Pregătirea către iarnă și evaluarea situației din sectorul agro-alimentar a raionului puse în discuție la o ședință comună cu primarii și inginerii cadastrali

10 august 2022

În legătură cu necesitatea evaluării nivelului de pregătire a sferei sociale și economice a raionului către perioada rece a anului 2022-2023 și a situației excepționale din sectorul agroalimentar, provocată de secetă, la 9 august 2022 a avut loc o ședință de lucru cu primarii, secretarii Consiliilor locale și inginerii cadastrali din localitățile raionului Șoldănești.

            La primul subiect aleșii locali au fost informați despre situația din domeniu de cătreșeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri Victor Iurcu, iar apoi fiecare conducător responsabil de gestionarea unor așa domenii precum sectorul energetic, aprovizionarea cu apă și canalizare ș.a. au vorbit pe rând.

Potrivit lui Iurcu, până în prezent din cele 7 sectoare de drumuri raionale, planificate pentru asfaltare în anul curent, pe 6 lucrările au fost finalizate. A rămas unul nefinalizat spre direcția Climăuții de Jos. Din toate porțiunile de drum, la care se planifica reparația trotuarelor, a mai rămas una la Chipeșca, care va fi finalizată la până la sfârșitul săptămânii. Din sursele planificate pentru întreținerea de iarnă a drumurilor o parte vor fi utilizate pentru procurarea materialului antiderapant, utilizarea tehnicii necesare pentru deszăpezire și alte lucrări necesare.

            Mihail Ioncu, directorul SA „Salubritate” Șoldănești, a informat că întreprinderea prestează servicii de furnizare a apei în 5 localități ale raionului. „Ce ține de  provocările legate de pregătirea pentru perioada rece a anului, suntem în cod portocaliu de secetă hidrologică și asta e una din principalele probleme. Alta dintre problemele majore este dispariția apei din sondele arteziene,  cel mai mult resimțită în satele unde se colectează apa din straturile de suprafață, din sonde arteziene (exemplu, s. Cot, fântâna arteziană).

Toate sistemele de aprovizionare cu apă au fost îngrădite. Cu părere de rău, cetățenii nu păstrează, deteriorează plasele, îngrădirile din zonele de protecție a apelor. Apare necesitatea ca până la intrarea în sezonul rece de identificat mijloace financiare (împreună cu primăriile vizate) pentru îngrădirea acestora. O altă problemă e deteriorarea frecventă a recipientelor de colectare a deșeurilor, în special prin incendiere. Cel mai des se produce incendierea tomberoanelor în sezonul rece. Se atestă și dificultăți de accesare a punctelor de colectare, nu este acces din cauza calității proaste a drumurilor. Se examinează o posibilă majorare a tarifului la serviciile de salubrizare”.

Reprezentantul ÎM „Regia Apă”, Vitalie Babcinețchi, a vorbit despre cum a afectat seceta nivelul apei  din fântânile arteziene,  dar și despre modul în care conflictul armat din Ucraina a afectat aprovizionarea cu pompe, care trebuiesc la moment înlocuite. Angajații întreprinderii lucrează asupra deblocării unor sectoare de canalizare. E dificil deoarece țevile sunt vechi, iar populația aruncă tot ce-i pică sub mână în sistemul de canalizare… A mai vorbit despre starea stațiilor de epurare, în special despre cea amplasată la Liceul teoretic „Alexei Mateevici” din oraș, aflată în reparație

Grigore Mostovoi, șeful filialei Șoldănești a SRL „Orhei-gaz”, a informat că au fost luate măsurile de rigoare la sistemul de gaze, în special pregătite/schimbate dulapurile, verificate contoarele, tehnica din dotare este reparată. Serviciul gestionat este divizat în 2: sistemul de furnizare și cel de exploatare.  El a comunicat că se recomandă (la nivel centralizat) reducerea consumului de gaze la întreprinderi în perioada rece. S-a adresat cu rugămintea către primării să informeze populația de a nu admite executarea săpăturilor neautorizate cu excavatoare, pentru a nu deteriora conductele de gaze, deoarece sumele de restaurare a gazoductului sunt foarte mari. Ultimele lucrări de extindere a rețelei de gazificare a fost finalizată prin instalarea gazoductului în s. Cușmirca. Se preconizează extinderea rețelei și în satele Răspopeni, Chipeșca și Cotiujenii Mari. La acest subiect au fost purtate discuții de clarificare referitor la faptul în proprietatea cui se află  rețelele de gazificare.

Iurie Ureche, șeful oficiului Rezina a SA „RED Nord”, a informat: „Conform programului de lucru a  SA „RED Nord”, se emite un ordin în baza căruia ne pregătim către sezonul de toamnă-iarnă pentru anul în care se petrec lucrările. Se întocmește un plan de măsuri, se îndeplinesc lucrări legate de investiții, reparații curente sau capitale și exploatarea instalațiilor electrice. La moment planul este realizat în proporție de 99,7 %. Oficiul dispune de 7 unități de transport, de macara, autoturn și tractor”.

Un dintre problemele abordate de primari este necesitatea coordonării  prealabile cu proprietarii la tăierea crengilor din preajma stâlpilor de înaltă tensiune și firelor electrice, mai ales acelea aflate lângă proprietățile private Primarii și-au exprimat nemulțumirea legată de reforma structurală a Oficiului teritorial al întreprinderii, ceea ce le provoacă dificultăți la remedierea problemelor legate de curentul electric…

Anatolie Cojocari, directorul Întreprinderii Silvice Șoldănești, a informat suplimentar primarii despre Programul de acțiuni al Guvernului privind asigurarea populației cu lemn de foc pentru apropiata perioadă rece a anilor 2022-2023, dar și rolul întreprinderii lor în implementarea acestuia la nivel de raion. Pentru perioada octombrie-noiembrie, conform listelor prezentate de primării, întreprinderea silvică va putea oferi fiecărei gospodării casnice, care face parte dintr-un grup social vulnerabil, până la 3 metri steri de lemne la un preț plafonat de 750 lei fiecare. „Vom depune toate eforturile ca să fie aprovizionați cu prioritate cetățenii din zonă”.

Primarii au pus în discuție necesitatea aprovizionării cu lemne și a agenților economici în aceleași condiții, pentru care urmează a fi găsite soluțiile potrivite. Totodată s-a discutat despre Programul de stat de împădurire și necesitatea accelerării procesului de identificare și prezentare către întreprinderea silvică a terenurilor pe care urmează a fi plantați arbori.  Potrivit lui A. Cojocari, în raion sunt înregistrate terenuri degradate pe o suprafață totală de 2187 ha, dintre care terenuri erodate puternic de peste 1700 ha.

Cu o informație la subiect, legată de aprovizionarea cu masă lemnoasă  a localităților Rogojeni, Cobîlea, Cușmirca și Salcia, care se află în gestiunea Întreprinderii pentru silvicultură Soroca, a venit inginerul silvic-șef al acestei întreprinderi Mihail Pînzaru.

Mihail Draganiuc, reprezentantul Spitalului raional Șoldănești, a informat audiența că la moment instituția nu are careva datorii financiare, dispune de 3 cazane gata să funcționeze pe gaze naturale. Iar în caz de necesitate, spitalul dispune de generator, care funcționează pe motorină,  deci cazangeria, blocul alimentar sunt funcționale. Ar fi o alternativă binevenită dacă toate instituțiile medicale din teritoriu să dispună de generatoare similare…

Galina Nani, șefa Secției Economie, a relatat (în baza informațiilor colectate) despre nivelul de aprovizionare cu lemne și cărbuni a instituțiilor de învățământ, medicale și a celor din subordinea primăriilor. Potrivit d-ei toate instituțiile nominalizate sunt asigurate cu resurse de încălzire în proporție de peste 80%.

Potrivit dnei Violeta Popa, șefa Direcției raionale Învățământ, „sectorul educațional din raion este format din 20 de instituții școlare și 26 – de educație timpurie. Din instituțiile școlare, 14 se încălzesc pe bază de gaze naturale, iar 6 utilizează cazangerii care folosesc lemne, cărbuni și biomasă. Din cele 26 de grădinițe 12 au gaze naturale, 8 – cărbuni, lemne și biomasă. Centralele termice autonome care funcționează  pe bază de gaze nu au alternativă. Doar o școală și o grădiniță au mai păstrat sobe pe lângă rețeaua de gaze și ar putea să le folosească. Conform datelor prezentate, toate grădinițele și școlile au contractat aprovizionarea cu gaze naturalepână la 31 decembrie.  Au fost analizate posibilele scenarii de desfășurare a orelor în condițiile sistării aprovizionării cu gaze…”.

Despre modalitatea de stabilire a gradului de compromitere a culturilor agricole, urmare a calamităților naturale înregistrate în perioada anului agricol 2021-2022, a vorbit Andrei Muțuțchi, șeful Direcției Agricultură și Alimentație, care a făcut o prezentare a situației de moment din sectorul agroalimentar. El a enumerat pașii pe care trebuie să-i întreprindă primarii în calitate de președinți ai Comisiilor locale pentru situații excepționale în vederea documentării gradului de afectare a terenurilor agricole private în baza solicitărilor producătorilor agricoli, actele necesare de întocmit, termenele de prezentare și alte particularități.

Secția Administrație Publică

.