O vizită binevenită pentru locuitorii raionului Şoldăneşti

6 februarie 2019

 

Ziua de 5 februarie 2019 a fost una mai deosebită pentru cetăţenii raionului Şoldăneşti, o bună parte din ei avînd onoarea de a-l primi în vizită pe preşedintele legislativului, domnul Adrian Candu, care a venit însoţit de ex-ministrul sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale, împreună cu doamna Svetlana Rotundu, preşedintele raionului Şoldăneşti şi preşedintele raionului Rezina, doamna Eleonora Graur,( ambele fiind temporar degrevate din funcţie în contextul înaintării candidaturii la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ).

Întîlnirea cu cetăţenii a avut loc în Sala de şedinţe a Consiliului Raional Şoldăneşti, ultimii fiind oameni de diferite meserii, precum funcţionari, medici, oameni de afaceri cît și simpli cetățeni. Ei au salutat cordial venirea unor oaspeţi de un asemenea rang. Astfel că pe parcursul a aproximativ 2 ore, cetăţenii au fost puşi la curent cu ultimele realizări ale actualei guvernări, despre proiecte de legi care vin să reformeze diverse sfere vitale pentru dezvoltarea în continuare a Republicii Moldova, şi despre parcursul european.În mare parte, s-a discutat despre programele guvernamentale ”Drumuri Bune pentru Moldova”,”Prima Casă”, despre îmbunătățirea infrastructurii,reformarea sistemului de medicină și a justiției, majorări salariale și îndemnizații unice și multe alte reușite obținute pe parcursul ultimului mandat.

Pe lîngă toate acestea, despre realizările Guvernului şi contribuţia personală la implementarea cu succes a acestora a vorbit doamna Rotundu,  dumneaei  trecînd în revistă cele mai importante realizări ale raionului Şoldăneşti prin prisma implementării  cu succes a unor programe guvernamentale precum „Drumuri bune pentru Moldova”,  datorită căruia au fost reparate o porţiune de   aproximativ 51 km drumuri locale şi 7,62 drum naţional,  urmînd ca în anul următor să se repare încă o bună parte din drumuri din raion. A fost menţionată construcţia şi reparaţia grădiniţelor,centrelor de sănătate, despre iluminarea stradală , gazificarea şi aprovizionarea cu apă a  multor localităţi din raion, la a căror îndeplinirie ea a adus o contribuţie semnificativă.

Doamna Glavan, la rîndul ei şi-a exprimat speranţa şi încrederea în renovarea sistemului de sănătate din ţară, vizîndu-se ultimele tendinţe, una dintre care fiind  oferirea  medicamentelor în mod gratuit  tuturor categoriilor de cetăţeni pentru tratarea celor mai frecvente maladii, costul cărora vor fi compensate de către stat. Nu a ezitat să menţioneze, de comun cu ceilalaţi vorbitori, despre majorările de salarii,îndemnizaţii şi ajutoare sociale, de care au beneficiat în ultima perioadă cetăţenii.

Spre finele vizitei, oaspeţii au plecat la fabrica de textile ÎM SRL „Gemini Clothing LTD” din oraşul Şoldăneşti, acolo fiind întîmpinaţi călduros atît de conducerea întreprinderii, cît şi de întreg personalul acesteia. Ultimii s-au împărtăşit cu doleanţele şi cele mai stringente probleme întîlnite pe parcursul activității. Oaspeţii, au încurajat şi i-au asigurat pe toţi angajaţii de susţinerea oricărei iniţiative a lor, oferindu-le consultaţii pe marginea problemelor care-i frămîntă. 

Locuitorii raionului au rămas satisfăcuţi de vizita demnitarilor, dat fiind că au avut posibilitatea de a-şi expune cele mai importante şi actuale probleme, a căror soluţionare sunt prioritare pentru guvernanţi, lucru despre care au fost asigurați pe deplin.

 

 

Secţia Administraţie Publică Locală