Turneul raionului Şoldăneşti la șah, ediția 2023

27 februarie 2023

Nu există dovezi care să indice cu exactitate când și unde s-a născut jocul de Șah. Sunt mai multe versiuni despre originea Șahului, cea mai răspândită dintre ele spune că țara de origine este India, în timpul imperiului Gupta – infanteria, elefantul, cavaleria și sareta fiind piesele inițiale. Alte versiuni povestesc despre  originile șahului în Persia […]

Viața are prioritate

27 februarie 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu privire la protecţia civilă, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 823 din 30.10.2022 ”Cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile în Republica Moldova pentru anul 2023” şi în baza Planului de completare cu audienţi a Centrului Republican de Instruire pentru anul […]

Fii părinte informat, cunoaște-ți drepturile!

23 februarie 2023

Casa Națională de Asigurări Sociale în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație a lansat la 17 ianuarie campania națională de informare „Fii părinte informat, cunoaște-ți drepturile!”. Aceasta s-a desfășurat și la Șoldănești în incinta Consiliului raional, la 22 februarie curent. La eveniment a fost prezent dl Nicolae Mîndru, președintele raionului, dna Aurica Condrea, șef […]

Olimpiadele raionale 2023

22 februarie 2023

   În perioada 04-19 februarie s-au desfășurat Olimpiadele raionale la disciplinele de studii, care au drept scop identificarea, stimularea și promovarea elevilor capabili de performanțe înalte, cât și susținerea, încurajarea cadrelor didactice în activitățile de lucru cu acești elevi.     Pentru organizarea olimpiadelor școlare la nivel de raion s-a constituit Consiliul raional de coordonare și […]

Ajutorul social pentru luna ianuarie 2023,  în raionul Șoldănești

20 februarie 2023

În scopul eficientizării sistemului de prestații sociale și direcționării acestora către cei mai săraci, a fost adoptată Legea cu privire la ajutorul social nr.133-XVI din 13 iunie 2008 și HG1167din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, care are drept scop asigurarea unui venit lunar minim garantat […]

Copii sănătoși – societate prosperă

20 februarie 2023

,,Sportul te învață să câștigi, sportul te învață să pierzi în mod demn. Prin urmare, sportul te învață de toate, te învață ce este viața. Sportul – o adevărată școală a vieții – pentru că nu poate o manifestare umană mai generoasă decât aceea  care educă tânărul în ideea de a fi mai bun, de […]