Serviciul Relații Funciare și Cadastru

BOTNARI Oleg

Șef serviciu

tel. 0272/25480

 

specialist

tel. 0272/25480