Ședința Comitetului Director Local privind Proiectul de Servicii Publice „Sporirea eficienţei energetice a L/T „Alexei Mateevici”

23 august 2019

Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului ”Sporirea eficienței energetice a LT A.Mateevici din or. Șoldănești” s-au întrunit joi, 22 august 2019, în incinta liceului A.Mateevici din or. Șoldănești, pentru a discuta realizările din cadrul acestui proiect de dezvoltare regională, care va asigura eficientizarea energetică a clădirii acestei instituții de învățămînt. Tot astăzi au fost discutate și activitățile care urmează să fie întreprinse în continuare pentru a asigura buna desfășurare a proiectului.

La ședință au fost prezenți reprezentanți ai liceului ,,Alexei Mateevici,, , ai autorităților publice din Șoldănești, specialiști din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Centru și reprezentanți ai proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”.

În debutul ședinței, dna Florea Nina vicepreședintele CR Șoldănești, și-a exprimat mulțumirea față de cei prezenți pentru implicare și cooperare întru realizarea acestui proiect deosebit de important atît pentru copiii care învață în acest liceu, cît și pentru cadrele didactice care activează aici.

În cadrul acestei ședințe, managerul de proiect  local,  Cojocaru Andrei, a adus la cunoștința participanților deciziile și concluziile din procesul-verbal al ședinței CDL anterioare. Tot atunci a fost prezentat și raportul cu privire la implementarea proiectului pentru tr.II al anului 2019. Participanții la ședință au înaintat propuneri pentru planul de lucru pentru tr. III al anului 2019, activități ce urmează a fi întreprinse în viitorul apropiat.

La ședință a participat și directorul „BIM-TEH Soluţion”SRL Iurie Condrea, care a expus celor prezenți inforații cu privire la raportul Proiectului tehnic, măsuri şi soluţii propuse spre implementare acestui proiect de eficientizare energetică a LT A.Mateevici din or. Șoldănești.

Spre finalul întrunirii, Creciun Feodor, profesor de educație tehnologică a LT A.Mateevici a prezentat o informație despre vizita de studiu la care a participat recent în România, unde a făcut cunoștință cu procesul de realizare a proiectelor de eficiență energetică implementate în țările europene, dar și cu măsurile de asigurare a durabilității investițiilor efectuate în cadrul proiectelor de acest fel.

Precizăm că CDL-urile create în cadrul proiectelor de eficiență energetică reprezintă platforme care asigură o mai bună cooperare între principalele părţi interesate în implementarea proiectelor de acest tip în particular, și a politicii de dezvoltare regională, în general.  

COJOCARU Andrei, manager de proiect