Seminar instructiv privind Serviciul social de suport monetar

5 octombrie 2018

În ziua de 04.10.2018 în cadrul Consiliului Raional Șoldănești a avut loc seminar de instruire asistenților sociali comunitari din raionul Șoldănești. Participanții la seminar au fost: Svetlana Rotundu-președintele raionului Șoldănești, Florea Nina – vicepreședinte a raionului, Rusu Vladimir- Șef Direcție Asistență Socială Protecție a Familiei și Copilului, specialiști din direcție.
  La seminar a fost pus în discuție regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate. Serviciul a fost instituit în baza Deciziei nr.4-6 a Consiliului raional Șdoldănești din 27 septembrie 2018.
Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.716 din 18 iulie 2018.