Ședința Comisiei Situații Excepționale

19 decembrie 2017

   La 19 noiembrie, președintele Comisiei Situații Excepționale, Svetlana Rotundu, a convocat membrii într-o ședință ordinară pentru a discuta cu privire la organizarea măsurilor de prevenire a situaţiilor excepţionale caracteristice perioadei de iarnă.
    După două ore de lucru a comisiei s-a HOTĂRÂT:
   În conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova cu privire la Protecţia Civilă nr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994, Hotărârii Guvernului Republicii Molova nr. 1340 din 04 noiembrie 2010 Cu privire la Comisia pentru Situaţii excepţionale a Republicii Moldova cu modificările şi completările ulterioare şi în scopul evitării unor posibile situaţii excepţionale caracteristice perioadei de iarnă (ninsori abundente, înzăpeziri, ger, gheţuş, polei):
I. De luat şi ţinut la evidenţă forţele şi mijloacele tehnice, care pot fi mobilizate pentru lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale caracteristice perioadei reci a anului, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi, materialul antiderapant şi repartizarea lui pe drumurile din teritoriul raionului Şoldăneşti (Responsabil: V. Iurcu – şef Serviciul ingineresc)
II. De apreciat sectoarele de drum care pot fi blocate sau greu accesibile, de stabilit forţele şi mijloacele necesare pentru intervenţie, cât şi modul de reacţionare, în special prin încheierea noilor contracte cu agenţii economici din teritoriu, care dispun de tehnica respectivă și de indentificat o unitate de transport pentru tractarea mijloacelor de transport în caz de întroieniri a drumurilor. (Responsabil: V. Iurcu – şef Serviciu ingineresc)
III. Primarul oraşului Șoldănești, primarii satelor (comunelor):
– vor mobiliza agenţii economici din teritoriu care dispun de tehnică, utilaje şi echipament ce poate fi utilizat la deblocarea drumurilor în localităţi, asigurarea funcţionării normale a obiectivelor de importanţă vitală, lichidarea consecinţelor avariilor şi altor situaţii excepţionale, planificând antrenarea acestora prin întocmirea contractelor respective;
– vor indentifica o unitate de transport pentru efectuarea tractării transportului pe drumurile din teritoriu;
– vor acorda ajutorul necesar persoanelor în etate singuratice, socialmente-vulnerabile;
– vor organiza cazarea temporară a persoanelor fără loc permanent de trai (boschetari) pentru această perioadă într-un local încălzit;
– vor stabili localuri unde pot fi cazaţi temporar sinistraţii, ale căror mijloace de transport pot rămâne blocate în caz de întroieniri ale drumurilor şi de a le acorda ajutorul necesar;
– vor aproba Planuri de defrişare a copacilor din spaţiul public, care îngrădesc accesul la liniile electrice de tensiune joasă şi înaltă, la gazoducte, şi vor informa locuitorii despre necesitatea tăierii, curăţirii copacilor;
– în scopul evitării deteriorării căilor de acces, păşunilor, semănăturilor – vor informa şi atenţiona cetăţenii referitor la termenii legali de păşunat a animalelor domestice (conform regulamentului);
– vor asigura accesul unităţii de transport al Staţiei medicinei de urgenţă către bolnavii care au solicitat ajutor medical;
– vor asigura realizarea măsurilor împotriva incendiilor pe întreaga perioadă a sezonului rece 2017-2018.
Responsabili: L. Cazac – şef Secție Situaţii Excepţionale Şoldăneşti, primarii oraşului, satelor (comunelor)
IV. De realizat controlul asupra bunei funcţionări a centralelor termice autonome ale instituţiilor de învăţămănt, grădiniţelor, instituţiilor medicale şi altor obiective de importanţă socială majoră. (Responsabili: V.Iurcu – şef Serviciu ingineresc, conducătorii instituţiilor)
V. Şefii serviciilor protecţiei civile ale raionului vor menţine în stare de pregătire formaţiunile serviciilor, efectivul şi tehnica din dotare pentru intervenţii şi asigurarea bunei funcţionări a reţelelor electrice, telecomunicații, gazoduct şi apeduct.
VI. Controlul şi asigurarea executării prezentei hotărâri se atribuie vicepreşedintelui CSE, dl. Lilian Cazac.
Liubovi VIDRAȘCO, secretarul Comisiei pentru Situații Excepționale