Primăriile raionului

Nr. d/o Primăria Numele, prenumele Tel. la serviciu
  1. Alcedar Vasile Bumbac
Stratulat Ala
56-2-36
56-2-60
  2. Chipeşca Muştuc Marina
Chirău Viorica
60-2-36
60-2-38
  3. Climăuţii de Jos Melnic Sergiu
Caraman Stela
55-2-36
55-2-38
  4. Cobâlea Ababei Angela
Bahnă Liuba
51-2-36
51-2-38
  5. Cotiujenii  – Mari Dorogan Nicolae
Jovmir Natalia
74-4-03
74-4-01
  6. Cuşmirca Moscalu Silvia
Colin Elena
52-2-36
52-2-38
  7. Dobruşa Grosu Victor  
Odobescu Valentin
93456  
48-2-36
8. Fuzăuca Tcaci Sava
Țurcan Dalia
41-2-36
41-2-36
  9. Găuzeni Cepraga Boris
Suhalitca Livia
46-2-36
46-2-38
  10. Glijeni Bîrcă Vasile
Boico Olga
49-2-36
49-2-38
  11. Mihuleni Cojocaru Andrei
Leșan Nadejda
57-2-36
57-2-38
  12. Olişcani Șaptefraț Adela
Diana Cabatut
44-2-36
44-2-38
  13. Parcani Lopaci Valeriu
Gangan Ludmila
62-2-36
62-2-38
  14. Pohoarna Bulat Andrei
Grăpilă Emilia
47-2-36
47-2-64
  15. Poiana Negruţa Nadejda
Nastas Galina
59-2-76
59-2-36
  16. Răspopeni Strătila Marin 45-2-36
45-2-35
  17. Rogojeni Ruslan Groza
Ardelian Viorica
63-2-36
63-2-77
  18. Salcia Carpovici Alexandru
Vardevănean Ștefanița
53-2-01
92-8-46
  19. Sămăşcani Roman Parabina
Vlas Silvia
42-2-36
42-2-36
  20. Şestaci Guja Iacob
Toia Larisa
43-2-36
43-2-36
  21. Şipca Bulat Ion
Cîrlig Nadejda
58-2-36
58-2-38
  22. Şoldăneşti    


Groza Vadim
Cazacu Rodica
2-23-05
2-44-66
2-0345
  23. Vadul – Raşcov Guțan Sergiu
Ciorici Serghei
54-2-36
54-2-36