30 de ani de la retragerea contingentului limitat al trupelor militare din Afganistan

15 februarie 2019

 

Joi, 14 februarie 2019 în oraşul Şoldăneşti de comun cu alte localităţi ale Republicii Moldova s-a desfăşurat un miting de comemorare dedicat aniversării a 3 decade (30 de ani) de la retragerea contingentului limitat al trupelor militare din Afganistan.

La eveniment au participat  reprezentanţi ai organizaţiilor şi instituţiilor desoncentrate şi descentralizate din raion, funcţionari publici şi simpli cetăţeni . La eveniment nu au lipsit  însăşi veteranii şi martorii vii ai acestui război odios, care au venit să cinstească memoria fraţilor lor de arme căzuţi la datorie.

Mitingul a debutat cu o activitate festivă desfăşurată  în incinta casei de cultură “George Coşbuc” din oraşul Şoldăneşti. Pe parcursul acesteia  au fost exprimate cuvinte alese la adresa veteranilor din partea celor mai de seamă invitaţi. Astfel , cu o elocuţiune de deosebit respect faţă de camarazi de breaslă s-a adresat  preşedintele organizaţiei raionale a veteranilor din Afganistan(concomitent, primar al satului Pohoarna), domnul Andrei Bulat.

Pentru a-şi exprima deosebita consideraţie şi veneraţie atăt pentru cei căzuţi la datorie cît şi pentru bravii veterani doamna vicepreşedinte a raionului Şoldăneşti, doamna Nina Florea a enunţat următorul discurs:

Dragi veterani, multstimaţi oaspeţi! Astăzi,  comemorăm cu toţii  30 de ani  de la retragerea  contingentului limitat al trupelor militare din Afganistan. Această zi s-a întipărit în memoria noastră drept una glorioasă, plină de semnificaţie istorică,  care a fost o pagină tristă în istoria lumii. Toţi spre fine, conştientizând consecinţele tragice ale oricărui război şi adevăratul preţ al păcii.

Avem datoria sacră  de a educa noile generaţii în spiritul patriotismului, dar totodată să cinstim amintirea eroilor căzuţi .

Veşnică Slavă şi amintire acestor bravi eroi.  În special celor peste 140 de bărbaţi tineri din raionul Şoldăneşti care au fost înrolaţi în forţele armate sovietice în războiul din Afganistan, dintre care 10 nu au mai revenit şi printre ei se numără:

 1.Rusu Alexei-Răspopeni;2. Botezat Ion- Vadul Raşcov; 3. Chirtoacă Vladimir-Vadul-Raşcov; 4. Iacobină Serghei- Poiana; 5. Grecu Fiodor-Şoldăneşti; 6. Stăvilă Vadim-Chipeşca; 7. Rusu Alexei- Cuşmirca; 8. Postoronca Anatol- Cotiujenii Mari; 9. Palii Oleg-Olişcani; 10.Beschieri Ion-Dobruşa.

După ce a urmat un minut de reculegere în cinstea celor căzuţi, dumneaei a  continuat în felul următor:

Cinstirea noastră nu se rezumă la cuvinte de laudă şi declaraţii, aceasta o exprimăm zilnic prin păstrarea vie a memoriei  a acestor exemple de adevărată bărbăţie şi credinţă fermă în idealurile omenirii.

Ei  reprezintă nişte exemple vii de adevărată bărbăţie, curaj şi demnitate, care au fost gata de sacrificiu pentru asigurarea unui viitor luminos  generaţiilor următoare . Numele lor vor rămîne pe veşnicie înscrise în paginile istoriei raionului nostru şi a neamului moldovenesc, servind drept exemplu pentru toate generaţiile următoare.

 Din numele Consiliului raional, Vă doresc multă sănătate, bunăstare și frumoase realizări.

Vă îndemn să trăim în pace și fraternitate, să ne menținem în continuare un popor pașnic. Să ne trăiţi zile lungi şi  fericite, pline de linişte şi să vă aflaţi mereu  sub paza bunului Dumnezeu.

Cinste și onoare veteranilor Războiului din Afganistan! Veșnică memorie celor căzuți la datorie!”

Cuvinte de  omagiu şi laudă au răsunat în adresa veteranilor  şi din partea  şefului Secţiei Administrativ-Militare a Raionului Şoldăneşti, doamna Timofti Maria, care  împreună cu vicepreşedintele raionului au înmînat distincţia “Crucea comemorativă Participant la acţiunile de luptă din Afganistan 1979-1989” la  25  de veterani  din localităţile Şoldăneşti, Mihuleni şi Şestaci. Aceste distincţii au fost instituite prin Decretul Nr.1098 al Preşedintelui Republicii Moldova din 22 ianuarie 2019 fiind  destinate tuturor veteranilor al acestui război, şi au fost  conferite celor 111 din raionul Şoldăneşti, de către primarii fiecărei localităţi din raion.

Mitingul s-a încununat cu depuneri de flori  la Monumentul participanţilor la acţiunile de luptă din Afganistan. Cu susţinerea financiară a Consiliului Raional Şoldăneşti a fost organizată o masă de pomenire   la care au fost invitaţi toţi veteranii prezenţi .

 Ziua comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan a fost consfinţită la data de 15 februarie (anual) prin Hotărîrea Nr.16 a  Parlamentului Republicii Moldova din 11.02.2011.

   Potrivit datelor oficiale din acei peste 12 mii de tineri participanţi la conflict,   301 au decedat în luptă, 4 au fost declaraţi dispăruţi, iar  257 dintre ei au rămas cu multe răni trupeşti şi traume sufleteşti pe viaţă.

E de remarcat faptul, că anume veteranii acestui  groaznic război, au fost printre primii care au  răspuns  ofensivelor separatiștilor din stânga Nistrului, iar 44 de participanți ai războiului din Afganistan şi-au jertfit viaţa pentru suveranitatea şi integritatea Republicii Moldova.

Conflictul, care s-a declanşat  în mod artificial drept o consecinţă firească ale înarmărilor excese ale puterilor  occidentale şi sovietice  a spulberat mii de vieţi  şi a  distrus multe destine omeneşti.

Totuşi, aceste activităţi comemorative îşi găsesc rostul prin simplul fapt, că readuc în valoare adevăratele caractere şi nobile  idealuri de bărbăţie şi demnitate  şi pentru a nu fi dat uitării aceast  imens sacrificu. Toţi  cei plecaţi pe cîmpul de luptă  şi-au   onorat  jurămîntul faţă de o patrie, care  în  prezent nu  mai există.  Acest război infernal a fost  o lecţie dură pentru marile puteri  mondiale, atunci cînd încă exista  o lume bipolară, o prăpastie dintre ideologii şi civilizaţii .    

 

.