Viața are prioritate

27 februarie 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu privire la protecţia civilă, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 823 din 30.10.2022 ”Cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile în Republica Moldova pentru anul 2023” şi în baza Planului de completare cu audienţi a Centrului Republican de Instruire pentru anul 2023   prin Dispoziția  nr.7 din 14 februarie 2023 ”Cu privire la instruirea în domeniul Protecţiei civile şi apărare împotriva incendiilor”, emisă de către Președintele raionului  la data de 21.02.2023, ora 9:00, în incinta Liceului Teoretic ”Ştefan cel Mare” din oraşul Şoldăneşti, s-au desfășurat cursuri de instruire în domeniul protecţiei civile şi apărare împotriva incendiilor, organizate de către Centrul Republican de Instruire .

    Ședința de instruire a fost deschisă de către Președintele raionului dl Nicolae Mîndru, care a menționat despre importanța protecției civile la momentul actual, axându-se pe cutremurile de pământ care au avut loc nu demult în Turcia. Cu un cuvânt de salut către participanți s-a adresat șefa Direcției Învățământ dna Popa Violeta și șeful Secției Situații Excepționale Șodănești, locotenet-colonel al serviciului intern dl Cazac Lilian.

     La instruire au participat preşedinţii comisiilor pentru situaţii excepţionale (directorii  gimnaziilor, liceelor, instituțiilor extrașcolare), locţiitorii preşedinţilor comisiilor pentru situaţii excepţionale (directori adjuncţi pentru activitatea didactică din  gimnazii şi licee), conducătorii instituţiilor preşcolare, cadre didactice din instituţiile preşcolare, şcoli-primare-grădiniță, gimnazii şi licee din raion.

   Gh. Spatari și  L. Vacari,  reprezentanții  Secției  Organizare a Protecției Populației și Teritoriului în Situații Excepționale ”Nord”  au familiarizat participanții la instruire   cu baza legislativă și normativă în vigoare, clasificarea stărilor excepționale și au demonstrat practic cum  se va acționa la dezastre  incendii și acordarea primului ajutor.

A. Grădinaru, specialist principal Direcția Învățământ