Seminar de instruire a primarilor şi secretarilor organizat de reprezentanţii Cancelariei de stat a RM

7 februarie 2020

Vineri, 07 februarie în incinta Sălii de protocol a Consiliului raional Şoldăneşti s-a desfăşurat  o sesiune de instruire  a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi II. Seminarul a avut loc în contextul Proiectului „Sprijin în procesul de reformă a administraţiei publice”. În calitate de formatori au participat Petcu Natalia-consultant principal, Direcţia Administraţie Publică şi Luchian Olesea -consultant principal Direcţia Managementul Funcţiei Publice şi Resurse Umane a Cancelariei de Stat. La eveniment au fost prezenţi: preşedintele raionului Şoldăneşti, Nicolae Mîndru, reprezentanţii autorităţilor publice de nivelul I şi II, primari, secretari şi specialişti.

Cursul  s-a axat pe 2 compartimente de bază, şi anume: „Cadrul normativ pertinent organizării şi funcţionării administraţiei publice locale” şi aspecte privind „Administrarea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici în cadrul autorităţii publice”.

Reprezentanţii Cancelariei de Stat au oferit explicaţii şi recomandări avînd drept reper cadrul normativ în vigoare. Ele s-au referit la noţiuni elementare ce privesc sfera administraţiei publice, aspecte privind interacţiunea şi  conlucrarea dintre APL şi Autorităţile Publice Centrale dar şi Cancelaria de stat, despre particularităţile de elaborare ale actelor administrative (cu caracter normativ şi individual), controlul administrativ, transparenţa în procesul decizional, Registrul actelor locale, ierarhia şi clasificarea funcţiilor publice, modalităţile de ocupare a funcţiei publice, raporturile de muncă în sfera publică şi multe alte subiecte care au fost necesare de elucidat în cadrul prezentării.

Primarii au fost activi şi receptivi, solicitînd explicaţii asupra problemelor la care nu au putut găsi soluţii în mod individual. Atît ei cît şi funcţionari au adus mulţumiri reprezentanţilor Cancelariei de stat pentru cursul oferit, care a fost util şi relevant, familiarizîndu-i cu sfera noţiunilor legate de activitatea zilnică a administraţiei publice, oferindu-le totodată  posiblitatea de a fi la curent despre ultimele modificări ale cadrului legal ce le reglementează activitatea .

Secţia Administraţie Publică