Reprezentanții APL de nivelul I au fost instruiți cu privire la respectarea transparenței în procesul decizional

10 iunie 2022

La data de 9 iunie curent, la inițiativa Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat în incinta Sălii de protocol a Consiliului raional Șoldănești a fost desfășurat   seminarul-training ”Consultarea publică ca proces de asigurare a transparenței și accesului cetățenilor la informația de interes public ” cu participarea primarilor și secretarilor  consiliilor locale din raionul Șoldănești. La seminar au fost prezenți: șeful OT Orhei al Cancelariei de stat –Victor Mătrăgună, președintele riaonului Șoldănești –Nicolae Mîndru, șefii-adjuncți  ai OT Orhei responsabili de raioanele  Telenești și Șoldănești  –Nelea Cazacu și Aurica Condrea.

Dna Nelea Cazacu a familiarizat pe reprezentanții APL de nivelul I cu privire la cadrul legal ce reglementează activitatea autorităților publice în asigurarea transparenței și accesul cetățenilor la informația de interes public, La fel i-a informat despre acțiunile necesare de întreprins pentru implicarea cetățenilor în procesul decizional, despre respectarea termenelor privind  transparența în procesul decizional, procedura inițierii, formele și metodele de organizare a consultărilor publice, dezbaterilor publice și modalitățile de implicare a cetățenilor în procesul de elaborare a actelor administrative, precum  și alte informații utile la acest capitol.

În contextul campaniei de informare ”Pensiile în Republica Moldova –fii informat”,   Elizaveta Erhan șefa Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Șoldănești a adus la cunoștința celor prezenți despre unele aspecte ale reformei sistemului de pensionare din Republica Moldova,  în special despre  tipurile de pensii şi condiţiile de stabilire a acestora.

Cu privire la situația din domeniul delicvenței juvenile și dinamica cazurilor înregistrate în această sferă a vorbit ofițerul superior al Serviciului Interacțiune comunitară, IP Șoldănești– Sergiu Moraru. Pe lîngă acest subiect, aleșii locali au abordat problema circulației neautorizate a motocultoarelor, care provoacă probleme în trafic, procedura înregistrarea acestora, cazuri de violență stradală și alte situații pentru care necesită suportul poliției.

Spre finele întrunirii, șeful Inspectoratului pentru protecția mediului Șoldănești, Leonid Paierele a informat audiența despre activitățile de salubrizare dar și despre obligațiile ce le revin edililor în vederea amenajării corespunzătoare  a gunoiștelor și fântânilor arteziene, a zonelor de protecție și căilor de acces către acestea.