Referitor la lucrările de construcție preconizate pînă la finele verii

6 august 2020

Pentru cele 19 sectoare de drum gestionate de Consiliul raional Șoldănești (drumuri publice raionale) în anul 2020 au fost alocați 11 529 200 de lei, dintre care, pentru drumurile asfaltate (19 la număr) au fost alocați 658 665 de lei. La moment sunt finalizate drumurile: L 206, L 204-R 9 (drum de acces or. Șoldănești, str. Victoriei, str. M. Eminescu, str. Livezilor), se finisează L 205-G 41 (satele Mateuți-Boșernița- Glinjeni), se lucrează la drumul L 203 (drum de acces, satul Șipca). Până la sfârșitul lunii august se planifică finisarea tuturor lucrărilor de reparație și asfaltare a drumurilor din raion, aflate în gestiunea Consiliului raional.  

Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri