Consilierii raionali s-au întrunit în şedinţă ordinară

25 mai 2020

           

La data de 21 mai 2020, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului raional Şoldăneşti în cadrul căreia au fost examinate şi supuse votului 12 chestiuni. Preşedintele şedinţei a fost desemnată consilierul Pantileev Veronica.

   În legătură cu ridicarea mandatului de consilier a domnului Vasile Macovei odată cu accedera în funcţie de vicepreşedinte al raionului, a fost decisă atribuirea mandatului către candidatul supleant –Argatu Olga.

            Decizia Nr. s-a referit la corelarea bugetului raional pentru anul 2020 în legătură cu suplimentarea transferurilor  din fondul de susţinere a populaţiei pentru serviciile de asistenţă personală   şi a transferurilor cu destinaţie generală pentru comepensarea unor venituri  locale.

            Celelalte decizii au avut drept obiect alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă şi din Soldul disponibil.

            La aceeaşi şedinţă a fost aprobat Regulamentul concursului “Cu privire la evaluarea lucrătorilor din agricultură pentru anul 2020”.

           Totodată, s-a luat act de informaţia cu privire la situaţia epidemiologică în raion legată de infecţia cu coronavirului de tip nou şi măsurile întreprinse de către medicul –coordonator al CSP Orhei, filiala Şoldăneşti –Vadim Grosu, directorul Spitalului raional –Veaceslav Palii şi şeful Centrului de sănătate – Balanici Constantin.

Prin Decizia 3-11 a fost acceptată transmiterea din gestiunea Agenţiei Dezvoltare Centru la bilanţul Consiliului raional Şoldăneşti a  documentaţiei de proiectare şi deviz pentru asigurarea eficienţei energetice a L/T “ A. Mateevici” din oraşul Şoldăneşti.

Printr-o altă decizie consilierii au aprobat Programul de activitate a Consiliului raional Şoldăneşti pentru trimestru III al anului 2020.                                                                                                           

            Şedinţa a fost deliberativă, astfel încât toate proiectele de decizii au fost aprobate  prin votul unanim al consilierilor prezenţi.