Seminar destinat specialiștilor pentru reglementarea proprietății funciare din teritoriu

8 iulie 2019

La data de 02.07.2019, în incinta Consiliului Raional Șoldănești (sala de protocoale), s-a desfășurat un seminar cu tema ” Școlarizarea și informarea specialiștilor pentru reglementarea proprietății funciare din teritoriu, în vederea implimentarii cadrului legal și normativ din domeniu”.

            Acțiunea a fost inițiată de Direcția Agricultură și Alimentație (DAA) și Serviciului relații funciare și cadastru, urmare a faptului că, în adresa acestora parvin zilnic solicitări din partea proprietarilor privind soluționarea diferitor probleme din domeniul funciar și nu numai.

            Astfel d-nul Andrei Muțuțchi, șef  DAA, a salutat prezența numeroasă a specialiștilor în domeniul reglementării proprietății funciare prezentînd audienței informații utile:

  • Situaţia în sectorul agrar al raionului.
  • Informație despre implementarea  “Planului de extindere a suprafețelor cu vegetație forestieră pentru anii 2019-2024”.
  • Modificări în legislație privind arenda terenurilor agricole și altor bunuri agricole.     

            Totodată, d-nul Tudor Popa, șef Serviciu relații funciare și cadastru, a adus la cunoștință:

  • REGULAMENT privind modul de ţinere a registrelor
    contractelor de arendă.                                                 
  • Metode, principii și stimulări  de consolidare a terenurilor agricole.                                                                            

            Cele mai frecvente solicitări (întrebări) parvenite din partea proprietarilor țin de: modul de încheiere și înregistrare a contractelor de arendă și subarendă, calcularea cuantumului plății de arendă pentru terenurile agricole, precum și alte bunuri, termenul și condițiile de dare în arendă a terenurilor agricole, înregistrarea și înstrăinarea dreptului de proprietate asupra cotelor-părți valorice, etc.

            Zinaida Oprea, șef adjunct ANSA a fost solicitată la acest eveniment, pentru deseminarea problemei din domeniul:

  • Cerințe generale privind utilizarea și neutralizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.

            În ultima perioadă au fost înregistrate probleme de sănătate a albinelor și rate ridicate ale mortalității acestora. Motivele  fiind utilizarea incorectă a produselor de uz fitosanitar (PUF).

            În legătură cu această problemă, specialstul Losenco Maxim, din cadrul DAA, a prezentat mai multe informații despre:

  • Aspecte privind protecția albinelor în perioada prelucrării cîmpurilor, fîșiilor forestiere și a plantațiilor de arbuști cu produse de uz fitosanitar,                                                  
  • REGULILE ȘI OBLIGAȚIUNILE autorităților administrației publice și proprietarilor de animale cu privire la păşunat şi cosit

            În acest context, dumnealui a solicitat speciliștilor din cadrul serviciului relații funciare și cadastru din teritoriu să anunţe autoritatea locală, precum şi crescătorii de albine, când încep aplicarea insecticidelor pe terenurile agricole și livezi, iar tratările să fie efectuate doar după ce stupii cu albine vor fi izolaţi în locuri sigure. 

            Amintim că, utilizarea PUF la protecția culturilor agricole și celor silvice fără avertizarea deținătorilor de albine se sancționează cu amendă de 20 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere. Totodată, în conformitate cu Art. 21 a Legii apiculturii Nr.70 din 30.03.2006: persoanele fizice şi juridice vinovate de încălcarea legislaţiei, fapt ce a condus la moartea albinelor, restituie integral contravaloarea pagubelor de facto şi a venitului ratat, într-un sezon apicol.

       Participanții la seminar au fost activi, manifestându-și interesul pentru tematica abordată, dorind să afle răspunsuri la mai multe întrebări.

     

 Direcția Agricultură și Alimentație Șoldănești