Producătorii agricoli din raion au fost premiați și felicitați cu prilejul sfârșitului de an agricol și a sărbătorii lor profesionale

29 decembrie 2021

La finele lunii noiembrie agricultorii din întreaga țară au marcat sărbătoarea profesională „Ziua Lucrătorului din Agricultură şi Industria  Prelucrătoare”. În acest sens în cadrul Consiliului Raional Șoldănești a demarat concursul cu privire  la evaluarea performanțelor agenților economici obținute pe parcursul  anului  agricol 2021.

În urma examinării Regulamentului concursului și a rezultatelor obținute de aceștia, membrii comisiei de concurs au decis oferirea Diplomelor de onoare a președintelui raionului, premii bănești și medaii celor mai distinși lucrători agricoli din raion pentru performanța obținută de ei în sfera proprie de activitate, conform mai multor criterii și corespunzător fiecărei categorii.

Pentru conlucrarea cu administrația publică locală, aportul la salubrizarea localității, acordarea serviciilor cetățenilor comunității pe parcursul anului, d-nul Ceban Alexei, manager ÎI ”Lucia Ceban”, primăria Cotiujenii Mari a fost menționat drept cel mai bun producător agricol,  cu decernarea Titlului onorific  „Omul anului 2021 în domeniul Complexului Agroalimentar”, cu înmânarea Cupei de Onoare şi a unui premiu bănesc.

Procesul-verbal al Comisiei de totalizare cu locurile premiante pe categorii poate fi vizualizat mai jos:

1-2_3_4_5_merged