Reprezentanţii APL de nivelul I şi inginerii cadastrali au fost instruiţi privind implementarea proiectului “Înregistrarea şi evaluarea funciară”

21 octombrie 2021

La data de 19 octombrie 2021 a avut loc seminarul de instruire cu privire la implementarea proiectului “Înregistrarea şi evaluarea funciară” organizat de Departamentul cadastru al Agenţiei Servicii Publice” împreună cu executanţii proiectului SC „Carte Engineering” SRL , SC „Comerzan-Latifundiar” SRL şi SC „Imobil Star” SRL. La seminar au fost invitaţi primarii satelor şi comunelor şi specialiştii în relaţii funciare din primării. Programul nominalizat va demara pînă în anul 2023, în cadrul căruia vor fi petrecute lucrările cadastrale de delimitare a terenurilor agricole, drumurilor, aferente clădirilor, grădinilor, fâşiilor forestiere a pădurilor care se află pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) ale  raionului Şoldăneşti. Stabilirea hotarele fixe ale UAT în cadrul procesului de delimitare va permite exercitarea drepturilor depline ale deţinătorilor de bunuri imobile iar rezultatul acestor măsurări vor fi introduse în Registrul de evidenţă grafică a Departamentului cadastru al ASP.

Serviciul relaţii funciare şi cadastru