Mesajul președintelui raionului cu prilejul Zilei Culturii Naționale

13 ianuarie 2023

Ziua Națională a Culturii, sărbătorită la data de 15 ianuarie, îmi oferă o prielnică ocazie de a determina încă o dată rolul culturii în consolidarea spirituală a societății, promovarea și păstrarea valorilor umane și etno-culturale ale neamului nostru.
Consemnarea acestei sărbători este prilejuită de marcarea zilei de naștere a marelui poet al neamului, MIHAI EMINESCU, opera căruia este o dovadă a vocației internaționale a culturii noastre.

Stimați lucrători din domeniul culturii, de sărbătoarea Dumneavoastră profesională Vă adresez cele mai sincere felicitări şi urări de noi împliniri. Dumneavoastră aveţi nobila menire să dezvoltaţi arta, sǎ transformaţi şi să îmbunǎtǎţiţi vădit viaţa spirituală în localităţile noastre, să optați pentru acele condiţii necesare, care vor duce la dezvoltarea culturii.
     Îmi doresc ca munca Dumneavoastră să aibă parte de succese şi recunoştinţa societății în care trăim, să aveți sănătate, perseverenţă în activitatea  zilnică, tărie de caracter în tot ceea ce faceţi, bunăstare și să fiți mereu în lumina frumosului pentru a Vă realiza visele, năzuințele și aspirațiile.

Cu deosebit respect, Nicolae MÎNDRU, președintele raionului Șoldănești