PREŞEDINTELE RAIONULUI

ALIONA PÎNZARI

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2014- 2023 Director IP L/T„A.Mateevici” or.Șoldănești, profesor l. engleza grad didactic Superior;

1997-2014   Liceul Teoretic”A.Mateevici” oraşul Şoldăneşti, profesor grad didactic I de limbă engleză;

 2002-2003 Metodist limbi străine la Direcţia Raională Învăţământ Tineret şi Sport Șoldănești;

1991-1997 Profesor de l.engleză şi franceză  şcoala medie or.Corneşti, r-l Ungheni.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Nivelul 8- EQF Cadrul European al calificărilor.

2018-23.04-27.04 Training Consiliul Europei, Universitatea Internatională din Veneția pentru liderii din educație;

2017-30.10.2017-24.12.2017-Cursuri de Formare continuă Management Educational-Universitatea de Stat din Tiraspol;

2015 – 5 – 8 October 2015 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina ACES, Academia Școlilor Central Europene;

2014 -29.06-06.07, Școală de vară Programul Pestalozzi, pentru profesioniști/ directori din educație” Promoting Participation”, Germania,orasul Bad-Wildbad;

2012-22.10-27.10 Formare profesională în  Educație, Austria, Illmitz,in cadrul ESFALP-5;

2008- 15.09-25.12.Institutul de Stat de Instruire Continuă,Initiere în utilizarea TIC în învăţământ;

2006-04.12-09.12 Training Management Ciclu Proiect, Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Ungheni;

1986-1991 Universitatea Pedagogica de Stat”A.Russo” din Bălţi, specialitatea Profesor de limbă  franceză şi engleză;

1976- 1986 Şcoala medie s.Pîrliţa, r-ul Ungheni.

 Informații suplimentare

Publicații– Articol didactic publicat în revista europeană”Schools taking Action for Europe’s Environment” 2012/2013 p.32”Eco-Steps”publicat Iunie, 2013.

Articol cu caracter managerial, publicat în săptămânalul univers Pedagogic Pro”Calitate înseamnă noi competenţe pentru elevii noştri”din 01 Septembrie 2016.

Conferințe– Comunicare în cadrul conferinţei raionale a cadrelor didactice din august 2016 cu genericul „Acces, relevanţă, calitate în educaţie..”26.08.2016.

Comunicare, Conferință de încheiere  prezentare de proiect ESFALP (European Schools For a Living Planet 06.06.2013, Brasov, Moieciu, România.

 Proiecte implementate:

2017-2023 Proiectul GIZ de Eficiență Energetică a liceului Mateevici din or.Șoldănești. Finanțator-UE;

2023- Laborator digital „EdTechLab”-finanțat Tekwill Moldova, USAID, Guvernul Suediei;

2018-Transformarea bibliotecii într-un centru comunitar”Just Do it for Your Health” finanțat USA, Corpul Păcii;

2017- Sală de fitness-Renovată cu suportul USA, Corpul Păcii;

2016- Renovarea sălii de sport cu suportul guvernului Poloniei prin programul „Solidarity Fund”;

2016- Clasa Viitorului, cu suportul Ministerul Educației și Cercetării,
 finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie, Fundația Orange Moldova; 

2015- Coordonator de proiect de schimb intercultural european ACES;

2014- Clasa Multimedia, SOROS Moldova;

 2013Coordonator de proiect”Fiecare voce trebuie auzita” Câştigător al concursului de proiecte Europene(din 33 proiecte), European Schools for a Living Planet(Şcoli  Europene pentru o planetă vie) organizat de către fundația ERSTE, WWF Austria şi România;

 2012Aprilie Coordonator de proiect.   Participare activă la proiectul, Odyssey of the Mind, ST.Petersburg cu două  echipe din liceu.

COMPETENȚE PERSONALE

Cunoașterea limbilor străine: Engleză, Franceză, Rusă-fluent.

Competenţe de comunicare

Spirit de echipă, capacitatea de a crea relații bazate pe încredere şi empatie, capacitatea de a comunica constructiv în situaţii sociale diferite, abilități de ascultare activă şi consiliere, abilitatea de a media relaţii interpersonale.