Comisii de specialitate

„Activităţi economico-financiare, agricultură, industrie şi comerţ”

1.Gh.Musteaţă, PDM

2. A.Ciudin, PDM

3.N.Barcari, PLDM

4. A.Cuceinic, PCRM

5.V.Macovei, PSRM

6.L.Paierele, PL

7.E.Tcaci, PPPN

            ”Învăţămint, cultură, turism, sport şi culte”

1.A.Rudei, PDM

2.A.Bonari, PDM 

3.M.Nasu, PLDM

4.A.Cuceinic, PCRM

5. A.Lisa, PPPN

 

”Drept şi disciplină”

1.V.Badan, PDM

2.P.Draguţa, PDM

3.M.Ioncu, PLDM

4.L.Dereli, PLDM

5.Iu.Cernolevschi, PL

6. Gh.Ţara, PSRM

7.E. Tcaci, PPPN

 

”Protecţia mediului, construcţii, amenajarea teritoriului şi transport”

1.A.Pozdîrcă, PDM

2.Iu.Cemîrtan, PDM

3.Dj.Todua, PCRM

4.I.Botnarenco, PLDM

5.I.Platon, PLDM

 

”Medicină, protecţie socială şi muncă”

1.V.Camila, PDM

2.E.Erhan, PDM

3.L.Rusu, PLDM

4.V.Bou, PCRM

5.V.Croitoru, PL