Para-juriştii- o alternativă de acordare a asistenţei juridice primare

5 martie 2020

Joi, la data de 5 martie 2020  a avut loc o şedinţă informativă organizată de Сonsiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat şi Asociaţia Naţională a Parajuriştilor din Moldova cu participarea asistenţilor sociali şi bibliotecarilor din raionul Şoldăneşti.  Evenimentul a fost condus de doamna Violetta Odagiu –director executiv a ANPM, Victor Grijuc – сoordonatorul  Oficiului Teritorial Bălţi al CNAJGS şi preşedintele raionului Şoldăneşti Nicolae Mîndru.

          În cadrul şedinţei  a fost prezentată informaţia despre serviciile de asistenţă juridică garantată de stat,statutul de para-jurist, competenţele şi specificul activităţii de para-jurist, contribuţia şi importanţa pe care o are  aceasta pentru comunitatea în care activează.

         Apariţia acestei profesii a fost dictată de situaţia că populaţia rurală se confruntă permanent cu diverse probleme de ordin juridic, însă nu dispune, de fiecare dată, de mijloace pentru a putea beneficia de asistenţă juridică acordată de un jurist.

          Parajuristul este persoana care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii, avînd studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificată să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii, din contul mijloacelor destinate acordării de asistenţă juridică  garantată de stat conform unui  regulament referitor la statutul şi la calificarea para-juriştilor.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „ Comunităţii abilitate juridic şi dezvoltarea reţelei de parajurişti ai ANPM etapa-II “  implementat de Asociaţia Naţională a Parajuriştilor din Republica Moldova cu suportul financiar al Departamentului Justiţie şi Drepturile Omului al Fundaţiei Soros-Moldova.

Pentru  a afla mai multe despre serviciile de consultanţă oferite de  ANPM puteţi accesa următoarele surse:


https://cnajgs.md/ro/

 www.parajurist.md