Mesaj de felicitare din partea președintelui raionului Șoldănești cu prilejul marcării a 28 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova

29 iulie 2022

Stimați locuitori ai raionului Șoldănești ! În fiecare an, pe 29 iulie, marcăm Ziua Consituției Republicii Moldova,  lege supremă și fundamentală, fondată pe voința poporului suveran și independent al țării noastre.Aniversarea anuală a Constituției ne readuce în atenție cu un nou impuls  dimensiunea sa simbolică și valorică inegalabilă, care servește ca reper în funcționarea statului.   Constituţia […]

Comisia raională pentru situații excepționale a examinat situația alarmantă din sectorul agricol și soarta unui bloc locativ

29 iulie 2022

În ziua de luni, 25 iulie 2022 membrii comisiei raionale pentru situații excepționale s-au întrunit în ședință pentru a examina 2 chestiuni aflate pe ordinea de zi și anume, examinarea demersului Comisiei pentru situațiie excepționale a  orașului Șoldănești nr. 427 din 06.07.2022 prin care se solicită alocarea surselor din Fondul de rezervă pentru consolidarea și […]

Primarii și asistenții sociali au fost informați despre a 3-a rundă a Programului de asistență financiară destinată familiilor ce  găzduiesc refugiați din Ucraina

25 iulie 2022

La inițiativa organizației non-guvernamentale elvețiene ”HELVETAS” în ziua de vineri, 22 iulie 2022 în incinta Sălii de protocol a Consiliului raional Șoldănești a avut loc o ședință de informare cu participarea primarilor și asistenților sociali din localitățile în care la moment se află refugiați din Ucraina. La ședință, pe lîngă aleșii locali și asistenții sociali […]

Comisia de concurs a Consiliului raional Șoldănești  a examinat dosarele depuse de candidaţii pentru  ocuparea funcţiilor publice vacante

20 iulie 2022

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobată prin Hotărârea Guvernului RM Nr. 201 din 11.03.2009 în ziua de 20 iulie curent, membrii comisiei raionale de concurs s-au întrunit pentru examinarea dosarelor candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de șef Secție administrație publică locală, specialist principal […]

Lucrările din cadrul proiectului de sporire a eficienței energetice a   LT ”Alexei Mateevici” din or. Șoldănești sunt în toi

18 iulie 2022

În ziua de 18 iulie 2022 conducerea raionului, reprezentată de vicepreședintele raionului –Vasile Macovei împreună cu șeful Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri –Victor Iurcu au întreprins o vizită de lucru  la Liceul Teoretic ”A. Mateevici” acolo unde   se desfășoară lucrări de reparație capitală în cadrul proiectului de sporire a eficienței energetice a instituției de […]

În atenția producătorilor agricoli! A fost modificat Regulamentul privind compensarea parțială a accizelor la motorină

12 iulie 2022

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și Direcția Agricultură și Alimentație informează cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 275/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022.             Regulamentul […]

Consilierii raionali s-au întrunit în ședință extraordinară

7 iulie 2022

La data de 7 iulie curent a avut loc ședința extraordinară a Consiliului raional Șoldănești. La ședință au participat 23 consilieri din 27 aleși. Președintele ședinței a fost ales consilierul raional – Gheorghe Musteață. Conform ordinii de zi, au fost supuse votului 10 proiecte de decizii, toate fiind aprobate, cu unele modificări, prin votul majorității […]

Atenție Ambrozia !!!

7 iulie 2022

Avându-se în vedere că ne aflăm în plină perioadă de vegetaţie a buruienilor, Direcția Agricultură și Alimentație în comun cu Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Florești cu raza de acoperire și a raionului Șoldănești, atenționează deținătorii de teren (prin prisma Planului de acţiuni privind combaterea şi prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosiaartemisiifolia) pentru anii 2019-2024, aprobat […]