Şedinţa ordinară a Consiliului Raional Şoldăneşti din 06.06.2019

11 iunie 2019

La data de 06 iunie 2019 s-a desfăşurat Şedinţa ordinară a Consiliului Raional Şoldăneşti. La şedinţă au fost supuse exminării şi votării 18 din 22 proiecte de decizii de pe ordinea de zi, 4 dintre ele care s-au referit la unele operaţiuni legate de reforma în medicina primară au fost excluse de pe ordinea de zi, urmînd ca acestea să fie elucidate prin documentaţie deplină şi o analiză mai amplă pe marginea subiectelor abordate. 

La propunerea consilierului raional, Djumberi Todua,s-a decis ca în Programul de activitate al Consiliului raional Şoldăneşti pentru trimestrul III al anului 2019 să fie inclus un plan de acţiuni şi sarcini bine-definite în vederea ameliorării situaţiei ecologice din raion în contextul marcării recent a Zilei mondiale a mediului. Subiectul dat urmează a fi discutat mai detaliat în timpul apropiat la o şedinţă extraordinară a consiliului raional.

La finele şedinţei, şeful Secţiei Construcţii, Gospodării Comunale şi Drumuri, domnul Victor Iurcu i-a informat pe consilieri despre situaţia de ultimă oră a localităţilor care au avut de suferit în urma averselor violente din zilele de 29 mai şi 4 iunie curent, primind recomandări din partea celor prezenţi în privinţa modalităţilor optime de soluţionarea a problemelor create. Conform modificărilor operate asupra proiectului de Decizie Nr.2.6 s-a dispus alocarea din cadrul Fondului Disponibil a sumei de 120 000 lei pentru primăria oraşului Şoldăneşti, drept contribuţie la lichidarea consecinţelor acestor calamităţi.

Tot la această şedinţă:

Prin Decizia Nr.2-7 a fost creat Serviciul de transport şcolar pe lîngă Direcţia Învăţămînt Şoldăneşti cu instituirea unităţii de şef al serviciului.
Conform Deciziei Nr. 2-14 au fost instituite 30 de unităţi de asistent personal  ce fac parte din Serviciul social „Asistenţă personală” din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, dar şi s-a acceptat instituirea a 1,0 unităţi de şef Serviciu social„Asistenţă Personală” , tot în cadrul DASPFC.

Iar prin Decizia Nr. 2-11 a fost decisă lichidarea Î.M. Biroul de proiectare şi sistematizare al raionului Şoldăneşti, din motiv că a activat o perioadă scurtă (a.2013- a.2015), fără a aduce careva beneficii.Iar din luna august a anului 2015 pînă în prezent întreprinderea nu  a fost funcţională.

Despre conţinutul celorlalte decizii ale Consiliului raional Şoldăneşti din 06.06.2019, puteţi afla accesînd directoriul TRANSPARENŢĂ  DECIZIONALĂ