Seminar cu specialiştii din domeniul relaţiilor funciare

13 martie 2019

Recent , la iniţiativa Serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru a fost convocată o şedinţă cu specialiştii pentru reglementarea proprietăţii funciare  din raionul Şoldăneşti.

Conform ordinii de zi au fost propuse spre examinare şi analiză următoarele  subiecte:

– totalizarea prezentării cadastrului funciar cu situaţia la 01.01.2019.

-prezentarea  informaţiei conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.676 din 11.07.2000 cu privire la procedura unică de ţinere a evidenţii  spaţiilor verzi la sfîrşitul anului 2018.

–  a fost  pusă în discuţie circulară parvenită  din partea Agenţiei ,,Apele Moldovei, care prevede documentarea bazinelor acvatice ce sunt  oferite în arendă de primării.

– au fost supuse analizei reglementările Legii  nr.163 din 09.07.2010,privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie precum şi:

Legea nr.6 din 08.02.2018 privind modificarea unor acte legislative (arenda în agricultură)

Hotărîrea de Guvern Nr. 63 din  11.02.2019  pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică

        La sfîrşitul  întrunirii , specialiştii au primit recomandări privind ţinerea unei evidenţe stricte a  cadastrului funciar, precum şi necesitatea de a  ţine cont de  noile modificări ce vizează domeniile discutate mai sus.

Popa Tudor, şef Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru