

31.07.2016


Pentru informații suplimentare puteți apela persoana de contact Victoria Bodiu la numărul 0(272)25262
 

Citeşte mai departe...


Măsuri de prevenire și control al infecției cu virusul Zika
Şedinţa Comisiei raionale Extraordinară Sănătate Publică
  Preşedintele raionului Svetlana Rotundu a convocat în şedinţă, azi la ora 09.00, membrii Comisiei raionale Extraordinară de Sănătate Publică Şoldăneşti în legătură cu înregistrarea pe teritoriul Republicii Moldova a virusului gripal A(H1N1) în scopul prevenirii şi controlului răspîndirii lui.
  Astfel a fost aprobată hotărîrea cu privire la măsurile de prevenţie, combatere şi intervenţie în gripa sezonieră şi IRVA în raion.
 

Citeşte mai departe...


Protecţie socială

Prevenirea şi combaterea TBC-ului
 ”Legatura dintre sărăcie și tuberculoză este puternică. În Republica Moldova, procentul cel mai mare de persoane infestate este specific păturilor sociale sărace. TBC este o boală tratabilă în majoritatea cazurilor, dacă este diagnosticată la timp și întregul tratament este respectat.” Cu acest slogan a început moderatoarea seminarul pentru asistenții sociali comunitari și asistenții parentali, organizat vineri, 27 mai, în incinta Consiliului raional Șoldănești.

Citeşte mai departe...


Membrii Consiliului de Administrare convocați în ședința FLSSP Șoldănești
 Vineri, 20 mai 2016, Consiliul raional de Administrare al Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei Șoldănești (CAFLSSP), s-a întrunit în ședință și a decis acordarea sumei de 37 de mii de leila 62 de beneficiari deajutor material pentru tratament și ameliorarea situației materiale, conform anchetelor depuse de către cetățenii nevoiași din raion.Totodată, cu ocazie Zilei Internaționale a Copilului, s-a decis și acordarea ajutorului material în sumă de 46,2 mii de lei, bani cu destinație specială pentru familii monoparentale, numeroase sau familii care au copii cu dizabilități – în total 108 familii (câte 350 de lei pentru 132 de copii).

Citeşte mai departe...


”Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități” marcată și în raionul Șoldănești
  În contextul consemnării zilei de 3 decembrie ”Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități”, în raion s-au oprganizat și desfășurat diferite acțiuni social – cultural și de binefacere.
  Cu acest prilejul, în școli s-au petrecut careuri cu genericul ”Să nu uităm de cei mai triști ca noi”, avînd în calitate de invitați persoane cu dizabililități din sat, pentru care s-au prezentat expoziții ale lucrărilor copiilor, concursuri de cîntece și desene, poezii, concerte, copetiții sportive.

Citeşte mai departe...


Felicitați, încurajați, premiați
 Cu prilejul Zilei lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei, care este marcată anual în Republica Moldova în a treia duminică a lunii septembrie, în incinta unui local din orașul Șoldănești, săptămâna trecută, a fost organizată o masă de sărbătoare la care au fost invitaţi toţi lucrătorii din sfera socială a raionului nostru: angajaţi ai aparatului direcţiei, asistenţi sociali comunitari, lucrători sociali şi asistenţi parentali profesionişti. Invitați de onoare la eveniment au fost vicepreședintele raionului Nina Florea și șeful Inspectoratului de Poliției Șoldănești Anatol Lisnic.

Citeşte mai departe...


Cultură

Concursul raional al tinerilor interpreţi instrumentişti
  E sfîrșit de primăvară, e sfîrșit de an școlar, e timpul cînd copiii și profesorii culeg roadele unui an de studii. O încununare a rezultatelor obținute pe parcursul anului școlar a fost și Concursul raional ”Tinere Talente” organizat de Consiliul raional, Secţia Cultură, Tineret și Sport, în scopul susţinerii şi promovării copiilor talentaţi care studiază în Școlile de Muzică și Arte Plastice.
  Manifestarea s-a desfășurat sîmbătă, 28 mai 2016, în incinta Căminului de Cultură ”G.Coșbuc” din or.Șoldănești. Cea de-a IX-a ediție a Concursului și-a propus să întrunească într-un regal interpretativ cei mai talentați copii dornici de a studia un instrument muzical, de a mînui pensula.
  Deci, în scenă, la braț cu cel mai fidel prieten– instrumentul muzical, copiii și-au demonstrat măiestria interpretativă, iar în sala de dans, amenajată în sală de clasă, viitorii pictori s-au întrecut în a transpune pe hîrtie ”Lumea fantastică” - tema propusă de organizatori, valabilă pentru fiecare categorie de vîrstă.
 

