Situația social-economică a raionului Șoldănești în prima jumătate a anului 2022

12 septembrie 2022

Situaţia demografică în ianuarie-iunie 2022 a fost determinată de o deminuare a nivelului

natalităţii cu 0,8 % iar a mortalităţii cu 7,6 %. Nivelul nupţialităţii a scăzut cu 29,6% față de

anului precedent , a divorţialităţii cu 18,9 %.

Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul II 2022 a fost de

7182,7 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 16,1 %, şi mai mică de cit

media pe ţară cu 30,8%.

Numărul şomerilor oficial înregistraţi, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru

Ocuparea Forţei de Muncă, a constituit 177 persoane, micșorându-se cu 50,1 la sută comparativ

cu ianuarie-iunie 2021. Din numărul total de şomeri, 45,2 la sută o constituie femeile.

Investiţiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanţare realizate în

perioada de raport au însumat 31211,7 mii lei, majorînduse de cu 16,5% faţă de ianuarie-iunie

2021. Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele surselor proprii, ponderea

cărora a constituit 31,4 %.

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-iunie 2022 a

însumat 2671,7 mii tone-km, cu 57,4% mai puțin decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a

anului precedent.

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport a constituit 7,0 mii

tone, micșorându-se cu 39,1 % comparativ cu ianuarie-iunie 2021

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 74,6 mii, micșorându-se cu 50,2 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.