Seminar de instruire cu managerii, persoanele responsabile și operatorii în sala de cazane din instituțiile bugetare

18 septembrie 2018

 

     Pentru asigurarea securității și fiabilității la exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze la obiectele comunale și social-culturale în perioada  de toamnă-iarnă a anilor 2018-2019, SCGCD (Secția Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri) a Consiliului raional Șoldănești a organizat la 17.09.2018 un seminar de instruire.

Au participat: reprezentantul Agenției Supraveghere Tehnică P. Caraman, directorul filialei Șoldănești a S.R.L. „Orhei-gaz” G. Mostovoi, seful SCGCD V. Iurcu, managerii instituțiilor bugetare, persoane responsabile și operatori în sala de cazane. Întru organizarea, monitorizarea și controlul pregătirii către sezonul rece al anului s-au discutat următoarele subiecte:

  1. Existența și îndeplinirea planului de efectuare a lucrărilor de deservire și reparație a sistemelor de alimentare cu gaze la obiectele comunale și social-culturale.
  2. Instruirea și atestarea persoanelor responsabile și a operatorilor antrenați la deservirea și exploatarea instalațiilor tehnologice și tehnice la obiectele comunale și social-culturale.
  3. Executarea încercărilor la etanșeitate (proprietate a unui aparat, a unui recipient etc. de a fi etanș, adică care nu permite intrarea sau ieșirea din el a unui fluid; ermeticnota redacției)  a sistemelor cu gaze.
  4. Verificarea în funcție a sistemelor de securitate și reglarea tehnologică a utilajului și instalațiilor până la livrarea gazelor.
  5. Încheierea contractului cu furnizorul de gaze pentru livrarea gazelor și pentru deservirea tehnică a sistemului de alimentare cu gaze cu întreprinderi specializate.
  6. Existența procesului-verbal privind confirmarea efectuării deservirii tehnice planificate a centralelor termice autonome, care utilizează în calitate de combustibil gazele naturale și a utilajului de gaze.
  7. Depistarea și înlăturarea cazurilor de utilizare neautorizată a gazelor naturale și lichefiate în clădirile publice.

Luând în considerație măsurile conform planurilor de pregătire către perioada de toamnă-iarnă ca regulă, care sunt orientate pentru prevenirea situațiilor de avarii la obiectele menționate, Secția Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri propune de a acorda o atenție deosebită recomandărilor Inspectoratului General de Urgență a Situațiilor Excepționale privind sporirea măsurilor de securitate la utilizarea gazelor de hidrocarburi lichefiate și utilizarea acestor gaze în strictă conformitate cu prevederile documentelor normativ-tehnice de profil în vigoare.

Amplasarea instalațiilor de butelii de gaze HGL, destinate pentru alimentarea cu gaze a clădirilor sociale, administrative și publice, cât și a blocurilor locative, trebuie să fie numai în exteriorul clădirilor.

Valeriu BUNACALEA, specialist în Secția Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri