Stimaţi lucrători din sfera asistenței și protecţiei sociale a populaţiei!

15 septembrie 2018

 

Anual, în a treia dumincă a lunii septembrie, este consemnată sărbătoarea Dumneavoastră profesională. Cu prilejul Zilei lucrătorului din sfera protecției sociale a populației din numele Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Șoldănești vă adresez, sincere urări de sănătate, pace şi prosperitate tuturor angajaţilor din domeniu. Profundă recunoştinţă pentru dăruirea şi efortul deosebit depus în activitatea Dumneavoastră, pentru competenţă profesională şi operativitate în ajutorarea persoanelor vulnerabile, pentru dragostea şi omenia cu care contribuiţi la soluţionarea problemelor stringente ale celor defavorizaţi. Apreciez înalt contribuția fiecarui angajat, admir valorile pe care le întruchipați dedicîndu-vă exercitării uneia din cele mai nobile profesii – cea care are menirea să aducă o rază de lumină în casa fiecărei persoane,  ce necesită sprijin și ajutor. Dvs sunteți cei care deschideți poarta suferindului la fiecare chemare pe ploaie și pe vînt, pe arșită sau ninsoare, Dvs sunteți cei care ștergeți lacrima unui bătrîn uitat, cei care mîngîiați creștetul unui copil nefericit sau rămas fără susținere și îngrijire, cei care oferiți adăpost unui trecător necăjit, cei care veniți cu un sfat, cu un ajutor de ordin material sau spiritual pentru o mamă disperată.
Vă exprim întreaga recunoştinţă pentru aportul adus la dezvoltarea serviciilor de asistenţă şi protecţie socială precum şi pentru munca  cu dăruire de sine, receptivitatea manifestată zi de zi faţă de persoanele care au nevoie de grijă şi atenţie.
Vă doresc să vă înconjoare mereu dragostea apropiaţilor, respectul, fidelitatea colegilor şi recunoştinţa oamenilor, sănătate, pace, prosperitate și realizări frumoase, soare în suflet și în casă,Vă felicit cordial cu prilejul Zilei Profesionale.

Cu deosebită considerațiune, Șef DASPF Șoldănești Vladimir Rusu