Parteneriat social viabil în sfera muncii

28 octombrie 2022

Parteneriatul în sfera muncii reprezintă un sistem de raporturi stabilite între salariați, angajatori și autoritățile publice respective în procesul determinării și realizării drepturilor și intereselor social-economice ale părților. Este important să cunoaștem aplicarea legislației, a actelor normative să cunoaștem modificările Codului muncii pentru a dezvolta un parteneriat viabil la toate nivelele: republican, raional, la nivel de unitate. Recent Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, cu suportul Fridrich Ebert Stifiung în cadrul proiectului ,,Parteneriat viabil, parteneri competenți la nivel teritorial” a desfășurat un seminar de instruire a managerilor și liderilor sindicali din raionul Șoldănești despre Modificările recente ale legislației muncii în domeniul protecției social-economice și juridice avînd ca Obiectiv: consolidarea capacităților sindicatelor de reprezentare a salariaților, inclusiv prin cunoașterea modificărilor de ultimă oră a legislației muncii. La seminar a fost prezent președintele raionului dnul Nicolae Mîndru, șefa Direcției Învățământ, dna Popa Voleta, reprezentanții a șase federații sindicale din raion.

Doamna Irina CIUDIN, consultant superior, Departamentul juridic al CNSM. a prezentat și explicat Modificările și completările operate în Codul muncii(2022) iar dl Segiu Iurcu, șef adjunct, Departamentul protecție social-economică al CNSM a explicat modificările recente ale legislației în domeniul protecției social-economice. Activitatea a finisat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri parvenite pe parcurs. Participanții la seminar au mulțumit specialiștilor CNSM pentru informare și prezentarea informației utile și necesare în activitatea zilnică solicitând organizarea periodică a acestara.

Vilena Bodiu, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei