Pensiile au fost indexate cu 13,94%

11 aprilie 2022

Începând cu 1 aprilie 2022 pensiile şi unele prestații sociale au fost indexate cu coeficientul de 13,94%.

Indexarea este prevăzută pentru:

– pensiile pentru limită de vârstă, de dizabilitate, de urmaș;

– pensiile pentru vechime în muncă; pensiile funcţionarilor publici,  colaboratorilor vamali, judecătorilor;

– plățile periodice/lunare capitalizate; indemnizațiile de dizabilitate;

– pensiile și compensațiile bănești lunare stabilite cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl;

– pensiile militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri;

–  îndemnizațiile urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19.

Indexarea s-a efectuat  pentru partea pensiei care nu depășește 9 900 lei.

Tot începând cu 1 aprilie 2022 cuantumul pensiei minime constituie:

– pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare – 2278,80 lei,   

– de dizabilitate severă – 1709,10 de lei,

– de dizabilitate accentuată – 1595,16 de lei,

– de dizabilitate medie  – 1139,40 lei.

Suplimentar, cuantumul pensiilor calculat în conformitate cu Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii a fost majorat  cu 171,71 lei.

În contextul majorării pensiei minime de la 1 aprilie 2022 sunt recalculate şi alocaţiile sociale de stat de care beneficiază unele categorii de persoane.

Procesul de indexare și majorare a pensiilor este efectuat de către Casa Națională de Asigurări Sociale, din oficiu, fără depunerea cererilor de către cetățeni.

Şef direcţie CTAS Şoldăneşti,  Elizaveta ERHAN