Olişcani-comunitate prietenoasă vîrstei

31 ianuarie 2019

Olișcănenii își doresc comunitatea lor să devină prietenoasă vârstei și fac progrese considerabile în acest sens. Locuitorii satului Olișcani au decis să fie mai aproape de nevoile vârstnicilor din localitate și să întreprindă măsuri concrete pentru ca  această categorie de persoane să trăiască în siguranță, să se bucure de o sănătate mai bună și să participe activ în viața comunității. Aceste intenții sunt sprijinite prin intermediul proiectului „Îmbătrânire și Sănătate” în parteneriat cu AO CASMED din mun.Bălți și HelpAge din mun.Chișinău, finanțat de Crucea Roșie din Elveția.

Începând cu anul 2018, în localitate au fost organizate focus-grupuri în cadrul cărora au fost identificate probleme care au nevoie de intervenție și care pot îmbunătăți calitatea vieții persoanelor în etate, dar totodată și a celorlalți membri ai comunității. Pornind de la aceste probleme, primăria satului Olișcani împreună cu reprezentanți de la Școală, Biblioteca sătească, Casa de Cultură, Centrul medicilor de familie, consilieri locali au elaborat Planul Strategic de Dezvoltare „Olișcani – Comunitate Prietenoasă Vârstei” care include activități concrete pentru anii 2018-2019 pe următoarele domenii:

  1. Transport Spații externe și clădiri     5. Servicii comunitare și de sănătate
  2. Locuință Participare socială          6. Comunicare și informare
  3. Respect și incluziune socială

Comunitatea Prietenoasă Vârstei este un concept care presupune o colaborare strânsă între toți membrii comunității, astfel, coordonarea implementării acestui Plan a fost pusă în sarcina Comitetului Coordonator, un organ consultativ alcătuit din 15 membri, care reprezintă puntea de legătură între APL, cetățeni și alți actori din comunitate în această colaborare. Periodic, membrii Comitetului se întrunesc în ședințe, unde discută despre următorii pași pe care comunitatea trebuie să îi întreprindă.

Membrii Comitetului Coordonator și-au asumat angajamentul să contribuie la crearea unei relații mai prietenoase între localnici, ca oamenii să devină mai atenți unul față de altul, vecinii să fie mai săritori la nevoie, să se ajute reciproc și să acorde ajutor persoanelor nevoiașe.

Primul an de implementare a Planului „Olișcani – Comunitate Prietenoasă Vârstei” a fost unul deosebit pentru localitate, cu multe realizări, dar și provocări.  Împreună cu locuitorii din sat, primăria, instituțiile publice, grupul de inițiativă au pus umărul să facă lucruri frumoase împreună. În contextul conceptului Comunitate Prietenoasă Vârstei a fost posibilă amenajarea parcului de recreere în localitate, cu investiții totale în valoare de 112590,67 lei. Din   suma totală 25% au fost asigurate de către Administrația Publică Locală, iar 75% au fost acordate sub formă de grant, în cadrul proiectului „Îmbătrânire și Sănătate”. Au fost organizate și desfășurate activități cultural – artistice cu implicarea persoanelor vârstnice : „Hramul satului”, „Ziua persoanelor în etate”, “Ziua familiei”,” Ziua bunicii”.

Pentru informații suplimentare despre implementarea conceptului în s. Olișcani, puteţi contacta președintele Comitetului Coordonator, Grăjdian Liuba, tel. 067140490.

Primăria Olişcani