Un festival inedit

4 octombrie 2023

Sunt plaiuri mai frumoase

Ca orișice poveste

Dar ce am eu cu ele?

Străine toate-mi sunt

Al meu e cel de-acasă

Mi-i scump așa cum este

Pe slavă și pe aur

Cum aș putea să-l vând?

(Fragment din poezia „Datorie” a lui Dumitru Matcovschi)

Acasă la Dumitru Matcovschi, în cadrul Festivalului-concurs Național de poezie și cântec, s-au adunat la 01 octombrie 2023, tineri împătimiți de opera literară a marelui poet, publicist și dramaturg. Ulițele satului Vadul-Rașcov, curtea și Casa părintescă ne-au readus în atmosfera copilăriei poetului și au transmis o încărcătură emoțională tuturor celor prezenți.

Poeziile și cântecele pe versurile lui D.Matcovschi au fost prezente pe toată perioada desfășurării festivalului-concurs.

Membrii juriului în componența:

  • Claudia Partole -poetă, eseistă, prozatoare, membră a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova și România, Președintele juriului;
  • Oleg Volontir – Maestru în Artă, Directorul festivalului;
  • Dumitrița Smolnițchi -Doctor, Conferențial Universitar, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”;
  • Alic Rudei -Șef Secție Cultură, Tineret și Sport Șoldănești.

Membrii juriului au apreciat măestria artistică a concurenților, acordând premii după cum urmează:

Premiul Mare – Alina Ureche (Chișinău).

Proba Poezie:

Premiul unu – Borotco Bogdan (Chișinău);

Premiul doi – Măriț Bianca-Victoria (Fălești);

Premiul trei – Plotnic Anna (Chișinău);

Premii speciale – Barbacari Daniela (Sîngerei);

– Șargarovschi Anna (Chișinău);

Mențiuni -Chirică Ionela (Ungheni);

– Coliban Liliana (Pîrlița, Ungheni);

– Iorga Victoria (Sireț, Strășeni);

– Ivanesii Liliana (Vadul-Rașcov,Șoldănești).

Proba Cântec

Premiul unu – Nicu Untilă (Șoldănești);

Premiul doi – Tutunaru Adriana (Sireț,Strășeni);

Premiul trei – Carpovici Mădălina (Șoldănești).

Premii speciale – Rimanschi Nicolae (Vadul-Rașcov, Șoldănești)

– Ansamblul vocal ,,Divertis” (Strășeni).

Mențiuni – Zubcu Maria (Cotiujenii Mari, Șoldănești);

– Sagaidac Gheorghe (Chișinău);

– Ahmedjanova Delora (Ungheni);

– Cigoreanu Bianca (Ungheni);

– Moldovan Adriana (Vadul-Rașcov,Șoldănești) .

Mulțumiri alese celor care nu se fac a uita despre cel care a fost, este și va fi, DUMITRU MATCOVSCHI!!!

Oleg Volontir, directorul festivalului