Citeşte mai departe...


Campionatul a început!
   Duminică, la 29 mai, a fost dat startul Campionatului raional la fotbal. În acest an s-au înscris pentru a participa la el 11 echipe din 11 primării ale raionului. Astfel, în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Consiliului Asociației Raionale de Fotbal (ARF) Șoldănești, s-a decis împărțirea echpilor în două zone (sud și nord) și s-a stabilit graficul de desfășurare a fiecărui meci.
  În zona de nord se regăsesc echipele din satele Pohoarna, Răspopeni, Cotiujenii Mari, Sămășcani și Olișcani, iar în zona de sud - cele din satele Cușmirca, Șoldănești, Cobâlea, Poiana, Mihuleni și Șipca. La toate meciurile au fost delegați membri au consiliului ARF, arbitri și colaboratori de poliție. Primarii localităților, unde au avut loc dispute fotbalistice, au participat la ceremonia de deschidere, intervenind cu o alocuțiune în care le-au urat sportivilor rezultate bune, succes și sănătate.
  Campionatul va decurge până în luna septembrie. Pe durata lui echipele se vor lupta pentru diplome, premii bănești, medalii și, nu în ultimul rând, pentru Cupă. Rezultatele meciurilor disputate sunt următoarele: Pohoarna-Sămășcani (scor 4:2); Răspopeni-Olișcani (4:0); Cobâlea-Poiana (2:2); Șoldănești-Cușmirca (5:1). Jocul dintre Șipca și Mihuleni a fost amânat pentru o altă zi.
  Suporterii și amatorii de fotbal pot urmări rezultatele campionatului pe pagina Web a Consiliului raional www.soldanesti.md.
Diana UNGUR, specialist în relații cu publicul la Consiliul raional

Citeşte mai departe...


Școala Voluntarilor - Pro Fotbal
   La 20 mai, în sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești s-a desfășurat un seminar republican (interaional) cu tema inițierea în proiectul ”Școala voluntarilor - Pro Fotbal”.
  De organizarea seminarului s-a preocupat specialistul în tineret și sport, Anatolie Plațînda. La acest training, au fost invitați să participe 11 voluntari de fotbal din Șoldănești și 7 voluntari din raionul Rezina.
  Președintele raionului, Dna Svetlana Rotundu a fost invitată la începutul seminarul și a salutat prezența adunată, felicitîdu- i cu ocazia Zilei sportivului și a Mișcării Olimpice care a fost săptămîna trecută, adăugînd că: ”Apreciez foarte mult munca pe care o faceți. Vă încurajez să nu părăsiți niciodată această cauză nobilă, deoarece promovarea unui mod sănătos de viață este imperios necesar pentru viitorul nostru. Vom fi mereu deschiși pentru noi întîlniri la activitățile ce urmează a fi organizate în raionul nostru. Vă doresc mult succes și realizări frumoase”, a încheiat președintele.

Citeşte mai departe...


Festivalului Republican al Umorului Vînătoresc la Cotiujenii Mari
  La 2 aprilie 2016, în satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești s-a desfășurat Festivalului Republican al Umorului Vînătoresc, organizat de către Consiliul Raional Șoldănești în parteneriat cu Societatea Vînătorilor și Pescarilor din Republica Moldova și primăria c. Cotiujenii Mari. După cum spunea Tudor Coloc, doctor în etnologie, maestru in arte, președintele juriului, festival este unical, deoarece un alt festival, specific umorului vînătoresc, nu se mai desfășoară în tot spațiul românesc.
 Participanții la Festival au fost întîmpinați cu muzică interpretată de orchestra de fanfară ”Dumbrava” a Consiliului Raional Șoldănești.

Citeşte mai departe...


Turneu la tenis de masă
  Duminică, la ora 10, în sala Centrului comnitar pentru tineri din Climăuții de Jos s-a petrecut Turneul la tenis de masă.
  De data aceasta, la turneu, au participat 2 echipe din s. Climăuții de Jos, 2 echipe din satul Chipeșca și cîte o echipă din satele Șestaci, Poiana, Salcia și Pohoarna.
Pe locul întîi s-au clasat echipele din satul Climăuții de Jos, locul II tenisiștii din Poiana și pe locul III - Pohoarna.
 

Citeşte mai departe...