Mesajul președintelui raionului Șoldănești -Nicolae Mîndru, cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova

27 august 2021

Stimați locuitori ai raionului Șoldănești

Tradițional, la sfârșit de august marcăm Ziua Independenței Republicii Moldova  27 august și Ziua Limbii Române 31 august, sărbători, care inspiră în sufletul fiecărui cetățean sentimentul de respect, patriotism, demnitate,  ne aduc speranță, lumină și dorința de a realiza schimbări pozitive. Independența  și  Limba sunt cele mai importante valori ale oricărui popor, valori ce ne definesc ca neam.

Ziua de 27 august este un moment crucial în istoria țării, ziua care trebuie să consolideze societatea în aspirațiile de edificare a unui stat liber și prosper. Parcurgând un drum lung, țara noastră a avut de înfruntat numeroase dificultăți și a trebuit să reziste  multor provocări, care în mod repetat constituie mărturia prețului mare pe care suntem obligați să-l plătim pentru libertatea noastră și aspirația spre democrație.Este nu numai un prilej de bucurie, dar și de reflecție a succeselor și eșecurilor, a concluziilor și planurilor de viitor.   

      30 de ani de independență înseamnă determinare și perseverență în păstrarea idealurilor și multă răbdare și efort pentru a schimba lucrurile în bine. În țara noastră trăiesc  oameni valoroși care inspiră și lucrează pentru un viitor mai bun pentru ei și familiile lor  bine. De aceea, Moldova nu trebuie să rămînă doar locul nostru de baştină, ci din contra să devină plaiul oportunităţilor pentru fiecare din noi.

      Exprim adânc respect și sincere mulţumiri  celor are au participat la conflictul armat de pe Nistru şi sacrificiul suprem de care au dat dovadă combatanții, luptînd pentru valori cu adevărat importante prin apărarea integrității și independenţei Republicii Moldova.

      O incontestabilă valență istorică prezintă  și evenimentul de proclamare   a limbii române ca limbă de stat , prin care s-a consfințit importanța și valoarea ei etnică,  definiția că noțiunile Patrie și Popor, pe de o parte, și limbă , pe de alta, sînt suprapuse și inseparabile. De aceea vin cu îndemnul de a prețui limba pe care o vorbim, pentru că este comoara cea mai de preţ pe care o moştenesc copiii de la părinţi, depozitul cel mai sacru lăsat de generaţiile trecute şi care merită să fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile ce-l primesc. Cu prilejulacestor două importante și simbolice sărbători pentru țara noastră Vă adresez sincere felicitări și urări de bine. Să aveți parte de multă sănătate, fericire, bunăstare, perseverență și noi realizări în munca Dumneavoastră pe care o faceți în serviciul societății și întru binele concetățenilor noștri iar  dragostea de Patrie să Vă însoțească pretutindeni!

      Oriunde nu v-ați afla în lume să  fiți demni și mândru de țara în care ne-am născut și pe care o moștenim de la strămoșii noștri.

La mulți ani Republica Moldova!

Cu aleasă considerație, președintele raionului Șoldănești,

Nicolae MÎNDRU