Reprezentanții Autorităților Publice Locale de nivelul I şi directorii caselor de cultură s-au întrunit în ședință

5 mai 2023

La 04.05.2023, Consiliul raional Șoldănești a organizat o ședință de lucru cu reprezentanții Autorităților Publice Locale de nivelul I şi directorii caselor şi căminelor de cultură din raion. La ședință au fost prezenţi: Andrei Chistol, secretar de  stat, reprezentanţi ai Ministerului Culturii, Nicolae Mîndru, președintele raionului; Aurica Condrea, șef-adj. al OTO al Cancelariei de Stat; Lilian Zumbrean, șef Secția Securitate Publică IP Șoldănești; Leonid Paierele, șef Inspecția pentru Protecția Mediului, reprezentanţi ai SA „Drumuri Soroca; SRL „Orhei Gaz” fil.Şoldăneşti şi SA „RED-NORD” fil.Rezina.

Pe agenda discuțiilor au fost examinate următoarele întrebări:

  • Cu privire la înregistrarea motocultoarelor şi motocicletelor conform Dispoziţiei IGP;
  • Cu privire la respectarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului.
  • Cu privire la examinarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a caselor de cultură.

În cadrul ședinței au fost expuse dificultățile cu care se confruntă reprezentanții Autorităților Publice Locale de nivelul I dar şi  identificate  soluții la unele probleme din teritoriu. Directorilor caselor şi căminelor de cultură li s-a examinat Regulamentul de organizare şi funcţionare precum şimodificările care urmează să fie aplicate.