Şedinţa Comisiei Raionale pentru Situaţii Excepţionale

5 iunie 2019

La data de 31 mai 2019, în biroul preşedintelui raionului Şoldăneşti, Nicolae Dorogan s-a desfăşurat şedinţa Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale în legătură cu ploile  torenţiale din săptămîna trecută. Pe lîngă membrii permanenţi ai comisiei la şedinţă au participat şi primarii localităţilor celor mai afectate de ploi, şi anume: Şoldăneşti, Poiana, Şipca, Olişcani, Sămăşcani şi Mihuleni.

Şeful Secţiei Situaţii Excepţionale din Şoldăneşti, Liian Cazac a făcut o prezentare sumară a pagubelor înregistrate, a  intervențiilor deja făcute la fața locului, ca mai apoi reprezentanţii localităţilor afectate să se expună separat despre cele întîmplate conform actelor cu privire la constatarea și evaluarea daunelor materiale.

În satul Poiana aversele violenete au distrus o parte semnificativă din foile de ardezie (60 la număr) de pe acoperişul şcolii, iar în urma scurgerii apelor pluvial s-au  deteriorat drumuri locale cu o suprafaţă de 3,9 km variantă albă cu spălarea stratului de pietriş și  formarea şanţurilor adîncime de pînă la 0,50 m. La fel, au fost înnămolite  173 grădini particulare  și 14 gospodării. Lista pagubelor produse continuă.  Vîntul violent a reuşit să descopere acoperișul şi altor insituţii şi gospodării din sat, soldate și cu pieriea păsărilor domestice.

În localitatea Sămășcani vînturile și ploile puternice au deteriorate foile de ardezie de pe acoperișurile mai multor gospodării, au fost afectate terenuri agricole cu o suprafață de 1,5 ha, și s-au produs ravagii în gospodăriile a 14 cetățeni.,fiind grav deteriorate circa 800 m de drumuri.

În satul Şipca au fost inundate complet mai multe grădini din localitate, sectoare de drum de aproximativ 1500 m. Au fost inundate  anexele a cîtorva case, inclusiv  ruinarea peretelui unui  garaj.

În satul Mihuleni, drumul din mahalaua Selişte a fost total inundat şi s-au format gropi, depuneri de pămînt şi pietriş.

În satul  Olişcani, au fost deteriorate 0,5 km de drumuri varianta albă, parţial înnămolite terenuri agricole particulare cu o suprafaţă totală de 31 ha.

Potrivit doamnei Svetlana Zaiţev, viceprimarul oraşului Şoldăneşti, în oraşul Şoldăneşti au fost identificate în jur de 16 gospodării care au suferit consecinţele ploilor torenţiale care s-au soldat cu paube de diferit ordin, inundarea pivniţelor şi grădinilor, deteriorare mobilierului, pieirea păsărilor şi altele, pentru care consiliul local urmează să aloce   surse în vederea ameliorării situaţiei create.

Cele mai afectate  străzi din oraşul Şoldăneşti au fost Ion Soltîs,Serghei Lazo, Frunze, Toma Ciorbă, Vişinilor, Văilor și Donici.  Conform Procesului verbal al Şedinţei Comisiei pentru situaţii excepţionale a oraşului Şoldăneşti a fost dispusă repartizarea din Fondul de rezervă a primăriei a unei sume sumei de 25 000 lei dar și utilizarea pietrişului aflat în rezervă  pentru efectuarea lucrărilor de curăţire şi restaurare a drumurilor avariate şi deteriorate.

Despre consencinţele suportate s-au împărtăşit şi ceilalţi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale dar şi ale serviciilor competente.Potrivit celor comunicate de către şeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, Andrei Muţuţchi un grup de agenţi economici agricoli au înaintat demersuri pentru compensarea parţială a pagubelor pricinuite de pe urma calamităţilor naturale, în total avînd de suferit peste 360 ha de livadă (în mare parte de măr),  și aproximativ 372  ha porumb . Prejudiciul este unul substanțial, luîndu-se în considerare investițiile efectuate de acești agenți economici dar și a  venitului ratat din cauza recoltei care va fi diminuată semnificativ, atît în volum cît și calitate.

În acest context, pentru înlăturarea cosnecinţelor şi în scopul evitării  unui nou pericol de inundare a gospodăriilor partiulare de apele pluviale,  a fost  propus administraţiilor publice locale de alocat surse din cadrul bugetelor locale pentru reparația sectoarelor avariate și deteriorate, efectuarea lucrărilor de curățire a canalelor existente de scurgere a apelor pluviale .

Domnul președinte al raionului, Nicolae Dorogan care este totodată președintele Comisiei a îndemnat pe toți membrii să dea dovadă de responsabilitate și să se implice activ la lichidarea consecințelor  nefavorabile pentru cetățeni, deoarece nimeni nu a fost asigurat de această stihie ajutorul acordat la moment va fi semnificativ. Iar în privința  cazurilor  mai grave, autoritățile publice locale de nivelul I ar urma să se adreseze cu un demers faţă de Guvern pentru a beneficia de suportul necesar.

Secţia Administratie Publică