Seminar instructiv în pomicultură…

20 februarie 2019

În această perioadă Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului raional Șoldănești organizează un șir de seminare practice cu tematica: „Particularităţile formării şi tăierii pomilor fructiferi în uscat, în condiţiile anului 2019”. Instruirile sunt oferite de către şeful-adjunct al Direcţiei , domnul Storoja Gheorghe.

De ce este necesară această procedură?

Motivul pentru care se realizează anual tăierea pomilor fructiferi este legat de prognozarea producțivității și sănătății plantelor.

Odată rărite ramurile, lumina poate ajunge mai ușor la muguri și determină o dezvoltare mai viguroasă a fructelor.

Tăierile pomilor fructiferi se realizează și pentru ca planta să se regenereze – se taie lăstarii bătrîni pentru ca resursele să meargă exclusiv către cei tineri, pentru a stopa o îmbolnăvire – prin îndepărtarea organelor bolnave, dar și pentru a corecta poziția ramurilor, astfel încît să nu se încalece și să împiedice resursele să ajungă în anumite zone.

La seminare sunt instruiți agenţii economici din raion, precum și lucrătorii acestora antrenați în activitatea dată.

Pe parcurs s-a menționat că conducerea și tăierea pomilor ocupă un loc predominant în cadrul tehnologiilor de producție a fructelor, deoarece este indispensabilă pe durata întregii vieți a pomului  de la plantare și pînă la epuizarea lui. În cadrul seminarului, dl Storoja Gheorghe a demonstrat procedeele de dirijare a creșterii și fructificării pomilor, precum diverse tipuri și tehnici de tăieri, sistemele de conducere a pomilor în dependență de particularitățile biologice, soi, vîrstă, asociație soi/portaltoi cu respectarea cerințelor de bază față de sistemul de conducere și tăiere.

Seminarele demonstrative petrecute direct în livadă au o importanță deosebită deoarece, numai prin cunoștințe profunde și deprinderi practice în domeniu, se pot obține rezultate dorite în pomicultură. Astfel observăm, că una e să citești despre tăieri în livezi, să privești poze și cu totul altceva e să ai posibilitatea de a verifica cunoștințile în practică.

În timpul seminarului, participanții au  manifestat un interes sporit, profitînd de ocazia de a  afla despre realizările ștințifice  și practica avansată în domeniul respectiv.  Ei au adus mulţumiri  domnului Storoja pentru sfaturile prețioase  oferite  și speră  la  o conlucrare cît mai fructuoasă și pe viitor, urînd rezultate satisfăcătoare tuturor agenţilor economici participanţi la aceste instruiri.

 

Direcția Agricultură și Alimentație