Sincere urări de sănătate pentru Regele umorului moldovenesc -GHEORGHE URSCHI

18 ianuarie 2021

Pe 18 ianuarie, Regele Umorului al Republicii Moldova – Gheorghe URSCHI, dar şi Cetăţeanul de Onoare al Raionului Şoldăneşti îşi sărbătoreşte frumoasa aniversare de 73 de ani. La vârsta împlinirilor la care a ajuns  îi adresez cordiale urări de bine, însoţite de profunde sentimente de respect şi admiraţie faţă calităţile omeneşti ce l-au plasat în categoria oamenilor deosebiţi ai ţării. Contribuţia maestrului Urschi la valorificarea patrimoniului artistic şi cultural al ţării este una imensă. În cursul activităţii sale excepţionale de comedian, scenarist, actor şi regizor a reuşit să realizeze valoroase cărţi, piese de teatru,emisiuni, înregistrări umoristice şi opere satirice, preţioase atît pentru contemporani cît şi posteritate.

În acest ceas aniversar îi dorim maestrului Gheorghe Urschi să se bucure şi în continuare de farmecul vieţii alături de cei dragi sufletului. Vă respectăm, Vă apreciem şi Vă dorim să ne fiţi sănătos încă mulţi ani înainte.

LA MULŢI ANI MAESTRE !

Cu deosebit respect şi aleasă preţuire,

preşedintele raionului Şoldăneşti,

Nicolae MÎNDRU