O nouă şedinţă a Comitetului Director Local al proiectului : Sporirea eficienţei energetice a LT “A. Mateevici” din or. Şoldăneşti

11 noiembrie 2021

La data de  10 noiembrie 2021, a avut loc o nouă ședință a Comitetului Director Local (CDL) al proiectului ”Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici” din or.Șoldănești” . Ședința și-a desfășurat lucrările în Sala de protocol al Consiliului Raional Șoldănești. Participanți la ședință au fost membrii CDL din care fac parte domnul Nicolae Mîndru – președinte al raionului Șoldănești, domnul Dietrich Hahn – GIZ International Senior Advisor/ Head of Intervention Area 3, șef departament în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, reprezentanți GIZ, reprezentanți ADR Centru, reprezentanți ai societății civile şi părinți. În cadrul ședinței s-a discutat despre progresul proiectului, despre impedimentele și provocările apărute în perioada de implementare. Domnul Oleg Secrieru, reprezentant ADR Centru a oferit detalii despre lucrările adăugătoare apărute și costul probabil al lor. S-a discutat și despre posibila necesitate de a găsi contribuții suplimentare la proiect din partea Consiliului raional Șoldănești. Domnul Nicolae Mîndru, a asigurat audiența că se vor căuta posibilități de a contribui la proiect pentru ca în final să ne bucurăm de un edificiu renovat calitativ! Părinții și reprezentanții societății civile au venit cu întrebări de clarificare referitor la termenii reali de implementare a proiectului şi de finisare a lucrărilor.

            Proiectul de eficiență energetică trebuie să finiseze în septembrie 2022. Amintim, că executor al lucrărilor de eficiență energetică este compania “Polimer Gaz Conducte” SRL. Valoarea contractului de antrepriză constituie 43 898 878,37 MDL, durata de executare a lucrărilor contractate fiind de 12 luni. În rezultatul implementării acestei măsuri investiționale, 71 de angajați și 560 de elevi ai Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” vor beneficia de condiții mai bune de muncă și studii, consumul anual normat de energie în liceu va fi redus cu 970 MWh, iar emisiile anuale normate de CO2 reduse cu 200 tone. Lucrările planificate țin de următorii indicatori: 6851,8 m² clădire renovată, 10928,53 m² suprafață termoizolată, 4897 m² pereți exteriori izolați ,1114 m² ferestre și uși exterioare schimbate, 2958,4 m² planșeu izolat, sisteme foltovoltaice construite.

           Pe final, toţi cei prezenți au făcut o vizită la șantier pentru a vedea cum se desfășoară lucrările. De notat, că agentul economic, căruia i-a fost adjudecat contractul de antrepriză, a fost desemnat câștigător al licitației internaționale, (cod achiziție MSPL/GIZ/L/CEE/004 din 28.01.2021), organizată de către autoritatea contractantă, ADR Centru, în baza procedurilor de licitație PRAG UE. Respectarea acestor proceduri asigură alegerea obiectivă, transparentă și nediscriminatorie a contractanților cu oferte competitive la cel mai bun raport preț-calitate sau cel mai bun preț, respectând, totodată, eficiența utilizării fondurilor publice.

 

Aliona Pînzari, manager al  LT „A. Mateevici”