Ședință de lucru cu primarii și secretarii consiliilor locale din raionul Șoldănești

6 mai 2022

La inițiativa Oficiului Teritorial  Orhei al Cancelariei de Stat și în colaborare cu Secția Administrație Publică din cadrul Consiliului raional Șoldănești, la 5 mai curent în sala de ședințe a Consiliului raional, s-a desfășurat o ședință de lucru cu primarii  localităților  raionului și secretarii consiliilor locale.

La ședință au participat: președintele raionului – Nicolae Mîndru, vicepreședintele raionului – Vasile Macovei, Victor Mătrăgună – șeful Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, funcționari din cadrul Consiliului raional dar și reprezentanți ai serviciilor desconcentrate raportori. Subiectele abordate de raportori conform ordinii de zi au avut tematică diversă și s-au referit la mai multe chestiuni legate de activitățile comune cu APL de nivelul I.

 Subiectele privind plasarea actelor în Registrul de Stat al actelor Locale și depersonalizare actelor administrative, au fost prezentate de Cristina Brașaveanu, specialist principal al Oficiului Teritorial Orhei. În cadrul prezentării sale, dumneaei a menționat că  fiecare acțiune efectuată în Registrul de stat al actelor locale (RSAL) trebuie realizată cu respectarea cadrului legal. La fel, cei prezenți au fost familiarizați cu funcțiile RSAL, corectitudinea plasării fiecărui act administrativ individual care conține date cu caracter persoanl dar și  obligațiile APL  în privința depersonalizării actelor administrative.

Comandantul interimar  al Centrului Militar Teritorial Orhei, locotenent colonel Eduard Loghin,  a reamintit primarilor  despre modalitățile de organizare a evidenţei militare a resurselor umane și tehnico-materiale în autorităţile și instituţiile publice din teritoriu. La fel, edilii au fost informați despre principiile de organizare și structura sistemului de evidență militară.  La același subiect, șefa Secției administrativ-militare  Șoldănești, Maria Timofti a comunicat celor prezenți date despre tinerii pasibili incorporării în serviciul militar în termen în perioada aprilie-iulie 2022 dar și sarcinile ce le revin autorităților publice locale în acest sens.

Conform Hotărârii Guvernului Nr. 420/2021 “Cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2022” la 13 mai 2022 în raionul Șoldănești  sunt planificate aplicații la protecția civilă ”. În acest context, Lilian Cazac, șeful Secției Situații Excepționale, a informat autoritățile despre  programul aplicațiilor, documentația necesară, dar și cum să acționeze în diferite situații de urgență.

Șeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri –Victor Iurcu a adus la cunoștința aleșilor locali despre planul de reparație a drumurilor publice raionale, aspecte de eficiență energetică și aprovizionare cu apă a localităților raionului.

La finele ședinței, Oleg Semen, reprezentantul  Inspectoratului de Poliție Șoldănești a informat audiența despre interdicțiile legale privind organizarea și desfășurarea „Zilei Victoriei” și „Ziua Europei” 

Reprezentanții autorităților publice locale au manifestat interes față de  subiectele abordate, venind cu soluții și propuneri de eficientizare a activității comune cu serviciile desconcentrate în  teritoriu, administrația publică centrală și conducerea raionului.