Obiectele reparate din mijloacele Fondului rutier pentru drumurile publice raionale- în vizorul conducerii raionului

6 octombrie 2021

La data de 6 octombrie curent, preşedintele raionului Şoldăneşti –Nicolae Mîndru de comun cu specialistul Secţiei Construcţii, Gospodării Comunale şi Drumuri –Valeriu Bunăcalea au întreprins mai multe vizite în teritoriu pentru a inspecta drumurile locale şi obiectele reparate în cadrul Programului mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice locale raionale pentru anul 2021.  Astfel, de la faţa locului au aflat cum decurg lucrările de reparaţie (în variantă albă) a drumului L196 Răspopeni- Găuzeni, care demarează pe o suprafaţă totală de 4740 m2 (1075,1 mii lei).

Profitând de ocazie, preşedintele raionului a vizitat şi Oficiul Medicilor de Familie Găuzeni, unde a făcut cunoştinţă cu dotările şi condiţiile în care activează instituţia medicală, fiind întâmpinat de şeful OMF –Petru Botezatu, care i-a comunicat  despre necesitatea stringentă de aprovizionare cu apă a oficiului medical dar şi alte aspecte ale activităţii sale şi problemele cu care se confruntă zilnic.

            A urmat inspectarea calităţii lucrărilor efectuate la podul amplasat în direcţia localităţii Glinjeni (L205-G41) sectorul Măteuţi-Boşerniţa .

În continuarea vizitei, ei au aflat de la faţa locului cum decurg lucrările la podul amplasat pe drumul de acces spre satul Şipca (L203) , costul cărora constituie suma de 78021 lei.   Pe lîngă podurile nominalizate, urmează a fi iniţiate lucrările de reparaţie şi a podului din apropierea localităţii Cobîlea, pentru care sunt alocate surse în sumă de 99 768 lei.

Pe acelaşi traseu (L203) a fost examinată  şi porţiunea de drum, unde au fost reparate trotuarele, cu o suprafaţă de 131 m2 (valoarea estimată a lucrărilor fiind de 123,0 mii lei).

            Din cadrul segmentelor de drum preconizate de a fi reparate în variantă albă (drumuri pietruite) au fost finalizate următoarele: L193 Şoldăneşti – Cobîlea – 3290 m2,   L194 Dobruşa-Zahorna -7754 m2, L205-G41 Măteuţi-Boşerniţa (Glinjeni) – 7689 m2. Suma lucrărilor este estimată la 747,9 mii lei.

             Pînă la moment, reparaţia drumurilor asfaltate planificate  a fost finalizată integral. Ne referim la următoarele sectoare de drum cu suprafeţele corespunzătoare:  L196 Răspopeni –Găuzeni -1318 m2 , L200-G4 Vadul-Raşcov –Climăuţii de Jos –Cot – 3804 m2 L1992-R19 Drum de acces spre satul Cuşelăuca – 4294 m2, L198 – Drum de acces spre satul Cuşmirca – 1318 m2, L206– Şoldăneşti –Păpăuţi –Ţareuca (Parcani)-1883 m2, L201 – Drum de acces spre s. Poiana (Alcedar) -1883 m2 şi L196 Răspopeni – Găuzeni (Găuzeni) -1128 m2. În total pentru realizarea acestor lucrări au fost alocate surse în valoare de   6 371,2 mii lei.  

              La fel, a fost finalizată reparaţia trotuarelor amplasate pe drumurile de acces şi cele adiacente localităţilor: Glinjeni (120 m2) Poiana (90 m2), Şipca (131 m2),  Mihuleni (87 m2), Cobîlea (174 m2),  Cuşmirca (138 m2),  Răspopeni (175 m2 ),  Chipeşca (131 m2), Pohoarna (131 m2). Pentru efectuarea lucrărilor nominalizate au fost repartizate în total, surse financiare în sumă de 1075,1 mii lei.