Organizarea procesului educațional în anul de studii 2018-2019

22 august 2018

    Deja au început pregătirile intense către începutul noului an de studii 2018-2019. În perioada 14-22 august 2018 sunt desfășurate reuniuni metodice raionale, în cadrul cărora specialiștii Direcției Învățământ vin cu repere metodologice și unele concretizări referitor la proiectarea și desfășurarea eficientă a procesului educațional la disciplinele școlare.

Reformele curriculare, cum sunt: noua Arie curriculară Consiliere și dezvoltare personală care include disciplina Dezvoltare personală, Disciplina școlară reconceptualizată Educație pentru societate care va înlocui actuala disciplină Educația civică, Educația digitală, Robotica ca parte componentă a disciplinei școlare Educație tehnologică, vor duce la valorificarea potențialului intelectual al elevilor. Pentru punerea în aplicare a reformelor curriculare din 01 septembrie 2018, au fost instruiți 11 formatori locali, care în perioada  15-17 august 2018 au desfășurat sesiuni de formare a cadrelor didactice din raion. Au fost instruite 134 cadre didactice care urmează să implementeze prevederile curriculare și să disemineze informația în cadrul Comisiilor metodice din instituțiile de învățământ.

La nivel de raion vom continua monitorizarea privind punerea în aplicare a documentelor de debirocratizare și eficientizare a sistemului educațional. Din experiențele manageriale putem afirma că Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general, Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general, cât și Instrucțiunea privind evaluarea și dezvoltarea comportamentului elevilor din învățământul primar și secundar sunt documente utile și relevante pentru ghidarea cadrelor didactice și manageriale în organizarea și desfășurarea eficientă a procesului educațional. De asemenea și noul Regulament de atestare a cadrelor didactice reflectă evident procesul de debirocratizare, astfel că Portofoliul de atestare a fost real simplificat.

Toate schimbările sunt făcute în contextul direcției strategice de asigurare a calității învățământului și ajustare la standardele educaționale naționale și internaționale.

 

                                       Diana  OPREA, șef Centrul Metodic                                                  Direcția Învățămînt Șoldănești