Ședința ordinară a Consiliul Raional Șoldănești din 06.12.2018

7 decembrie 2018

Pe data de 06.12.2018 în incinta Sălii de Protocol, s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Consiliului Raional Şoldăneşti cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la crearea Comisiei locale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației victimelor reabilitate ale represiunilor politice 
Raportor: Vladimir Coreţchi specialist peincipal în probleme juridice, 3 min
2.Cu privire la alocarea mijloacelor din Soldul disponibil.
Raportor: Iurie Prisăcari, şef DGF (Direcţia Generală Finanţe) , 3 min
3.Cu privire la examinarea proiectului bugetului raional pentru anul 2019
Raportor: Iu. Prisăcari, şef DGF, 20 min
4.Cu privire la rectificarea bugetului raional pe anul 2018.
Raportor: Iu. Prisăcari, şef DGF, 3 min
5.Cu privire la aprobarea graficului de acordare a concediilor de odihnă anual plătite
Raportor: Nadejda Leşanu, specialist principal în probleme resurse umane, 3 min 
6. Cu privire la evaluarea performanţelor inviduale
Raportor:N.Leşanu, spec.princ în probleme resurse umane, 3 min
7. Cu privire la numirea în funcţie
Raportor:N.Leşanu, spec.princ în probleme resurse umane, 3 min
8. Cu privire la mersul indeplinirii Planului de măsuri pentru pregătirea economiei raionului Şoldăneşti şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2018-2019.
Raportor: Galina Nani, şef Secţie economie, 3 min
9.Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului raional Pedagogul anului
Raportor: Nicolae Mîndru, şef DÎ (Direcţie Învăţămînt), 3 min 
10.Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului raional Cei mai dotaţi elevi din instituţiile de învăţămînt preuniversitar ale raionului Şoldăneşti în anul de studii 2018-2019
Raportor: N.Mîndru, şef DÎ, 3 min 
11. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională a Direcţiei Învăţămînt
Raportor: N.Mîndru, şef DÎ, 3 min
12. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019
Raportor: Iu. Prisăcari, şef DGF, 7 min
13. Cu privire la casarea unor unităţi de tramsport
Raportor: V.Palii, şef IMSP Spitalul raional, 3 min.
14. Cu privire la acordarea ajutorului material
Raportor: V.Palii, şef IMSP Spitalul raional, 3 min.
15. Cu privire la transmiterea costului lucrărilor efectuate pentru renovarea trotuarelor
Raportor: Alexandra Rotari, contabil-şef, Aparatul preşedintelui, 3 min
16. Cu privire la transmiterea costului lucrărilor efectuate pentru reparaţia Oficiului Secţiei Administrativ-Militare
Raportor: A.Rotari, contabil-şef, Aparatul preşedintelui, 3 min
17. Cu privire la casarea unor mijloace fixe
Raportor: A.Rotari, contabil-şef, Aparatul preşedintelui, 3 min
18.Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Şoldăneşti pentru trimestrul I al anului 2019.
Raportor: Liubovi Vidraşco, secretar al CR, 3 min

Pe parcursul şedinţei,doamna Svetlana Rotundu- preşedintele raionului, a propus spre examinare proiectul de decizie “Cu privire la transmiterea unor bunuri”, explicînd că este vorba de 25 tablete şi 25 de huse pentru dotarea instituţiilor de învăţămînt din raion pentru implimentarea eficientă a modulului „Educaţie digitală”.La fel, a fost solicitată excluderea din ordinea de zi a şedinţei a proiectului de decizie Nr.5.15 , constatîndu-se necesitatea perfectării integrale a documentaţiei tehnice pentru acest caz.
La această şedinţă au fost asigurată o prezenţă de 24 de consilieri din numărul de 27 a celor aleşi.Toate subiectele propuse spre examinare de pe ordinea de zi au fost aprobate prin votul unanim al consilierilor prezenţi.