Ședinţa ordinară a Consiliului consultativ raional al probaţiunii

4 decembrie 2018

Pe data de 29 noiembrie, curent, în sala de protocol a Consiliului Raional Şoldăneşti Biroul de probațiune Șoldănești, a fost organizată și desfășurată şedinţa ordinară a Consiliului consultativ raional al probaţiunii.

          La eveniment, au participat toți membrii consiliului constituit în conformitate cu prevederile art.19 al Legii nr.8 din 14.02.2008 cu privire la probaţiune, în temeiul Ordinului Ministerului Justiţiei nr.529 din 07.07.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ al probaţiunii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului raional consultativ al probaţiunii, p.13 din Regulametul Ministerului Justiţiei al RM, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.129 din 15.02.2000.
În cadrul acestei şedinţe, au fost puse in discuție următoarele subiecte:
– Aspectele soluționării impedimentelor ce apar la punerea în executarea pedepsei sub formă de M NFC (muncă neremunerată în folosul comunității).
– Modificările operate prin Legea nr. 138 din 19 iulie 2018 privind modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 347-357 din 14 septembrie 2018) și Hotărîrea Guvernului nr.556 din 18 iunie 2018 cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele Hotărări ale Guvernului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 210-223 din 22 iunie 2018);
–  Familiarizarea cu programul probațional antialcoolic/antidrog ,, DRINK & DRIVE”;
–  Reintegrarea socială a persoanelor condamnate cu amânarea executării pedepsei care au copii în vârstă de până la 8 ani. Medierea și soluționarea cazului unei condamnate aflate în evidența biroului.
Ședința a fost întrunită în scopul asigurării și eficientizării continuității procesului de probațiune individualizat și dezvoltării colaborării și activităților comune în vederea soluționării problemelor psihosociale și a integrării sociale a subiecților probațiunii.

 

                                            Tatiana ROGAC, Șef  Biroul  de Probațiune Șoldănești