ODIMM anunţă înregistrarea la “Programul de ecologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii”

3 noiembrie 2021

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) informează că, unul din Programele de Stat pentru susţinerea dezvoltării sectorului ÎMM implementate de ODIMM este Programul de ecologizare a întreprinderilor micii şi mijlocii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 529/2019. Scopul programului este promovarea, susţinerea şi dezvoltarea capacităţilor ÎMM pentru a adopta practici de ecologizare a proceselor de producere şi prestare a serviciilor, care ar reduce impactul activităţii economice asupra mediului ambiant.

Pentru a beneficia de suportul financiar de valoare mică de pînă la 200 000 lei din cadrul Programului menţionat, ÎMM -urile urmează să se înregistreze pînă la 8 noiembrie 2021 pe link-ul: https://survey.odimm.md/eco/?surveyId=144.

În cadrul finanţării acţiunilor de ecologizare a ÎMM-urilor de valoare mică vor fi oferite granturi pentru implementarea planurilor de acţiuni de ecologizare privind utilizarea eficientă a resurselor; aplicarea modelelor de producţie şi consum durabile; introducerea eco-inovaţiilor în procesele tehnologice; prevenirea poluării, reducerea şi gestionarea deşeurilor şi resurselo de apă, etc.

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi apela la nr. de tel. 060475456 sau la adresa electronică ecoimm@odimm.md .